Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt

Patenty
Prace Habilitacyjne
Prace Doktorskie
Prace Magisterskie
Prace Inżynierskie

Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Filmy reklamowe PKAERO:

 • Film w wersji angielskiej
 • Film w wersji polskiej
  Prace magisterskie realizowane w ramach Projektu
  Sumaryczna liczba prac magisterskich zaprezentowana na stronie: 244


 • Politechnika Rzeszowska - 98
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN - 0
 • Politechnika Lubelska - 58
 • Politechnika Śląska - 35
 • Politechnika Warszawska - 25
 • Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" - 0
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - 0
 • Instytut Maszyn Przepływowych PAN - 0
 • Uniwersytet Rzeszowski - 9
 • Politechnika Częstochowska - 13
 • Politechnika Łódzka - 6
 • Instytut Lotnictwa w Warszawie - 0

  Lista według OŚRODKÓW | Lista według ZADAŃ
  ZB1

  1. Krzysztof Ciecieląg
   Badania wybranych wskaąników skrawalności w procesie frezowania kompozytów polimerowych
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-07-01
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB1

  2. Mateusz Osiński
   Badania wpływu warunków technologicznych obróbki wybranych stopów lotniczych na chropowatość powierzchni i mikrofalistość warstwy wierzchniej
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-07-08
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB1

  3. Jakub Świerczyński
   Nowe sposoby chłodzenia w procesie szlifowania i ich wpływ na koszty.
   Promotor: dr hab. inż. Ryszard Wójcik, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-05-15
   Ośrodek: Politechnika Łódzka
   Zadanie: ZB1

  4. Mariusz Podgórski
   Napęd główny stołu szlifierki SWF 25 za pomocą przekładni śruba – nakrętka toczna
   Promotor: dr inż. Paweł Leżański, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-10-16
   Ośrodek: Politechnika Łódzka
   Zadanie: ZB1

  5. Karolina Młynarska
   Charakterystyka wiodących trendów obróbki skrawaniem na przykładzie high speed cutting high performance cutting
   Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2009-07-10
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Łódzka
   Zadanie: ZB1

  6. Piotr Żołnik
   Analiza numeryczna procesów walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek ze stopów aluminium
   Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-07-03
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB1

  7. Daniel Sosnowski
   Badanie sił skrawania i chropowatości powierzchni podczas szlifowania wgłębnego stopu niklu
   Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-03-22
   Ośrodek: Politechnika Łódzka
   Zadanie: ZB1

  8. Krzysztof Wieteska
   Badanie sił skrawania i chropowatości powierzchni podczas szlifowania wgłębnego stopu tytanu
   Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-03-22
   Ośrodek: Politechnika Łódzka
   Zadanie: ZB1

  9. Anna Grdulska
   Badanie rozkładu temperatury w strefie skrawania stopów tytanu i magnezu
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-03-22
   Ośrodek: Politechnika Łódzka
   Zadanie: ZB1

  10. Jarosław Kołdyj
   Metody termowizyjne pomiaru temperatur w procesach szlifowania stopów lotniczych
   Promotor: dr inż. Robert Babiarz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-06-16
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB1

  11. Grzegorz Serafin
   Nadzorowanie procesu obciągania ściernicy z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej
   Promotor: dr inż. Robert Babiarz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-07-17
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB1

  12. Dariusz Prokop
   Wpływ zużycia ściernicy na powstawanie drgań i pogorszenie jakości powierzchni w procesie szlifowania z posuwem pełzającym stopu Inconel 718
   Promotor: dr inż. Robert Babiarz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-06-26
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB1

  13. Marcin Małek
   Projekt frezu kształtowego do obróbki gniazda zamocowania łopatki silnika lotniczego
   Promotor: dr inż. Łukasz Żyłka, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-09-27
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB1

  14. Michał Romaszuk
   Nadzorowanie procesu CFG stopu Inconel 718 z wykorzystaniem sygnału prądu wrzeciona ściernicy
   Promotor: dr inż. Robert Babiarz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-06-26
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB1

  15. Paweł Sułkowicz
   Nadzorowanie procesu CFG stopu Inconel 718 z wykorzystaniem sygnału emisji akustycznej
   Promotor: dr inż. Robert Babiarz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-06-26
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB1

  16. Witold Czapkowski
   Dobór ściernic do szlifowania CFG stopu Inconel 718
   Promotor: dr inż. Łukasz Żyłka, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-07-10
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB1

  17. Albert Wołos
   Analiza porównawcza metod kształtowania CPS za pomocą obciągaczy rolkowych w szlifowaniu stopów lotniczych
   Promotor: dr inż. Łukasz Żyłka, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-07-10
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB1

  18. Adrian Gmyrek
   Projekt i analiza MES dyszy czyszczącej ściernicę w procesie szlifowania CFG
   Promotor: dr inż. Łukasz Żyłka, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-07-08
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB1

  19. Baran Bartosz
   Projekt i analiza MES dyszy kształtowej czyszczącej ściernicę w szlifowaniu zamka łopatki silnika lotniczego
   Promotor: dr inż. Łukasz Żyłka, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-07-08
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB1

  20. Mateusz Gaweł
   Badania procesu czyszczenia ściernicy w szlifowaniu CFG stopu Inconel 718
   Promotor: dr inż. Łukasz Żyłka, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-07-08
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB1

  21. Rafał Stasiło
   Badania wpływu ciśnienia chłodziwa na proces szlifowania stopu Inconel 718
   Promotor: dr inż. Łukasz Żyłka, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-07-08
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB1

  22. Tomasz Zymróz
   Projekt i analiza MES dyszy wysokociśnieniowej chłodziwa do szlifowania CFG
   Promotor: dr inż. Łukasz Żyłka, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-07-08
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB1

  23. Łukasz Górecki
   Badania wpływu kąta podawania strugi chłodziwa na proces szlifowania stopu Inconel 718
   Promotor: dr inż. Łukasz Żyłka, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-07-14
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB1

  24. Łukasz Kolebuk
   Wykorzystanie sygnałów akustycznych w nadzorowaniu procesu szlifowania z posuwem pełzającym
   Promotor: dr inż. Robert Babiarz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-07-08
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB1

