Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt

Patenty
Prace Habilitacyjne
Prace Doktorskie
Prace Magisterskie
Prace Inżynierskie

Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Filmy reklamowe PKAERO:

 • Film w wersji angielskiej
 • Film w wersji polskiej
  Prace inżynierskie

  Sumaryczna liczba prac inżynierskich zaprezentowana na stronie: 192


 • Politechnika Rzeszowska - 39
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN - 0
 • Politechnika Lubelska - 83
 • Politechnika Śląska - 16
 • Politechnika Warszawska - 29
 • Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" - 0
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - 1
 • Instytut Maszyn Przepływowych PAN - 0
 • Uniwersytet Rzeszowski - 12
 • Politechnika Częstochowska - 7
 • Politechnika Łódzka - 5
 • Instytut Lotnictwa w Warszawie - 0

  Lista według OŚRODKÓW | Lista według ZADAŃ
  ZB1

  1. Adam Łojewski
   Skrawalność stopu tytanu Ti-GAL-4V
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-02-09
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB1

  2. Artur Kawka
   Wpływ posuwu i głębokości skrawania na siły w procesie frezowania stopu niklu Inconel 617
   Promotor: dr inż. Rafał Rusinek, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-05-28
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB1

  3. Radosław Szadkowski
   Szlifowanie materiałów i stopów trudnoobrabialnych.
   Promotor: dr hab. inż. Ryszard Wójcik , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2008-08-25
   Ośrodek: Politechnika Łódzka
   Zadanie: ZB1

  4. Rafał Kaszewski
   Wpływ procesu szlifowania na odkształcenia przedmiotów
   Promotor: dr hab. inż. Ryszard Wójcik, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2008-09-15
   Ośrodek: Politechnika Łódzka
   Zadanie: ZB1

  5. Marcin Krupa
   Wpływ zużycia ostrza na wybrane właściwości warstwy wierzchniej stopu niklu Inconel 713Cm po frezowaniu czołowym
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-02-17
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB1

  6. Sylwester Głogowski
   Wpływ prędkości skrawania na siły w procesie frezowania stopu niklu Inconel 617
   Promotor: dr inż.. Rafał Rusinek, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB1

  7. Tomasz Niedąwiedzki
   Automatyzacja procesu obciągania ściernicy na szlifierce kłowej do wałków ze sterowaniem wykorzystującym sterownik PLC
   Promotor: dr inż. Paweł Lajmert, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-03-27
   Ośrodek: Politechnika Łódzka
   Zadanie: ZB1

  8. Michał Szymula
   Analiza częstości i postaci drgań własnych modelu łopaty wirnika nośnego śmigłowca
   Promotor: dr hab. inż. Jerzy Warmiński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-06-15
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB1

  9. Mateusz Szaniewski
   System sterowania numerycznego dla szlifierki kłowej do wałków z wykorzystaniem sterownika PLC
   Promotor: Dr inż. Paweł Lajmert, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-02-18
   Ośrodek: Politechnika Łódzka
   Zadanie: ZB1

  10. Adam Król
   Badanie wpływu warunków skrawania narzędziami SPRT na siły skrawania i prędkość obrotową płytki
   Promotor: dr inż. Joanna Kossakowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-06
   Ośrodek: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
   Zadanie: ZB1

  11. Artur Nadolny
   Badanie wpływu warunków skrawania narzędziami SPRT na jakość powierzchni obrobionej
   Promotor: dr inż. Joanna Kossakowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-05-17
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB1

  12. Estefania Llorente Sabat
   Manufacyuring of titanium alloys
   Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-07-20
   Ośrodek: Politechnika Łódzka
   Zadanie: ZB1

  ZB2

  1. Dariusz Wojciechowski
   Bezprzewodowy system akwizycji sygnałów analogowych
   Promotor: dr inż. Nejman Mirosław, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-06
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB2

  2. Jacek Głodek
   Dwuczujnikowa sonda do bezpośredniego pomiaru zużycia ostrza
   Promotor: dr inż. Jarek Chrzanowski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-04-10
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB2

  3. Jakub Żaczek
   Badania doświadczalne zależności sił skrawania i emisji akustycznej od stanu narzędzia.
   Promotor: dr inż. Sebastian Bombiński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-06-30
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB2

  4. Karol Żurek
   Przemysłowy system akwizycji danych pomiarowych
   Promotor: dr inż. Nejman Mirosław, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-09-05
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB2

  5. Piotr BANDYRA
   Analiza komunikacji z użytkownikiem i układem sterownia obrabiarki komercyjnych układów nadzoru stanu narzędzia
   Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-05-22
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB2

  6. Tomasz Kapeluszny
   Budowa wirtualnego generatora sygnałów analogowych i cyfrowych
   Promotor: dr inż. Nejman Mirosław, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-09-05
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB2

  7. Tomasz Oktaba
   Badania skrawalności stali stosowanej w przemyśle lotniczym
   Promotor: dr inż. Joanna Kossakowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-05-22
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB2

