Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt

Formuły do publikacji
Publikacje ZB1
Publikacje ZB2
Publikacje ZB3
Publikacje ZB4
Publikacje ZB5
Publikacje ZB6
Publikacje ZB7
Publikacje ZB8
Publikacje ZB9
Publikacje ZB10
Publikacje ZB11
Publikacje ZB12
Publikacje ZB13
Publikacje ZB14
Publikacje ZB15

Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Filmy reklamowe PKAERO:

 • Film w wersji angielskiej
 • Film w wersji polskiej
  


  Lista artykułów związanych z zadaniem badawczym nr 13

  Podsumowanie:

  Suma publikacji: 34
  Suma referatów: 34


  Publikacje

  1. Binczyk F., Śleziona J
   Macrostructure of IN -713 C superalloy after volume modificationArchives of Foundry Engineering Vol 9, Issue 2/2009, pp.105-108.

  2. Binczyk F., Śleziona J
   Mechanical properties and creep resistance behaviour of IN-713C alloy castingArchives of Foundry Engineering Vol 10, Issue 4/2010, pp.9-12.

  3. Binczyk F., Gradoń P.
   Analysis of solidification parameters and macrostructure of In-713C castings after complex modificationArchives of Foundry Engineering Vol 13, Issue 3/2013, pp.5-8.

  4. Binczyk F., Cwajna J.,Sozańska M., Gradoń P.
   The influence of impurities in feed ingots on the Quality of Castings made from nickel superalloy IN-713CArchives of Foundry Engineering Vol 13, Issue 4/2014, pp.5-8.

  5. Cieśla M., Binczyk F., Junak G., Mańka M., Gradoń P.
   Durability of MAR-247 and IN-713C Nickel Superalloys under Cyclic Creep ConditionsArchives of Foundry Engineering Vol 15, Issue 3/2015, pp.17-20

  6. Binczyk F., Cwajna J.,Gradoń P., Mańka M., Findziński R.
   Surface Modification of Cored, Thin Walled Castings of Nickel Superalloy IN-713CArchives of Foundry Engineering Vol 15, Issue 3/2015, pp.17-20

  7. Przeliorz R., Binczyk F., Gradoń P., Góral M., Mikuszewski T.
   Evaluation of heat capacity and resistance to cyclic oxidation of nickel superalloysArchives of Foundry Engineering Vol 14, Issue 3/2014, pp.67-70

  8. Cieśla M., Binczk F., Mańka M., Fidziński R.
   The influence of macrostructure of nickel based superalloys IN713 C and MAR 247 on the characteristics of high- temperature creepArchives of Foundry Engineering Vol 14, Issue 4/2014, pp.11-16

  9. Binczyk F., Gradoń P., Sozańska M
   Ocena jakości wlewków wsadowych z nadstopów niklu metodą analizy termicznej ATD-

  10. Cieśla M, Binczyk F., Mańka M, Fidziński R
   The Influence of Macrostructure of Nickelbased Superalloys IN713C and MAR 247 on the Characteristics of High-temperature CreepAR C H I V E S o f FOU N D R Y E NGI N E E R I N G Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences ISSN (1897-3310) Volume 14 Issue 4/2014, 11 – 16

  11. Binczyk F., Gradoń P.,Cwajna J, Szymszal J
   The Relationship Between the Solidification Parameters and Chemical Composition of Nickel Superalloy IN-713CAR C H I V E S o f FOU N D R Y E NGI N E E R I N G Published quarterly as the organ of the Foundry Commission of the Polish Academy of Sciences ISSN (1897-3310) Volume 14 Issue 4/2014 5 – 10

  12. Przeliorz R., Binczyk F., Gradoń P., Góral M., Mikuszewski T
   Evolution of Heat Capacity and Resistance to Cyclic Oxidation of Nickl SuperalloysFoundry Engineering Issue 3/2014 pp.67-70

  13. Binczyk F, Cwajna J, Gradoń P.
   Metallurgical quality of feed ingots and castings made from nickel and cobalt superalloysSolid State Phenomena Vol. 212, 2014, pp 215-220

  14. Cieśla M, Binczyk M., Mańka M
   The effect of heat treatment on creep resistance of castings from the modified superalloy MAR-247Solid State Phenomena Vol. 212 , 2014, pp 229-236

  15. Cieśla M, Binczyk M., Mańka M
   Analysis of cracking process in conditions of high-temperature creep of castings form the modified superalloy IN-713CSolid State Phenomena Vol. 212 , 2014, pp 247-254

