Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt

Prasa
Konferencje
Telewizja
Internet
Ulotki i poligrafia
inne
Gadżety promocyjne

Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Filmy reklamowe PKAERO:

 • Film w wersji angielskiej
 • Film w wersji polskiej
  


  Konferencja CZT AERONET Dolina Lotnicza - Panele Ekspertów 25-26.06.2012 r


  W dniach 25-26.06.2012 r. cyklicznie w Politechnice Rzeszowskiej odbędzie się spotkanie CZT AERONET Dolina Lotnicza.

  Spotkanie przeznaczone jest prezentacji osiągnięć zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez zespoły badawcze wszystkich 15 zadań projektu oraz dyskusji nad bieżącymi problemami w zadaniach.
  W trakcie konferencji przewidziane będą sesje plenarne, spotkania ekspertów oraz sesja plakatowa.

  Materiały konferencyjne


  Niezbędnik dla uczestników konferencji:


 •  

                                                                                                              

  General Meeting of the Centre of Advanced Technologies AERONET "Aviation Valley"

  Expert’s Meeting of the Key Project  Modern Materials Technologies in Aerospace Industry”

  OPERATIONAL PROGRAMME 'INNOVATIVE ECONOMY'

  Priority 1. Research and development of modern technologies.
  Measure 1.1. Support of scientific research for the knowledge-based economic development. Submeasure

  1.1.2 Strategic programmes of scientific research and development work.

   

  Konferencja Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET ”Dolina Lotnicza”

  Konferencja Panele Ekspertów Projektu Kluczowego

  „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”

  PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

  Priorytet  1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii:

  Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.

  Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

   

  Rzeszów, 25-26 June, 2012

   

  25 June 2012 (Monday) / 26 Czerwca 2012 (poniedziałek)

  Rzeszów University of Technology, Powstańców Warszawy 12 (Building „V”)

  900

  Jacek Kluska - vice-Rector for Research, Rzeszow University of Technology

  Welcome speech

  Hubert Domiński   Kierownik Działu Wdrażania PO IG, Kierownik Działu Finansowego

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ,  The National Centre for Research and Development

  Session I

  Expert’s Meeting PKAERO / Wystąpienia Ekspertów PKAERO

  930

  Romana Śliwa – kierownik projektu kluczowego

  Stan realizacji projektu kluczowego CZT AERONET DL  nt.  „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym”.

  Key Project -Modern materials technologies  in aerospace industry – evaluation of the stage of realization.

  Wystąpienia Liderów Merytorycznych głównych Zadań Badawczych

  950

  Bogdan Kruszyński

  ZB 1. Opracowanie zaawansowanych procesów obróbki HSM trudnoobrabialnych stopów lotniczych

  RT 1. Development of advanced processes of HSM of almost unworkable aeronautical alloys

   

  Zebranie Biura

  Projektu

  Kluczowego

  Koordynatora

  i Partnerów

  Cz. I

   

  Meeting of the Key Project Coordinator
  and Partners office
  Part. I

   

   

   

  Zebranie Biura

  Projektu

  Kluczowego

  Koordynatora

  i Partnerów

  Cz. I

   

   

   

   

   

   

  Meeting of the Key Project Coordinator
  and Partners office

  Part. I

   

   

   

   

   

   

   

   

  1000

  Krzysztof Jemielniak

  ZB 2. Modelowanie, konstruowanie i kontrolowanie procesu HSM z uwzględnieniem    skonfigurowanego układu maszyna- przyrząd-detal

  RT 2. Modelling, construction and control of the HSM process taking into consideration the configurated machine-instrument-detail system

  1010

  Adam Marciniec

  ZB 3. Opracowanie technologii efektywnego projektowania i produkcji   przekładni stożkowych z wykorzystaniem  systemu Phoenix firmy Gleason.

