Contact

Publication forms
Publications RT1
Publications RT2
Publications RT3
Publications RT4
Publications RT5
Publications RT6
Publications RT7
Publications RT8
Publications RT9
Publications RT10
Publications RT11
Publications RT12
Publications RT13
Publications RT14
Publications RT15

Home Project Tasks Resources Publications Indicators Confereces Promotion Links


The examples of PKAERO acknowledgments forms for publications


Polish version

Badania realizowane w ramach Projektu "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym", Nr POIG.01.01.02-00-015/08-00 w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


English version

Financial support of Structural Funds in the Operational Programme - Innovative Economy (IE OP) financed from the European Regional Development Fund - Project "Modern material technologies in aerospace industry", Nr POIG.01.01.02-00-015/08-00 is gratefully acknowledged.


Total number of publications:

Total number of conference papers:
Financial support of Structural Funds in the Operational Programme - Innovative Economy (IE OP) financed from the European Regional Development Fund

All rights reserverd
Copying materials without permission is prohibited.

statystyka