  25. Paweł Owsicki
   Pomiar sił w procesie skrawania stopów lotniczych na przykładzie stopu niklu
   Promotor: dr inż.. Rafał Rusinek, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-07-08
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB1

  26. Szymon Zbiciak
   Wyznaczanie charakterystyki sił skrawania kompozytu metalicznego na bazie aluminium
   Promotor: dr inż. Krzysztof Kęcik, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-02-03
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB1

  27. Łukasz Górecki
   Badania wpływu kąta podawania strugi chłodziwa na proces szlifowania stopu inconel 718
   Promotor: dr inż. Łukasz Żyłka , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-12-01
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB1

  ZB2

  1. Michał Załucki
   Modelowanie procesów obróbki skrawaniem materiałów konstrukcji lotniczych
   Promotor: dr hab inż. Jarosław Sep, prof PRz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-25
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB2

  2. Tomasz Filarowski
   Diagnostyka stanu narzędzi obrotowych z wykorzystaniem wibrometru laserowego
   Promotor: dr inż. Robert Babiarz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-27
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB2

  3. Iñigo Romeo García
   Automatic frequency & modal analysis of the tool of a drilling machine via tap tests with impact hammer
   Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-09-10
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB2

  4. Jakub Żaczek
   Diagnostyka katastroficznego stępienia ostrza przy toczeniu w oparciu o sygnały siły skrawania, emisji akustycznej i drgań
   Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-05-12
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB2

  5. Paweł Czachor
   Analiza strategii wykrywania KSO
   Promotor: dr inż. Sebastian Bombiński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-20
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB2

  6. Piotr Bąk
   Automatyczna analiza modalna wrzeciona frezarki
   Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-05-23
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB2

  7. Sebastian Lautsch
   Budowa układu diagnostyki do wykrywania KSO z wykorzystaniem modułu FPGA
   Promotor: dr inż. Nejman Mirosław, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-05-10
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB2

  ZB3

  1. Ksepka Piotr
   Aproksymacja mikropowierzchni obróbkowych powierzchniami swobodnymi
   Promotor: dr inż. Piotr Skawiński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-12-16
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB3

  2. Fal Piotr
   Symulacja obróbki kół zębatych nacinanych metodami SGM
   Promotor: dr hab. inż. Adam Marciniec, prof. PRz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-11-24
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB3

  3. Kiełtyk Stanisław
   Konfiguracja sprzętowa i oprogramowanie w środowisku LabView stanowiska do kontroli jedno- i dwustronnej stożkowych przekładni zębatych
   Promotor: dr inż. Piotr Skawiński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-01-12
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB3

  4. Rakowiecki Tomasz
   Symulacja obróbki stożkowych kół zębatych w środowisku 3D CAD SolidWorks
   Promotor: dr inż. Piotr Skawiński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-12-15
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB3

  5. Błazucki Piotr
   Projekt i wykonanie 4-osiowej sterowanej numerycznie frezarki do kół zębatych stożkowych
   Promotor: dr inż. Piotr Skawiński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: -Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-06-28
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB3

  6. Dziki Marcin
   Model matematyczny powierzchni uzębień kół stożkowych wykonanych metodą Duplex Helical
   Promotor: dr inż. Jadwiga Pisula, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: -Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-11-07
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB3

  7. Warecki Rafał
   Analiza kinematyczna modyfikacji zarysu zęba zębników przekładni stożkowych kołowo-łukowych
   Promotor: dr inż. Piotr Skawiński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-01-23
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB3

  8. Bieńkowski Marcin
   Symulacja śladu współpracy przekładni stożkowej generowanej metodami spread blade fixed setting Gleasona
   Promotor: dr inż. Jadwiga Pisula, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: termin obrony: luty 2012Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-08
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB3

  9. Borek Dariusz
   Wyznaczanie śladu współpracy zębów przekładni zębatej stożkowej z wykorzystaniem MES
   Promotor: dr inż. Jacek Pacana, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-09-27
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB3

  10. Dudek Paweł
   Symulacja generowania uzębienia kół stożkowych metodą SGT i SFT firmy Gleason w systemie Inventor
   Promotor: dr inż. Jadwiga Pisula, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-08
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB3

  11. Krzysztof Ślęzak
   Programowanie 5-osiowej obróbki lotniczych stożkowych kół zębatych
   Promotor: dr inż. Łukasz Żyłka, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-07-10
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB3

  12. Robert Mrozowski
   Projekt prototypu przekładni odwracającej napęd silnika spalinowego małej mocy
   Promotor: dr inż. Mieczysław Płocica, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-02-15
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB3

  13. Witold Chmielowiec
   Geometria i kinematyka kształtowania uzębień kół stożkowych na obrabiarkach kołyskowych systemu Gleason
   Promotor: dr inż. Mieczysław Płocica, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-06-25
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB3

  14. Krzysztof Lustofin
   Obliczenia przekładni stożkowych w oparciu o normy AGMA 2003-B97
   Promotor: dr hab. inż. Adam Marciniec, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB3

  15. Krzysztof Marzec
   Obliczenia przekładni stożkowych w oparciu o normy ISO
   Promotor: dr hab. inż. Adam Marciniec, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB3

  16. Łukasz Pokrzywa
   Modelowanie obróbki kół zębatych stożkowych wg metody Gleason\'a w systemie CATIA
   Promotor: dr hab. inż. Adam Marciniec, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-07-08
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB3

  17. Krzysztof Apel
   Projekt obróbki uzębienia stożkowego o kołowo-łukowej linii zęba na uniwersalnej frezarce CNC
   Promotor: dr inż. Przemysław Siemiński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-09-17
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB3

  18. Trzewik Paweł
   Badanie śladu współpracy przekładni stożkowych w środowisku wirtualnym – aplikacja platformy NX Open
   Promotor: dr hab. inż. Piotr Skawiński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-09-01
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB3

  19. Piotr Olechowski
   Projektowanie funkcjonalne w systemie Inventor na przykładzie projektu przekładnie stożkowo-walcowej
   Promotor: dr inż. Łukasz Żyłka, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB3

  ZB4

  1. Paweł Kalisz
   Parametryzacja przekładni planetarnej w układzie klasycznym z wykorzystaniem programu Catia V5
   Promotor: dr inż. Bogdan Kozik, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-07-11
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB4

