Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt


Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Komunikaty
Agenda Konferencji Podsumowującej PKAERO

 • Agenda Konferencji

  2015-11-26
 • II Forum Współpracy Nauka-Gospodarka 30 czerwca 2015

  W dniu 30 czerwca 2015 r. w budynku V Politechniki Rzeszowskiej, Al. Powstańców Warszawy 12, w godz. 9.00 - 16.00 odbedzie się II Forum Współpracy Nauka -Gospodarka Podczas II Forum zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania opracowane w projekcie PKAERO możliwe do implementacji w warunkach przemysłowych.

  W programie Forum znajduje się oficjalna prezentacja rozwiązań technicznych przez twórców z instytucji partnerskich CZT AERONET DL. Planowane są również spotkania B2B dla firm zainteresowanych rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi wypracowanymi w projekcie PKAERO a przeznaczonymi do wdrożenia w przemyśle. Rozwiązania te mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności implementujących je przedsiębiorstw.

  2015-06-01
  Przewodnik po komercjalizacji B+R - dwie nowe pozycje

  Ukazały się nowe dwie dalsze części "Przewodnika komercjalizacji B+R"

  Projekty komercjalizacji B+R dostępny jest pod adresem: http://bridge.gov.pl/media/publikacje/publikacja/pokaz/projekty-komercjalizacji-b-r/

  Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R dostępna jest pod adresem: http://bridge.gov.pl/media/publikacje/publikacja/pokaz/polityka-rachunkowosci-w-ramach-komercjalizacji-b-r/

  2014-11-28
  Przewodnik VAT

  Do sekcji Dokumenty w serwisie PKAERO dodano "Przewodnik kwalifikowalności podatku od towarów". Dostępny jest on z zestawienia bądą bezpośrednio: [ TUTAJ ]

  2013-12-16
  Aktualizacja danych o wskaąnikach PKAERO

  Proszę o zapoznanie się z komunikatem panelowy (dostępnym po zalogowaniu) w sprawie wyznaczenia osób do aktualizacji wskaąników realizacji Projektu u każdego z Partnerów w PKAERO.

  Równolegle do niniejszej informacji została dla każdego Partnera rozesłana wiadomość e-mail zawierająca stosowny załącznik elektroniczny.

  2013-05-24
  Konferencje tematyczne

  Zapraszamy do skorzystania z listy konferencji tematycznych, których lista znajduje się w serwisie w zakładce: Konferencje Tematyczne

  2012-07-10
  Komercjalizacja badań napędza gospodarkę

  Komercjalizacja badań napędza gospodarkę

  Komercjalizacja B+R dla praktyków 2013 - Zamówienie publikacji

  Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka poleca przewodnik Komercjalizacja B+R dla praktyków tłumaczący w jaki sposób poruszać się pośród przepisów prawnych, by sprawniej patentować efekty prac badawczo-rozwojowych i wdrażać je na rynku.

  Uczelnie stoją obecnie przed nowymi wyzwaniami, jednym z najpoważniejszych jest pogłębiający się niż demograficzny. Szkoły wyższe muszą zatem poszukiwać nowych, zewnętrznych ąródeł finansowania. Komercjalizacja wyników badań powinna należeć do najważniejszych. Przygotowany podręcznik komercjalizacji wyników badań, będzie istotną pomocą w tym zakresie.

  Prof. Witold Orłowski twierdzi, że: Receptą na lepszą jakość badań i ich udział w rozwoju gospodarki nie są wcale większe wydatki budżetu państwa. One mają od pewnego poziomu ograniczoną efektywność. Pamiętajmy też, że w Polsce poziom nakładów jest zbliżony do poziomu wielu państw UE, wbrew temu co się powszechnie głosi. Ważniejsze jest otwarcie na rynek i tworzenie mechanizmów transmisji między nauką i gospodarką.  Państwo nie  zastąpi mechanizmów rynkowych.>

  2010-12-12
  
  Ważne


  Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

  statystyka