Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt

Prasa
Konferencje
Telewizja
Internet
Ulotki i poligrafia
inne
Gadżety promocyjne

Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Filmy reklamowe PKAERO:

 • Film w wersji angielskiej
 • Film w wersji polskiej
  


  Konferencja ROCZNA' 2013 Projektu Kluczowego


  KONFERENCJA CZT AERONET DOLINA LOTNICZA WRAZ Z KONFERENCJĄ ROCZNĄ PKAERO

  W dniach 9-10.12.2013r. w Politechnice Rzeszowskiej odbędzie się coroczna Konferencja Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza wraz z Konferencją Roczną projektu kluczowego "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym".
  Będzie miała miejsce w Budynku V Politechniki Rzeszowskiej.

  Konferencja wykonawców PKAERO przeznaczona jest prezentacji osiągnięć zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez zespoły badawcze wszystkich 15 Głównych Zadań Badawczych oraz dyskusji nad bieżącymi efektami realizacji badań prezentowanych na platformie nauki z przemysłem, wobec potencjalnych odbiorców wyników badań - Przedstawicieli Firm Klastra Doliny Lotniczej.

  W trakcie Konferencji przewidziane są sesje plenarne, spotkania ekspertów oraz sesje plakatowe organizowane dla możliwej konfrontacji wyników naukowych dla potrzeb rozwoju sektora lotniczego.

  Informujemy, że na stronie internetowej projektu rozpoczęła się rejestracja uczestników konferencji w tym Wykonawców Projektu, wraz z rejestrowaną rezerwacją hoteli.

  Materiały konferencyjne


  Niezbędnik dla uczestników konferencji:


 •  

  General Meeting of the Centre of Advanced Technologies AERONET "Aviation Valley"

  Annual Conference of the Key Project Modern Materials Technologies in Aerospace Industry

  OPERATIONAL PROGRAMME 'INNOVATIVE ECONOMY'

  Priority 1. Research and development of modern technologies.
  Measure 1.1.
  Support of scientific research for the knowledge-based economic development.

  Submeasure 1.1.2 Strategic programmes of scientific research and development work.

   

  Konferencja Rady Partnerw Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza

  Konferencja Roczna Projektu Kluczowego

  Nowoczesne technologie materiaowe stosowane w przemyle lotniczym

  PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

  Priorytet 1. Badania i rozwj nowoczesnych technologii:

  Dziaanie 1.1. Wsparcie bada naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.

  Poddziaanie 1.1.2 Strategiczne programy bada naukowych i prac rozwojowych

   

  Rzeszw, 9-10 December, 2013

   

  9 December 2013 (Monday) / 9 Grudnia 2013 (poniedziaek)

  Rzeszow University of Technology, Powstacw Warszawy 12 (Building V, Room V1)

  900

  Leonard Ziemiaski V-ce Rector of the Rzeszow University of Technology

  Welcome speech

  Session I

  Experts Meeting PKAERO / Wystpienia Ekspertw PKAERO

  910

  Romana liwa kierownik projektu kluczowego

  Stan realizacji projektu kluczowego CZT AERONET DL nt. Nowoczesne technologie materiaowe stosowane w przemyle lotniczym.

  Key Project -Modern materials technologies in aerospace industry evaluation of the stage of realization.

  Wystpienia Liderw Merytorycznych gwnych Zada Badawczych

  930

  Bogdan Kruszyski

  ZB 1. Opracowanie zaawansowanych procesw obrbki HSM trudnoobrabialnych stopw lotniczych

  RT 1. Development of advanced processes of HSM of almost unworkable aeronautical alloys

  Krzysztof Jemielniak

  ZB 2. Modelowanie, konstruowanie i kontrolowanie procesu HSM z uwzgldnieniem skonfigurowanego ukadu maszyna- przyrzd-detal

  RT 2. Modelling, construction and control of the HSM process taking into consideration the configured machine-instrument-detail system

  Adam Marciniec

  ZB 3. Opracowanie technologii efektywnego projektowania i produkcji przekadni stokowych z wykorzystaniem systemu Phoenix firmy Gleason.