  2. Sokołowski Marek
   Przekładnia obiegowa z zębami typu beveloid z automatycznym kasowaniem luzów
   Promotor: dr hab. inż. Mariusz Sobolak, prof. PRz , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-10-14
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB4

  3. Władysław Radzik
   Metodyka przeprowadzania numerycznych obliczeń wytrzymałościowych zębatej przekładni planetarnej
   Promotor: dr inż. Jacek Pacana, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-26
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB4

  4. Zaprzała Adam
   Projekt koncepcyjny prototypu badawczego przekładni dwudrożnej
   Promotor: dr hab. inż. Grzegorz Budzik, prof. PRz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-11-14
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB4

  5. Szymański Krzysztof
   Szybkie prototypowanie kół zębatych - opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i technologicznej
   Promotor: dr hab inż. Grzegorz Budzik, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-04-12
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB4

  ZB5

  1. Konrad Binienda
   Badania wybranych wskaąników skrawalności w procesie obróbki stopów Mg
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-07-08
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  2. Falkowicz Katarzyna
   Wpływ technologicznych parametrów obróbki wybranego stopu Al Si10Mg na skłonność do powstawania zadziorów
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-30
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  3. Grzegorz Nowak
   Wpływ budowy narzędzi na wybrane wskaąniki skrawalności w procesie frezowania stopów aluminium.
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof.PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-07-05
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  4. Katarzyna Drozd
   Analiza sił skrawania przy frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym frezami trzpieniowymi
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-30
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  5. Marta Szyszka
   Analiza sił skrawania i chropowatości powierzchni w procesie frezowania powierzchni walcowych frezami trzpieniowymi
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-30
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  6. Wojciech Wójcik
   Obróbka szczotkowaniem stopów aluminium
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof.PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-07-05
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  7. Adam Łojewski
   Badania wpływu zużycia narzędzi na wybrane wskaąniki skrawalności stopu aluminium AW-7075
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof.PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-07-06
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  8. Flis Ewa
   Analiza wpływu warunków chłodzenia i smarowania na kształt i rodzaj tworzących się wiórów podczas obróbki stopów aluminium
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-06-28
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  9. Kawka Artur
   Wpływ procesu usuwania zadziorow metodą szczotkowania na mikrotwardość warstwy wierzchniej stopów aluminium
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof.PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-10-31
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  10. Popek Aneta
   Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej stopu aluminium ALSi10Mg po obróbce szczotkowaniem
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof.PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-06-27
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  11. Jarosław Cholewa
   Opracowanie konstrukcji i technologii wybranego,cienkościennego elementu lotniczego
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-20
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  12. Karolina Węglarz
   Analiza dokładności geometrycznej cienkościennych ścianek zamkniętych po obróbce z różnymi głębokościami skrawania
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-21
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  13. Paweł Gomoła
   Proces technologiczny w warunkach HSM wybranej cienkościennej konstrukcji kieszeniowej
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-20
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  14. Sylwia Krzysiak
   Analiza porównawcza dokładności geometrycznej cienkościennych ścianek otwartych z zastosowaniem różnej strategii obróbki
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-21
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  15. Kamil Anasiewicz
   Symulacja odkształcenia cienkościennej konstrukcji kieszeniowej w procesie obróbki frezowaniem
   Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-09-26
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  16. Cieśla Kamil
   Wpływ procesu usuwania zadziorów na mikrotwardość warstwy wierzchniej stopu magnezu
   Promotor: dr hab. inż. Kazmierz Zaleski, prof. PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-20
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  17. Kamil Czapla
   Wpływ rodzaju cieczy obróbkowych na chropowatość powierzchni stopów magnezu po frezowaniu
   Promotor: dr hab. inż. Kazmierz Zaleski, prof. PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-07-17
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  18. Kornel Jurek
   Badania sił skrawania w procesie frezowania stopów Al
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-09-30
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  19. Bartłomiej Michna
   Analiza procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem lotniczego stopu magnezu AZ31
   Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Balawender, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-06-30
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB5

  20. Marcin Gdula
   Zastosowanie analizy modalnej w doborze parametrów obróbkowych procesu frezowania
   Promotor: dr inż. Robert Babiarz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-21
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB5

  21. Paweł Bielak
   Nadzorowanie procesu toczenia materiałów trudnoobrabialnych z wykorzystaniem szybkiej kamery termowizyjnej
   Promotor: dr inż. Robert Babiarz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-27
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB5

  22. Sławomir Cieśla
   Wykorzystanie kamery ultraszybkiej w wizualizacji łamania wióra w procesie frezowania stopów lotniczych
   Promotor: dr inż. Robert Babiarz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-27
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB5

  23. Sławomir Świst
   Zastosowanie kamery ultraszybkiej w wizualizacji tworzenia wióra w procesie toczenia stopów lotniczych
   Promotor: dr inż. Robert Babiarz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-27
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB5

  24. Jan Lemańczyk
   Kształtowanie ubytkowe materiałów kompozytowych o różnej strukturze i własnościach stosowanych w lotnictwie
   Promotor: prof. dr hab inż. Romana Ewa Śliwa, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-01-09
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB5

  25. Mgr inż. Maciej Obiała
   Badanie wpływu wysięgu wytaczaka, parametrów skrawania oraz mikrogeometrii płytki na powstawanie drgań samowzbudnych podczas obróbki wytaczakiem węglikowym
   Promotor: dr inż. Joanna Kossakowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-04-30
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB5

  26. Mgr inż. Piotr Andrzej Bąk
   Automatyczna analiza modalna wrzeciona frezarki
   Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-05-23
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB5

  27. Mgr inż. Piotr Bazydło
   Urządzenie do kompensacji nieliniowości charakterystyk czujników
   Promotor: dr inż. Mirosław Nejman, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-04-10
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB5

  28. Mgr inż. Tomasz Kapeluszny
   Budowa wirtualnego generatora sygnałów analogowych i cyfrowych
   Promotor: dr inż. Mirosław Nejman, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-09-16
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB5

  29. Marek Zwolak
   Wpływ geometrii płytki dogładzającej w głowicach z ostrzami PKD na chropowatość powierzchni po frezowaniu wysokowydajnym lotniczych stopów aluminium
   Promotor: prof. dr hab. inż. Romana Ewa Śliwa, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-07-15
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB5

