Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt


Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Filmy reklamowe PKAERO:

 • Film w wersji angielskiej
 • Film w wersji polskiej
  
  Komunikaty
  VIII Forum Współpracy Nauka-Gospodarka w ramach Konferencji Rady Partnerów CZT "AERONET" Dolina Lotnicza.

  W dniu 3 grudnia 2019 r. w Politechnice Rzeszowskiej odbyło się VIII Forum Współpracy Nauka-Gospodarka w ramach Konferencji Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET" Dolina Lotnicza.

  Fotogaleria

  2019-12-12
  VII Forum Współpracy Nauka-Gospodarka w ramach Konferencji Rady Partnerów CZT

  W dniu 25 czerwca 2019 r. w Politechnice Rzeszowskiej odbyło się VII Forum Współpracy Nauka-Gospodarka w ramach Konferencji Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET" Dolina Lotnicza. W czasie głównej prezentacji prezes firmy P.H.M. Polcomm Pan Dariusz Kozak zaprezentował rozwój firmy w ostatnich latach, a przedstawiciel Podkarpackiego Centrum Innowacji Pan Bartosz Jadam przedstawił możliwości współpracy.

  Fotogaleria

  2019-12-11
  VI Forum Współpracy Nauka-Gospodarka w ramach Konferencji Rady Partnerów CZT

  W dniu 4 grudnia 2018 r. w Politechnice Rzeszowskiej odbyło się VI Forum Współpracy Nauka-Gospodarka w ramach Konferencji Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET" Dolina Lotnicza. Omawiane i zaprezentowane zostały nowe możliwości współpracy pomiędzy firmami i jednostek naukowych w aktualnych warunkach finansowania.

  Agenda spotkania

  Fotogaleria

  2018-12-12
  V Forum Współpracy Nauka-Gospodarka 2018 w ramach Konferencji Rady Partnerów CZT

  W dniu 27 czerwca 2018 r. w Politechnice Rzeszowskiej odbyło się V Forum Współpracy Nauka-Gospodarka w ramach Konferencji Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET" Dolina Lotnicza.

  W Konferencji wzięli udział przedstawiciele firm oraz instytucji naukowych. Reprezentanci przemysłu w ramach spotkań B2B analizowali możliwości współpracy firm i jednostek naukowych w aktualnych warunkach finansowania.
  Jednym prelegentów był Pan Bartosz Jadam z Podkarpackiego Centrum Innowacji, nowej instytucji, która to ma ułatwić współpracę świata nauki i świata biznesu oraz m.in. wesprzeć podjęte inicjatywy.

  RAMOWY PROGRAM FORUM VI 2018

  INFORMATOR

  2018-11-21
  IV Forum Współpracy Nauka-Gospodarka w ramach Konferencji Rady Partnerów CZT "AERONET" Dolina Lotnicza.

  W dniu 5 grudnia 2017 r. w Politechnice Rzeszowskiej odbyło się IV Forum Współpracy Nauka-Gospodarka w ramach Konferencji Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET" Dolina Lotnicza. W ramach forum analizowano potrzeby i aktualne warunki realizacji projektów naukowo-badawczo-rozwojowych we współpracy nauki i przemysłu. Ze strony sektora nauki o aktualnych warunkach realizacji projektów naukowo-badawczych mówił Radca Ministra, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW Pan Marcin Kardas.

  FOTORELACJA

  RAMOWY PROGRAM FORUM XII 2017

  INFORMATOR

  2018-02-06
  Forum Współpracy Nauka-Gospodarka 2017

  W dniu 27 czerwca 2017 r. w Politechnice Rzeszowskiej odbyło się Forum Współpracy Nauka-Gospodarka 2017 w ramach Konferencji Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET" Dolina Lotnicza.
  W ramach forum m.in. o warunkach realizacji projektów naukowo-badawczych we współpracy nauki i przemysłu opowiedział Pan Marcin Kardas, radca ministra z Departamentu Innowacji i Rozwoju MNiSW

  W Konferencji wzięło udział 140 uczestników, w tym przedstawiciele 19 firm oraz 12 instytucji naukowych.