  RT 3. Development of the technology of effective design and production of cone gear using Gleason Phoenix system

  1020

  Bogdan Kozik

  ZB 4. Opracowanie nowej, prostszej i tańszej przekładni zębatej w miejsce skomplikowanych i drogich przekładni planetarnych

  RT 4. Development of a new, simpler and cheaper toothed gear in place of complicated and expensive planetary gears

  1030

  Józef Kuczmaszewski

  ZB 5. Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium

  RT 5. Modern mechanical working of magnesium and aluminium alloys

  1040

  Henryk Galina

  ZB 6. Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie

  RT 6. Composite materials of increased strength and thermal resistance with the use of polymeric resins applied in aviation

  1050

  Eugeniusz Hadasik

  ZB 7. Plastyczne kształtowanie stopów magnezu  (kucie precyzyjne, tłoczenie, wyciskanie, itd.)

  RT 7. Plastic forming of magnesium alloys (precision forging, stamping, extrusion and the like)

  1100

  Franciszek Grosman

  ZB 8. Plastyczne kształtowanie lotniczych stopów Al ( w tym Al-Li ) oraz Ti

  RT 8. Plastic forming of aeronautical Al (including Al-Li) and Ti alloys

  1110

  Barbara Surowska

  ZB 9. Metaliczne materiały kompozytowe w aplikacjach lotniczych w tym materiały typu GLARE

  RT 9. Composite metallic materials in aviation applications (including Glare-type materials)

  1150

  Lucjan Swadźba

  ZB 10. Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne części silnika

  RT 10. Modern barrier covers on critical engine parts

  Zebranie Biura

  Projektu

  Kluczowego

  Koordynatora

  i Partnerów

  Cz. II

   

   

   

   

  Meeting of the Key Project Coordinator
  and Partners office

  Part. II

   

   

   

   

   

  Zebranie Biura

  Projektu

  Kluczowego

  Koordynatora

  i Partnerów

  Cz. II

   

   

  Meeting of the Key Project Coordinator
  and Partners office

  Part. II

   

   

   

  1200

  Krzysztof Kubiak 

  ZB 11.  Materiały lotnicze o zaawansowanej strukturze (monokryształ, krystalizacja kierunkowa)

  RT 11. Aeronautical materials of advanced structure (monocrystal, directional crystallization)

  1210

  Jan Cwajna

  ZB 12. Odlewanie precyzyjne stopów Ni na krytyczne części silników lotniczych

  RT 12. Precision casting of Ni alloys on critical parts of aircraft engines

  1220

  Franciszek Bińczyk

  ZB 13. Opracowanie technologii przetapiania stopów niklu z zastosowaniem modyfikowania nanocząstkami proszków

  RT 13. Development of the technology of remelting Nikel alloys with the use of nanopowder modifications

  1230

  Jan Holnicki - Szulc

  ZB 14. Materiały inteligentne - oraz bazujące na nich systemy zespolone

  RT 14. Smart embedded systems based on inteligent materials

   

  1240

   

  Tomasz Sadowski

  ZB 15. Niekonwencjonalne technologie łączenia elementów konstrukcji lotniczych do zastosowań w lotnictwie

  RT 15. Unconventional technologies of joining elements of aeronautical constructions

  1415

  Expert’s Meeting

  Industry and Research Sectors

  Poster session, part I

  Building „V”

   

   

   

   

   

   

  Dyskusja w ramach sesji plakatowej z poszczególnych Segmentów Projektu -  Zadań Badawczych  z przedstawicielami  Sektora Przemysłu

  Sesja plakatowa, cz. I

   

   

  1415

   

  Zebranie Rady Konsorcjum Projektowego PKAERO

   

  Profesorowie: Jacek Kluska - przewodniczący, Marek Orkisz, Tadeusz Kulik, Zbigniew Pater, Zygmunt Nitkiewicz, Marek Hetmańczyk, Andrzej Nowicki, Krzysztof Jóźwik, Piotr Doerffer, Witold Wiśniowski, Ryszard Szczepanik, Aleksander Bobko

   