  30. Krzysztof Żmijewski
   Analiza stabilności wielomodalnego układu o dwóch stopniach swobody przy toczeniu
   Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-10-29
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB5

  ZB6

  1. Sobczyński Paweł
   Opracowanie konstrukcji i technologii montażu mieszalnika laboratoryjnego
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-02-05
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB6

  2. Aleksandra Będuch i Agnieszka Długosz
   Otrzymywanie mezogenicznych prekursorów epoksydowych do syntezy polimerów o właściwościach ciekłokrystalicznych
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-07-08
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  3. Alicja Kudła
   Otrzymywanie ciekłokrystalicznych monomerów monoepoksydowych
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-07-13
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  4. Anna Bachórz
   Termoplastyczne kompozyty z nanobentonitami
   Promotor: dr Maciej Heneczkowski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-06-19
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  5. Anna Wilkos
   Kompozycje epoksydowe zawierające środki zmniejszające palność
   Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Galina, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-07-06
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  6. Ewelina Panek
   Wykorzystanie ciekłokrystalicznych żywic epoksydowych jako matryc dla kompozytów polimerowych z wybranymi napełniaczami
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-06-08
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  7. Ewelina Wyczewska
   Żywice epoksydowe zawierające krzem: otrzymywanie, reaktywność i właściwości użytkowe
   Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Galina, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-30
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  8. Jadwiga Kucharska
   Synteza prekursorów epoksydowych do otrzymywania polimerów z ugrupowaniami mezogenicznymi w łańcuchach bocznych
   Promotor: dr inż. Beaty Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-07-13
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  9. Kamila Serafin
   Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe – synteza i określenie wybranych właściwości
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-30
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  10. Katarzyna Rogala
   Kompozyty żywicy epoksydowej z modyfikowanymi bentonitami
   Promotor: dr inż. Mariusz Oleksy, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-03
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  11. Maciej Popławski
   Hybrydowe kompozyty polimerów syntetycznych
   Promotor: dr inż. Mariusz Oleksy, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-06-01
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  12. Magdalena Perchacz
   Otrzymywanie kompozytów polimerowych z ciekłokrystalicznych żywic epoksydowych i wybranych napełniaczy
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-06-08
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  13. Paulina Pasiak
   Otrzymywanie nanokompozytów z matrycą epoksydową
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-11-03
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  14. Paulina Pomykała
   Modyfikacja żywic epoksydowych jako matryc kompozytów dla przemysłu lotniczego
   Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Galina, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-07-06
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  15. Rafał Puzio
   Modyfikacja żywic epoksydowych pod kątem ich uniepalnienia
   Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Galina, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-06-08
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  16. Łukasz Wiatr
   Żywice epoksydowe zawierające fosfor: otrzymywanie, reaktywność i właściwości użytkowe
   Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Galina , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-30
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  17. inż. Adrianna Przywara
   Kompozyty żywicy epoksydowej stosowane w przemyśle lotniczym
   Promotor: dr inż. Mariusz Oleksy , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-07-05
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  18. inż. Elwira Tomoń-Kundys
   Anizotropowe kompozyty epoksydowe z wykorzystaniem elementów inżynierii molekularnej
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-07-05
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  19. inż. Monika Maria Zuber
   Kompozyty żywicy epoksydowej z modyfikowanymi bentonitami
   Promotor: dr inż. Mariusz Oleksy , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-07-05
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  20. inż. Mirosław Falandys
   Żywice epoksydowe jako osnowy kompozytów dla lotnictwa – analiza kinetyki utwardzania
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-07-17
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  21. Iwona Krawczyk
   Modyfikowane bentonity jako wielofynkcyjne napełniacze
   Promotor: dr inż. Mariusz Oleksy, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-03
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  22. inż. Justyna Kłodowska
   Wykorzystanie ciekłokrystalicznego prekursora epoksydowego jako matrycy kompozytu z anizotropowym nanonapełniaczem
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-25
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  23. inż. Dominik Sczęch
   Kompozyty wybranych polimerów termoplastycznych
   Promotor: dr inż. Mariusz Oleksy, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-28
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  24. inż. Izabela Małek
   Kompozyty polimerów syntetycznych
   Promotor: dr inż. Mariusz Oleksy, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-28
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  25. inż. Małgorzata Kubis
   Kompozyty polimerowe o zmniejszonej palności
   Promotor: dr inż. Mariusz Oleksy, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-28
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  26. inż. Justyna Marzena Czech-Polak
   Termoplastyczne kompozyty polimerów
   Promotor: dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, prof. PRz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-07-02
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  27. inż. Anna Rzeąnik
   Hybrydowe kompozyty żywic chemoutwardzalnych
   Promotor: dr inż. Mariusz Oleksy, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-07-04
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  28. inż. Anna Szumierz
   Ocena wpływu pola magnetycznego na przebieg reakcji utwardzania kompozycji z ciekłokrystaliczną matrycą epoksydową
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-07-10
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  29. inż. Dagmara Depa
   Synteza hybrydowych polimerów nieorganiczno-organicznych o potencjalnych właściwościach biokompatybilnych
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-07-10
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  30. inż. Dariusz Stec
   Wpływ pola magnetycznego na morfologię i właściwości termomechaniczne kompozycji ciekłokrystalicznej żywicy epoksydowej
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-07-10
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  31. inż. Magdalena Sobczyk
   Hybrydowe kompozyty żywic epoksydowych
   Promotor: dr inż. Mariusz Oleksy, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-07-04
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  32. Agnieszka Czapla
   Modyfikacja kleju epoksydowego dla połączeń klejowo-zgrzewanych
   Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-06-30
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB6

  33. inż. Karolina Skawińska
   Uniepalniane kompozyty polimerowe
   Promotor: dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, prof. PRz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-07-14
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  34. Jakub Gajewski
   Badania wytrzymałości połączenia klejowego metal-kompozyt
   Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-07-01
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB6

  35. Alicja Gostomska
   "Syntetyczne , funkcjonalizowane napełniacze hybrydowe do zastowań w komozytach polimerowych"
   Promotor: prof Zbigniew Florjańczyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-05-16
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB6

