Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt

Prasa
Konferencje
Telewizja
Internet
Ulotki i poligrafia
inne
Gadżety promocyjne

Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Filmy reklamowe PKAERO:

 • Film w wersji angielskiej
 • Film w wersji polskiej
  


  Konferencja CZT AERONET Dolina Lotnicza - Panele Ekspertów 13-14.06.2011 r


  W dniach 13-14.06.2011 r. w Politechnice Rzeszowskiej odbędzie się coroczne spotkanie CZT AERONET Dolina Lotnicza. Spotkanie przeznaczone jest prezentacji osiągnięć zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez zespoły badawcze wszystkich 15 zadań projektu oraz dyskusji nad bieżącymi problemami w zadaniach. W trakcie konferencji przewidziane będą sesje plenarne, spotkania ekspertów oraz sesja plakatowa.

  Materiały konferencyjne


  Niezbędnik dla uczestników konferencji:


 • Konferencja Rady Partnerw 13-14 czerwca 2011

  General Meeting of the Centre of Advanced Technologies AERONET "Aviation Valley"

  Expert’s Meeting of the Key Project Modern Materials Technologies in Aerospace Industry”

  OPERATIONAL PROGRAMME 'INNOVATIVE ECONOMY'
  Priority 1.
  Research and development of modern technologies.
  Measure 1.1.
  Support of scientific research for the knowledge-based economic development. Submeasure
  1.1.2 Strategic programmes of scientific research and development work.

  Konferencja Rady Partnerw Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET ”Dolina Lotnicza”

  Konferencja Panele Ekspertw Projektu Kluczowego

  „Nowoczesne technologie materiaowe stosowane w przemyle lotniczym”

  PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

  Priorytet 1. Badania i rozwj nowoczesnych technologii:

  Dziaanie 1.1. Wsparcie bada naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.

  Poddziaanie 1.1.2 Strategiczne programy bada naukowych i prac rozwojowych

  Rzeszw, 13-14 June, 2011

   

  13 June 2011 (Monday) / 13 Czerwca 2011 (poniedziaek)

  Rzeszow University of Technology, Poznaska 2 (Building „P” Lecture Room P2–first floor Hall)

  830

  Jacek Kluska - vice-Rector for Research, Rzeszow University of Technology

  Welcome speech

  Session I

  Expert’s Meeting PKAERO / Wystpienia Ekspertw PKAERO

  840

  Romana liwa – kierownik projektu kluczowego

  Stan realizacji projektu kluczowego CZT AERONET DL nt. „Nowoczesne technologie materiaowe stosowane w przemyle lotniczym”.

  Key Project -Modern materials technologies in aerospace industry – evaluation of the stage of realization.

  Wystpienia Liderw Merytorycznych gwnych Zada Badawczych

  850

  Bogdan Kruszyski

  ZB 1. Opracowanie zaawansowanych procesw obrbki HSM trudnoobrabialnych stopw lotniczych

  RT 1. Development of advanced processes of HSM of almost unworkable aeronautical alloys

  Zebranie Biura

  Projektu

  Kluczowego

  Koordynatora

  i Partnerw

   

   

  Klub

  Pracownikw

  Politechniki

  Rzeszowskiej

  VI pitro

  Sala wykadowa

   

   

  Meeting of the Key Project Coordinator

  and Partners office

   

  VI Floor Lecture Room

  900

  Krzysztof Jemielniak

  ZB 2. Modelowanie, konstruowanie i kontrolowanie procesu HSM z uwzgldnieniem skonfigurowanego ukadu maszyna- przyrzd-detal

  RT 2. Modelling, construction and control of the HSM process taking into consideration the configurated machine-instrument-detail system

  910

  Adam Marciniec

  ZB 3. Opracowanie technologii efektywnego projektowania i produkcji przekadni stokowych z wykorzystaniem systemu Phoenix firmy Gleason.