  1415

  C.d. programu dla Biura obsługi projektu PKAERO

  -          spotkanie z kierownikiem projektu oraz przedstawicielami

          z IP – NCBiR  - p. Wiolettą Kotkowską

   

  Meeting of the Key Project Coordinator and Partners

  Part III

  1515

  Zebranie Komitetu Sterującego PKAERO

  Steering Committee Meeting PKAERO

  Profesorowie: Jan Sieniawski, Romana Śliwa, Krzysztof Kubiak, Henryk Galina, Adam Marciniec, Jerzy Szawłowski , Andrzej Gontarz, Piotr Lacki, Jan Cwajna, Jan Holnicki - Szulc, Piotr Kula, Wiesław Ostachowicz, Zbigniew Wołejsza, Andrzej Żyluk, Eugeniusz Szeregij

   

  1630

  Expert’s Meeting

  Industry and Research Sectors

  Poster session part II

  Dyskusja w ramach sesji plakatowej z poszczególnych Segmentów Projektu -  Zadań Badawczych  z przedstawicielami  Sektora Przemysłu

  Sesja plakatowa, cz. II

   

  Budynek „V”

   

  1630

   

  Zebranie Biura projektu PKAERO

   

  Klub Pracowników

  Politechniki Rzeszowskiej

  VI piętro

  Sala wykładowa

  Meeting of the Key Project Coordinator
  and Partners

  Part III

  Building „V”

  1630

   Coordinator  and Partners representatives meeting

  Zebranie Koordynatora – kierownika projektu  z kierownikami PKAERO u Partnerów

  Profesorowie: Zbigniew Pater, Jarosław Mizera, Piotr Lacki, Eugeniusz Hadasik, Jan Holmicki –Szulc, Piotr Doerffer, Zbigniew Wołejsza, Krzysztof Dragan, Eugeniusz  Szeregij, Bogdan Kruszynski

   

  1700

   

  Committee of Science – Economy PKAERO meeting

  Zebranie Rady Współpracy Nauka – Gospodarka  PKAERO

   

   

  Marek Darecki  - przewodniczący, Marek Bujny v-ce przewodniczący, Andrzej Rybka, Bogdan Zmyślony, Ryszard Łęgiewicz, Mieczysław Majewski, Ryszard Nowak, Janusz Zakręcki, Józef Brzęczek, Łukasz Komendera,  Adam Babiarz,  Krzysztof Zuzak, Bogdan Ostrowski, Jan Sawicki, Michael Miasek

   

  +

  Liderzy Merytoryczni  Głównych Zadań Badawczych  ZB 1 -  ZB 15

                                                            

                                                     +

  Przedstawiciele pozostałych firm Doliny Lotniczej obecnych na konferencji PKAERO

   

  1700  Disscussion/ CONCLUSIONS

  Prezentacja głównych wniosków z posiedzeń

  Przewodniczący:

  Rady Konsorcjum Projektowego – Jacek Kluska

  Rady Współpracy Nauka – Gospodarka  Marek Darecki

  Komitetu Sterującego - Romana Śliwa

                  Building „V  Room V 1

   

  1730

  Gala Dinner/ Integracyjna Kolacja Panelowa

   I Floor Lecture Hall,  Building „V”

  25 June 2012 (Tuesday)  / 26 czerwca 2012 ( wtorek )
  Rzeszow University of Technology, Powstańców  Warszawy 12 (Building „V”)

   

   

  830

   

   

   

   

   

  Expert’s Meeting

  Industry and Research Sectors

  Poster session part III

  (Building „V”)

  Dyskusja w ramach sesji plakatowej z poszczególnych Segmentów Projektu PKAERO -  Zadań Badawczych  z przedstawicielami  Sektora Przemysłu

  Sesja plakatowa, cz. III

  Budynek „V”

  830

  Obrady grup roboczych CZT AERONET DL

  CAT AERONET AV Working Groups Meeting

   

