Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt

Prasa
Konferencje
Telewizja
Internet
Ulotki i poligrafia
inne
Gadżety promocyjne

Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Filmy reklamowe PKAERO:

 • Film w wersji angielskiej
 • Film w wersji polskiej
  


  Konferencja CZT AERONET Dolina Lotnicza - Panele Ekspertów 24-25.06.2013 r


  Zgodnie z Ogólnym Harmonogramem Projektu Kluczowego oraz informacją przekazaną podczas konferencji Rocznej PKAERO w grudniu 2012 informujemy o kolejnej KONFERENCJI CZT AERONET DOLINA LOTNICZA WRAZ Z KONFERENCJĄ PANELE EKSPERTÓW, która odbędzie się w dniach 24-25 CZERWCA 2013 r. W RZESZOWIE.

  Program konferencji PANELE EKSPERTÓW będzie odpowiadał głównym wymaganiom monitorowania postępu rzeczowego i finansowego projektu, ocenie stanu bieżącej realizacji zadań oraz ich pożądanej modyfikacji w wyniku bieżącej współpracy z branżą lotniczą. Szczegółowy program konferencji będzie przesłany do wszystkich początkiem czerwca br., po uzgodnieniu wszystkich ważnych punktów konferencji CZT AERONET DL wraz z panelem Ekspertów PKAERO.

  Materiały konferencyjne


  Niezbędnik dla uczestników konferencji:


 •  

  General Meeting of the Centre of Advanced Technologies AERONET "Aviation Valley"

  Experts Meeting of the Key Project Modern Materials Technologies in Aerospace Industry

  OPERATIONAL PROGRAMME 'INNOVATIVE ECONOMY'

  Priority 1. Research and development of modern technologies.
  Measure 1.1. Support of scientific research for the knowledge-based economic development.

  Submeasure 1.1.2 Strategic programmes of scientific research and development work.

   

  Konferencja Rady Partnerw Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza

  Konferencja Panele Ekspertw Projektu Kluczowego

  Nowoczesne technologie materiaowe stosowane w przemyle lotniczym

  PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

  Priorytet 1. Badania i rozwj nowoczesnych technologii:

  Dziaanie 1.1. Wsparcie bada naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.

  Poddziaanie 1.1.2 Strategiczne programy bada naukowych i prac rozwojowych

   

  Rzeszw, 24 25 June, 2013

   

  24 June 2013 (Monday) / 24 czerwca 2013 (poniedziaek)

  Rzeszow University of Technology, Powstacw Warszawy 12 (Building V, Room V1)

  900

  Leonard Ziemiaski Vice -Rector for Research of the Rzeszow University of Technology

  Welcome speech

  Session I

  Experts Meeting PKAERO / Wystpienia Ekspertw PKAERO

  910

  Romana liwa kierownik projektu kluczowego

  Stan realizacji projektu kluczowego CZT AERONET DL nt. Nowoczesne technologie materiaowe stosowane w przemyle lotniczym.

  Key Project - Modern materials technologies in aerospace industry evaluation of the stage of realization.

  Wystpienia Liderw Merytorycznych gwnych Zada Badawczych

  940

  Bogdan Kruszyski

  ZB 1. Opracowanie zaawansowanych procesw obrbki HSM trudnoobrabialnych stopw lotniczych

  RT 1. Development of advanced processes of HSM of almost unworkable aeronautical alloys

   

   

  Zebranie Biura

  Projektu

  Kluczowego

  Koordynatora

  i Partnerw

  Cz. I

   

   

  Meeting of the Key Project Coordinator
  and Partners office
  Part. 1

  Room V 14

   

   

   

   

   

   

   

  Zebranie Biura

  Projektu

  Kluczowego

  Koordynatora

  i Partnerw

  Cz. I

   

   

   

   

  Meeting of the Key Project Coordinator
  and Partners office

  Part. I

   

  Room V 14

  950

  Krzysztof Jemielniak

  ZB 2. Modelowanie, konstruowanie i kontrolowanie procesu HSM z uwzgldnieniem skonfigurowanego ukadu maszyna - przyrzd-detal

