Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt

Prasa
Konferencje
Telewizja
Internet
Ulotki i poligrafia
inne
Gadżety promocyjne

Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Filmy reklamowe PKAERO:

 • Film w wersji angielskiej
 • Film w wersji polskiej
  


  Konferencja ROCZNA' 2012 Projektu Kluczowego


  W dniach 10-11.12.2012 r. w Politechnice Rzeszowskiej odbędzie się coroczne spotkanie CZT AERONET Dolina Lotnicza.
  V Konferencja roczna projektu kluczowego "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym" będzie miała miejsce w Budynku V Politechniki Rzeszowskiej.

  Spotkanie, jak corocznie, przeznaczone jest prezentacji osiągnięć zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez zespoły badawcze wszystkich 15 zadań projektu oraz dyskusji nad bieżącymi problemami w zadaniach. W trakcie konferencji przewidziane będą sesje plenarne, spotkania ekspertów oraz sesja plakatowa.

  Materiały konferencyjne


  Niezbędnik dla uczestników konferencji:


 •                             

  General Meeting of the Centre of Advanced Technologies AERONET "Aviation Valley"

  Annual Conference of the Key Project  “Modern Materials Technologies in Aerospace Industry”

  OPERATIONAL PROGRAMME 'INNOVATIVE ECONOMY'

  Priority 1. Research and development of modern technologies.
  Measure 1.1.
  Support of scientific research for the knowledge-based economic development.

  Submeasure 1.1.2 Strategic programmes of scientific research and development work.

   

  Konferencja Rady Partnerw Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET ”Dolina Lotnicza”

  Konferencja Roczna Projektu Kluczowego

  „Nowoczesne technologie materiaowe stosowane w przemyle lotniczym”

  PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

  Priorytet  1. Badania i rozwj nowoczesnych technologii:

  Dziaanie 1.1. Wsparcie bada naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.

  Poddziaanie 1.1.2 Strategiczne programy bada naukowych i prac rozwojowych

   

  Rzeszw, 10-11 December, 2012

   

  10 December 2012 (Monday) / 10 Grudnia 2012 (poniedziaek)

  Rzeszow University of Technology, Powstacw Warszawy 12 (Building „V”,  Room V1)

  900

  Marek Orkisz - Rector of the Rzeszow University of Technology

  Welcome speech

  Session I

  Expert’s Meeting PKAERO / Wystpienia Ekspertw PKAERO

  910

  Romana liwa – kierownik projektu kluczowego

  Stan realizacji projektu kluczowego CZT AERONET DL  nt.  „Nowoczesne technologie materiaowe stosowane w przemyle lotniczym”.

  Key Project -Modern materials technologies  in aerospace industry – evaluation of the stage of realization.

  Przemysaw Paczos 

  Narodowe Cetrum Bada i Rozwoju, The National Centre for Research and Development

  Wystpienia Liderw Merytorycznych gwnych Zada Badawczych

  950

  Bogdan Kruszyski

  ZB 1. Opracowanie zaawansowanych procesw obrbki HSM trudnoobrabialnych stopw lotniczych

  RT 1. Development of advanced processes of HSM of almost unworkable aeronautical alloys

  Zebranie Biura

  Projektu

  Kluczowego

  Koordynatora

  i Partnerw

  Cz. I

   

   

  Meeting of the Key Project Coordinator
  and Partners office
  Part. I

  Room V 11

  Zebranie Biura

  Projektu

  Kluczowego

  Koordynatora

  i Partnerw

  Cz. I

   

   

   

   

  Meeting of the Key Project Coordinator
  and Partners office

  Part. I

   

  Room V 11

  1000

  Krzysztof Jemielniak

  ZB 2. Modelowanie, konstruowanie i kontrolowanie procesu HSM z uwzgldnieniem    skonfigurowanego ukadu maszyna- przyrzd-detal

  RT 2. Modelling, construction and control of the HSM process taking into consideration the configured machine-instrument-detail system

  1010

  Adam Marciniec

  ZB 3. Opracowanie technologii efektywnego projektowania i produkcji   przekadni stokowych z wykorzystaniem  systemu Phoenix firmy Gleason.

