Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt

Projekt
Cele
Partnerzy
Struktura organizacyjna
Biuro Projektu

Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Filmy reklamowe PKAERO:

 • Film w wersji angielskiej
 • Film w wersji polskiej


  Cel projektu

  • Celem strategicznym projektu jest ukierunkowanie realizowanych w kraju prac badawczych w branży lotniczej, na dziedziny które mają lub będą miały decydujący wpływ na poprawę pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki oraz budowę GOW[1]

   [1] GOW- Gospodarka Oparta na Wiedzy

  • Cel projektu jest zgodny z celem głównym POIG oraz celami poddziałania 1.1.2. Strategicznym celem jest Cel główny projektu jest zgodny z celem głównym POIG "Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa"


  Cele szczegółowe

  • zwiększenie stopnia wykorzystywania w praktyce gospodarczej wyników prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w polskich jednostkach naukowych;
  • zwiększenie podaży nowych, innowacyjnych rozwiązań przydatnych gospodarce;
  • zwiększenie efektywności wykorzystania projektów celowych dla realizacji strategicznych celów przedsiębiorstw;
  • integracja środowiska naukowego i przemysłowego na poziomie narodowym w dziedzinie wykorzystania technologii inteligentnych w lotnictwie;
  • wykreowanie grupy nowych innowacyjnych rozwiązań technicznych tworzących polską specjalność w ww. zakresie;
  • rozwój małych firm typu spin-off transferu technologii;
  • wprowadzeniem grupy partnerów narodowych do tzw. European Research Area w dziedzinie aeronautyki z aktywnym udziałem w europejskich projektach badawczych 7PR - KE.
  • wzrost liczby zgłoszeń patentowych i wdrożeń;
  • zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw sektora przemysłu lotniczego;
  • zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym;
  • rozwój poziomu naukowego i technicznego zasobów ludzkich, w wyniku realizacji projektu, wykonawcy uzyskają tytuły zawodowe lub stopnie naukowe - magisterskie, doktorskie, habilitacje.


 • Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

  statystyka