Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt

Patenty
Prace Habilitacyjne
Prace Doktorskie
Prace Magisterskie
Prace Inżynierskie

Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Filmy reklamowe PKAERO:

 • Film w wersji angielskiej
 • Film w wersji polskiej
  Prace doktorskie realizowane w ramach Projektu

  Sumaryczna liczba prac doktorskich zaprezentowana na stronie: 73


 • Politechnika Rzeszowska - 26
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN - 7
 • Politechnika Lubelska - 16
 • Politechnika Śląska - 8
 • Politechnika Warszawska - 7
 • Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" - 0
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - 0
 • Instytut Maszyn Przepływowych PAN - 1
 • Uniwersytet Rzeszowski - 1
 • Politechnika Częstochowska - 4
 • Politechnika Łódzka - 3
 • Instytut Lotnictwa w Warszawie - 0

  Lista według OŚRODKÓW | Lista według ZADAŃ
  ZB1

  1. dr inż. Małgorzata Sikora
   Analiza i badania właściwości hydrostatycznych łożysk poprzeczno- wzdłużnych przeznaczonych dla wrzecion obrabiarek
   Promotor: dr hab. inż. Ryszard Przybył , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2007-01-26
   Data obrony: 2010-12-15
   Ośrodek: Politechnika Łódzka
   Zadanie: ZB1

  2. dr inż. Andrzej Weremczuk
   Analiza drgań nieliniowych układów mechanicznych z opóąnieniem czasowym
   Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Warmiński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2012-05-23
   Data obrony: 2015-04-15
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB1

  3. dr inż. Krzysztof Krupa
   Kształtowanie warstwy wierzchniej oraz wskaąniki jakościowe obróbki w procesie toczenia wykończeniowego stopu tytanu na osnowie fazy miedzymetalicznej TiAl
   Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Kubiak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2013-11-13
   Data obrony: 2016-01-27
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB1

  ZB2

  1. dr inż. Radosław Gościniak
   Metoda określania współrzędnych i zużycia ostrza noża na tokarkach CNC
   Promotor: prof. dr hab. inż. Maciej Szafarczyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-22
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB2

  2. dr inż. Tomasz Urbański
   Automatyczna diagnostyka stanu narzędzia w warunkach przemysłowych
   Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-10-09
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB2

  3. mgr inż. Robert Busz
   Analiza zastosowania przekładni wielodrożnej jako zmiennika stopnia planetarnego w napędach lotniczych
   Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, Uwagi: Stan pracy: Praca w trakcie realizacji, Uwagi: brakData otwarcia: 2012-07-11
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB2

  4. dr inż. Mariusz Mucha
   Optymalizacja wydajności obróbki wyrobu o zarysie krzywoliniowym ze stopu tytanu
   Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Gawlik, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2014-11-19
   Data obrony: 2015-11-19
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB2

  ZB3

  1. mgr inż. Marek Kret
   Ocena wpływu przesunięcia hipoidalnego i modyfikacji odtaczania na topografię boku zęba zębnika przekładni stożkowej o kołowo łukowej linii zęba
   Promotor: Dr hab. inż. Piotr Skawiński, Uwagi: Stan pracy: Praca w trakcie realizacji, Uwagi: -Data otwarcia: 2013-06-26
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB3

  2. dr inż. Tomasz Dziubek
   Analiza metod pomiaru kół zębatych
   Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Budzik, prof. PRz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2010-12-15
   Data obrony: 2012-06-06
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB3

  3. mgr inż. Jędrzejczyk Wojciech
   Zastosowanie syntezy i analizy zazębień do wyznaczania topografii bocznej powierzchni zęba przekładni stożkowych kołowo-łukowych
   Promotor: dr hab. inż. Piotr Skawiński, prof. PW, Uwagi: Stan pracy: Praca w trakcie realizacji, Uwagi: -Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB3

  4. mgr inż. Piotr Błazucki
   Obróbka uzębień kół stożkowych o zębach kołowo-łukowych na wieloosiowych frezarkach CNC.
   Promotor: dr hab. inż. Piotr Skawiński, Uwagi: Stan pracy: Praca w trakcie realizacji, Uwagi: planowane otwarcie 06.2014Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB3

  5. dr inż. Małgorzata Zaborniak
   Identyfikacja geometrii kół zębatych z wykorzystaniem współrzędnościowej techniki pomiarowej i systemów CAD
   Promotor: prof. dr hab. inż. Grzegorz Budzik, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2010-01-13
   Data obrony: 2013-06-24
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB3