  16. Binczyk F., Cieśla M., Gradoń P., Fidziński R.
   Evalution of Casting Shrinkage and Liquid Metal Fluidity of IN-713C alloyArchives of Foundry Engineering Vol. 14, Issue 1/2014, pp.9-12

  17. Cieśla M., Mańka M., Gradoń P., Binczyk F.
   Wpływ struktury na trwałość w warunkach pełzania modyfikowanych nadstopów na bazie niklus. 82-86

  18. Binczyk F., Śleziona J.
   Phase transformations and microstructure of IN-713C nickel superalloy. Archives of Foundry Engineering, vol. 9, Issue 2, 2009, pp.109-113.Archives of Foundry Engineering, vol. 9, Issue 2, 2009, pp.109-113.

  19. Binczyk F., Śleziona J., Przeliorz R.
   Calorimetric examination of mixtures for modification of nickel and cobalt superalloysArchives of Foundry Engineering, vol. 9, Issue 2, 2009, pp.97-101.

  20. Binczyk F., Śleziona J., Kościelna A.
   Effect of modification and cooling rate on the macrostructure of IN-713C alloyArchives of Foundry Engineering, vol. 9, issue 3, 2009, pp.13-17.

  21. Binczyk F, Śleziona J, Gradoń P, J. Michalska, S. Bąk.
   Interactions at the mould – modifying coating – molten nickel alloy interfaceArchives of Foundry Engineering, Vol.11, Issue 3, 2011, pp. 5 -11.

  22. Binczyk F, Cwajna J., Roskosz S., Gradoń P.
   Evalution of Metallurgical Quality of Master Heat IN-713C Nickel Alloy IngotsArchives of Foundry Engineering, Vol.12, Issue 4, 2012, pp 5-10

  23. Cieśla M., Binczyk F., Mańka M.
   Impact of Surface and Volume Modification of Nickel Superalloys IN-713C and MAR-247 on High Temperature Creep ResistanceArchives of Foundry Engineering Vol.12, Issue 4, 2012, pp. 17-24

  24. Binczyk F. Gradoń P, Mańka M
   Mechanical properties and creep resistance of nickel alloys after complex modification and double filtrationArchives of Foundry Engineering, vol.12, Issue 2, 2012, pp.5-8

  25. F.Binczyk, J, Śleziona, J.Szymszal, P.Gradoń
   Effect of technological parameters on structure of casting made from IN-713C nickel alloyArchive of Foundary Engineering, 4/2011 Volume 11 p. 9-12

  26. F.Binczyk, J. Śleziona, P.Gradoń, J.Michalska, S.Bąk
   Interactions at the mould - modifuing coating - molten nickel alloy interfaceArchives of Eoundry Engineering, Issue Special 3/2010 p. 5-10

  27. F.Binczyk, J, Śleziona, P.Gradoń
   Ceramic filters for bulk inoculation of nickel alloy castingArchive of Foundary Engineering, 3/2011 Volume 11 p. 29-32

  28. F.Binczyk, J. Śleziona, P.Gradoń
   Modification of macrostructure of nickel superalloys with cobalt nanopariclesKompozyty 11:1(2011). Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych, s. 49-54

  29. Binczyk F., Śleziona J., Michalska J.
   Analysis of thermal-chemical interactions at the ceramic mould – molten nickel alloy interfaceArchives of Foundry Engineering, vol.10, Issue 4, 2010, pp.5-9.

  30. F.Binczyk, J. Śleziona
   Effect of modification on the mechanical properties of IN-713C alloyArchives of Eoundry Engineering, Issue Special 1/2010 p. 195-198

  31. F.Binczyk, J. Śleziona
   The ATD thermal analysis of selected nickel superalloysArchives of Foundry Engineering, Vol.10 Issue 2/2010, p.13018

  32. E.Binczyk, J.Śleziona, T.Mikuszewski
   Effect of repeated remelting on the chemical composition and structure of nickel alloysArchives of Eoundry Engineering, Issue Special 1/2010 p. 189-194

  33. F. Binczyk, J. Śleziona, A. Kościelna
   Effect of modification and cooling rate on the microstructure of IN-713C alloyArchives of Foundry Engineering, vol. 9,Issue 4, 2009r.

