Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt

Prasa
Konferencje
Telewizja
Internet
Ulotki i poligrafia
inne
Gadżety promocyjne

Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Filmy reklamowe PKAERO:

 • Film w wersji angielskiej
 • Film w wersji polskiej
  


  Konferencja CZT AERONET Dolina Lotnicza i Konferencja ROCZNA PKAERO


  KONFERENCJA CZT AERONET DOLINA LOTNICZA WRAZ Z KONFERENCJĄ ROCZNĄ PKAERO

  W dniach 8-9.12.2014r. w Politechnice Rzeszowskiej odbędzie się coroczna Konferencja Partnerów Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza wraz z Konferencją Roczną projektu kluczowego "Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym".
  Będzie miała miejsce w Budynku V Politechniki Rzeszowskiej.

  Konferencja wykonawców PKAERO przeznaczona jest prezentacji osiągnięć zrealizowanych w okresie sprawozdawczym przez zespoły badawcze wszystkich 15 Głównych Zadań Badawczych oraz dyskusji nad bieżącymi efektami realizacji badań prezentowanych na platformie nauki z przemysłem, wobec potencjalnych odbiorców wyników badań - Przedstawicieli Firm Klastra Doliny Lotniczej.

  W trakcie Konferencji przewidziane są sesje plenarne, spotkania ekspertów oraz sesje plakatowe organizowane dla możliwej konfrontacji wyników naukowych dla potrzeb rozwoju sektora lotniczego.

  Informujemy, że na stronie internetowej projektu rozpoczęła się rejestracja uczestników konferencji w tym Wykonawców Projektu, wraz z rejestrowaną rezerwacją hoteli.

  Materiały konferencyjne


  Niezbędnik dla uczestników konferencji:


 • General Meeting of the Centre of Advanced Technologies AERONET "Aviation Valley"

  Annual Conference of the Key Project Modern Materials Technologies in Aerospace Industry

  OPERATIONAL PROGRAMME 'INNOVATIVE ECONOMY'

  Priority 1. Research and development of modern technologies. Measure 1.1. Support of scientific research for the knowledge-based economic development.

  Submeasure 1.1.2 Strategic programmes of scientific research and development work.

   

  Konferencja Rady Partnerw Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza

  Konferencja Roczna Projektu Kluczowego

  Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym

  PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA

  Priorytet 1. Badania i rozwj nowoczesnych technologii:

  Działanie 1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy.

  Poddziałanie 1.1.2 Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwojowych

   

  Rzeszw, 8-9 December, 2014

   

  8 December 2014 (Monday) / 8 Grudnia 2014 (poniedziałek)

  Rzeszow University of Technology, Powstańcw Warszawy 12 (Building V, Room V1)

   

  Leonard Ziemiański V-ce Rector of the Rzeszow University of Technology

  Welcome speech

   

  Session I

  Experts Meeting PKAERO / Wystąpienia Ekspertw PKAERO

   

  Romana Śliwa kierownik projektu kluczowego

  Stan realizacji projektu kluczowego CZT AERONET DL nt. Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym.

  Key Project -Modern materials technologies in aerospace industry evaluation of the stage of realization.

   

  Wystąpienia Liderw Merytorycznych głwnych Zadań Badawczych

   

  Bogdan Kruszyński

  ZB 1. Opracowanie zaawansowanych procesw obrbki HSM trudnoobrabialnych stopw lotniczych

  RT 1. Development of advanced processes of HSM of almost unworkable aeronautical alloys

   

  Krzysztof Jemielniak

  ZB 2. Modelowanie, konstruowanie i kontrolowanie procesu HSM z uwzględnieniem skonfigurowanego układu maszyna- przyrząd-detal

  RT 2. Modelling, construction and control of the HSM process taking into consideration the configured machine-instrument-detail system

   

  Adam Marciniec

  ZB 3. Opracowanie technologii efektywnego projektowania i produkcji przekładni stożkowych z wykorzystaniem systemu Phoenix firmy Gleason.

  RT 3. Development of the technology of effective design and production of cone gear using Gleason Phoenix system

   

  Bogdan Kozik

  ZB 4. Opracowanie nowej, prostszej i tańszej przekładni zębatej w miejsce skomplikowanych i drogich przekładni planetarnych

  RT 4. Development of a new, simpler and cheaper toothed gear in place of complicated and expensive planetary gears

   

  Jzef Kuczmaszewski

  ZB 5. Nowoczesna obrbka mechaniczna stopw magnezu i aluminium

  RT 5. Modern mechanical working of magnesium and aluminium alloys

   

  Henryk Galina

  ZB 6. Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie

  RT 6. Composite materials of increased strength and thermal resistance with the use of polymeric resins applied in aviation

   

  Eugeniusz Hadasik

  ZB 7. Plastyczne kształtowanie stopw magnezu (kucie precyzyjne, tłoczenie, wyciskanie, itd.)