  ZB3

  1. Radosław Pomianowski
   Generowanie modeli 3D wybranych typów uzębień walcowych i stożkowych za pomocą symulacji oprogramowanych w systemie 3D CAD
   Promotor: dr inż. Przemysław Siemiński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB3

  2. Chabowski Robert
   Opracowanie technologii i programu kształtowania zarysów noży czołowej głowicy frezowej systemu Gleasona
   Promotor: dr inż. Piotr Skawiński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-07-07
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB3

  3. Warecki Rafał
   Symulacja obróbki stożkowych kół zębatych o kołowo-łukowej linii zębów wykonywanych z modyfikacją odtaczania
   Promotor: dr inż. Piotr Skawiński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-07-07
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB3

  4. Trzewik Paweł
   Porównanie algorytmu obliczeń wytrzymałościowych wg norm ISO 10300 oraz AGMA 2003-B97
   Promotor: dr inż. Piotr Skawiński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: -   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-05-17
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB3

  5. Gmyrek Łukasz
   Projekt rekonstrukcji zespołu stożkowo-walcowej przekładni głównej samochodu ciężarowego Ursus A
   Promotor: dr inż. Mieczysław Płocica, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: -   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-06-27
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB3

  6. Paweł Dębski
   Opracowanie na 3-osiową frezarkę CNC programu obróbki technologicznej zarysów noży czołowej głowicy frezowej systemu Gleasona
   Promotor: dr inż. Piotr Skawiński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-07-04
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB3

  ZB4

  1. Michał Kojder
   Projektowanie przekładni obiegowej układu napędowego turbiny wiatrowej
   Promotor: dr inż. Bogdan Kozik , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-06-26
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB4