  RT 3. Development of the technology of effective design and production of cone gear using Gleason Phoenix system

  1020

  Bogdan Kozik

  ZB 4. Opracowanie nowej, prostszej i taszej przekadni zbatej w miejsce skomplikowanych i drogich przekadni planetarnych

  RT 4. Development of a new, simpler and cheaper toothed gear in place of complicated and expensive planetary gears

  1030

  Jzef Kuczmaszewski

  ZB 5. Nowoczesna obrbka mechaniczna stopw magnezu i aluminium

  RT 5. Modern mechanical working of magnesium and aluminium alloys

  1040

  Henryk Galina

  ZB 6. Materiay kompozytowe o zwikszonej wytrzymaoci i odpornoci termicznej z wykorzystaniem ywic polimerowych do zastosowa w lotnictwie

  RT 6. Composite materials of increased strength and thermal resistance with the use of polymeric resins applied in aviation

  1050

  Eugeniusz Hadasik

  ZB 7. Plastyczne ksztatowanie stopw magnezu  (kucie precyzyjne, toczenie, wyciskanie, itd.)

  RT 7. Plastic forming of magnesium alloys (precision forging, stamping, extrusion and the like)

  1100

  Franciszek Grosman

  ZB 8. Plastyczne ksztatowanie lotniczych stopw Al ( w tym Al-Li ) oraz Ti

  RT 8. Plastic forming of aeronautical Al ( including Al-Li ) and Ti alloys

  1110

  Barbara Surowska

  ZB 9. Metaliczne materiay kompozytowe w aplikacjach lotniczych w tym materiay typu GLARE

  RT 9. Composite metallic materials in aviation applications ( including Glare-type materials )

  1120

  Przerwa / Coffee break

  1150

  Lucjan Swadba

  ZB 10. Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne czci silnika

  RT 10. Modern barrier covers on critical engine parts

  Zebranie Biura

  Projektu

  Kluczowego

  Koordynatora

  i Partnerw

  Cz. II

   

   

   

   

  Meeting of the Key Project Coordinator
  and Partners office

  Part. II

   

   

  Room V 11

   

   

   

  Zebranie Biura

  Projektu

  Kluczowego

  Koordynatora

  i Partnerw

  Cz. II

   

   

  Meeting of the Key Project Coordinator
  and Partners office

  Part. II

   

  1200

  Krzysztof Kubiak 

  ZB 11.  Materiay lotnicze o zaawansowanej strukturze (monokryszta, krystalizacja kierunkowa)

  RT 11. Aeronautical materials of advanced structure (monocrystal, directional crystallization)

  1210

  Jan Cwajna  wz. Krzysztof Kubiak

  ZB 12. Odlewanie precyzyjne stopw Ni na krytyczne czci silnikw lotniczych

  RT 12. Precision casting of Ni alloys on critical parts of aircraft engines

  1220

  Franciszek Biczyk

  ZB 13. Opracowanie technologii przetapiania stopw niklu z zastosowaniem modyfikowania nanoczstkami proszkw

  RT 13. Development of the technology of remelting Nikel alloys with the use of nanopowder modifications

  1230

  Jan Holnicki - Szulc

  ZB 14. Materiay inteligentne - oraz bazujce na nich systemy zespolone

  RT 14. Smart embedded systems based on intelligent materials

   

  1240

   

  Tomasz Sadowski

  ZB 15. Niekonwencjonalne technologie czenia elementw konstrukcji lotniczych do zastosowa w lotnictwie

  RT 15. Unconventional technologies of joining elements of aeronautical constructions

  1250

   

  Obiad / Lunch

  1415

  Expert’s Meeting

  Industry and Research Sectors

  Poster session, part I

  Building „V”

   

   

   

   

   

   

  Dyskusja w ramach sesji plakatowej z poszczeglnych Segmentw Projektu -  Zada Badawczych  z przedstawicielami  Sektora Przemysu

  Sesja plakatowa, cz. I

   

   

  1415

  Meeting of the PKAERO Project Board

  Zebranie Rady Konsorcjum Projektowego PKAERO

   

  Profesorowie: Marek Orkisz - przewodniczcy, Leonard Ziemiaski, Jerzy Szawowski, Zbigniew Pater, Zygmunt Nitkiewicz, Leszek Blacha, Tomasz Kowalewski, Piotr Kula, Piotr Doerffer, Witold Winiowski, Ryszard Szczepanik, Czesaw Puchalski

