Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt

Patenty
Prace Habilitacyjne
Prace Doktorskie
Prace Magisterskie
Prace Inżynierskie

Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Filmy reklamowe PKAERO:

 • Film w wersji angielskiej
 • Film w wersji polskiej
  Prace habilitacyjne realizowane w ramach Projektu

  Sumaryczna liczba prac habilitacyjnych zaprezentowana na stronie: 19


 • Politechnika Rzeszowska - 4
 • Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN - 2
 • Politechnika Lubelska - 2
 • Politechnika Śląska - 4
 • Politechnika Warszawska - 1
 • Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" - 0
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych - 1
 • Instytut Maszyn Przepływowych PAN - 0
 • Uniwersytet Rzeszowski - 0
 • Politechnika Częstochowska - 2
 • Politechnika Łódzka - 3
 • Instytut Lotnictwa w Warszawie - 0

  Lista według OŚRODKÓW | Lista według ZADAŃ
  ZB1

  1. Dr inż. Paweł Lajmert
   Inteligentny system kompensacji zakłóceń w procesie szlifowania kłowego wałków
   Stan pracy: Praca w trakcie realizacji, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: Brak danych
   Ośrodek: Politechnika Łódzka
   Zadanie: ZB1

  2. dr hab. inż. Rafał Rusinek
   Nieliniowa dynamika procesu skrawania – analiza i modelowanie
   Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
   Data obrony: 2013-06-07
   Ośrodek: Politechnika Lubelska
   Zadanie: ZB1

  ZB2

   ZB3

   1. dr hab. inż. Piotr Skawiński
    Integracja projektowania i wytwarzania przekładni stożkowych i hipoidalnych o zębach kołowo-łukowych
    Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: -Data otwarcia: 2011-12-21
    Data obrony: 2012-10-23
    Ośrodek: Politechnika Warszawska
    Zadanie: ZB3

   ZB4

   1. dr inż. Robert Pietrasik
    Fizykochemiczne podstawy sterowania procesem nawęglania próżniowego
    Stan pracy: Praca w trakcie realizacji, Uwagi: brakData otwarcia: Brak danych
    Data obrony: Brak danych
    Ośrodek: Politechnika Łódzka
    Zadanie: ZB4

   2. dr hab. inż. Konrad Dybowski
    Wysokowydajne nawęglanie niskociśnieniowe stali
    Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2013-09-26
    Data obrony: 2014-05-09
    Ośrodek: Politechnika Łódzka
    Zadanie: ZB4

   ZB5

   1. dr hab. inż. Włodzimierz Adamski
    Wybrane problemy projektowania i wytwarzania CAD/CAM w przemyśle maszynowym
    Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2013-06-12
    Data obrony: 2014-04-30
    Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
    Zadanie: ZB5

   ZB6

   1. dr hab. inż. Maciej Heneczkowski
    Wielokrotne przetworstwo i uniepalnianie wybranych tworzyw polimerowych
    Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. inż. Ryszard Steller (Politechnika Wrocławska), dr hab. inż. Wojciech Fabianowski (Politechnika Warszawska), prof. dr hab. inż. Zbigniew Rosłaniec (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny), prof. dr hab. inż. Władysław Data otwarcia: 2012-01-17
    Data obrony: 2012-10-09
    Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
    Zadanie: ZB6

   2. dr hab. inż. Mariusz Oleksy
    Technologia Rapid Protyping hybrydowych nanokompozytów polimerowych stosowanych na elementy maszyn
    Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2014-12-10
    Data obrony: 2015-05-12
    Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
    Zadanie: ZB6

   ZB7

    ZB8

    1. dr hab. inż. Janina Adamus
     Analiza kształtowania wyrobów tytanowych metodami obróbki plastycznej na zimno
     Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, seria Monografie Nr 174 (Red. Nauk. prof. dr hab. inż. Krzysztof Tubielewicz, Recenzenci: dr hab. inż. Eugeniusz Hadasik, prof. PŚl, prof. dr hab. inż. Zbigniew Pater,Data otwarcia: 2010-04-22
     Data obrony: 2011-02-03
     Ośrodek: Politechnika Częstochowska
     Zadanie: ZB8