  34. F. Binczyk, J. Śleziona
   Macro- and microhardness of IN-713C nickel superalloy constituentsArchives of Foundry Engineering, vol. 9, Issue 4, 2009r.

  Referaty

  1. Binczyk F., Śleziona J., Mikuszewski T.
   Wpływ wielokrotnego przetopu wybranych nadstopów niklu na skład chemiczny i mikrostrukturę; XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Zapewnienie Jakości w Odlewnictwie JAWOR - Solina 2010
  2. Binczyk F., Śleziona J
   Analiza termiczna ATD wybranych nadstopów niklu; X Międzynarodowa Konferencja Naukowa Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach Łódą 2010
  3. Binczyk F., Śleziona J., Gradoń P.
   Modyfikowanie makrostruktury nadstopów niklu nanocząstkami kobaltu; KOMPOZYTY 2011 – Teoria i praktyka XV Seminarium 27-29. 04. 2011 -Spała
  4. Binczyk F., Śleziona J., Michalska J.
   Oddziaływania na granicy forma – powłoka modyfikująca - ciekłe stopy niklu; XI Międzynarodowa Konferencja Naukowa Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach Łódą 2011
  5. Binczyk F., Śleziona J., Gradoń P., Szymszal J.
   Wpływ parametrów technologicznych na strukturę odlewów ze stopu niklu IN-713C; 52 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krzepnięcie i Krystalizacja Metali - 2011 Cedzyna-Kielce 27.09-29.09 2011
  6. Binczyk F., Gradoń P., Mańka M.
   Właściwości mechaniczne i odporność na pełzanie stopów niklu po kompleksowej modyfikacji i podwójnej filtracji; XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach Łódą 2012
  7. Binczyk F.
   Zastosowanie analizy termicznej ATD dla oceny modyfikacji stopów metali i jakości metalurgicznej wlewków „master heat” ze stopów niklu IN-713C i MAR-247.; Seminarium Katedralne 09. 2012 -Katowice
  8. Binczyk F. Śleziona J., Kościelniak A.
   Makro- i mikrotwardość składników nadstopu niklu IN-713C; 50 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krzepnięcie i Krystalizacja Metali - 2009 Cedzyna-Kielce 28.09-30.09 2009.
  9. Binczyk F., Gradoń P.
   Ocena parametrów krzepnięcia oraz makrostruktury odlewów ze stopu niklu IN-713C po kompleksowej modyfikacji; XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach Łódą 2013
  10. Binczyk F., Cieśla M., Gradoń P
   Ocena skurczu i lejności stopu niklu IN-713C w indukcyjnym piecu próżniowym Balzers; 54 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krzepnięcie i Krystalizacja Metali - 2013 Cedzyna-Kielce 24.IX-26.IX 2013
  11. Cieśla M., Binczyk F., Junak G., Mańka M, Gradoń P.
   Trwałość w warunkach cyklicznego pełzania nadstopów MAR-247 i IN-713C; 56 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2015 Kielce- Busko Zdrój, 2 – 4.IX. 2015
  12. Binczyk F., Gradoń P., Góral M., Mikuszewski T.
   Ocena pojemności cieplnej oraz odporności na cykliczne utlenianie nadstopów niklu; XIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach Łódą 2013
  13. Binczyk F., Cwajna J., Szala J., Bąk S.
   Wnioski wynikające z dotychczasowych analiz ATD oraz badań strukturalnych stopów wsadowych „master heat” nadstopów niklu i nadstopu kobaltu MAR; Seminarium naukowe Indywidualnego Projektu Kluczowego: „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym” Zakopane 11-16.09.2011 r.
  14. Binczyk F., Cwajna J., Śleziona J., Roskosz S., Michalska J., Szkliniarz A., Mikuszewski T., Piątkowski J., Bąk S.
   Modyfikacja makrostruktury odlewów precyzyjnych z nadstopów niklu; Seminarium naukowe Indywidualnego Projektu Kluczowego: „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym” 12-16.09.2011 r.
  15. Binczyk F., Śleziona J., Mikuszewski T., Piątkowski J., Szkliniarz A., Bąk S.
   Wielokrotne przetapianie nadstopów niklu z udziałem złomu - możliwości i ograniczenia; Seminarium naukowe Indywidualnego Projektu Kluczowego: „Nowoczesne technologie materiałowe stosowane w przemyśle lotniczym” 12-16.09.2011 r.