  36. Anna Marchlewicz
   "Synteza, badanie polianiliny i oligomerów aniliny oraz kompozytów z polimerami klasycznymi"
   Promotor: dr Ireneusz Wielgus, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: barkData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-02-09
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB6

  37. Beata Modzelewska
   Nanonapełniacze bazujące na fosforanach cynku, zawierające fragmenty poli(kwasu mlekowego) oraz ich kompozyty
   Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Florjańczyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-12-18
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB6

  38. Jakub Łapiński
   "Materiały kompozytowe o podwyższonej odporności termicznej na osnowie żywic epoksydowych i karboksylanów glinu"
   Promotor: prof Zbigniew Florjańczyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-11-29
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB6

  39. Katarzyna Godlewska
   "Syntetyczne , funkcjonalizowane napełniacze hybrydowe do zastowań w komozytach polimerowych"
   Promotor: dr Maciej Dębowski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-11-21
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB6

  40. inż. Sabina Andres
   Elastomery epoksydowe
   Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Galina, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: -Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-03-06
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  41. inż. Beata Kłęk
   Badania wpływu modyfikowanych bentonitów na proces sieciowania epoksydów aminą alifatyczną
   Promotor: dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, prof. PRz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: -Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-06-30
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  42. inż. Monika Łuc
   Pianki poliuretanowe o zmniejszonej palności
   Promotor: dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, prof. PRz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: -Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-06-30
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  43. inż. Jacek Karaś
   Zastosowanie ciekłokrystalicznej żywicy epoksydowej do formowania powłok lakierniczych metodą spiekania proszków
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: -Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-07-02
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  44. iną. Radosław Marek Kowalski
   Kompozyty hybrydowe żywic chemoutwardzalnych. Wykonanie szarży ćwierćtechnicznej modyfikowanych bentonitów
   Promotor: dr hab. inż. Mariusz Oleksy, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: -Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-06-30
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  45. inż. Bartłomiej Groch
   Hybrydowe kompozyty na osnowie żywicy poliestrowej stosowane w technologii rapid prototyping
   Promotor: dr hab. inż. Mariusz Oleksy, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: -Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-06-30
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  46. inż. Joanna Woąniak
   Uniepalnione kompozyty polimerów syntetycznych
   Promotor: dr hab. inż. Mariusz Oleksy, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: -Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-06-30
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  47. Rafał Oliwa
   Kompozyty polimerów syntetycznych z modyfikowanymi bentonitami
   Promotor: dr hab. inż. Mariusz Oleksy, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  ZB7

  1. Tomasz Adam Bulzak
   Analiza procesu prasowania obwiedniowego odkuwki pierścienia ze stopu magnezu gatunku AZ31
   Promotor: dr inż. Grzegorz Samołyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-28
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB7

  2. Piotr Borkowski
   Kształtowanie wyrobów płaskich z żebrami ze stopów magnezu
   Promotor: dr hab. inż. Andrzej Gontarz, prof. PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-09-30
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB7

  3. Magdalena Skrobol
   WYZNACZANIE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH PRZEROBIONEGO PLASTYCZNIE STOPU AZ61
   Promotor: dr inż. Joanna Przondziono , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-06-28
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB7

  4. Jacek Motyka
   Analiza procesu wyoblania blachy z lotniczego stopu magnezu AZ31
   Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Balawender, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-06-30
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB7

  5. Bąk Łukasz
   Wyciskanie stopu magnezu AZ61 na prasie przeciwbiernej
   Promotor: dr hab inż. Tadeusz Balawender, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-06-18
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB7

  6. Bieniasz Łukasz
   Wyciskanie stopu magnezu AZ31 na prasie przeciwbiernej
   Promotor: dr hab inż. Tadeusz Balawender, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-06-18
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB7

  7. mgr inż. Aneta Kret
   Odporność na korozję elektochemiczną wyciskanego stopu magnezu AZ31 z dodatkiem litu
   Promotor: dr inż. Joanna Przondziono, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-06-25
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB7

  8. Bartosz Jasiński
   Odporność na korozję w roztworach NaCl odlewanego i obrabianego plastycznie stopu magnezu AZ31, Opiekun: dr inż. Joanna Przondziono
   Promotor: dr inż. Joanna Przondziono, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-03-23
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB7

  9. Damian Hajdukiewicz
   Zaprojektowanie systemu produkcji koła samolotu
   Promotor: dr inż. Marek Tkocz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-09-27
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB7

  10. Katarzyna TAńCZYK
   OCENA JAKOŚCI BLACH ZE STOPU MAGNEZU AZ31 PRZEZNACZONYCH DO TŁOCZENIA
   Promotor: dr inż. Dariusz Kuc, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-09-28
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB7

  11. Michał Dubiel
   Wpływ doatku litu na odporność na korozję elektrochemiczną przerobionych plastycznie stopów magnezu
   Promotor: dr inż. Joanna Przondziono, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-11-26
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB7

  12. Penkala Michał
   Określenie plastyczności stopów magnezu w próbach plastometrycznych
   Promotor: prof dr.hab.inż. Eugeniusz Hadasik, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-06-30
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB7

  13. Przemysław Koąlik
   Badanie właściwości powłok ochronnych na stopach magnezu
   Promotor: dr inż. P. Podolski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-09-26
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB7

  14. Sałdoń Roman
   Wpływ parametrów odkształcenia na gorąco na mikrostrukturę i plastyczność stopów Mg-Al-Zn,
   Promotor: dr hab. inż. Dariusz Kuc, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-09-19
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB7

  15. Łukasz Zigler
   Otrzymywanie powłok konwersyjnych na stopach magnezu
   Promotor: dr inż. P. Podolski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-30
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB7

  16. Katarzyna Chruściel
   Wpływ stężenia roztworu NaCl na odporność na korozję elektrochemiczną i jakość wyciskanego stopu magnezu AZ31
   Promotor: dr inż. J. Przondziono, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-06-26
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB7

  ZB8

  1. Andrzej Dudek
   Analiza teoretyczno-doświadczalna procesu walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek ze stopu tytanu Ti6Al4V
   Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-28
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB8

  2. Arkadiusz Michno
   Analiza termomechaniczna kształtowania odkuwki korbowodu ze stopu aluminium nr 2618
   Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-07-06
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB8