    2. dr hab. inż. Jacek Pawlicki
     Wpływ historii odkształcenia na naprężenie uplastyczniające w procesach odkształcania plastycznego na zimno
     Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2012, Monografia Nr 369 (Opiniodawcy: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bochniak, prof. dr hab. inż. Zbigniew Gronostajski)Data otwarcia: 2012-03-13
     Data obrony: 2012-10-30
     Ośrodek: Politechnika Śląska
     Zadanie: ZB8

    3. dr hab. inż. Piotr Lacki
     Modelowanie tarcia w procesach objętościowej obróbki plastycznej
     Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2010, seria Monografie Nr 169 (Red. Nauk. prof. dr hab. inż. Krzysztof Tubielewicz, Recenzenci: prof. dr hab. inż. Jan Sińczak, prof. dr hab. inż. Wiesław WerońskiData otwarcia: 2010-03-18
     Data obrony: 2010-12-09
     Ośrodek: Politechnika Częstochowska
     Zadanie: ZB8

    ZB9

    1. dr hab. inż. Marek Potoczek
     Kształtowanie mikrostruktury piankowych materiałów korundowych
     Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2013-05-16
     Data obrony: 2014-02-18
     Ośrodek: Politechnika Śląska
     Zadanie: ZB9

    ZB10

    1. dr hab. inż. Grzegorz Moskal
     Procesy degradacji natryskiwanych plazmowo powłokowych barier cieplnych na bazie cyrkonianów ziem rzadkich
     Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2012-07-10
     Data obrony: 2013-04-09
     Ośrodek: Politechnika Śląska
     Zadanie: ZB10

    ZB11

     ZB12

     1. dr hab. inż. Stanisław Roskosz
      Kompleskowa ocena porowatości odlewów precyzyjnych z żarowytrzymałych nadstopów niklu
      Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2011-10-18
      Data obrony: 2012-06-20
      Ośrodek: Politechnika Śląska
      Zadanie: ZB12

     ZB13

      ZB14

      1. dr hab. inż. Andrzej Teter
       Wielomodalne wyboczenie cienkościennych użebrowanych słupów obciążonych impulsem ściskającym
       Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2010-05-21
       Data obrony: 2010-11-26
       Ośrodek: Politechnika Lubelska
       Zadanie: ZB14

      2. dr hab. inż. Łukasz Jankowski
       Dynamic load identification for structural health monitoring
       Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: Recenzenci: prof. dr hab. Krzysztof Dems - Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejetności, prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski - Politechnika Warszawska, prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilde - Politechnika Gdańska Data otwarcia: 2013-10-11
       Data obrony: 2014-03-06
       Ośrodek: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
       Zadanie: ZB14

      3. dr iż. Tomasz Zieliński
       Propagacja i tłumienie fal akustycznych w ośrodkach porowatych a cechy geometryczne i drgania mikrostruktury
       Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2015-06-25
       Data obrony: 2016-02-24
       Ośrodek: Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN
       Zadanie: ZB14

      4. dr hab inż. Krzysztof Dragan
       Monitorowanie stanu technicznego konstrukcji lotniczych za pomocą zintegrowanej sieci czujników piezoelektrycznych
       Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2017-05-23
       Data obrony: 2017-08-11
       Ośrodek: Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych
       Zadanie: ZB14

      ZB15

      1. dr hab. inż. Tadeusz Balawender
       Analiza wybranych sposobów zwiększenia nośności połączeń klinczowych
       Stan pracy: Praca po obronie, Uwagi: brakData otwarcia: 2013-06-12
       Data obrony: 2014-05-21
       Ośrodek: Politechnika Rzeszowska
       Zadanie: ZB15     1. Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

      Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
      Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

      statystyka