Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt

Prasa
Konferencje
Telewizja
Internet
Ulotki i poligrafia
inne
Gadżety promocyjne

Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Filmy reklamowe PKAERO:

 • Film w wersji angielskiej
 • Film w wersji polskiej
  


  III Konferencja Roczna PKAERO


  W dniach 13-14.12.2010 r. w Politechnice Rzeszowskiej odbędzie się coroczne spotkanie CZT AERONET Dolina Lotnicza.
  Jest to już III Konferencja roczna projektu kluczowego "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym".

  Spotkanie przeznaczone jest prezentacji osiągnięć zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez zespoły badawcze wszystkich 15 zadań projektu oraz dyskusji nad bieżącymi problemami w zadaniach. W trakcie konferencji przewidziane będą sesje plenarne, spotkania ekspertów oraz sesja plakatowa.

  Materiały konferencyjne


  Niezbędnik dla uczestników konferencji:  III Konferencja Roczna

  nt. Nowoczesnych technlogii materiałowych stosowanych w przemyśle lotniczym

  koordynator - Politechnika Rzeszowska

  Rzeszów, 13-14 grudnia 2010 r.


  13 December (Monday)/13 Grudnia 2010 (poniedziałek)

  Rzeszow University of Technology, Poznańska 2 (Buliding "P" - sixth floor)


  Jacek Kluska
  Prorektor ds. Nauki Politechniki Rzeszowskiej,
  Przedstawiciel władz rektorskich ds.Projetu Kluczowego

  Welcome speech


  I SESJA

  Expert's meeting PKAERO/Wystąpienia Ekspertów PKAERO
  Romana Ewa Śliwa - kierownik projektu kluczowego
  Rzeszow University of Technology

  Stan realizacji projektu kluczowego CZT AERONET DL nt. "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym"


  Wystąpienia Liderów Merytorycznych głównych Zadań Badawczych

  Bogdan Kruszyński

  ZB 1. Opracowanie zaawansowanych procesów obróbki HSM trudnoobrabialnych stopów lotniczych


  Krzysztof Jemielniak

  ZB 2. Modelowanie, konstruowanie i kontrolowanie procesu HSM z uwzględnieniem skonfigurowanego układu maszyna- przyrząd-detal


  Adam Marciniec

  ZB 3. Opracowanie technologii efektywnego projektowania i produkcji przekładni stożkowych z wykorzystaniem systemu Phoenix firmy Gleason.


  Bogdan Kozik

  ZB 4. Opracowanie nowej, prostszej i tańszej przekładni zębatej w miejsce skomplikowanych i drogich przekładni planetarnych


  Józef Kuczmaszewski

  ZB 5. Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium


  Henryk Galina

  ZB 6. Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie


  Eugeniusz Hadasik

  ZB 7. Plastyczne kształtowanie stopów magnezu (kucie precyzyjne, tłoczenie, wyciskanie, itd.)


  Franciszek Grosman

  ZB 8. Plastyczne kształtowanie lotniczych stopów Al ( w tym Al-Li ) oraz Ti


  Barbara Surowska

  ZB 9. Metaliczne materiały kompozytowe w aplikacjach lotniczych w tym materiały typu GLARE


  Lucjan Swadźba

  ZB 10. Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne części silnika


  Krzysztof Kubiak

  ZB 11. Materiały lotnicze o zaawansowanej strukturze (monokryształ, krystalizacja kierunkowa)


  Jan Cwajna

  ZB 12. Odlewanie precyzyjne stopów Ni na krytyczne części silników lotniczych


  Józef Śleziona

  ZB 13. Opracowanie technologii przetapiania stopów niklu z zastosowaniem modyfikowania nanocząstkami proszków


  Jan Holnicki - Szulc

  ZB 14. Materiały inteligentne - oraz bazujące na nich systemy zespolone


  Tomasz Sadowski

  ZB 15. Niekonwencjonalne technologie łączenia elementów konstrukcji lotniczych do zastosowań w lotnictwie


  I SESJA PLAKATOWA


  Zebranie Komitetu Sterującego PKAERO

  Profesorowie: Jan Sieniawski, Romana Śliwa, Krzysztof Kubiak, Henryk Galina, Adam Marciniec, Krzysztof Kurzydłowski, Andrzej Gontarz, Piotr Lacki, Jan Cwajna, Jan Holnicki - Szulc, Piotr Kula, Wiesław Ostachowicz, Zbigniew Wołejsza, Andrzej Żyluk, Eugeniusz Szeregij

  Zebranie koordynatora PKAERO z kierownikami biur obsługi projektu u Partnerów

  Profesorowie: Zbigniew Pater, Eugeniusz Hadasik, Bogdan Kruszyński, Zbigniew Wołejsza, Krzysztof Dragan, Piotr Doerffer, Krzysztof Kurzydłowski, Jan Holnicki- Szubgcolor="#f5f5dc"lc, Eugeniusz Szeregij, Zygmunt Nitkiewicz.


  II SESJA - International Session

  Canada - Poland - USA - Germany Panel Session / Kanadyjsko - Polsko - Amerykańsko - Niemiecka Sesja
  Greg Houlahan,
  Commercial Counsellor of the Canadian Embassy remark on Polish-Canadian trade

  Arkadiusz Wysocki,
  Trade Commissioner, Embassy of Canada

  Szymon Wlodarski, Director of the Polish-Canadian
  Chamber of Commerce in Montreal.