  RT 2. Modelling, construction and control of the HSM process taking into consideration the configured machine-instrument-detail system

  1000

  Adam Marciniec

  ZB 3. Opracowanie technologii efektywnego projektowania i produkcji przekadni stokowych z wykorzystaniem systemu Phoenix firmy Gleason

  RT 3. Development of the technology of effective design and production of cone gear using Gleason Phoenix system

  1010

  Bogdan Kozik

  ZB 4. Opracowanie nowej, prostszej i taszej przekadni zbatej w miejsce skomplikowanych i drogich przekadni planetarnych

  RT 4. Development of a new, simpler and cheaper toothed gear in place of complicated and expensive planetary gears

  1020

  Jzef Kuczmaszewski

  ZB 5. Nowoczesna obrbka mechaniczna stopw magnezu i aluminium

  RT 5. Modern mechanical working of magnesium and aluminium alloys

  1030

  Henryk Galina

  ZB 6. Materiay kompozytowe o zwikszonej wytrzymaoci i odpornoci termicznej z wykorzystaniem ywic polimerowych do zastosowa w lotnictwie

  RT 6. Composite materials of increased strength and thermal resistance with the use of polymeric resins applied in aviation

  1040

  Eugeniusz Hadasik

  ZB 7. Plastyczne ksztatowanie stopw magnezu (kucie precyzyjne, toczenie, wyciskanie, itd.)

  RT 7. Plastic forming of magnesium alloys (precision forging, stamping, extrusion and the like)

  1050

  Franciszek Grosman

  ZB 8. Plastyczne ksztatowanie lotniczych stopw Al ( w tym Al-Li ) oraz Ti

  RT 8. Plastic forming of aeronautical Al ( including Al-Li ) and Ti alloys

  1100

  Barbara Surowska

  ZB 9. Metaliczne materiay kompozytowe w aplikacjach lotniczych w tym materiay typu GLARE

  RT 9. Composite metallic materials in aviation applications ( including Glare-type materials )

  1140

  Lucjan Swadba

  ZB 10. Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne czci silnika

  RT 10. Modern barrier covers on critical engine parts

   

  Zebranie Biura

  Projektu

  Kluczowego

  Koordynatora

  i Partnerw

  Cz. II

   

   

   

   

  Meeting of the Key Project Coordinator
  and Partners office

  Part. II

   

   

  Room V 14

   

   

   

  Zebranie Biura

  Projektu

  Kluczowego

  Koordynatora

  i Partnerw

  Cz. II

   

  Meeting of the Key Project Coordinator
  and Partners office

  Part. II

  Room V 14

   

  1150

  Krzysztof Kubiak wz. Andrzej Nowotnik

  ZB 11. Materiay lotnicze o zaawansowanej strukturze (monokryszta, krystalizacja kierunkowa)

  RT 11. Aeronautical materials of advanced structure (monocrystal, directional crystallization)

  1200

  Jan Cwajna

  ZB 12. Odlewanie precyzyjne stopw Ni na krytyczne czci silnikw lotniczych

  RT 12. Precision casting of Ni alloys on critical parts of aircraft engines

  1210

  Franciszek Biczyk

  ZB 13. Opracowanie technologii przetapiania stopw niklu z zastosowaniem modyfikowania nanoczstkami proszkw

  RT 13. Development of the technology of remelting Nikel alloys with the use of nanopowder modifications

  1220

  Jan Holnicki Szulc wz. Grzegorz Mikuowski

  ZB 14. Materiay inteligentne - oraz bazujce na nich systemy zespolone

  RT 14. Smart embedded systems based on intelligent materials

   

  1230

   

  Tomasz Sadowski wz. Jarosaw Sp

  ZB 15. Niekonwencjonalne technologie czenia elementw konstrukcji lotniczych do zastosowa w lotnictwie

  RT 15. Unconventional technologies of joining elements of aeronautical constructions

  1415

  Experts Meeting

  Industry and Research Sectors

  Poster session, part I

  Building V

   

   

   

   

   

   