  ZB5

  1. Andrzej Cyman
   Ciecze obróbkowe w procesie skrawania stopów lotniczych
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-04-08
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  2. Aneta Popek
   Wpływ warunków frezowania na mikrotwardość warstwy wierzchniej stopów aluminium i magnezu
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-02-10
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  3. Ewa Flis
   Uwarunkowania technologiczne i konstrukcyjne doboru cieczy obróbkowych ze szczególnym uwzględnieniem stopów aluminium, magnezu
   Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-03-08
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  4. Justyna Deneka
   Wpływ warunków obróbki skrawaniem na odkształcenia cieplne stopów aluminium
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-02-10
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  5. Kamil Kamiński
   Usuwanie zadziorów w procesie skrawania stopów magnezu
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-02-17
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  6. Kamil Milanowski
   Narzędzia stosowane w technologii skrawania z dużymi prędkościami
   Promotor: dr inż. Kazimierz Zaleski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-06-25
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  7. Katarzyna Deputat
   Analiza stanu powierzchni stopu Al.-P7075 po obróbce narzędziami pełnowęglikowymi i z powłokami nakładanymi technikami PVD, CVD
   Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca planowana, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  8. Krzysztof Gawin
   Kulkowanie odśrodkowe stopów magnezu
   Promotor: dr inż. Kazimierz Zaleski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-09-22
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  9. Rafał Kosmala
   Nagniatanie dynamiczne stopów magnezu
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-02-18
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  10. Rafał Oleszek
   Wpływ nagniatania dynamicznego stopów lekkich na chropowatość powierzchni
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-05-27
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  11. Cholewa Jarosław
   Badania wpływu technologicznych parametrów cięcia strugą cieczy na jakość powierzchni i dokładność geometryczną elementów wykonanych ze stopu magnezu
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-10
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  12. Czapla Kamil
   Mikrotwardość warstwy wierchniej stopów aluminium obrabianych szczotkowaniem
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof.PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-10
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  13. Grudzień Wojciech
   Wpływ płynów obróbkowych na proces skrawania stopów magnezu.
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof.PL, Uwagi: Stan pracy: Praca w trakcie realizacji, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  14. Iwona Stanisławek
   Analiza dokładności wymiarowo-kształtowej elementów cienkościennych wykonywanych na centrum obróbkowym FV58OA
   Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-04-14
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  15. Jaromin Joanna
   Badania stabilności momentu obrotowego i jakości powierzchni po szybkościowym frezowaniu frezami dwu i czteroostrzowymi stopu AZ 31
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-09
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  16. Jóąwik Ewa
   Stabilność momentu obrotowego przy frezowaniu współbieznym i przeciwbieżnym stoopu AW 2024 frezem dwuostrzowym w warunkach konwencjonalnych i HSM
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-09
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  17. Kość Marek
   Analiza porównawcza odporności na zapłon wiórów Mg w stanie suchym i zwilżanych olejem mineralnym
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-10
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  18. Kowalczyk Magdalena
   Analiza momentu i jego amplitudy przy frezowaniu stopów aluminium AW 2024 i AW 7075 frezami trzpieniowymi o różnej sztywności
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-09
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  19. Krzysiak Sylwia
   Analiza stabilności momentu obrotowego prZy frezowaniu stopu aluminium AW 2024 frezami trzpieniowymi o różnej liczbie ostrzy
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-13
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  20. Kulasza Przemysław
   Analiza porównawcza wybranych wskaąników skrawalności przy frezowaniu stopów aluminium AW3103 i AW7075
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-10
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  21. Laskowski Waldemar
   Analiza porównawcza oporów skrawania przy toczeniu stopów aluminium AW 2024 oraz AW 7075
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-13
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  22. Maciej Tesarczyk
   Narzędzia stosowane w procesie frezowania stopów Al
   Promotor: dr inż.. Kazimierz Zaleski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-02-17
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  23. Olszowa katarzyna
   Obróbka oczyszczająco-umacniająca powierzchni stopów aluminium metodą śrutowania
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof.PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-13
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  24. Pikula Marcin
   Pomiar sił podczas frezowania powierzchni krzywoliniowych frezami trzpieniowymi o zmiennej sztywności
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-10
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  25. Reteruk Małgorzata
   Wpływ obróbki nagniataniem na mikrotwardość warstwy wierzchniej stopów magnezu
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof.PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-02
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  26. Sawicka Anna
   Wpływ cieczy obróbkowych na przebieg i wyniki obróbki skrawaniem stopów lekkich
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof.PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-02
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  27. Węglarz Karolina
   Wpływ parametrów technologicznych obróbki konwencjonalnej i HSM na kształt i charakter wiórów w operacji frezowania stopów aluminium
   Promotor: Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-13
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  28. Zając Sławomir
   Nagniatanie ślizgowe stopów aluminium
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof.PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-17
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  29. Katarzyna Drozd
   Analiza wpływu sztywności narzędzia na dokładność wymiaru i kształtu przedmiotu obrabianego
   Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-02-19
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  30. Katarzyna Falkowicz
   Analiza porównawcza skrawalności wybranych stopów lekkich
   Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-02-09
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  31. Nowak Krzysztof
   Badanie wpływu obróbki szczotkowaniem na rozkład naprężeń własnych
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof.PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-06-12
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  32. Marta Szyszka
   Konstytuowanie postaci wiórów w obróbce wybranych stopów lekkich
   Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-07-09
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  33. Wołoszyn Dominika
   Mikrotwardość warstwy wierchniej stopów aluminium obrabianych szczotkowaniem
   Promotor: dr hab. inż. Kazimierz Zaleski, prof.PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-10
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  34. Kamil Waszczuk
   Wpływ sposobów podawania mgły olejowej w procesie frezowania stopu magnezu na moment skrawania i chropowatość obrobionej powierzchni
   Promotor: dr hab. inż. Kazmierz Zaleski, prof. PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-06
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  35. Kowalczyk Katarzyna
   Wpływ rodzaju włókna szczotki na mikrotwardość warstwy wierzchniej stopu aluminium po obróbce szczotkowaniem
   Promotor: dr hab. inż. Kazmierz Zaleski, prof. PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-01-31
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  36. Wiejak Rafał
   Wpływ rodzaju włókna szczotki na naprężenia własne w warstwie wierzchniej stopów aluminium po obróbce szczotkowaniem
   Promotor: dr hab. inż. Kazmierz Zaleski, prof. PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-06
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  37. Łukasz Markowski
   Wpływ minimalnego smarowania w procesie frezowania stopu aluminium na moment skrawania i chropowatość obrabianej powierzchni
   Promotor: dr hab. inż. Kazmierz Zaleski, prof. PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-06
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  38. Olga Gziut
   Fragmentowanie wiórów w obróbce frezowaniem stopów magnezu
   Promotor: prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-01-24
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB5

  39. Lemańczyk Jan
   Kształtowanie ubytkowe zaawansowanych stopów aluminium i magnezu stosowanych w lotnictwie i motoryzacji
   Promotor: prof dr hab. inż. Romana Ewa Śliwa, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: 2009-10-01
   Data obrony: 2010-06-01
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB5

  40. Stanisław Buszta
   Wpływ parametrów technologii elektroerozyjnego cięcia kompozytów diamentowych na jakość krawędzi oraz powierzchni po elektroerozji
   Promotor: prof. dr hab. inż. Romana Ewa Śliwa, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-06-16
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB5

  41. Damian Lewczuk
   Multimedialny kurs CAD/CAM z analizą funkcjonalności strategii dedykowanych do obróbki stopów aluminium i materiałów trudnoskrawalnych
   Promotor: dr inż. Rafał Wypysiński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-09-25
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB5

  42. Ewelina Kulik
   Analiza stabilności obróbki zintegrowana z systemem CAM
   Promotor: dr inż. Rafał Wypysiński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-05-23
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB5

  43. Maciej Obiała
   Badanie wpływu wysięgu wytaczaka, parametrów skrawania oraz mikrogeometrii płytki na powstawanie drgań samowzbudnych podczas obróbki wytaczakiem węglikowym
   Promotor: dr inż. Joanna Kossakowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-05-22
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB5

  44. Piotr Bąk
   Jednowymiarowa analiza modalna wrzeciona frezarki
   Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-05-05
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB5

  45. Piotr Bazydło
   Urządzenie do kompensacji nieliniowości charakterystyk czujników
   Promotor: dr inż. Nejman Mirosław, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-04-17
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB5