  6. dr inż. Jacek Sowa
   Analiza wytrzymałościowa lotniczych przekładni stożkowych o kołowo-łukowej linii zęba
   Promotor: dr hab. inż. Adam Marciniec, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2009-10-14
   Data obrony: 2014-12-10
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB3

  7. dr inż. Bartłomiej Sobolewski
   Modelowanie i analiza zazębienia przekładni stożkowych w środowisku CAD
   Promotor: dr hab. inż. Adam Marciniec, prof. PRz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2012-01-11
   Data obrony: 2015-03-30
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB3

  ZB4

  1. dr inż. Michał Batsch
   Analiza geometrii obszaru styku walcowej przekładni wklęsło-wypukłej Nowikowa
   Promotor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Markowski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2013-12-11
   Data obrony: 2015-10-22
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB4

  2. dr Sylwester Pawęta
   Techniczno-ekonomiczne modele wdrażania procesu efektywnego nawęglania próżniowego PreNitLPC®
   Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Kula, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2010-11-19
   Data obrony: 2014-06-27
   Ośrodek: Politechnika Łódzka
   Zadanie: ZB4

  3. mgr inż. Rafał Niewiedzielski
   Koncepcja opisu materiału gradientowego dla symulacji odkształceń hartowniczych
   Promotor: dr hab. inż. Konrad Dybowski, Uwagi: Stan pracy: Praca w trakcie realizacji, Uwagi: brakData otwarcia: 2011-06-17
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Łódzka
   Zadanie: ZB4

  ZB5

  1. dr inż. Jakub Matuszak
   Badania procesu usuwania zadziorów po frezowaniu stopów aluminium i magnezu
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof.PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2011-05-18
   Data obrony: 2015-01-28
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  2. dr inż. Ireneusz Zagórski
   Wpływ warunków technologicznych na efektywność i bezpieczeństwo frezowania stopów magnezu
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2011-10-26
   Data obrony: 2015-04-29
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  3. dr inż. Paweł Pieśko
   Badania wpływu sztywności statycznej frezów trzpieniowych na dokładność geometryczną przedmiotów wykonanych ze stopów aluminium
   Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2010-05-21
   Data obrony: 2015-04-29
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  4. dr inż. Robert Ostrowski
   Efektywność elektroerozyjnego kształtowania ostrzy narzędzi z kompozytów diamentowych stosowanych do obróbki stopów tytanu i aluminium w przemyśle lotniczym
   Promotor: prof. dr hab. inż. Romana Ewa Śliwa, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2012-07-11
   Data obrony: 2015-12-23
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB5

  ZB6

  1. dr inż. Krzysztof Łokaj
   Badania nad syntezą, strukturą i właściwościami polimerów hybrydowych z tris(diorganofosforanów) glinu
   Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2011-12-20
   Data obrony: 2012-10-16
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB6

  2. dr inż. Piotr Murias
   Żywice epoksydowe zawierające heteroatomy
   Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Galina, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2009-12-09
   Data obrony: 2013-10-30
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  3. dr inż. Katarzyna Biruk-Urban
   Badania wpływu napełniaczy o dużym stopniu rozdrobnienia na wybrane właściwości klejów epoksydowych
   Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2012-06-13
   Data obrony: 2014-10-29
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB6

  4. dr inż. Rafał Oliwa
   Kompozyty epoksydowe do zastosowań w lotnictwie
   Promotor: dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, prof. PRz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: Przewód otwartyData otwarcia: 2011-06-08
   Data obrony: 2015-01-14
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  ZB7

  1. dr inż. Łukasz Okoń
   Kształtowanie zewnętrznych kołnierzy rur metodą wywijania przy różnych stanach obciążenia
   Promotor: dr hab. inż.. Andrzej Gontarz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2009-09-30
   Data obrony: 2013-03-06
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB7

  2. dr inż. Jacek Bernaczek
   Techniki szybkiego prototypowania w procesie projektowania i wdrażania do produkcji elementów konstrukcji lotniczych
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Romana Ewa Śliwa, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2011-05-18
   Data obrony: 2015-03-25
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB7

  3. dr inż. Anna Dziubińska
   Kształtowanie odkuwek płaskich z żebrami ze stopów magnezu
   Promotor: dr hab. inż. Andrzej Gontarz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2010-03-31
   Data obrony: 2015-11-25
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB7