  RT 7. Plastic forming of magnesium alloys (precision forging, stamping, extrusion and the like)

   

  Franciszek Grosman

  ZB 8. Plastyczne kształtowanie lotniczych stopw Al ( w tym Al-Li ) oraz Ti

  RT 8. Plastic forming of aeronautical Al ( including Al-Li ) and Ti alloys

   

  Barbara Surowska

  ZB 9. Metaliczne materiały kompozytowe w aplikacjach lotniczych w tym materiały typu GLARE

  RT 9. Composite metallic materials in aviation applications (including Glare-type materials )

   

  Lucjan Swadźba

  ZB 10. Nowoczesne pokrycia barierowe na krytyczne części silnika

  RT 10. Modern barrier covers on critical engine parts

   

  Krzysztof Kubiak

  ZB 11. Materiały lotnicze o zaawansowanej strukturze (monokryształ, krystalizacja kierunkowa)

  RT 11. Aeronautical materials of advanced structure (monocrystal, directional crystallization)

   

  Jan Cwajna wz. Krzysztof Kubiak

  ZB 12. Odlewanie precyzyjne stopw Ni na krytyczne części silnikw lotniczych

  RT 12. Precision casting of Ni alloys on critical parts of aircraft engines

   

  Franciszek Bińczyk

  ZB 13. Opracowanie technologii przetapiania stopw niklu z zastosowaniem modyfikowania nanocząstkami proszkw

  RT 13. Development of the technology of remelting Nikel alloys with the use of nanopowder modifications

   

  Jan Holnicki - Szulc

  ZB 14. Materiały inteligentne - oraz bazujące na nich systemy zespolone

  RT 14. Smart embedded systems based on intelligent materials

   

  Tomasz Sadowski

  ZB 15. Niekonwencjonalne technologie łączenia elementw konstrukcji lotniczych do zastosowań w lotnictwie

  RT 15. Unconventional technologies of joining elements of aeronautical constructions

   

  Steering Committee Meeting PKAERO

  Zebranie Komitetu Sterującego PKAERO

  Profesorowie: Jan Sieniawski, Romana Śliwa, Krzysztof Kubiak, Henryk Galina, Adam Marciniec, Halina Garbacz, Andrzej Gontarz, Piotr Lacki, Marek Hetmańczyk, Jan Holnicki - Szulc, Bogdan Kruszyński, Piotr Doerffer, Jerzy Żłtak, Andrzej Żyluk, Eugeniusz Szeregij

   

   

  Experts Meeting

  Industry and Research Sectors

  Poster session, part I

   

  Spotkanie wykonawcw ZB PKAERO

  z Komitetem Sterującym przy plakatach

  ZB 1

  ZB 2

  ZB 3

   

  Dyskusja w ramach sesji plakatowej z poszczeglnych Segmentw Projektu - Zadań Badawczych z przedstawicielami Sektora Przemysłu

  Sesja plakatowa, cz. I

  Spotkanie wykonawcw ZB PKAERO

  z Komitetem Sterującym przy plakatach

  ZB 4

  ZB5

  ZB6

  ZB7

  ZB8

   

  Zebranie Rady Konsorcjum Projektowego PKAERO

  Meeting of the PKAERO Project Board

  Profesorowie: Leonard Ziemiański - przewodniczący, Jarosław Mizera, Zbigniew Pater, Zygmunt Nitkiewicz, Leszek Blacha, Tadeusz Burczyński, Piotr Kula, Piotr Doerffer, Witold Wiśniowski, Ryszard Szczepanik, Czesław Puchalski.

  Sekretarz: R.E. Śliwa

   

   

  Experts Meeting

  Industry and Research Sectors

  Poster session part II

  Dyskusja w ramach sesji plakatowej z poszczeglnych Segmentw Projektu - Zadań Badawczych z przedstawicielami Sektora Przemysłu

  Sesja plakatowa, cz. II

   

   

  Zebranie Biura projektu PKAERO

  Cz. III

  Meeting of the Key Project Coordinator and Partners

  Part III

   

  Spotkanie wykonawcw ZB PKAERO

  z Komitetem Sterującym przy plakatach

  Kolejno :

  ZB 9

  ZB 10

  ZB 11

  ZB 12

  ZB 13

  ZB 14

  ZB 15

  1645

  Zebranie Koordynatora z kierownikami PKAERO u Partnerw

  Coordinator and Partners representatives meeting.

  Profesorowie: Zbigniew Pater, Jarosław Mizera, Piotr Lacki, Eugeniusz Hadasik, Jan Holmicki Szulc, Piotr Doerffer, Jerzy Żłtak, Krzysztof Dragan, Eugeniusz Szeregij, Bogdan Kruszynski

   

   

   

  Zebranie Rady Wspłpracy Nauka Gospodarka PKAERO

  Committee of Science Economy PKAERO meeting

  Marek Darecki - przewodniczący, Marek Bujny v-ce przewodniczący, Andrzej Rybka, Bogdan Zmyślony, Ryszard Łęgiewicz, Mieczysław Majewski, Ryszard Nowak, Janusz Zakręcki, Jzef Brzęczek, Łukasz Komendera, Adam Babiarz, Krzysztof Zuzak, Bogdan Ostrowski, Jan Sawicki, Michael Miasek, Stanisław Dudek, Stefan Frask, Tadeusz Gancarczyk, Norbert Quemerais, Grzegorz Teter, Andrzej Zyśko, Marcin Zawadzki

  +

  Liderzy Merytoryczni Głwnych Zadań Badawczych ZB 1 - ZB 15

  +

  Przedstawiciele firm Doliny Lotniczej obecni na konferencji PKAERO

   

   

  Gala Dinner / Integracyjna Uroczysta Kolacja

  I Floor Lecture Hall,

   

   

     Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

  statystyka