  46. Piotr Marzęcki
   Dobór stabilnych parametrów do szybkościowego frezowania aluminium
   Promotor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-12-05
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB5

  47. Tomasz Matejewski
   Projekt stanowiska laboratoryjnego do określenia charakterystyki dynamicznej
   Promotor: dr inż. Nejman Mirosław, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-04-18
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB5

  48. Bogdan Garbacik
   Kształtowanie ubytkowe lotniczych stopów tytanu z zastosowaniem narzędzi z wkładkami z materiałów supertwardych
   Promotor: Promotor: prof. dr hab. inż. Romana E. Śliwa, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-12-01
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB5

  ZB6

  1. Katarzyna Hadała
   Dobór warunków syntezy 4,4’-diazobenzodiolu
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-02-25
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  2. Mirosław Falandys
   Synteza estrów diepoksydowych bisfenolu A
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-02-25
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  3. Ewelina Cimek
   Wpływ rodzaju kleju na wytrzymałość połączenia poliamidu PA6
   Promotor: dr inż. Anna Rudawska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-02-10
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB6

  4. Mateusz Chruściel
   Wpływ przygotowania powierzchni na wytrzymałość połączeń adhezyjnych materiałów stosowanych w przemyśle lotniczym
   Promotor: dr inż. Anna Rudawska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB6

  5. Michał Błaziak
   Analiza porównawcza siły niszczącej połączenie klejowe, nitowe oraz klejowo-nitowe blach tytanowych
   Promotor: dr inż. Anna Rudawska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-02-10
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB6

  6. Wojciech Domański
   Opracowanie syntezy estru diepoksydowego bisfenolu A
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-11
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  7. Ewelina Kuna
   Kompozycje żywicy epoksydowej z modyfikowanymi bentonitami
   Promotor: dr inż. Mariusz Oleksy, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-01-27
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  8. Adam Kozub
   Modyfikacje żywic epoksydowych związkami fosforu i krzemu
   Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Galina, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-06
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  9. Anna Rzeąnik
   Kompozycje żywic syntetycznych z dodatkiem wytypowanych napełniaczy
   Promotor: dr inż. Mariusz Oleksy, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-06
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  10. Ewa Angrys
   Żywice epoksydowe modyfikowane związkami krzemu
   Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Galina, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-06
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  11. Karolina Skawińska
   Kompozyty modyfikowanych żywic chemoutwardzalnych
   Promotor: dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-06
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  12. Magdalena Sobczyk
   Kompozyty polimerowe z dodatkiem wytypowanych napełniaczy
   Promotor: dr inż. Mariusz Oleksy, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-06
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  13. Sabina Drozdowska
   Termiczne i mechaniczne właściwości modyfikowanych żywic epoksydowych
   Promotor: prof. dr hab. inż. Henryk Galina, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-06
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  14. Szarlota Suchocka
   Zastosowanie tworzyw sztucznych w przemyśle lotniczym
   Promotor: dr inż. Mariusz Oleksy, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-03
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  15. Anna Szumierz
   Analiza wpływu dodatku wybranych napełniaczy na reaktywność kompozycji z ciekłokrystaliczną matrycą epoksydową
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-07
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  16. Dagmara Depa
   Napełniacze pochodzenia naturalnego stosowane do modyfikacji żywic epoksydowych
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-07
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  17. Dariusz Stec
   Opracowanie metodyki przygotowania próbek kompozycji z ciekłokrystaliczną matrycą epoksydową do utwardzania w polu magnetycznym
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-07
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  18. Jakub Gajewski
   Wytrzymałość na oddzieranie połączenia klejowego metalu ze strukturą komórkową w teście typu T
   Promotor: Prof. J. Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-07
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB6

  19. Piotr Wróblewski
   Projekt mieszalnika laboratoryjnego
   Promotor: Prof. J. Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-06
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB6

  20. Agnieszka Czapla
   Analiza granicznej długości zakładki dla klejów o różnej sztywności
   Promotor: Prof. J. Kuczmaszewski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-07
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB6