  4. dr inż. Krzysztof Drozdowski
   Badania procesów kucia matrycowego stopów magnezu na prasach śrubowych i młotach kuąniczych
   Promotor: dr hab. inż. Andrzej Gontarz, prof. PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2014-04-23
   Data obrony: 2015-11-25
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB7

  5. dr inż. Marta Dymek
   Kształtowanie plastyczne stopów magnezu w procesie kucia elementów konstrukcji lotniczych o złożonej geometrii
   Promotor: prof. dr hab. inż. Romana E. Śliwa, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2011-01-13
   Data obrony: 2015-12-21
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB7

  ZB8

  1. mgr inż. Piotr Żołnik
   Studium teoretyczno-eksperymentalne walcowania gwintów metrycznych
   Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, Uwagi: Stan pracy: Praca w trakcie realizacji, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB8

  2. dr inż. Julita Winowiecka
   Kształtowanie plastyczne blach ze stopów tytanu i aluminium stosowanych w przemyśle lotniczym
   Promotor: dr hab. inż. Piotr Lacki, dr inż. Wiesław Frącz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2013-06-12
   Data obrony: 2015-03-11
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB8

  3. dr inż. Joanna Gołębiewska-Kurzawska
   Projektowanie technologii wytwarzania elementów przepływowych silnika lotniczego wspomagane technikami skanowania przestrzennego i szybkiego prototypowania
   Promotor: prof dr hab. inż. Franciszek Grosman, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-12-16
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB8

  4. dr Katarzyna Dyja
   Tribologiczne aspekty kształtowania blach stosowanych w przemyśle lotniczym
   Promotor: , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2014-12-10
   Data obrony: 2015-10-28
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB8

  ZB9

  1. dr inż. Tomasz Szuter
   Kompozytowa konstrukcja ciecz - ciało stałe na bazie aluminiowych odlewów szkieletowych.
   Promotor: Dr hab. inż. Mirosław Cholewa, prof. Pol. Śl., Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2010-01-18
   Data obrony: 2013-12-20
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB9

  2. dr inż. Ryszard Kluczowski
   Technologie wytwarzania materiałów z przeznaczeniem na elementy stałotlenkowych ogniw paliwowych na suporcie anodowym AS-SOFC
   Promotor: prof. dr hab. inż. Romana E. Śliwa, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2005-01-12
   Data obrony: 2009-07-20
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB9

  3. dr inż. Marcin Nowak
   Analiza deformacji i zniszczenia struktur komórkowych w zastosowaniu do symulacji procesu infiltracji pianki korundowej ciekłym metalem
   Promotor: dr hab. inż. Zdzisław Nowak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2013-02-28
   Data obrony: 2015-03-12
   Ośrodek: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
   Zadanie: ZB9

  4. dr inż. Monika Ostapiuk
   Rola mikrostruktury warstwy wierzchniej aluminium w kształtowaniu właściwości laminatu aluminium-kompozyt epoksydowo-szklany
   Promotor: prof. dr hab. Barbara Surowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-03-31
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  5. dr inż. Piotr Tyczyński
   Modyfikacja parametrów geometrycznych wierteł do kątowego wiercenia w elementach o powierzchniach płaskich i cylindrycznych wykonanych z materiałów kompozytowych stosowanych w lotnictwie
   Promotor: prof. dr hab. inż. Romana Ewa Śliwa, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2012-07-11
   Data obrony: 2015-06-23
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB9

  6. dr inż. Joanna Ligoda-Chmiel
   Właściwości kompozytów ceramiczno-polimerowych do zastosowań w konstrukcjach lotniczych
   Promotor: prof. dr hab. inż. Romana Ewa Śliwa, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2014-02-12
   Data obrony: 2015-10-30
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB9

  7. dr inż. Patryk Jakubczak
   Analiza zniszczenia laminatów metalowo-włóknistych w wyniku obciążenia dynamicznego niską prędkością
   Promotor: prof. dr hab. Barbara Surowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-10-26
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  8. dr inż. Małgorzata Wilk
   Kształtowanie elementów konstrukcji lotniczych z kompozytów typu GLARE
   Promotor: prof. dr hab. inż. Romana Ewa Śliwa, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2012-10-10
   Data obrony: 2015-12-22
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB9

  9. dr inż. Krzysztof Majerski
   Wpływ temperatury na charakter zniszczenia i wybrane właściwości laminatów metalowo-włóknistych
   Promotor: prof. dr hab. Barbara Surowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2014-01-15
   Data obrony: 2016-12-07
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  ZB10