                                                                              Room V 16

                                                                 

  1415

   

  C.d. programu dla Biura obsugi projektu PKAERO

  -          spotkanie z kierownikiem projektu oraz przedstawicielami

          z IP – NCBiR  - p. Przemysawem  Paczosem

   

  Meeting of the Key Project Coordinator and Partners

   

  Part III                                                               Room V 11

   

  1515

  Steering Committee Meeting PKAERO

  Zebranie Komitetu Sterujcego PKAERO

  Profesorowie: Jan Sieniawski, Romana liwa, Krzysztof Kubiak, Henryk Galina, Adam Marciniec, Jerzy Szawowski , Andrzej Gontarz, Piotr Lacki, Marek Hetmaczyk, Jan Holnicki - Szulc, Bogdan Kruszyski, Piotr Doerffer, Zbigniew Woejsza, Andrzej yluk, Eugeniusz Szeregij

                                                                                

                                                                               Room V 15

   

  1600

  Przerwa / Coffee break

  1630

  Expert’s Meeting

  Industry and Research Sectors

  Poster session part II

  Dyskusja w ramach sesji plakatowej z poszczeglnych Segmentw Projektu -  Zada Badawczych  z przedstawicielami  Sektora Przemysu

  Sesja plakatowa, cz. II

   

  Budynek „V”

   

  1630

   

  Zebranie Biura projektu PKAERO

   

  Room V 11

  Meeting of the Key Project Coordinator
  and Partners

  Part III

  Building „V”

  1630

  Coordinator  and Partners representatives  meeting

  Zebranie Koordynatora z kierownikami PKAERO u Partnerw

  Profesorowie: Zbigniew Pater, Jarosaw Mizera, Piotr Lacki, Eugeniusz Hadasik, Jan Holmicki –Szulc, Piotr Doerffer, Zbigniew Woejsza, Krzysztof Dragan, Eugeniusz  Szeregij, Bogdan Kruszynski

                                                                        

                                                                             Room V 15

   

  1700

   

  Committee of Science –Economy PKAERO meeting

  Zebranie Rady Wsppracy Nauka – Gospodarka  PKAERO

   

   Marek Darecki  - przewodniczcy, Marek Bujny v-ce przewodniczcy, Andrzej Rybka, Bogdan Zmylony, Ryszard giewicz, Mieczysaw Majewski, Ryszard Nowak, Janusz Zakrcki, Jzef Brzczek, ukasz Komendera,  Adam Babiarz,  Krzysztof Zuzak, Bogdan Ostrowski, Jan Sawicki, Michael Miasek,

   

  +

  Liderzy Merytoryczni  Gwnych Zada Badawczych  ZB 1 -  ZB 15

                                                            

                                                    +

  Przedstawiciele firm Doliny Lotniczej obecnych na konferencji PKAERO

   

                                                                              Room V 16

   

  1700  Disscussion/ CONCLUSIONS

  Prezentacja gwnych wnioskw z posiedze

  Rady Konsorcjum Projektowego, Rady Wsppracy Nauka – Gospodarka, Komitetu Sterujcego

                  Building „V” Room V1

   

  1730

   Concert

   

   Gala Dinner  /   Integracyjna Uroczysta Kolacja

   I Floor Lecture Hall,  Building „V”, Room V 17

   

  11 December 2012 (Tuesday) / 11 Grudnia 2012 ( wtorek )
  Rzeszow University of Technology, Powstacw  Warszawy 12 (Building „V”)

  830

  Expert’s Meeting

  Industry and Research Sectors

  Poster session part III

  (Building „V”)

  Dyskusja w ramach sesji plakatowej z poszczeglnych Segmentw Projektu -  Zada Badawczych  z przedstawicielami  Sektora Przemysu

  Sesja plakatowa, cz. III

  Budynek „V”

  900

  830

  CAT AERONET AV Working Groups

  Obrady grup roboczych CZT AERONET DL

   

  -        Projektowanie i badanie konstrukcji oraz napdw lotniczych 

         Design and testing of aviation structures and propulsions  Room V 15
  Koordynator – prof. dr hab. in. Marek Orkisz