  21. Aleksandra Marta Buczko
   Kompozyty epoksydowe z modyfikatorami glinokrzemianami
   Promotor: dr inż. Maciej Heneczkowski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-01-27
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  22. Beata Małgorzata Kłęk
   Modyfikowane kompozycje polilaktydu
   Promotor: dr inż. hab. Maciej Heneczkowski, prof. PRz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-02-04
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  23. Bernadeta Suwaj i Joanna Woąniak
   Kompozyty polimerów syntetycznych
   Promotor: dr inż. Mariusz Oleksy, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-02-03
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  24. Jacek Karaś
   Próby wykorzystania kompozycji ciekłokrystalicznej żywicy epoksydowej do formowania powłok lakierniczych metodą proszkową
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-02-06
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  25. Karolina Kucharska
   Badanie trwałości ciekłych komercyjnych żywic epoksydowych
   Promotor: prof. dr hab. inż.Henryk Galina, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-02-04
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  26. Katarzyna Jakobsze
   Badanie reologicznych właściwości żywic epoksydowych metodą dynamicznej analizy termiczno-mechanicznej
   Promotor: prof. dr hab. inż.Henryk Galina, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-02-05
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  27. Magdalena Pawul
   Kompozyty polimerowe o zmniejszonej palności
   Promotor: dr inż. Mariusz Oleksy, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-01-24
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  28. Małgorzata Pawul
   Wykorzystanie metody DSC do doboru warunków utwardzania kompozycji ciekłokrystalicznej żywicy epoksydowej
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-02-06
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  29. Monika Jacek
   Hybrydowe kompozyty termoplastów
   Promotor: dr inż. Mariusz Oleksy, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-01-24
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  30. Monika Łuc
   Kompozyty polimerowe o ograniczonej palności
   Promotor: dr inż. hab. Maciej Heneczkowski, prof. PRz, Uwagi: Stan pracy: , Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-02-04
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  31. Radosław Marek Kowalski
   Hybrydowe kompozyty polimerowe
   Promotor: dr inż. Mariusz Oleksy, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-01-24
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  32. mgr inż. Barbara Małek
   Opracowanie metodyki utwardzania kompozycji ciekłokrystalicznej żywicy epoksydowej
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-02-24
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  33. Alicja Gostomska
   "Materiały kompozytowe o podwyższonej odporności termicznej na osnowie żywic epoksydowych i karboksylanów glinu"
   Promotor: prof. Z. Florjańczyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-02-08
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB6

  34. Beata Falkiewicz
   "Nano kompozyty żywic epoksydowych do zastosowań w lotnictwie"
   Promotor: dr Maciej Dębowski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: bark   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-02-07
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB6

  35. Katarzyna Godlewska
   "Materiały kompozytowe o podwyższonej odporności termicznej na osnowie żywic epoksydowych i karboksylanów glinu"
   Promotor: prof Zbigniew Florjańczyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-07
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB6

  36. Maciej Suszek
   "Optymalizacja syntezy polimerów hybrydowych na bazie soli cynkowej, kwasu, diallilofosfinowego i ich zastosowanie, jako napełniacza w usieciowanych kompozytach na osnowie nienasyconej zywicy poliestrowej"
   Promotor: dr Maciej Dębowski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: bark   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-02-06
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB6

  37. inż. Sabina Lemiech
   Określenie wpływu pola magnetycznego na morfologię ciekłokrystalicznej żywicy epoksydowej
   Promotor: dr inż. Beata Mossety-Leszczak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: -   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-01-30
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  38. Edyta Niemczyk
   Porowate kompozycje polimerowe o zmniejszonej palności
   Promotor: dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, prof. PRz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: -   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-02-02
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  39. Kinga Łabno
   Zbadanie wpływu parametrów formowania na właściwości kształtek otrzymanych techniką Fused Deposition Modeling (FDM)
   Promotor: dr hab. inż. Maciej Heneczkowski, prof. PRz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: -   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-02-24
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB6

  40. Agata Sobczak
   "Optymalizacja syntezy polimerowych fosoranów cynku zawierających boczne grupy karboksylowe"
   Promotor: dr. inż Maciej Dębowski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-01-29
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB6

  41. Hanna Skirzyńska
   "Synteza polimerycznych fosforanów cynku zawierających ligandy 2-alkoksyetylowe"
   Promotor: dr inż Maciej Dębowski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-01-29
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB6

  ZB7

  1. Tomasz Amerek
   Wpływ parametrów przesuwu w procesie przepychania obrotowego na stabilność przebiegu plastycznego kształtowania wyrobów ze stopu Mg4AlZn
   Promotor: dr inż. Jarosław Bartnicki, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-02-16
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB7

  2. Łukasz Kaczor
   Kształtowanie skrajnych zgrubień w wałach drążonych ze stopu magnezu AZ31
   Promotor: dr hab. inż. Andrzej Gontarz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-16
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB7

  3. Łukasz Smardzewski
   Kształtowanie plastyczne wyrobów płaskich z żebrami ze stopu magnezu Mg4AlZn
   Promotor: dr hab. inż. Andrzej Gontarz, prof. PL, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-06-06
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB7

  4. Małgorzata Barchanowska.
   Analiza zmian mikrostruktury odkształconego na gorąco stopu magnezu WE43.
   Promotor: dr inż.. Dariusz Kuc, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB7

  5. Michał Dzwonek
   Wpływ wyciskania na gorąco na mikrostrukturę stopów magnezu AZ31 i WE43
   Promotor: dr inż.Dariusz Kuc, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB7

  6. Stanisław Szemraj
   Mikrostruktura i charakterystyki plastyczności stopów Mg – Li.
   Promotor: dr inż. Dariusz Kuc, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB7

  7. Tomasz Paprotny
   Badanie właściwości stopów magnezu w procesie wyciskania na gorąco
   Promotor: prof. dr hab. inż. Eugeniusz. Hadasik , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB7

  8. Przemysław Koąlik
   techniczno – ekonomiczna wykorzystania stopów magnezu w przemyśle lotniczym
   Promotor: , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB7