  RT 3. Development of the technology of effective design and production of cone gear using Gleason Phoenix system

   

  Bogdan Kozik

  ZB 4. Opracowanie nowej, prostszej i taszej przekadni zbatej w miejsce skomplikowanych i drogich przekadni planetarnych

  RT 4. Development of a new, simpler and cheaper toothed gear in place of complicated and expensive planetary gears

  Jzef Kuczmaszewski

  ZB 5. Nowoczesna obrbka mechaniczna stopw magnezu i aluminium

  RT 5. Modern mechanical working of magnesium and aluminium alloys

  Henryk Galina

  ZB 6. Materiay kompozytowe o zwikszonej wytrzymaoci i odpornoci termicznej z wykorzystaniem ywic polimerowych do zastosowa w lotnictwie

  RT 6. Composite materials of increased strength and thermal resistance with the use of polymeric resins applied in aviation

  Eugeniusz Hadasik

  ZB 7. Plastyczne ksztatowanie stopw magnezu (kucie precyzyjne, toczenie, wyciskanie, itd.)

  RT 7. Plastic forming of magnesium alloys (precision forging, stamping, extrusion and the like)

  Franciszek Grosman

  ZB 8. Plastyczne ksztatowanie lotniczych stopw Al ( w tym Al-Li ) oraz Ti

  RT 8. Plastic forming of aeronautical Al ( including Al-Li ) and Ti alloys

  Barbara Surowska

  ZB 9. Metaliczne materiay kompozytowe w aplikacjach lotniczych w tym materiay typu GLARE

  RT 9. Composite metallic materials in aviation applications ( including Glare-type materials )

  1100

  Lucjan Swadba

  ZB 10. Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne czci silnika

  RT 10. Modern barrier covers on critical engine parts

  Krzysztof Kubiak

  ZB 11. Materiay lotnicze o zaawansowanej strukturze (monokryszta, krystalizacja kierunkowa)

  RT 11. Aeronautical materials of advanced structure (monocrystal, directional crystallization)

  Jan Cwajna wz. Krzysztof Kubiak

  ZB 12. Odlewanie precyzyjne stopw Ni na krytyczne czci silnikw lotniczych

  RT 12. Precision casting of Ni alloys on critical parts of aircraft engines

  Franciszek Biczyk

  ZB 13. Opracowanie technologii przetapiania stopw niklu z zastosowaniem modyfikowania nanoczstkami proszkw

  RT 13. Development of the technology of remelting Nikel alloys with the use of nanopowder modifications

   

  Jan Holnicki - Szulc

  ZB 14. Materiay inteligentne - oraz bazujce na nich systemy zespolone

  RT 14. Smart embedded systems based on intelligent materials

  Tomasz Sadowski

  ZB 15. Niekonwencjonalne technologie czenia elementw konstrukcji lotniczych do zastosowa w lotnictwie

  RT 15. Unconventional technologies of joining elements of aeronautical constructions

  1200

  Steering Committee Meeting PKAERO

  Zebranie Komitetu Sterujcego PKAERO

  Profesorowie: Jan Sieniawski, Romana liwa, Krzysztof Kubiak, Henryk Galina, Adam Marciniec, Halina Garbacz, Andrzej Gontarz, Piotr Lacki, Marek Hetmaczyk, Jan Holnicki - Szulc, Bogdan Kruszyski, Piotr Doerffer, Zbigniew Woejsza, Andrzej yluk, Eugeniusz Szeregij

  1400

  Experts Meeting

  Industry and Research Sectors

  Poster session, part I

   

   

   

   

   

   

   

  Dyskusja w ramach sesji plakatowej z poszczeglnych Segmentw Projektu - Zada Badawczych z przedstawicielami Sektora Przemysu

  Sesja plakatowa, cz. I

  Spotkanie wykonawcw
  ZB PKAERO

  z Komitetem Sterujcym przy plakatach

   