  Dyskusja w ramach sesji plakatowej z poszczeglnych Segmentw Projektu - Zada Badawczych z przedstawicielami Sektora Przemysu

  Sesja plakatowa, cz. I

   

   

  1415

  Meeting of the PKAERO Project Board

  Zebranie Rady Konsorcjum Projektowego PKAERO

   

  Profesorowie: Marek Orkisz - przewodniczcy, Leonard Ziemiaski, Jerzy Szawowski, Zbigniew Pater, Zygmunt Nitkiewicz, Leszek Blacha, Tomasz Kowalewski, Piotr Kula, Piotr Doerffer, Witold Winiowski, Ryszard Szczepanik, Czesaw Puchalski

  Room V 16

  1415

   

  C.d. programu dla Biura obsugi projektu PKAERO

  1. spotkanie z kierownikiem projektu oraz przedstawicielami

  z IP NCBiR

   

  Meeting of the Key Project Coordinator and Partners

   

  Part III Room V 14

   

  1515

  Steering Committee Meeting PKAERO

  Zebranie Komitetu Sterujcego PKAERO

  Profesorowie: Jan Sieniawski, Romana liwa, Krzysztof Kubiak, Henryk Galina, Adam Marciniec, Jerzy Szawowski , Andrzej Gontarz, Piotr Lacki, Marek Hetmaczyk, Jan Holnicki - Szulc, Bogdan Kruszyski, Piotr Doerffer, Zbigniew Woejsza, Andrzej yluk, Eugeniusz Szeregij

  Room V 15

   

  1630

  Experts Meeting

  Industry and Research Sectors

  Poster session part II

  Dyskusja w ramach sesji plakatowej z poszczeglnych Segmentw Projektu - Zada Badawczych z przedstawicielami Sektora Przemysu

  Sesja plakatowa, cz. II

   

  Budynek V

   

  1630

   

  Zebranie Biura projektu PKAERO

   

  Room V 11

  Meeting of the Key Project Coordinator
  and Partners

  Part III

  Building V

  1630

  Coordinator and Partners representatives meeting

  Zebranie Koordynatora z kierownikami PKAERO u Partnerw

  Profesorowie: Zbigniew Pater, Jarosaw Mizera, Piotr Lacki, Eugeniusz Hadasik, Jan Holmicki Szulc, Piotr Doerffer, Zbigniew Woejsza, Krzysztof Dragan, Eugeniusz Szeregij, Bogdan Kruszynski

  Room V 15

   

  1700

   

  Committee of Science Economy PKAERO meeting

  Zebranie Rady Wsppracy Nauka Gospodarka PKAERO

   

  Marek Darecki - przewodniczcy, Marek Bujny v-ce przewodniczcy, Andrzej Rybka, Bogdan Zmylony, Ryszard giewicz, Mieczysaw Majewski, Ryszard Nowak, Janusz Zakrcki, Jzef Brzczek, ukasz Komendera, Adam Babiarz, Krzysztof Zuzak, Bogdan Ostrowski, Jan Sawicki, Michael Miasek, Tomasz Gaaczyski

   

  +

  Liderzy Merytoryczni Gwnych Zada Badawczych ZB 1 - ZB 15

  +

  Przedstawiciele firm Doliny Lotniczej obecnych na konferencji PKAERO

   

  Room V 16

   

  1730

  SPOTKANIE Liderw Merytorycznych ZB1 ZB 15 z czonkami zespow badawczych

  ( przy plakatach danego ZB )

   

  1815 Prezentacja gwnych wnioskw:

  z posiedze Rady Konsorcjum Projektowego, Rady Wsppracy Nauka Gospodarka, Komitetu Sterujcego

  oraz ze spotka Liderw Merytorycznych z zespoami badawczymi.