  1. dr inż. Maryana Yavorska
   Ocena trwałości warstwy aluminidkowej modyfikowanej platyną i palladem w warunkach cyklicznych obciążeń cieplnych
   Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2010-05-12
   Data obrony: 2011-12-05
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB10

  2. dr inż. Paweł Sosnowy
   Technologiczne podstawy wytwarzania oraz właściwości drążonych laserowo powłokowych barier cieplnych TBC na wybranych elementach silnika lotniczego
   Promotor: dr hab. inż. Lucjan Swadąba, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2011-03-15
   Data obrony: 2014-03-11
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB10

  3. dr inż. Marcin Zawadzki
   Kształtowanie struktury oraz właściwosci warstw żaroodpornych wytwarzanych na stopie niobu
   Promotor: dr hab. inż. Lucjan Swadąba, prof nzw.w Pol.Śl., Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: -Data otwarcia: 2010-12-07
   Data obrony: 2013-11-12
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB10

  4. dr inż. Maciej Pytel
   Wpływ warstwy tlenku Al2O3 wytworzonej na podłożu miedzywarstwy aluminidkowej na właściwości powłokowych barier cieplnych stosowanych na elementy silników lotniczych
   Promotor: dr hab. inż. Ryszard Filip, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2013-02-13
   Data obrony: 2015-09-29
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB10

  5. dr inż. Przemysław Golewski
   Obciążenia cieplno-mechaniczne łopatek silników turbinowych z ceramicznymi powłokami ochronnymi
   Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2012-01-18
   Data obrony: 2015-11-18
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB10

  ZB11

  1. dr inż. Dariusz Szeliga
   Wpływ gradientu temperatury na kształtowanie frontu krystalizacji monokrystalicznych odlewów z nadstopów niklu stosowanych w silnikach lotniczych
   Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Kubiak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2012-05-16
   Data obrony: 2015-09-25
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB11

  2. dr inż. Iwona Rogalska
   Spektroskopia Elektoronowego Rezonansu Magnetycznego domieszek pierwiastków z grupy żelaza w proszkach Al2O3, ZrO2 oraz w nanocząstkach PbI2
   Promotor: prof dr hab Eugeniusz Szeregij, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2013-12-05
   Data obrony: 2018-01-11
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB11

  ZB12

  1. dr inż. Bartosz Chmiela
   Zastosowanie metod mikroanalizy rentgenowskiej i techniki EBSD w badaniach materiałów dla lotnictwa
   Promotor: dr hab. inż. Maria Sozańska, prof. nzw. w Pol. Śl., Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2010-11-09
   Data obrony: 2013-05-07
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB12

  2. Zielińska (Zagórska) Małgorzata
   Makro- i mikrostruktura oraz właściwości mechaniczne nadstopu NiCrCoMoTi2AL1,5 w zastosowaniu na odlewy precyzyjne
   Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof J. Kurzydłowski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: promotor pomocniczy: dr inż. Hubert MatysiakData otwarcia: 2014-05-05
   Data obrony: 2016-04-15
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB12

  ZB13

  1. mgr inż. Marcin Mańka
   Analiza struktury i właściwości odlewów otrzymanych po przetopie odpadów poprodukcyjnych z nadstopów IN-713C i MAR-247
   Promotor: dr hab. inż. Marek Cieśla, prof. nzw. Pol. Śl., Uwagi: Stan pracy: Praca w trakcie realizacji, Uwagi: brakData otwarcia: 2013-01-08
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB13

  2. dr inż. Arkadiusz Onyszko
   Wpływ warunków krystalizacji na doskonałość strukturalną łopatek turbin silników lotniczych z monokrystalicznych nadstopów niklu
   Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Sieniawski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2009-11-18
   Data obrony: 2011-12-14
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB13

  3. dr inż. Paweł Gradoń
   Procesy fizykochemiczne w układzie forma- modyfikator-ciekły stop, kształtujące makro- i mikrostrukturę wybranych nadstopów niklu
   Promotor: prof. dr hab. inż. Franciszek Binczyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2011-11-15
   Data obrony: 2015-10-20
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB13

  ZB14

  1. dr inż. Marcin Bocheński
   Drgania nieliniowe oraz sterowanie autoparametrycznego układu belkowego
   Promotor: dr hab. inż. Jerzy Warmiński, prof.PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2008-10-29
   Data obrony: 2013-02-27
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB14

  2. dr inż. Cezary Graczykowski
   Adaptive Inflatable Structures for Controlled Impact Absorption
   Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2007-10-25
   Data obrony: 2012-06-15
   Ośrodek: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
   Zadanie: ZB14