  3. Piotr Cheba
   Analiza walcowania szczękami płaskimi uzębienia normalnego na wałkach wykonywanych ze stopów aluminium
   Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-09
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB8

  4. Rafał Krzysiak
   Kształtowanie wyrobów drążonych typu wałek ze skrajnym zgrubieniem ze stopów Al
   Promotor: dr hab. inż. Andrzej Gontarz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-28
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB8

  5. Zbigniew Raąnik
   Analiza walcowania szczękami płaskimi uzębienia ślimaka na wałkach wykonanych ze stopów aluminium
   Promotor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-01-15
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB8

  6. Jacek Kubicki
   Komputerowe wspomaganie procesu tłoczenia wytłoczki osiowo-symetrycznej
   Promotor: dr inż. Adamus Janina, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-06-25
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB8

  7. Krzysztof Wróż
   Aluminium i tytan jako materiały alternatywne dla stali – zastosowania lotnicze
   Promotor: dr inż. Adamus Janina, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-09-23
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB8

  8. Radosław Podlewski
   Aluminium i jego stopy w przemyśle lotniczym
   Promotor: dr inż. Adamus Janina, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-09-24
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB8

  9. Robert Wilczarski
   Tytan i jego stopy w przemyśle lotniczym
   Promotor: dr inż. Adamus Janina, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-10-29
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB8

  10. Tomasz Nikisz
   Zastosowanie krzywych odkształceń granicznych do oceny właściwości plastycznych blac
   Promotor: dr inż. Adamus Janina, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-09-24
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB8

  11. Dariusz Hanaj
   Analiza numeryczna prasowania obwiedniowego wyprasek ze stopu tytanu TiAl4V
   Promotor: dr inż. Grzegorz Samołyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-03-24
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB8

  12. Julita Łyąniak
   Zagadnienie sprężynowania powrotnego blach przy tłoczeniu
   Promotor: Piotr Lacki , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-09-07
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB8

  13. Marcin Leszczak
   Analiza procesu kucia matrycowego wybranej odkuwki z wsadu drążonego
   Promotor: dr hab. inż. Andrzej Gontarz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-07-04
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB8

  14. Marcin Lipiński
   Opracowanie technologii wykonania wału drążonego ze stopu tytanu Ti6Al4V stosowanego w budowie śmigłowców
   Promotor: dr hab. inż. Andrzej Gontarz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-06-28
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB8

  15. Agnieszka Penar
   Analiza procesu wyoblania blachy z lotniczego stopu aluminium 2024
   Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Balawender, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-06-30
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB8

  16. Bogdan Garbacik
   Kształtowanie ubytkowe lotniczych stopów tytanu z zastosowaniem narzędzi z wkładkami z materiałów supertrwałych
   Promotor: prof. dr hab. inż. Romana Ewa Śliwa, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-07-11
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB8

  17. Bąk Justyna
   Wyciskanie stopu aluminium 2014 A
   Promotor: dr inż. Beata Pawłowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-07-02
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB8

  18. Bułat Paweł
   Ocena odkształcalności stopów aluminium w próbie spęczania
   Promotor: dr inż. Beata Pawłowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-07-02
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB8

  19. Kornaga Magdalena
   Analiza czynników wpływających na procesy wyciskania stopu aluminium 2618 A
   Promotor: dr inż. Beata Pawłowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-07-02
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB8

  20. Górka Iwona
   Projektowanie matryc do wyciskania stopów aluminium
   Promotor: dr inż. Beata Pawłowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-07-02
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB8

  21. Kamil Wasiluk
   Mikrostruktura i właściwości blach bimetalicznych Ti-Ni uzyskanych metodą platerowania wybuchowego”
   Promotor: dr hab inż Halina Garbacz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-07-18
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB8

  ZB9

  1. Małgorzata Muzyka
   Analiza wad technologicznych w strukturze lotniczej sandwich
   Promotor: prof. dr hab. Barbara Surowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-07-12
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  2. Monika Brzezińska
   Proces wytwarzania struktury kompozytowej śmigłowca
   Promotor: prof. dr hab. Barbara Surowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-09-15
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  3. Monika Struś, z d. Wójcik
   Kontrola jakości w procesie wytwarzania - projektowanie i przygotowanie materiałów do badań nieniszczących
   Promotor: prof. dr hab. Barbara Surowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-09-15
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  4. Patryk Jakubczak
   Proces wytwarzania laminatu metalowo-włóknistego
   Promotor: prof. dr hab. Barbara Surowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-20
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  5. Łukasz Kowalczyk
   Wstępna ocena jakości laminatu metalowo-włóknistego
   Promotor: dr inż. Jarosław Bieniaś, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-20
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  6. Krzysztof Majerski
   Badania zniszczenia kompozytów węglowo-epoksydowych
   Promotor: dr inż. Jarosław Bieniaś, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-07-01
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  7. Przemysław Wiak
   Analiza pękania laminatów FML
   Promotor: prof. Barbara Surowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-06-22
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  8. Dawid Sochan
   Granica rozdziału w wybranych laminatach metalowo-włóknistych
   Promotor: prof. dr hab. Barbara Surowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-28
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  9. Marek Kość
   Badania wytrzymałości połączenia metal-kompozyt metodą ścinania
   Promotor: , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-28
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  10. Adrian Pozorski
   Badania odporności laminatów na warunki środowiskowe
   Promotor: dr inż. Jarosław Bieniaś, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-04-29
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  11. Magdalena Kaczor
   Analiza zniszczenia laminatów metalowo-włóknistych po procesie zginania
   Promotor: dr inż. Jarosław Bieniaś, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-04-29
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  12. Łukasz Sapieja
   Badania korozyjne wybranych laminatów metalowo-włóknistych
   Promotor: dr inż. Jarosław Bieniaś, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-04-29
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  13. Grzegorz Kłosowski
   Wpływ warunków środowiskowych na wytrzymałość na ścinanie międzywarstwowe laminatów metalowo-włóknistych
   Promotor: prof. dr hab. Barbara Surowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-07-03
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  14. Konrad Dadej
   Badania wytrzymałości laminatów typu aluminium/kompozyt epoksydowo-włóknisty po uderzeniach dynamicznych
   Promotor: prof. dr hab. inż. Andrzej Weroński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-07-03
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  15. Michał Pajurek
   Analiza zniszczenia kompozytów w próbie zginania krótkiej belki
   Promotor: prof. dr hab. Barbara Surowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-07-04
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  16. Ligoda Joanna
   Właściwości fizyczne, mechaniczne kompozytów na osnowie ceramiki porowatej
   Promotor: dr hab. inż Marek Potoczek, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-26
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB9

