Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt

Prasa
Konferencje
Telewizja
Internet
Ulotki i poligrafia
inne
Gadżety promocyjne

Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Filmy reklamowe PKAERO:

 • Film w wersji angielskiej
 • Film w wersji polskiej
  


  I Konferencja Inauguracyjna Projektu Kluczowego


  W dniach 10-11 lutego 2009 r. odbyła się I Konferencja inaugurująca pierwsze praca nad Projektem Kluczowym n.t. Nowoczesnych technologii materiałowych stosowanych w przemyśle lotniczym.

  Program Konferencji

  nt. Nowoczesnych technlogii materiałowych stosowanych w przemyśle lotniczym

  Centrum Zaawansowanych Technologii "AERONET - Dolina Lotnicza"
  koordynator - Politechnika Rzeszowska

  Rzeszów, 10-11 lutego 2009 r.
  Dr hab. inż.Jacek Kluska, Prof. PRZ
  Prorektor ds. Nauki Politechniki Rzeszowskiej,
  Przedstawiciel władz rektorskich ds.Projetu Kluczowego

  Przywitanie uczestników konferencji


  Marek Darecki
  Prezes Stowarzyszenia Dolina Lotnicza
  Reprezentant SGPPL Dolina Lotnicza w Radzie Partnerów CZ AERONET Dolina Lotnicza
  Przewodniczący Polskiej Platformy Technologicznej Lotnictwa

  Aktualne problemy przemysłu lotniczego.

  Współpraca nauki z przemysłem w ramach CZT AERONET Dolina Lotnicza oraz Projektu Kluczowego


  Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz
  Przewodniczący Rady Konsorcjum Projektowego

  Prezentacja Rady Konsorcjum Projektowego

  Przedstawienie Komiteru Sterującego Projektu Kluczowego


  Dr hab. inż. Romana Śliwa, Prof. PRZ
  Kierownik Projektu Kluczowego

  Główne założenia Projektu Kluczowego

  Przedstawienia Liderów Merytorycznych Głównych Zadań Badawczych

  Dokonanie wyboru członków Rady Współpracy Nauka - Gospodarka


  Prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński

  ZB 1. Opracowanie zaawansowanych procesów obróbki HSM trudnoobrabialnych stopów lotniczych

  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Jemielniak

  ZB 2. Modelowanie, konstuowanie i kontrolowanie procesu HSM z uwzględnieniem skonfigurowanego układu maszyna-przyrząd-detal

  Dr hab. inż. Adam Marciniec, Prof. PPz

  ZB 3. Oprocowanie technologii efektywnego projektowania i produkcji przekłądni stożkowych z wykorzystaniem systemu Phoenix firmy Gleason

  Dr inż. Bogdan Kozik

  ZB 4. Opracowanie nowej, prostszej i tańszej przekładni zębatej w miejsce skomplikowanych i drogich przekłądni planetarnych

  Prof. dr hab. inż. Józef Kuczmaszewski

  ZB 5. Nowoczesna obróbka mechaniczna stopów magnezu i aluminium

  Prof. dr hab. inż. Henryk Galina

  ZB 6. Materiały kompozytowe o zwiększonej wytrzymałości i odporności termicznej z wykorzystaniem żywic polimerowych do zastosowań w lotnictwie

  Dr hab. inż. Eugeniusz Hadasik, Prof. PŚl

  ZB 7. Plastyczne kształtowanie stopów magnezu (kucie precyzyjne, tłoczenie, wyciskanie, itp.)

  Prof. dr hab. inż. Franciszek Grosman

  ZB 8. Plastyczne kształtowanie lotniczych stopów Al (w tym Al.-Li) oraz Ti

  Dr hab. inż. Barbara Surowska, Prof. PL

  ZB 9. Metaliczne materiały kompozytowe w aplikacjacg lotniczych, w tym materiały typu Glare

  Dr hab. inż. Lucjan Swadźba, Prof. PŚl

  ZB 10. Nowoczesne pokrycie barierowe na krytyczne części silnika

  Dr hab. inż. Krzysztof Kubiak, Prof. PRz

  ZB 11. Materiały lotnicze o zawansowanej strukturze (monokryształ, krystalizacja kierunkowa)

  Prof. dr hab. inż. Jan Cwajna

  ZB 12. Odlewanie precyzyjnych stopów Ni na krytyczne części silników lotniczych

  Prof. dr hab. inż. Józef Śleziona

  ZB 13. Opracowanie technologii przetapiania stopów niklu z zastosowaniem modyfikowania nanocząstkami proszków

  Prof. dr hab. inż. Jan Holnicki-Szulc

  ZB 14. Materiały inteligentne - oraz bazujące na nich systemy zespolone (ang. smart embedded systems)

  Prof. dr hab. inż. Tomasz Sadowski

  ZB 15. Niekonwencjonalne technologie łączenia elementów konstukcji lotniczych do zastosowań w lotnictwie

  Dyskusje w ramach Paneli Ekspertów zposzczególnych Segmentów Projektu - Zadań Badawczych z przedstawicielami Sektora Przemysłu


  Liderzy Merytoryczni głównych zadań Badawczych

  Spotkanie ekspertów w sprawie uszczegółowienia i weryfikacji podzadań w zakresie zadań badawczych ZB 1 - ZB 15:

  • w ramach poszczególnychZadań Badawczych
  • z przedstawicielami przemysłu lotniczego
  • z ekspertami z innych segmentów projektu - ZB

  Liderzy Merytoryczni głównych zadań Badawczych

  Prezentacja uzgodnień w sprawie szczegółowych planów badań SPB ZB 1 - ZB 15:

  w odniesieniu do wskazań różnic w stosunku do zaprezentowanych propozycji:
  • w wyniku dyskusji z przemysłem
   (Podzadania potwierdzone, podzadania nowe, podzadania wyeliminowane)
  • w wyniku wskazania celowości współpracy między segmentami projektu
   (podzadania mieszane)

  Konsultacje Partnerów z Biurem Projektu


  Dr hab. inż. Jacek Kluska, Prof. PRZ
  Prorektor ds. Nauki Politechniki Rzeszowskiej

  Prof. dr hab. inż. Marek Orkisz
  Przewodniczący Rady Partnerów CZT AERONET Dolina Lotnicza

  Dr hab. inż. Romana Śliwa, Prof. PRZ
  Kierownik Projektu Kluczowego

  Podsumowanie

  Wskazanie najblizszych planów i konieczności aktywności wszystkich Partnerów zaangażowanych w realizację projektu zgodnie z Harmonogramem Ogólnym Realizacji Projektu oraz w odniesieniu do aktualnych warunków
 • Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

  statystyka