  9. Łukasz Zigler
   Analiza techniczno – ekonomiczna zastosowania powłok ochronnych na wyrobach ze stopów magnezu
   Promotor: , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB7

  10. Mateusz Mielniczuk
   Proces technologiczny kucia odkuwki pokrywy ze stopu magnezu AZ31
   Promotor: Dr hab.inż. Andrzej Gontarz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-01
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB7

  ZB8

  1. Marcin Lipiński
   Wywijanie kołnierzy rur ze stopów aluminium
   Promotor: dr hab. inż. Andrzej Gontarz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-02-16
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB8

  2. Adrian Rybka
   Badanie złączy bimetalicznych Ti-Ni uzyskanych metodą zgrzewania wybuchowego’
   Promotor: dr hab inż Halina Garbacz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB8

  3. Bartłomiej Michna
   Analiza siły wyciskania stopu aluminum w gatunku 6101
   Promotor: dr inz. Tadeusz Balawender , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-12-01
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB8

  4. Wilczek Radosław
   Kształtowanie bezubytkowe zaawansowanych atopów aluminium i magnezu stosowanych w lotnictwie i motoryzacji
   Promotor: dr hab. inż. Romana E. Śliwa prof. PRz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-12-01
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB8

  5. Łukasz Micał
   Analiza siły wyciskania stopu aluminum w gatunku 2099
   Promotor: dr inz. Tadeusz Balawender, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-12-01
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB8

  ZB9

  1. Krzysztof Majerski
   Badania wybranych właściwości kompozytów warstwowych zbrojonych włóknami węglowymi
   Promotor: dr inż. Jarosław Bieniaś, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-02-04
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  2. Małgorzata Kozak
   Analiza nieciągłości w laminacie kompozytowym
   Promotor: dr inż. Jarosław Bieniaś, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  3. Małgorzata Leńczuk
   Badania nieniszczące (NDT) wybranych kompozytowych struktur lotniczych
   Promotor: dr inż. Jarosław Bieniaś, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-02-18
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  4. Patryk Jakubczak
   Analiza materiałowa laminatów wzmacnianych włókami szklanymi stosowanych w lotnictwie
   Promotor: prof. dr hab. Barbara Surowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-02-04
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  5. Łukasz Kowalczyk
   Wytwarzanie kompozytowych struktur lotniczych-technologia i badania wybranych właściwości
   Promotor: dr inż. Jarosław Bieniaś, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-02-04
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  6. Bartosz Szymborski
   Badania wybranych właściwości materiałów typu metal-kompozyt kevlarowo/epoksydowy
   Promotor: dr inż. Jarosław Bieniaś, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-01-31
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  7. Katarzyna Marek
   Badania procesów zniszczenia kompozytów typu FML
   Promotor: prof. dr hab. Barbara Surowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-08
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  8. Magdalena Kaczor
   Badania wybranych właściwości mechanicznych laminatów tytan-kompozyt węglowo/epoksydowy
   Promotor: prof. dr hab. Barbara Surowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-08
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  9. Marcin Michalski
   Badania wytrzymałości połączenia metal-kompozyt węglowo/epoksydowy
   Promotor: dr inż. Jarosław Bieniaś, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-08
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  10. Cezary Antolak
   Badania korozyjne laminatów metalowo-włóknistych z wykorzystaniem komory korozyjnej
   Promotor: Dr inż. Jarosław Bieniaś, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-01-28
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  11. Grzegorz Kłosowski
   Wpływ warunków środowiskowych na właściwości laminatów metalowo-włóknistych
   Promotor: Dr inż. Jarosław Bieniaś, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-04
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  12. Katarzyna Barczak
   Badania defektoskopowe ultradąwiękowe wybranych laminatów metalowo-włóknistych
   Promotor: Dr inż. Jarosław Bieniaś, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-05
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  13. Konrad Dadej
   Wytrzymałość połączenia metal-kompozyt polimerowy w wybranych laminatach metalowo-włóknistych
   Promotor: Prof. Barbara Surowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-04
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  14. Marek Krzysiak
   Badania podatności na odkształcanie laminatów metalowo-włóknistych tytan/włókna szklane i węglowe
   Promotor: Prof. Barbara Surowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-01-31
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  15. Mateusz Pogorzelski
   Analiza procesu zniszczenia w wybranych laminatach metalowo-włóknistych po badaniach odporności na uderzenie dynamiczne
   Promotor: Dr inż. Jarosław Bieniaś, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-05
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  16. Michał Pajurek
   Analiza możliwości odkształcania laminatów metalowo-włóknistych typu aluminium/włókna szklane i węglowe
   Promotor: Dr inż. Jarosław Bieniaś, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-05
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  17. Piotr Laskowski
   Analiza struktury laminatów typu tytan/kompozyt o osnowie epoksydowej wzmacniany włóknami węglowymi i szklanymi
   Promotor: Dr inż. Jarosław Bieniaś, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-02-05
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  18. Przemysław Jeczeń
   Właściwości wytrzymałościowe i charakter zniszczenia laminatów metalowo-włóknistych w obniżonej temperaturze
   Promotor: Prof. Barbara Surowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-01-28
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  19. Jarosław Michałkiewicz
   Modelowanie wyciskania rur warstwowych do zastosowań lotniczych
   Promotor: dr inż. Grażyna Ryzińska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-02-07
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB9