  17. Dominik Dyndał
   Nowoczesne metody wytwarzania materiałów porowatych
   Promotor: dr hab. inż. Marek Potoczek, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-07-09
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB9

  18. Katarzyna Rzeszutek
   Pianki ceramiczne kształtowane nanocząsteczkami
   Promotor: dr hab. inż. Marek Potoczek, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-07-09
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB9

  19. Golasz Seweryn
   Rdzennica do wytwarzania odlewów szkieletowych
   Promotor: dr hab. inż. Mirosław Cholewa, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-06-01
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB9

  20. Grochowski Maciej
   Badania kinetyki krystalizacji stopów Al i Cu
   Promotor: dr hab. inż. Mirosław Cholewa, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-06-01
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB9

  21. Lortz Michał
   Struktura szkieletowego odlewu aluminiowego
   Promotor: dr hab. inż. Mirosław Cholewa, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-06-01
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB9

  22. Szyndler Bartłomiej
   Wykonanie rdzeni gipsowo-krystobalitowych dla odlewów szkieletowych
   Promotor: dr hab. inż. Mirosław Cholewa, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-06-01
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB9

  23. Wilk Małgorzata
   Technologia kompozytów zawierających zbrojenie heterogeniczne
   Promotor: dr hab. inż. Mirosław Cholewa, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-06-01
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB9

  ZB10

  1. Marcin Rychlicki
   Kontrola Ukrytych Defektów Metodą Termografii
   Promotor: prof UR dr hab inż Siergiej Prokhorenko, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-07-15
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB10

  2. Wioletta Pieczykolan
   Termografia spawów stosowanych w przemyśle lotniczym
   Promotor: prof dr hab Eugeniusz Szeregij, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-07-02
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB10

  3. Adrian Cieśla
   Wpływ składu chemicznego nadstopów niklu na głębokość warstwy wytworzonej metodą CVD
   Promotor: dr inż. Maciej Motyka, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-06-16
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB10

  4. Wojciech Kroker
   Analiza mechanizmów degradacji warstw TBC
   Promotor: dr inż. Grzegorz Moskal, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-30
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB10

  5. Tomasz Bieleń
   Badanie warstw aluminidkowych wytworzonych w procesie CVD na nadstopie inconel 625
   Promotor: dr Wojciech Bochnowski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-01
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB10

  ZB11

  1. Iwona Rogalska
   Badanie centrów paramagnetycznych w kryształach laserowyh BGO i AL2O3 metodą EPR
   Promotor: dr Ireneusz Stefaniuk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-01
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB11

  2. Karolina Socha
   Badanie centrów paramagnetycznych metodą EPR w materiałach wejściowych oraz formach ceramicznych stosowanych w przemyśle lotniczym
   Promotor: dr Ireneusz Stefaniuk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-06-28
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB11

  3. Tomasz Rzeąnikiewicz
   Badanie metodą EPR proszków ZrO2 i innych stosowanych na formy ceramiczne
   Promotor: dr Ireneusz Stefaniuk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-06-28
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB11

  4. Agnieszka Zuba
   Zastosowanie techniki impulsowej EPR w badaniach nanocząstek
   Promotor: dr Ireneusz Stefaniuk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-07-02
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB11

  5. Katarzyna Kwapiszewska
   Właściwości technologiczne ceramicznych mas formierskich oraz form ceramicznych na osnowie korundowej i wodnego spoiwa na bazie nano tlenku AL
   Promotor: prof. Krzysztof Kurzydłowski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-06-29
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB11

  6. Alicja Żyga
   POMIAR KWASOWOŚCI TLENKÓW Al2O3 I ZrO2 ZA POMOCĄ SONDY SPINOWEJ
   Promotor: dr Ireneusz Stefaniuk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2016-07-05
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB11

  7. Paulina Polańska
   POMIAR KWASOWOŚCI TLENKÓW MULITU 3Al2O3·2SiO2 ZA POMOCĄ SONDY SPINOWEJ
   Promotor: dr Ireneusz Stefaniuk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2016-07-05
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB11

  ZB12

  1. Barbara Kościelniak
   Charakterystyka struktury przetopionego próżniowo stopu wsadowego (master heat) z nadstopu niklu IN 713C po pełzaniu
   Promotor: dr hab. inż. Maria Sozańska prof. nzw. w Pol. Śl., Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-09-16
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB12

  2. Psurek Marta
   Morfologia i skład chemiczny wydzieleń fazy gamma\\\' w modyfikowanych objętościowo odlewach precyzyjnych z nadstopu niklu IN713C
   Promotor: dr hab.inż. Maria Sozańska prof. nzw w Pol.Śl, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-06-26
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB12

  3. Psurek Monika
   Wpływ procesu pełzania na mikrostrukturę nadstopu IN 713C
   Promotor: dr inż. Agnieszka Szczotok, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-06-26
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB12

  4. Paweł Hankus
   Wpływ modyfikacji glinianem kobaltu na strukturę stopu Inconel 713C
   Promotor: dr inż. Stanisław Roskosz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-06-19
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB12

  5. Piotr Gruchlik
   Metody pomiaru porowatości gazowej i skurczowej w nadstopach na bazie niklu.
   Promotor: dr inż. Stanisław Roskosz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-09-30
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB12

  6. Tomasz Kościelny
   Ujawnianie i ocena fazy γ\' w monokrystalicznym nadstopie niklu CMSX-4
   Promotor: dr inż. Agnieszka Szczotok, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-28
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB12

  7. Łukasz Bednorz
   Analiza zjawisk zachodzących w procesie krystalizacji nadstopów niklu na granicy forma-ciekły nadstop niklu
   Promotor: dr inż. Joanna Michalska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-09-29
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB12

  ZB13

  1. Damian Broda
   Wpływ modyfikacji i intensywności stygnięcia na twardość odlewów oraz mikrotwardość składników fazowych stopu IN-713C,
   Promotor: prof. dr hab. inż. Franciszek Binczyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-06-25
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB13