  3. dr inż. Grzegorz Mieczysław Mikułowski
   Adaptive impact absorbers based on magnetorheological fluids
   Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2006-02-23
   Data obrony: 2008-11-20
   Ośrodek: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
   Zadanie: ZB14

  4. dr inż. Krzysztof Dariusz Sekuła
   Real-Time Dynamic Load Identification
   Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2007-06-14
   Data obrony: 2011-06-28
   Ośrodek: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
   Zadanie: ZB14

  5. dr inż. Marek Kokot
   Damage Identification in Electical Network fo Structural Health Monitoring
   Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2007-06-14
   Data obrony: 2011-06-28
   Ośrodek: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
   Zadanie: ZB14

  6. dr inż. Piotr Krzysztof Pawłowski
   Systemy adaptacyjnej absorbcji obciążeń udarowych
   Promotor: prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2006-02-23
   Data obrony: 2011-10-18
   Ośrodek: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
   Zadanie: ZB14

  7. dr inż. Michał Kalkowski
   Delamination in structural composite waveguides
   Promotor: Dr Emiliano Rustighi, Dr Timothy Waters , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: Wielka Brytania SouthamptonData otwarcia: 2013-01-10
   Data obrony: 2014-11-20
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB14

  8. dr inż. Witold Rządkowski
   Badanie stanu odkształceń materiałów kompozytowych z zastosowaniem czujników piezoelektrycznych
   Promotor: Dr hab inż. Paweł Pyrzanowski, prof. PW, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2012-11-27
   Data obrony: 2015-10-26
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB14

  9. dr inż. Grzegorz Suwała
   Nieparametryczna metoda identyfikacji zmian masy i sztywności konstrukcji
   Promotor: dr hab. inż. Łukasz Jankowski, prof. IPPT PAN (pr, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: 2015-10-29Data otwarcia: 2013-01-31
   Data obrony: 2015-10-29
   Ośrodek: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
   Zadanie: ZB14

  10. dr inż. Michał Augustyniak
   Ocena skuteczności aktywnej redukcji drgań belki wysięgnikowej z kompozytowym siłownikiem piezoelektrycznym
   Promotor: dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-12-15
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB14

  ZB15

  1. dr inż. Janusz Czaja
   Analiza cech mechanicznych i materiałowych elementów połączeń śrubowych silnie obciążonych
   Promotor: dr hab. inż. Romana E. Śliwa, prof. PRz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2000-10-11
   Data obrony: 2013-06-01
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB15

  2. dr. inż. Konrad Adamus
   Teoretyczno doświadczalna analiza procesu spawania wiązką elektronów
   Promotor: dr hab. inż., Piotr Lacki, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2012-01-19
   Data obrony: 2013-12-12
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB15

  3. mgr inż. Bartosz Puchowski
   Opracowanie i badania technologii szybkiego łączenia kompozytów za pomocą żywic termoutrwaldzalnych
   Promotor: prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer, Uwagi: Stan pracy: Praca w trakcie realizacji, Uwagi: brakData otwarcia: 2014-06-26
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Instytut Maszyn Przepływowych PAN
   Zadanie: ZB15

  4. dr inż. Anna Derlatka
   Teoretyczno doświadczalna analiza belek aluminiowych zgrzewanych za pomocą FSSW
   Promotor: dr hab. inż., Piotr Lacki, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-07-08
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB15

  5. dr inż. Agnieszka Jędrusik
   Technologia cięcia, oczyszczania i spawania laserowego cienkich blach ze stopu niklu INCONEL 718
   Promotor: prof. dr hab. inż. Jerzy Łunarski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2013-02-13
   Data obrony: 2015-09-30
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB15

  6. dr inż. Andrzej Kubit
   Determinanty wytrzymałości połączeń klejowych na oddzieranie
   Promotor: dr hab. inż. Władysław Zielecki, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2012-11-14
   Data obrony: 2015-05-29
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB15

  7. dr Marcin Kneć
   Technika cyfrowej korelacji obrazów w analizie deformacji połaczeń elementów konstrukcji stosowanych w lotnictwie
   Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-12-09
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB15

  8. dr inż. Tomasz Gałaczyński
   Łączenie cienkościennych struktur lotniczych ze stopów aluminium metodą zgrzewanie tarciowego z przemieszczeniem
   Promotor: prof. dr hab. inż. Romana Ewa Śliwa, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2012-10-10
   Data obrony: 2015-12-22
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB15 • Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

  statystyka