  -        Teleinformatyka lotnicza i systemy awioniczne

         Aviation teleinformatics and avionics  systems                   Room V 14
  Koordynator – prof. dr hab. in. Jan Gruszecki

  -        Wspczesne procesy inynierii materiaowej i inynierii powierzchni

         Modern materials and surface engineering  processes         Room V 16
  Koordynator – prof. dr hab. in. Jan Sieniawski

  -        Nowoczesne techniki wytwarzania w przemyle lotniczym     

        Modern production techniques in the aerospace industry  Room V 16
  Koordynator – dr hab. in. Romana liwa, prof. PRz

  -        Aerodynamika

  Aerodynamics                                                                          Room V 15

        Koordynator- prof. dr hab. in. Piotr Doerffer

                                                                                 

   

  Zebranie Biura Obsugi Projektu PKAERO   (Room      V 11  )

  930

  Expert’s Meeting

  Industry and Research Sectors

  Poster session part III

  (Building „ V”)

  Dyskusja w ramach sesji plakatowej z poszczeglnych Segmentw Projektu -  Zada Badawczych  z przedstawicielami  Sektora Przemysu

  Sesja plakatowa, cz. III

  Budynek „V”

  930

  Meeting of the “CAT AERONET Aviation Valley” Board

  Zebranie Rady Partnerw Centrum Zaawansowanych Technologii „AERONET – Dolina Lotnicza”

  Dyskusja przedstawicieli Instytucji Partnerskich / czonkw Rady  Partnerw CZT AERONET DL

      Romana liwa- przewodniczca, Krzysztof Kubiak, Witold Winiowski, Zbigniew Woejsza, Piotr Doerffer, Jarosaw Mikielewicz, Jan Holnicki-Szulc, Tomasz Kowalewski, Andrzej Bogusawski, Zygmunt Nitkiewicz, Barbara Surowska, Jerzy Warmiski, Krzysztof Jwik, Wadysaw Kryowicz, Leszek Blacha, Marek Hetmaczyk, Jerzy Szawowski , Jacek Rokicki, Marek Darecki,  Andrzej Rybka, Aleksander Bobko, Eugeniusz Szeregij, Ryszard Szczepanik, Andrzej yluk.

   

                                                                                                         Room V 16

   

  1000

   

  Registration and welcome coffee  (Registration and Diner the day before)   

  1030

  SESSION III
   

  “Strategic Research and Innovation Agenda for Aviation –

   A European long-term vision to support current aeronautic research trends”

                                                                                                            Room V 1

   

   

  SRIA presentations – Welcome speach   -                                                         Marek DARECKI 

                                                                                                                             Coordinator of  PATP

    

   

  Aera-Pro Presentation                                                                             era-Pro Brussels Office

  Overview on SRIA  and/or ACARE core presentation –                         Robert HALIGOWSKI

     ACARE: WG3 “Protecting the Environment & Energy Supply” - WG3.5 Innovative Products & Technologies

   

   

  Challenge 1 - Meeting societal and market needs –                                      Krzysztof PIWEK

                                                                                                                                Institute of Aviation

   

  Challenge 2 - Maintaining and extending industrial leadership –         Robert HALIGOWSKI

                                                                                                                         WSK EU R&T Director

   

   

  Challenge 3 - Protecting the environment and the energy supply –           Piotr DOERFFER

                                The Szewalski Institute of Fluid-Flow Machinery Polish Academy of Sciences

   

   

  Challenge 4 - Ensuring safety and security –                                         Janusz NARKIEWICZ

                                                                                                       Warsaw University of Technology

   

   

  Challenge 5 - Prioritizing research, testing capabilities and education –    Jacek  ROKICKI

  Chairman of PATP Editorial Committee ,  The National Centre for Research and Development

   

  Polish  Aero Space Technology Platform and National SRIA   –            Armen JAWORSKI 

                                                                       The National Centre for Research and Development

                                                                                                            

                                                                                                                                Jacek  ROKICKI

    Chairman of PATP Editorial Committee ,  The National Centre for Research and Development

   

   

  Polish Aerospace Cluster/ Clean AeroSpace Regions   –                            Andrzej RYBKA

                                                                                                                Aviation Valley Association

  1300

  DISSCUSSION / CONCLUSIONS

     

  1330

  Lunch/ Cocktail reception     

   

   

     Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

  statystyka