  RT 3. Development of the technology of effective design and production of cone gear using Gleason Phoenix system

  920

  Bogdan Kozik

  ZB 4. Opracowanie nowej, prostszej i taszej przekadni zbatej w miejsce skomplikowanych i drogich przekadni planetarnych

  RT 4. Development of a new, simpler and cheaper toothed gear in place of complicated and expensive planetary gears

  930

  Jzef Kuczmaszewski

  ZB 5. Nowoczesna obrbka mechaniczna stopw magnezu i aluminium

  RT 5. Modern mechanical working of magnesium and aluminium alloys

  940

  Henryk Galina

  ZB 6. Materiay kompozytowe o zwikszonej wytrzymaoci i odpornoci termicznej z wykorzystaniem ywic polimerowych do zastosowa w lotnictwie

  RT 6. Composite materials of increased strength and thermal resistance with the use of polymeric resins applied in aviation

  950

  Eugeniusz Hadasik

  ZB 7. Plastyczne ksztatowanie stopw magnezu (kucie precyzyjne, toczenie, wyciskanie, itd.)

  RT 7. Plastic forming of magnesium alloys (precision forging, stamping, extrusion and the like)

  1000

  Franciszek Grosman

  ZB 8. Plastyczne ksztatowanie lotniczych stopw Al ( w tym Al-Li ) oraz Ti

  RT 8. Plastic forming of aeronautical Al (including Al-Li) and Tl alloys

  1010

  Barbara Surowska

  ZB 9. Metaliczne materiay kompozytowe w aplikacjach lotniczych w tym materiay typu GLARE

  RT 9. Composite metallic materials in aviation applications (cincluding Glare-type materials)

  1050

  Lucjan Swadba

  ZB 10. Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne czci silnika

  RT 10. Modern barrier covers on critical engine parts

  1100

  Krzysztof Kubiak

  ZB 11. Materiay lotnicze o zaawansowanej strukturze (monokryszta, krystalizacja kierunkowa)

  RT 11. Aeronautical materials of advanced structure (monocrystal, directional crystallization)

  1110

  Jan Cwajna

  ZB 12. Odlewanie precyzyjne stopw Ni na krytyczne czci silnikw lotniczych

  RT 12. Precision casting of Ni alloys on critical parts of aircraft engines

  1120

  Jzef leziona

  ZB 13. Opracowanie technologii przetapiania stopw niklu z zastosowaniem modyfikowania nanoczstkami proszkw

  RT 13. Development of the technology of remelting Nikel alloys with the use of nanopowder modifications

  1130

  Jan Holnicki - Szulc

  ZB 14. Materiay inteligentne - oraz bazujce na nich systemy zespolone

  RT 14. Smart embedded systems based on inteligent materials

  1140

  Tomasz Sadowski

  ZB 15. Niekonwencjonalne technologie czenia elementw konstrukcji lotniczych do zastosowa w lotnictwie

  RT 15. Unconventional technologies of joining elements of aeronautical constructions

  1150

  Wojciech Zacharczuk, SODA PLUS

  Prezentacja technologii Soda System

  Soda system technologies presentation

  1215

  Expert’s Meeting

  Industry and Research Sectors

  Poster session part I

  Building „P” I Floor Hall

   

  Dyskusja w ramach sesji plakatowej z poszczeglnych Segmentw Projektu - Zada Badawczych z przedstawicielami Sektora Przemysu

  Sesja plakatowa, cz. I

   

  Budynek „P”, Hall I pitro

  1215

   

  Zebranie Rady Konsorcjum Projektowego PKAERO

   

  Profesorowie: Jacek Kluska - przewodniczcy, Marek Orkisz, Tadeusz Kulik, Zbigniew Pater, Zygmunt Nitkiewicz, Marek Hetmaczyk, Andrzej Nowicki, Krzysztof Jwik, Piotr Doerffer, Witold Winiowski, Ryszard Szczepanik, Aleksander Bobko

   

  Klub Pracownikw Politechniki Rzeszowskiej, VI pitro

  12.15

  C.d. programu dla biura obsugi projektu PKAERO

                          - spotkanie z kierownikiem projektu oraz przedstawicielami z IP - MNiSW

   

   

  Meeting of the Key Project Coordinator and Partners

  Part III

  (VI Floor Lecture Room)

   