  Michael MIASEK , President of the Polish-Canadian Chamber of Commerce,
  Polish-Canadian business in the aerospace sector

  Andrzej Czarnecki WSK / P&W Communication Manager WSK "PZL-Rzeszów" S.A.
  Hight Tech Industry - Pull effect on the regional economy

  Andrzej Czulak, ( Technical University , Dresden )
  New Chances for Multi-Material Composites

  Victor Arrieta ( MTU Poland )
  Presentation of MTU Poland / Germany

  Andrzej Rybka ( Aviation Valley Association )
  International activities of the Aviation Valley Association

  Maciej Karczewski (Technical University of Lodz )
  The scope of work for the European aeronautical industry performed by Institute of Turbomachinery, Technical University of Lodz"

  Aleksander Pytel , Michał Wrząchal ( Rzeszow University of Technology)
  EUROAVIA - The focal point for aerospace students and industry

  14 December (Tuesday)/14 Grudnia 2010 (wtorek)

  Rzeszow University of Technology, Poznańska 2 (Buliding "P" - sixth floor)


  Zebranie Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza"

  Zebranie Rady Konsorcjum Projektowego PKAERO Profesorowie: Jacek Kluska - przewodniczący, Marek Orkisz, Tadeusz Kulik, Zbigniew Pater, Zygmunt Nitkiewicz, Marek Hetmańczyk, Andrzej Nowicki, Krzysztof Jóźwik, Piotr Doerffer, Witold Wiśniowski, Ryszard Szczepanik, Aleksander Bobko Dyskusja przedstawicieli Instytucji Partnerskich / członków Rady Partnerów CZT AERONET DL

  Witold Wiśniowski, Zbigniew Wołejsza, Piotr Doerffer, Jarosław Mikielewicz, Jan Holnicki-Szulc, Andrzej Nowicki, Andrzej Bogusławski, Zygmunt Nitkiewicz, Barbara Surowska, Jerzy Warmiński, Krzysztof Jóźwik, Władysław Kryłłowicz, Marek Orkisz, Krzysztof Kubiak, Jan Cwajna, Marek Hetmańczyk, Krzysztof J. Kurzydłowski, Jacek Rokicki, Marek Darecki, Andrzej Rybka, Czesław Puchalski, Eugeniusz Szeregij, Ryszard Szczepanik, Andrzej Żyluk


  Obrady grup roboczych CZT AERONET DL

  • Projektowanie i badanie konstrukcji oraz napędów lotniczych
   Design and testing of aviation structures and propulsions
   Koordynator - prof. dr hab. inż. Marek Orkisz

  • Teleinformatyka lotnicza i systemy awioniczne
   Aviation teleinformatics and avionics systems
   Koordynator - prof. dr hab. inż. Jan Gruszecki

  • Współczesne procesy inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni
   Modern materials and surface engineering processes
   Koordynator - prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski

  • Nowoczesne techniki wytwarzania w przemyśle lotniczym
   Modern production techniques in the aerospace industry
   Koordynator - dr hab. inż. Romana Śliwa, prof. PRz

  Prowadzący : Robert Haligowski, sekretarz PPTL

  Strategiczny Plan Badawczy dla Aeronautyki w Polsce - Aktualizacja - Dyskusja - Ważne ustalenia organizacyjne i merytoryczne

  ( przedstawiciele wszystkich Instytucji Partnerskich / członków Rady Partnerów CZT AERONET DL oraz SGPPL Dolina Lotnicza ) Klub Pracowników Politechniki Rzeszowskiej


  Zebranie Rady Konsorcjum Projektowego PKAERO

  Profesorowie: Jacek Kluska - przewodniczący, Marek Orkisz, Tadeusz Kulik, Zbigniew Pater, Zygmunt Nitkiewicz, Marek Hetmańczyk, Andrzej Nowicki, Krzysztof Jóźwik, Piotr Doerffer, Witold Wiśniowski, Ryszard Szczepanik, Aleksander Bobko


  Zebranie Rady Współpracy Nauka - Gospodarka PKAERO

  Marek Darecki, Andrzej Rybka, Bogdan Zmyślony, Ryszard Łęgiewicz, Mieczysław Majewski, Ryszard Nowak, Marek Bujny, Janusz Zakręcki, Victor Arrieta, Krzysztof Krystowski, Adam Babiarz, Krzysztof Zuzak, Bogdan Ostrowski


  Prezentacja głownych wniosków z posiedzeń

  Przewodniczący:

  Rady Konsorcjum Projektowego - Jacek Kluska

  Rady Współpracy Nauka - Gospodarka - Marek Bujny

  Komitetu Sterującego - Romana Śliwa


  Marek Orkisz
  Przewodniczący Rady Partnerów CZT AERONET Dolina Lotnicza

  Romana Śliwa
  Kierownik Projektu Kluczowego

  Podsumowanie Konferencji CZT AERONET - Dolina Lotnicza / III Konferencja Roczna PKAERO
 • Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

  statystyka