  INFORMATOR 2017

  FOTO RELACJA

  2017-12-05
  Agenda Konferencji Podsumowującej PKAERO

 • Agenda Konferencji

  2015-11-26
 • II Forum Współpracy Nauka-Gospodarka 30 czerwca 2015

  W dniu 30 czerwca 2015 r. w budynku V Politechniki Rzeszowskiej, Al. Powstańców Warszawy 12, w godz. 9.00 - 16.00 odbedzie się II Forum Współpracy Nauka -Gospodarka Podczas II Forum zaprezentowane zostaną innowacyjne rozwiązania opracowane w projekcie PKAERO możliwe do implementacji w warunkach przemysłowych.

  W programie Forum znajduje się oficjalna prezentacja rozwiązań technicznych przez twórców z instytucji partnerskich CZT AERONET DL. Planowane są również spotkania B2B dla firm zainteresowanych rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi wypracowanymi w projekcie PKAERO a przeznaczonymi do wdrożenia w przemyśle. Rozwiązania te mogą przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności implementujących je przedsiębiorstw.

  2015-06-01
  Przewodnik po komercjalizacji B+R - dwie nowe pozycje

  Ukazały się nowe dwie dalsze części "Przewodnika komercjalizacji B+R"

  Projekty komercjalizacji B+R dostępny jest pod adresem: http://bridge.gov.pl/media/publikacje/publikacja/pokaz/projekty-komercjalizacji-b-r/

  Polityka rachunkowości w ramach komercjalizacji B+R dostępna jest pod adresem: http://bridge.gov.pl/media/publikacje/publikacja/pokaz/polityka-rachunkowosci-w-ramach-komercjalizacji-b-r/

  2014-11-28
  Przewodnik VAT

  Do sekcji Dokumenty w serwisie PKAERO dodano "Przewodnik kwalifikowalności podatku od towarów". Dostępny jest on z zestawienia bądą bezpośrednio: [ TUTAJ ]

  2013-12-16
  Aktualizacja danych o wskaąnikach PKAERO

  Proszę o zapoznanie się z komunikatem panelowy (dostępnym po zalogowaniu) w sprawie wyznaczenia osób do aktualizacji wskaąników realizacji Projektu u każdego z Partnerów w PKAERO.

  Równolegle do niniejszej informacji została dla każdego Partnera rozesłana wiadomość e-mail zawierająca stosowny załącznik elektroniczny.

  2013-05-24
  Konferencje tematyczne

  Zapraszamy do skorzystania z listy konferencji tematycznych, których lista znajduje się w serwisie w zakładce: Konferencje Tematyczne

  2012-07-10
  Komercjalizacja badań napędza gospodarkę

  Komercjalizacja badań napędza gospodarkę

  Komercjalizacja B+R dla praktyków 2013 - Zamówienie publikacji

  Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka poleca przewodnik Komercjalizacja B+R dla praktyków tłumaczący w jaki sposób poruszać się pośród przepisów prawnych, by sprawniej patentować efekty prac badawczo-rozwojowych i wdrażać je na rynku.

  Uczelnie stoją obecnie przed nowymi wyzwaniami, jednym z najpoważniejszych jest pogłębiający się niż demograficzny. Szkoły wyższe muszą zatem poszukiwać nowych, zewnętrznych ąródeł finansowania. Komercjalizacja wyników badań powinna należeć do najważniejszych. Przygotowany podręcznik komercjalizacji wyników badań, będzie istotną pomocą w tym zakresie.

  Prof. Witold Orłowski twierdzi, że: Receptą na lepszą jakość badań i ich udział w rozwoju gospodarki nie są wcale większe wydatki budżetu państwa. One mają od pewnego poziomu ograniczoną efektywność. Pamiętajmy też, że w Polsce poziom nakładów jest zbliżony do poziomu wielu państw UE, wbrew temu co się powszechnie głosi. Ważniejsze jest otwarcie na rynek i tworzenie mechanizmów transmisji między nauką i gospodarką.  Państwo nie  zastąpi mechanizmów rynkowych.>

  2010-12-12
  
  Ważne


 • Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

  statystyka