  1300

  Zebranie Komitetu Sterujcego PKAERO

  Steering Committee Meeting PKAERO

  Profesorowie: Jan Sieniawski, Romana liwa, Krzysztof Kubiak, Henryk Galina, Adam Marciniec, Jerzy Szawowski , Andrzej Gontarz, Piotr Lacki, Jan Cwajna, Jan Holnicki - Szulc, Piotr Kula, Wiesaw Ostachowicz, Zbigniew Woejsza, Andrzej yluk, Eugeniusz Szeregij

   

  (Klub Pracownikw Politechniki Rzeszowskiej – Sala wykadowa , VI pitro)

  ( VI Floor, Lecture Room )

   

  1515

  Expert’s Meeting

  Industry and Research Sectors

  Poster session part II

  Dyskusja w ramach sesji plakatowej z poszczeglnych Segmentw Projektu - Zada Badawczych z przedstawicielami Sektora Przemysu

  Sesja plakatowa, cz. II

   

  Budynek „P”, Hall I pitro

   

  1515

   

  Zebranie Biura projektu PKAERO

   

  Klub Pracownikw

  Politechniki Rzeszowskiej

  VI pitro

  Sala wykadowa

  Meeting of the Key Project Coordinator and Partners

  Part III

  Building „P” I Floor Hall

  1515

  Zebranie Koordynatora z kierownikami PKAERO u Partnerw

  Profesorowie: Zbigniew Pater, Jarosaw Mizera, Piotr Lacki, Eugeniusz. Hadasik, Jan Holmicki –Szulc, Piotr Doerffer, Zbigniew Woejsza, Krzysztof Dragan, Eugeniusz Szeregij, Bogdan Kruszynski

   

  (Klub Pracownikw Politechniki Rzeszowskiej, VI pitro)

  ( VI Floor, Lecture Hall )

  1600

   

  Zebranie Rady Wsppracy Nauka – Gospodarka PKAERO

   

   

  Marek Darecki - przewodniczcy , Andrzej Rybka, Bogdan Zmylony, Ryszard giewicz, Mieczysaw Majewski, Ryszard Nowak, Marek Bujny v-ce przewodniczacy, Janusz Zakrcki, Artur Wojtas, Victor Arrieta, Krzysztof Krystowski, Adam Babiarz, Krzysztof Zuzak, Bogdan Ostrowski

   

  Liderzy Merytoryczni Gwnych Zada Badawczych ZB 1 - ZB 15

   

  ( Klub Pracownikw Politechniki Rzeszowskiej,

  VI pitro – sala wykadowa )

   

  1600

  Zebranie Komitetu Redakcyjnego Strategicznej Agendy Badawczej dla lotnictwa

   

  Przewodniczcy Jacek Rokicki

   

   

  ( Klub Pracownikw Politechniki Rzeszowskiej,

  VI pitro )

   

  1700 Disscussion

  Prezentacja gwnych wnioskw z posiedze

  Przewodniczcy:

  Rady Konsorcjum Projektowego – Jacek Kluska

  Rady Wsppracy Nauka – Gospodarka – Marek Darecki

  Komitetu Sterujcego - Romana liwa

  Building „P” – First floor Lecture Room P2

   

  1730

   

  Gala Dinner/ Integracyjna Kolacja Panelowa

  I Floor Lecture Hall

  14 June 2011 (Tuesday) / 14 czerwca 2011 ( wtorek )

  Rzeszow University of Technology, Poznaska 2 (Building „P” Lecture Room P1/P2 – first floor Hall)

   

  830

  Expert’s Meeting

  Industry and Research Sectors

  Poster session part III

  (Building „P” –first floor Hall)

  Dyskusja w ramach sesji plakatowej z poszczeglnych Segmentw Projektu - Zada Badawczych z przedstawicielami Sektora Przemysu

  Sesja plakatowa, cz. III

  Budynek „P”, Hall I pitro

  830

  Obrady grup roboczych CZT AERONET DL

  CAT AERONET AV Working Groups

   

                          - Projektowanie i badanie konstrukcji oraz napdw lotniczych

   

  Design and testing of aviation structures and propulsions Koordynator – prof. dr hab. in. Marek Orkisz

                          - Teleinformatyka lotnicza i systemy awioniczne

   

  Aviation teleinformatics and avionics systems Koordynator – prof. dr hab. in. Jan Gruszecki

                          - Wspczesne procesy inynierii materiaowej i inynierii powierzchni

   