  20. Adam Górecki
   Badania wybranych właściwości wytrzymałościowych laminatów FML w obniżonych temperaturach
   Promotor: dr inż. Jarosław Bieniaś, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-02-06
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  21. Bartłomiej Flis
   Badania wytrzymałości na zginanie wybranych laminatów metalowo-włóknistych
   Promotor: prof. dr hab. Barbara Surowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-04-29
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  22. Karolina Rogala
   Analiza wybranych wielkości fizycznych laminatów FML po uderzeniach dynamicznych o niskich prędkościach
   Promotor: prof. dr hab. Barbara Surowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-02-06
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  23. Maja Praczyk
   Wpływ procesu korozji na właściwości wytrzymałościowe laminatów typu FML
   Promotor: prof. dr hab. Barbara Surowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-02-06
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  24. Paula Pliżga
   Analiza zniszczenia wybranych laminatów FML przy zastosowaniu technik wizualnych
   Promotor: prof. dr hab. Barbara Surowska, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-02-06
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  25. Wojciech Adamowicz
   Analiza możliwości wytwarzania i struktura laminatów metalowo-włóknistych typu magnez-kompozyt polimerowy
   Promotor: dr inż. Jarosław Bieniaś, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-02-06
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  26. Mateusz Kukiełka
   Badanie odporności na propagację (wzrost) delaminacji w kompozytach laminatowych w warunkach I-go schematu pękania
   Promotor: dr inż. Sylwester Samborski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-05-22
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  27. Michał Jarząbek
   Badanie udarności próbek z laminatu kevlarowo-epoksydowego na młocie Charpy’ego
   Promotor: dr inż. Sylwester Samborski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-05-22
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  28. Patryk Gazda
   Badanie udarności próbek z laminatu szklano-epoksydowego na młocie Charpy’ego
   Promotor: dr inż. Sylwester Samborski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2015-05-22
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB9

  ZB10

  1. Hubert Hupałowski
   Struktura i nanotwardość warstwy aluminidkowej wytworzonej na stopie inconel 625 w procesie CVD
   Promotor: dr Wojciech Bochnowski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-02-00
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB10

  2. Radosław Zając
   Struktura i mikrotwardość warstw aluminidkowych wytworzonych na stopie inconel 625 w procesie CVD
   Promotor: dr Stanisław Adamiak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-01-00
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB10

  3. Zbigniew Gierlasiński
   Charakter pękania warstw aluminidkowych wytworzonych na stopie inconel 625 w procesie CVD
   Promotor: dr Wojciech Bochnowski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-02-00
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB10

  4. Grzegorz Potoczny
   Pomiar sygnału emisji akustycznej podczas statycznej próby rozciągania
   Promotor: dr Stanisław Adamiak, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-00
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB10

  5. Jedynak Anna
   Metody wyznaczania stałych sprężystości wybranych materiałów inżynierskich stosowanych w przemyśle lotniczym
   Promotor: dr Wojciech Bochnowski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-00
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB10

  6. Monika Łach
   Wyznaczanie naprężeń generowanych niejednorodnym polem temperatury
   Promotor: dr Grzegorz Wisz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-02-29
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB10

  7. Wioletta Pieczykolan
   Rozkład termonaprężeń określony na podstawie rozkładu temperatury w łopatkach kierunkowych turbiny silnika odrzutowego
   Promotor: prof dr hab Eugeniusz Szeregij, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-02-10
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB10

  8. Maria Ciszek
   Objętościowy rozkład temperatury w łopatkach kierowniczych turbiny silnika odrzutowego określony na podstawie pomierzonego termograficznie powierzchniowego rozkładu temperatury
   Promotor: prof dr hab Eugeniusz Szeregij, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-02-27
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB10

  ZB11

  1. Michał Barwiński
   Badanie wosków i proszków stosowanych na formy odlewnicze metodą EPR
   Promotor: dr Ireneusz Stefaniuk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-02-00
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB11

  2. Tomasz Rzeąnikiewicz
   Badanie proszków Al2O3 i mulitów metodą EPR
   Promotor: dr Ireneusz Stefaniuk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-02-00
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB11

  3. Katarzyna Kwapiszewska
   Badanie mikrostruktury i właściwości technologicznych osnów korundowych i wodnego spoiwa na bazie nano tlenków glinu
   Promotor: prof. Krzysztof Kurzydłowski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB11

  4. Anna Rusinek
   Pomiary widma EPR w paśmie X dla rdzeni ceramicznych otrzymanych metodą wtrysku wysokociśnieniowego
   Promotor: dr Ireneusz Stefaniuk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-01-30
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB11