  -        Projektowanie i badanie konstrukcji oraz napędów lotniczych    

         Design and testing of aviation structures and propulsions   
        
  Koordynator – prof. dr hab. inż. Marek Orkisz        

   

  -        Teleinformatyka lotnicza i systemy awioniczne

         Aviation teleinformatics and avionics  systems
         
  Koordynator – prof. dr hab. inż. Jan Gruszeczki       

   

  -        Współczesne procesy inżynierii materiałowej i inżynierii powierzchni

         Modern materials and surface engineering  processes   
         
  Koordynator – prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski       

   

  -        Nowoczesne techniki wytwarzania w przemyśle lotniczym         

         Modern production techniques in the aerospace industry
  Koordynator – dr hab. inż. Romana Śliwa, prof. PRz     

  -     Aerodynamika

          Aerodynamics

         Koordynator- prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer

     

  1000

  Zebranie Rady Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii „AERONET – Dolina Lotnicza”

  Dyskusja przedstawicieli Instytucji Partnerskich / członków Rady  Partnerów CZT AERONET DL

   

  Meeting of the  Centre of Advanced Technologies AERONET "Aviation Valley

       Marek Orkisz,  Krzysztof Kubiak, Romana Śliwa, Witold Wiśniowski, Zbigniew Wołejsza, Piotr Doerffer, Jarosław Mikielewicz, Jan Holnicki-Szulc, Andrzej Nowicki, Andrzej Bogusławski, Zygmunt Nitkiewicz, Barbara Surowska, Jerzy Warmiński, Krzysztof Jóźwik, Władysław Kryłłowicz, Jan Cwajna, Marek Hetmańczyk, Jerzy Szawłowski , Jacek Rokicki, Marek Darecki,  Andrzej Rybka, Czesław Puchalski, Eugeniusz Szeregij,  Ryszard Szczepanik, Andrzej Żyluk.

   

  1100

                                                                       Session II 

                           Cooperation between science and aerospace industry

  Room V 1

   

  Marek DARECKI

   

  President of Aviation Valley Association, president of Polish Technological Platform for Aviation, president of WSK Rzeszow/ P&W Company

                                                                     

  SCIENCE AND EDUCATION – NEW INICIATIVES OF AVIATION VALLEY

   

  NCBiR   / The National Centre for Research and Development        

                                                                                                                            

  INNOLOT programme                                                  

  Jacek ROKICKI                      

  Technology Platform for Aviation                                

                                           Polish Industrial Research Strategy in Aeronautics

   

  Richard DEGENHARDT

   

  German Aerospace Center (DLR) and Private University of Applied Sciences Göttingen (PFH)

  Germany

   

   "CHALLENGES AND OPPORTUNITIES FOR FUTURE AIRCRAFTS MADE OF CFRP"

   

   

  Eduards  Devels

   

  DES ART

   

  "Weight reduction by topology optimization. OptiStruct work examples: Airbus, Eurocopter, EADS, Boeing etc."

   

   

  Andrzej RYBKA

   

  Aviation Valley Association

   

  CREATING AND DEVELOPING A EUROPEAN NETWORK OF AEROSPACE RESEARCH ORIENTED CLUSTERS

   

   

  Aleksander Pytel

  Rafał Partyka

   

   Students of Rzeszow University of Technology

   

  "EUROAVIA Rzeszów - the source of future employees for aerospace corporations"

   

   

   

  Jan SAWICKI -

  GOODRICH

                        

   Goodrich Company, Poland  TeCHNOLOGY PROFILE

   

  Adam Czechanowski, Jakub Podleśny -

  Deloitte

  Future of the aerospace industry. Role of M&A in its forthcoming growth. Global trends.

   

  DISSCUSSION / CONCLUSIONS

   

  General Meeting of the Centre of Advanced Technologies AERONET "Aviation Valley"

  and Expert’s Meeting of the Key Project  “Modern Materials Technologies in Aerospace Industry”

   

  Wyjazd uczestników konferencji / Departure

     Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

  statystyka