  Modern materials and surface engineering processes Koordynator – prof. dr hab. in. Jan Sieniawski

                          - Nowoczesne techniki wytwarzania w przemyle lotniczym

   

  Modern production techniques in the aerospace industry Koordynator – dr hab. in. Romana liwa, prof. PRz

  - Aerodynamika

  Aerodynamics

  Koordynator- prof. dr hab. in. Piotr Doerffer

  Sala Klubu Pracownikw Politechniki Rzeszowskiej

  Budynek „P”, VI pitro

  ( VI floor Hall , Staff and Lecture Room, I floor, P1)

   

  1000

  Expert’s Meeting

  Industry and Research Sectors

  Poster session part III

  (Building „P” –first floor Hall)

  Dyskusja w ramach sesji plakatowej z poszczeglnych Segmentw Projektu - Zada Badawczych z przedstawicielami Sektora Przemysu

  Sesja plakatowa, cz. III

  Budynek „P”, Hall I pitro

   

   

   

   

   

  1000

  Zebranie Rady Partnerw

  Centrum Zaawansowanych Technologii „AERONET – Dolina Lotnicza”

   

  Dyskusja przedstawicieli Instytucji Partnerskich / czonkw Rady Partnerw CZT AERONET DL

   

  Marek Orkisz- przewodniczcy, Krzysztof Kubiak, Witold Winiowski, Zbigniew Woejsza, Piotr Doerffer, Jarosaw Mikielewicz, Jan Holnicki-Szulc, Andrzej Nowicki, Andrzej Bogusawski, Zygmunt Nitkiewicz, Barbara Surowska, Jerzy Warmiski, Krzysztof Jwik, Wadysaw Kryowicz, Jan Cwajna, Marek Hetmaczyk, Jerzy Szawowski ,Jacek Rokicki, Marek Darecki, Andrzej Rybka, Czesaw Puchalski, Eugeniusz Szeregij, Ryszard Szczepanik, Andrzej yluk

   

  (Klub Pracownikw Politechniki Rzeszowskiej, VI pitro)

  ( VI floor Lecture Room )

   

  1130

  Session III (P2)

  Cooperation between science and aerospace industry

   

  1200

   

  Marek Darecki – president of Aviation Valley Association, president of Polish Technological Platform for Aviation, president of WSK Rzeszow/ P&W Company

   

  Breakthrough in large commercial aero engines technology

   

   

  Nicola BIANCO – managing director of Agusta Westland – Poland

   

  Agusta Westland/ PZL widnik – company overview

  Piotr Doerffer - professor , IMP PAN, Gdask

   

  Transonic flow control by streamwise vortices. Research offer.

   

   

  Victor Arietta - MTU Poland

   

  Current development and geared turbo-fun technology by MTU

   

  Artur WOJTAS - PZL Mielec/ Sikorsky company

  Memeber of the Board, Military Programs Director

   

  Why technology ?

  Ryszard giewicz - president of Hispano-Suiza Polska

   

   

  Hispano-Suiza Polska - significant player in the CFM-56 global production team.

   

   

  Jacek Stecki - professor , PHM Technology ( Melbourne , Australia),

   

  Technology Management Consultants Poland

  Risk assessment in aerospace systems

   

  Agnieszka Skotarczyk - European Institute of Technology EIT+, Wrocaw

   

  Scientific – Industrial Forum „ Academia2Business – a Real Chance for the development of Industry through Innovations

   

  Aleksander Pytel, Micha WojasStudents, Rzeszw University of Technology

   

  Presentation of winner projects from Madrid ( Aerodays 2011 ) and USA .

   

  1400

  DISSCUSSION – science and technology in aviation environment

   

  Prezentacja przez koordynatorw wnioskw z dyskusji podczas zebra 5 grup roboczych CZT AERONET DL oraz wnioskw ze spotka panelowych Liderw Merytorycznych PKAERO

   

  1430

  CONCLUSIONS

  Marek Orkisz

  Przewodniczcy Rady Partnerw CZT AERONET Dolina Lotnicza

  Romana liwa

  Przewodniczca zespou ds. Koordynacji Zada CZT

  Podsumowanie Konferencji CZT AERONET – Dolina Lotnicza

   

     Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

  statystyka