  2. Marcin Milewski
   Wpływ modyfikacji i intensywności stygnięcia na mikrostrukturę nadstopu niklu
   Promotor: prof. dr hab. inż. Franciszek Binczyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-06-25
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB13

  3. Paweł Gradoń
   Obliczenia termodynamiczne i pomiary kalorymetryczne w układach: modyfikator -składniki nadstopu niklu IN-713C
   Promotor: prof. dr hab. inż. Franciszek Binczyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-06-25
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB13

  4. Szehyński Tomasz
   Opracowanie składu mieszanin na filtry ceramiczne do modyfikowania objętościowego żarowytrzymałych stopów niklu
   Promotor: prof. dr hab. inż. Franciszek Binczyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-25
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB13

  5. Wit Piotr
   Wpływ kompleksowej modyfikacji i podwójnej filtracji na makrostrukturę, właściwości mechaniczne i odporność na pełzanie wybranych stopów niklu
   Promotor: prof. dr hab. inż. Franciszek Binczyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-06-20
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB13

  6. Dawid Sowa
   Opracowanie próby technologicznej oceny lejności i skurczu stopów aluminium i niklu 713C odlewanego w warunkach próżni w piecu indukcyjnym
   Promotor: prof. dr hab. inż. Franciszek Binczyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-18
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB13

  7. Lech Mateusz
   Analiza termiczna ATD jako narzędzie oceny jakości metalurgicznej odlewów i wlewków wsadowych ze stopów niklu
   Promotor: prof. dr hab. inż. Franciszek Binczyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-18
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB13

  8. Mańka Marcin
   Makrostruktura oraz twardość odlewów ze stopu IN 713C po modyfikacji powierzchniowej i objętościowej
   Promotor: prof. dr hab. inż. Franciszek Binczyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2011-06-29
   Data obrony: 2011-06-29
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB13

  9. Małgorzata Czyżo
   Wpływ modyfikowania i intensywności stygnięcia na makrostrukturę odlewów ze stopu IN-713C
   Promotor: prof. dr hab. inż. Franciszek Binczyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-06-24
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB13

  10. Rafał Sekta
   Modyfikacja powierzchniowa odlewów ze stopu niklu IN-713 poprzez zastosowanie rdzeni powlekanych CoAl2O4
   Promotor: prof. dr hab. inż. Franciszek Binczyk , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB13

  11. Wers Paweł
   Wpływ sposobu modyfikowania odlewów na proces krzepnięcia i mikrostrukturę odlewów ze stopu IN 713C,
   Promotor: prof. dr hab. inż. Franciszek Binczyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2011-06-29
   Data obrony: 2011-06-29
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB13

  ZB14

  1. Adam Wójcik
   Badanie regulatorów rozmytych w układzie mechatronicznym
   Promotor: dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-07-13
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB14

  2. Jarosław Dziura
   Układy zasilania kompozytów piezoelektrycznych w lotnictwie
   Promotor: dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-10-24
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB14

  3. Kamil Wośko
   Liniowo kwadratowa regulacja w układach mechatronicznych
   Promotor: dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB14

  4. Marcin Zawadzki
   Kompensacja odkształceń mechanicznych przy pomocy przetworników piezoelektrycznych
   Promotor: dr inż. Piotr Filipek, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB14

  5. Mateusz Zasada
   Estymatory Kalmana w napędzie elektrycznym i mechatronicznym
   Promotor: dr hab. inż. Wojciech Jarzyna, prof. PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-27
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB14

  6. Zofia Szmit
   Badania analityczne, numeryczne i eksperymentalne wyboczenia belek kompozytowych
   Promotor: dr inż. Jarosław Latalski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-09-13
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB14

  7. Mgr inż. Tomasz Bońkowski
   Badania eksperymentalne właściwości mechanicznych i elektrycznych czujników MFC
   Promotor: dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, prof. PW, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-03-31
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB14

  8. Łukasz Sadłowski
   Elektroniczny układ zasilania aktywnych elementów piezoelektrycznych
   Promotor: dr inż. Piotr Filipek, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-12-20
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB14

  ZB15

  1. Dominika Nykiś
   Modelowanie numeryczne procesu spawania spoiną pachwinową
   Promotor: dr hab inż. Piotr Lacki, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-06-25
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB15

  2. Koślik Piotr
   Wytwarzanie i właściwości połączeń zgrzewanych wybuchowo
   Promotor: Kwiryn Wojsyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-09-29
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB15

  3. Krzysztof Kutryś
   Energia liniowa w procesie spawania stali konstrukcyjnych metodą MIG/MAG
   Promotor: Kwiryn Wojsyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-06-29
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB15

  4. Magdalena Gala
   Modelowanie numeryczne procesu spawania spoiną czołową
   Promotor: dr hab inż. Piotr Lacki, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-06-25
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB15

  5. Marcin Gajda
   Metalograficzna analiza zgrzewanych złącz Ti-Al
   Promotor: Zygmunt Nitkiewicz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-07-16
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB15

  6. Mariusz Gaik
   2. Wyznaczanie i analiza energii liniowej spawania łukiem krytym na podstawie normatywów spawania
   Promotor: Kwiryn Wojsyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-09-29
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB15

  7. Łukasz Micał
   Analiza procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem lotniczego stopu aluminium 2024
   Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Balawender, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-06-30
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB15

  8. Gałaczyński Tomasz
   Analiza możliwości wprowadzania elementów złącznych typu Hi-Lok jako alternatywnego rozwiązania konstrukcyjnego połączenia metalowych struktur lotniczych
   Promotor: prof dr hab. inż. Romana Ewa Śliwa, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-01-26
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB15

  9. Sokólski Piotr
   Analiza procesu łączenia nitami dwuczęściowymi typu tuleja i rdzeń
   Promotor: dr hab inż. Tadeusz Balawender, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-06-11
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB15

  10. Michał Koczwara
   Rozkład ciepła w złączu doczołowym badanym metodą MES
   Promotor: , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-10
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB15

  11. Julita Penar
   Zgrzewanie tarciowe z mieszaniem stopów aluminum i magnezu
   Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Balawender, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB15 • Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

  statystyka