  1400 - 1530

  Kolejno :

  ZB 1

  ZB 2

  ZB 3

   

   

  Spotkanie wykonawcw ZB PKAERO

  z Komitetem Sterujcym przy plakatach

   

  ZB 4

   

  ZB5

   

  ZB6

   

  ZB7

   

  ZB8

   

  1400

  C.d. programu dla Biura obsugi projektu PKAERO

  - spotkanie z kierownikiem projektu oraz
  z przedstawicielami
  IP NCBiR

   

  Meeting of the Key Project Coordinator and Partner

   

  1415

  Zebranie Rady Konsorcjum Projektowego PKAERO

  Meeting of the PKAERO Project Board

   

  Profesorowie: Leonard Ziemiaski - przewodniczcy, Jarosaw Mizera, Zbigniew Pater, Zygmunt Nitkiewicz, Leszek Blacha, Tadeusz Burczyski, Piotr Kula, Piotr Doerffer, Witold Winiowski, Ryszard Szczepanik, Czesaw Puchalski.

  Sekretarz: R.E. liwa

  1630

  Experts Meeting

  Industry and Research Sectors

  Poster session part II

   

  Dyskusja w ramach sesji plakatowej z poszczeglnych Segmentw Projektu - Zada Badawczych z przedstawicielami Sektora Przemysu

  Sesja plakatowa, cz. I

   

   

  1630

   

  Zebranie Biura projektu PKAERO

  Cz. III

   

  Meeting of the Key Project Coordinator
  and Partners

  Part III

  Spotkanie wykonawcw ZB PKAERO

  z Komitetem Sterujcym przy plakatach

   

  1630 - 1745

  Kolejno :

  ZB 9

   

  ZB 10

   

  ZB 11

   

  ZB 12

   

  ZB 13

   

  ZB 14

   

  ZB 15

   

  1645

   

  Zebranie Koordynatora z kierownikami PKAERO u Partnerw

  Coordinator and Partners representatives meeting.

   

  Profesorowie: Zbigniew Pater, Jarosaw Mizera, Piotr Lacki, Eugeniusz Hadasik, Jan Holmicki Szulc, Piotr Doerffer, Zbigniew Woejsza, Krzysztof Dragan, Eugeniusz Szeregij, Bogdan Kruszynski

  1745

   

  Zebranie Rady Wsppracy Nauka Gospodarka PKAERO

   

  Committee of Science Economy PKAERO meeting

   

  Marek Darecki - przewodniczcy, Marek Bujny v-ce przewodniczcy, Andrzej Rybka, Bogdan Zmylony, Ryszard giewicz, Mieczysaw Majewski, Ryszard Nowak, Janusz Zakrcki, Jzef Brzczek, ukasz Komendera, Adam Babiarz, Krzysztof Zuzak, Bogdan Ostrowski, Jan Sawicki, Michael Miasek, Stanisaw Dudek, Stefan Frask, Tadeusz Gancarczyk, Norbert Quemerais, Grzegorz Teter, Andrzej Zyko, Marcin Zawadzki

  +

  Liderzy Merytoryczni Gwnych Zada Badawczych ZB 1 - ZB 15

   

  Przedstawiciele firm Doliny Lotniczej obecni na konferencji PKAERO

   

  18 30

  Disscussion/ CONCLUSIONS

  Prezentacja gwnych wnioskw z posiedze

  Rady Konsorcjum Projektowego, Rady Wsppracy Nauka Gospodarka, Komitetu Sterujcego

  Building V

  1840

  Gala Dinner / Integracyjna Uroczysta Kolacja

   

  I Floor Lecture Hall, Building V,

   

  10 December 2013 (Tuesday) / 10 Grudnia 2013 ( wtorek )
  Rzeszow University of Technology, Powstacw Warszawy 12 (Building V)

  900

  Experts Meeting

  Industry and Research Sectors

  Poster session (Building V)