  Building V Room V1

   

  25 June 2013 (Tuesday) / 25 czerwca 2013 ( wtorek )
  Rzeszow University of Technology, Powstacw Warszawy 12 (Building V)

  830

  Experts Meeting

  Industry and Research Sectors

  Poster session part III

  (Building V)

  Dyskusja w ramach sesji plakatowej z poszczeglnych Segmentw Projektu - Zada Badawczych z przedstawicielami Sektora Przemysu

  Sesja plakatowa, cz. III

  Budynek V

  900

  830

  CAT AERONET AV Working Groups

  Obrady grup roboczych CZT AERONET Dolina Lotnicza

   

  1.     Projektowanie i badanie konstrukcji oraz napdw lotniczych

  Design and testing of aviation structures and propulsions Room V 15
  Koordynator prof. dr hab. in. Marek Orkisz

   

  2.     Teleinformatyka lotnicza i systemy awioniczne

  Aviation teleinformatics and avionics systems Room V 10
  Koordynator prof. dr hab. in. Jan Gruszecki

   

  3.     Wspczesne procesy inynierii materiaowej i inynierii powierzchni

  Modern materials and surface engineering processes Room V 16
  Koordynator prof. dr hab. in. Jan Sieniawski

   

  4.     Nowoczesne techniki wytwarzania w przemyle lotniczym

  Modern production techniques in the aerospace industry Room V 16
  Koordynator dr hab. in. Romana liwa, prof. PRz

   

  5.     Aerodynamika

  Aerodynamics Room V 15

  Koordynator- prof. dr hab. in. Piotr Doerffer

   

  Zebranie Biura Obsugi Projektu PKAERO ( Room V 14 )

  930

  Experts Meeting

  Industry and Research Sectors

  Poster session part III

  (Building V)

  Dyskusja w ramach sesji plakatowej z poszczeglnych Segmentw Projektu - Zada Badawczych z przedstawicielami Sektora Przemysu

  Sesja plakatowa, cz. III

  Budynek V

   

  930

  Meeting of the CAT AERONET Aviation Valley Board

  Zebranie Rady Partnerw Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza

   

  Dyskusja przedstawicieli Instytucji Partnerskich / czonkw Rady Partnerw CZT AERONET DL

  Romana liwa - przewodniczca, Krzysztof Kubiak, Witold Winiowski, Zbigniew Woejsza, Piotr Doerffer, Jarosaw Mikielewicz, Jan Holnicki-Szulc, Tomasz Kowalewski, Piotr Lacki, Zygmunt Nitkiewicz, Barbara Surowska, Jerzy Warmiski, Piotr Kula, Bogdan Kruszyski, Leszek Blacha, Marek Hetmaczyk, Jarosaw Mizera, Janusz Narkiewicz , Marek Darecki, Andrzej Rybka, Aleksander Bobko, Eugeniusz Szeregij, Ryszard Szczepanik, Andrzej yluk.

   

  Room V 16

   

   

  1030

  SESSION III
   

  Strategic Research and Innovation Agenda for Aviation

  A European long-term vision to support current aeronautic research trends

   

  Strategiczna Agenda Badawcza dla Lotnictwa projekty badawcze dla lotnictwa Room V 1

   

   

  Wsppraca nauki z przemysem lotniczym w Polsce z perspektywy 10 lat aktywnoci Doliny Lotniczej

  Marek DARECKI

  Prezes SGPPL Dolina Lotnicza

  Prezes Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa

   

   

  Finansowanie strategicznych bada dla lotnictwa w programach krajowych

  i unijnych

   

  Andrzej SIEMASZKO

  Krajowy Punkt Kontaktowy

  EUROAVIA - Lotnicze innowacyjne projekty studentw

  Piotr WISNIEWSKI

  Jakub ROGӯ

  Marcin SKOWRONEK

  Micha WRZCHAL

  Politechnika Rzeszowska

   

  Prepregi przechowywane w temperaturze pokojowej 

  Ryszard PILAWKA

  Instytut Polimerw, Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie

   

   

  Prezentacja nowego czonka Doliny Lotniczej - Profil technologiczny firmy McBRAIDA

  z Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego AEROPOLIS

  Magorzata POCZTEK

  McBRAIDA Aerospace Engineers

   

   

  Europejski METAKLASTER

  Andrzej RYBKA

  SGPPL Dolina Lotnicza

   

   

  1230

  PODSUMWANIE / Conclusions

   

     Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

  statystyka