  5. Marek Witalec
   Analiza XRD składu rdzeni ceramicznych i proszków stosowanych w przemyśle lotniczym
   Promotor: dr Ireneusz Stefaniuk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-01-30
   Ośrodek: Uniwersytet Rzeszowski
   Zadanie: ZB11

  ZB12

  1. Antosz Paweł
   Funkcjonalność i wartość użytkowa nadstopów niklu przeznaczonych na łopatki turbin silników lotniczych
   Promotor: dr inż. Agnieszka Szczotok, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-12-21
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB12

  2. Barbara Kościelniak
   Analiza wtrąceń niemetalicznych w stopie wsadowym Inconel 713C przetopionym próżniowo w warunkach przemysłowych
   Promotor: dr inż. Stanisław Roskosz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB12

  3. Cepak Maciej
   Analiza przyczyn pękania odlewów precyzyjnych łopatek z nadstopu Inconel 713C
   Promotor: dr inż. Stanisław Roskosz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB12

  4. Jakub Ziemski
   Analiza wad w odlewach precyzyjnych segmentów łopatek z nadstopu MAR M247
   Promotor: dr inż. Stanisław Roskosz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB12

  5. Mateusz Młodzieniak
   Analiza wad w odlewach precyzyjnych łopatek z nadstopu Inconel 713C wykonanych z przetopionych próżniowo w warunkach przemysłowych stopów wsadowych
   Promotor: dr inż. Stanisław Roskosz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB12

  6. Michał Stopyra
   Analiza wtrąceń niemetalicznych w stopie wsadowym MAR M247 przetopionym próżniowo w warunkach przemysłowych
   Promotor: dr inż. Stanisław Roskosz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB12

  7. Rafał Balcerzyk
   Ocena czynników strukturalnych wpływających na wyniki oceny odporności na pełzanie odlewów z nadstopu kobaltu MAR M509
   Promotor: dr inż. Stanisław Roskosz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB12

  8. Damian Ignasiak
   Ocena porowatości odlewów precyzyjnych z nadstopów niklu metodami mikroskopii świetlnej i mikroskopii elektronowej skaningowej
   Promotor: dr inż. Stanisław Roskosz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB12

  9. Maciej Cepak
   Analiza przyczyn pękania odlewów precyzyjnych łopatek z nadstopu Inconel 713C
   Promotor: dr inż. Stanisław Roskosz, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB12

  10. Justyna Tomaszewska
   Optymalizacja procesu otrzymywania spinelu glinianu niklu NiAl2O4”
   Promotor: prof. K. Kurzydłowski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Warszawska
   Zadanie: ZB12

  ZB13

  1. Jakub Sobiech
   Zastosowanie analizy termicznej ATD do oceny krzepnięcia i jakości wybranych stopów niklu
   Promotor: prof. dr hab. inż. Franciszek Binczyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-06-19
   Ośrodek: Politechnika Śląska
   Zadanie: ZB13

  ZB14

  1. Dawid Czuryło
   Modelowanie postaci drgań łopaty wirnika nośnego śmigłowca metodą elementów skończonych
   Promotor: dr hab. inż. Jerzy Warmiński, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2012-07-10
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB14

  2. Brygida Kołomyjska
   Badanie wpływu wielkości delaminacji na makroskopowe właściwości wytrzymałościowe kompozytów laminatowych metodą trójpunktowego zginania belek
   Promotor: Dr inż. Sylwester Samborski, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-01-28
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB14

  ZB15

  1. Dariusz Ferdyn
   Nowoczesne procesy spawania łukowego
   Promotor: Krzysztof Kudła, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-06-29
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB15

  2. Dariusz Urbaniec
   Badanie energii liniowej spawania stali konstrukcyjnych niestopowych, niskostopowych i wysokowytrzymałych
   Promotor: Kwiryn Wojsyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-06-29
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB15

  3. Marcin Borkowicz
   Wykorzystanie technologii mikrospwania i mikroprzypawania do spawalniczego przygotowania elementów
   Promotor: Kwiryn Wojsyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2010-09-24
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB15

  4. Przemysław Całus
   Cechy i właściwości rurowych złączy ze stali 30HGSA spawanych wiązką elektronów
   Promotor: Kwiryn Wojsyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2009-12-11
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB15

  5. Krystian Gertner
   Własności złączy zgrzewanych metodą FSW
   Promotor: Kwiryn Wojsyk , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-02-02
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB15

  6. Rafał Czerniak
   Technologiczne metody podwyższania właściwości mechanicznych spoin i zgrzein
   Promotor: Kwiryn Wojsyk, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2011-02-02
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB15

  7. Daniel Ptaszek
   Technologia mikrospawania wybranych elementów lotniczych
   Promotor: , Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Częstochowska
   Zadanie: ZB15

  8. Piotr Myśliwiec
   Łączenie lotniczych elementów konstrukcyjnych z zastosowaniem zgrzewania tarciowego z przemieszczaniem
   Promotor: prof. dr hab. inż. Romana E. Śliwa, Uwagi: Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brak   Data otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2014-12-01
   Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
   Zadanie: ZB15 • Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

  statystyka