  Dyskusja w ramach sesji plakatowej z poszczeglnych Segmentw Projektu - Zada Badawczych z przedstawicielami Sektora Przemysu

  Sesja plakatowa,

  Cz.III

  Budynek V

   

   

  900

  Obrady grup roboczych CZT AERONET DL

  CAT AERONET AV Working Groups

   

  -    Projektowanie i badanie konstrukcji oraz napdw lotniczych

  Design and testing of aviation structures and propulsions Room V 15
  Koordynator prof. dr hab. in.
  Marek Orkisz

   

  -    Teleinformatyka lotnicza i systemy awioniczne

  Aviation teleinformatics and avionics systems Room V 12
  Koordynator prof. dr hab. in.
  Jan Gruszecki

   

  -    Wspczesne procesy inynierii materiaowej i inynierii powierzchni

  Modern materials and surface engineering processes Room V 16
  Koordynator prof. dr hab. in.
  Jan Sieniawski

   

  -    Nowoczesne techniki wytwarzania w przemyle lotniczym

  Modern production techniques in the aerospace industry Room V 16
  Koordynator dr hab. in.
  Romana liwa, prof. PRz

   

  -    Aerodynamika

  Aerodynamics

  Koordynator- prof. dr hab. in. Piotr Doerffer

   

  1000

   

   

   

  Prof. dr hab. in. Tomasz Szmuc

  Prorektor ds. Rozwoju

  Akademia Grniczo-Hutnicza w Krakowie

  Oferta badawcza zespow naukowych Akademii Grniczo

  Hutniczej w Krakowie dla brany lotniczej

  s Meeting

  Industry and Research Sectors

  Poster session

  (Building V)

  Dyskusja w ramach sesji plakatowej z poszczeglnych Segmentw Projektu - Zada Badawczych z przedstawicielami Sektora Przemysu

  Sesja plakatowa

  Cz.III

   

  1050

  Zebranie Rady Partnerw Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza

  Meeting of the CAT AERONET Aviation Valley Board

  Dyskusja przedstawicieli Instytucji Partnerskich / czonkw Rady Partnerw CZT AERONET DL

  Romana liwa- przewodniczca, Krzysztof Kubiak , Witold Winiowski, Zbigniew Woejsza, Piotr Doerffer, Jarosaw Mikielewicz, Jan Holnicki-Szulc, Tadeusz Burczyski, Piotr Lacki, Zygmunt Nitkiewicz, Barbara Surowska, Jerzy Warmiski, Piotr Kula, Bogdan Kruszyski, Leszek Blacha, Marek Hetmaczyk, Janusz Narkiewicz, Jarosaw Mizera, Marek Darecki, Andrzej Rybka, Aleksander Bobko, Eugeniusz Szeregij, Ryszard Szczepanik, Andrzej yluk.

  1145

  SESSION III

  Strategiczna Agenda Badawcza dla Lotnictwa projekty badawcze dla lotnictwa

  Strategic Research and Innovation Agenda for Aviation

   

  Aktualne moliwoci realizacji wsppracy nauki z przemysem lotniczym w Polsce

  Marek DARECKI , Tadeusz GANCARCZYK

  SGPPL Dolina Lotnicza

  Polska Platforma Technologiczna Lotnictwa

  Dolina Lotnicza jako inspirujcy obiekt badawczy. Kotwice - Wspdziaanie - Innowacyjno.

  Patrycja KLIMAS

  Akademia Ekonomiczna w Katowicach

   

   

  Strategia badawcza przemysu lotniczego 2012 2035 - jej rola i znaczenie dla rozwoju brany.

  Jacek ROKICKI

  Politechnika Warszawska

   

  Prezentacja profilu technologicznego firmy DREAMLINE nowego czonka SGPPL Dolina Lotnicza Marek SITEK

  DREAMLINE

  Tre seminarium lotniczego HyperWorks

  Eduards DEVALS

  DES ART Sp. z o.o.

   

   

  1315

  PODSUMOWANIE / Conclusions

   

     Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

  statystyka