  16. Cieśla M., Binczyk F., Junak G., Mańka M., Gradoń P.
   Durability of MAR-247 and IN-713C Nickel Superalloys under Cyclic Creep Conditions; 56 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2015 Kielce- Busko Zdrój, 2 – 4 . IX 2015
  17. Binczyk F., Cwajna J.,Gradoń P., Mańka M., Findziński R.
   Modyfikacja powierzchniowa rdzeniowanych odlewów cienkościennych z nadstopu niklu; XV Konferencja Naukowa Optymalizacja Systemów Produkcyjnych w Odlewniach Łódą 2015
  18. Binczyk F., Mańka M., Findziński R.
   Wpływ temperatury odlewania na efekt kompleksowej modyfikacji odlewów z nadstopu niklu IN-713C; 56 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2015 Kielce- Busko Zdrój, 2 – 4 .IX-26.IX. 2015
  19. Cieśla M., Binczk F., Mańka M., Fidziński R.
   The influence of macrostructure of nickel based superalloys IN713 C and MAR 247 on the characteristics of high- temperature creep; 55 Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 2014, 15-17.09.2014 r.
  20. Binczyk F., Gradoń P., Sozańska M
   Ocena jakości wlewków wsadowych z nadstopów niklu metodą analizy termicznej ATD; XLII Szkoła Inzynierii Materiałowej, Kraków- Rytro 23-26.IX.2014 r, s. 65-68
  21. Cieśla M, Binczyk F., Mańka M, Fidziński R
   The Influence of Macrostructure of Nickelbased Superalloys IN713C and MAR 247 on the Characteristics of High-temperature Creep; Kielce-Mąchocice, 15-17.09.2014 r.
  22. Przeliorz R., Binczyk F., Gradoń P., Góral M., Mikuszewski T
   Evolution of Heat Capacity and Resistance to Cyclic Oxidation of Nickl Superalloys; -
  23. Binczyk F., Cieśla M., Gradoń P., Fidziński R.
   Evalution of Casting Shrinkage and Liquid Metal Fluidity of IN-713C alloy;
  24. Cieśla M., Mańka M., Gradoń P., Binczyk F.
   Wpływ struktury na trwałość w warunkach pełzania modyfikowanych nadstopów na bazie niklu; XLI Szkoła Inżynierii Materiałowej Kraków- Krynica 24-27.IX.2013.
  25. Binczyk F, Cwajna J., Roskosz S., Gradoń P.
   Evalution of Metallurgical Quality of Master Heat IN-713C Nickel Alloy Ingots; Cedzyna, dn 24-26.09.2012 r.
  26. Cieśla M., Binczyk F., Mańka M.
   Impact of Surface and Volume Modification of Nickel Superalloys IN-713C and MAR-247 on High Temperature Creep Resistance; Cedzyna, dn 24-26.09.2012 r.
  27. Binczyk F., Śleziona J
   Właściwości mechaniczne i odporność na pełzanie odlewów ze stopu IN-713C; 51 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 27 – 29 wrzesień 2010 Kielce - Cedzyna
  28. Binczyk F., Śleziona J., Michalska J
   Analiza zjawisk cieplno - chemicznych na granicy forma ceramiczna-ciekłe stopy niklu.; 51 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krzepnięcie i Krystalizacja Metali 27 – 29 wrzesień 2010 Kielce - Cedzyna
  29. Binczyk F., Śleziona J., Mikuszewski T., Michalska J., Kościelna A
   Wpływ modyfikacji objętościowej oraz intensywności stygnięcia na makro- i mikrostrukturę nadstopu IN-713C; SEMINARIUM NAUKOWE INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLUCZOWEGO: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM , Zakopane 13.10 -17.10. 2009
  30. Binczyk F., Śleziona J., Mikuszewski T., Kościelna A., Piątkowski J, Tatarek A.
   Wpływ wielokrotnego przetopu na skład chemiczny i strukturę stopów IN-713C, MAR-247 i IN-100; SEMINARIUM NAUKOWE INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLUCZOWEGO: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM , Zakopane 13.10 -17.10. 2009
  31. Binczyk F., Cwajna J., Śleziona J. Roskosz S.
   Mechanizm modyfikacji powierzchniowej i objętościowej odlewów precyzyjnych z nadstopów niklu z zastosowaniem glinianu kobaltu; SEMINARIUM NAUKOWE INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLUCZOWEGO: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM , Zakopane 13.10 -17.10. 2009
  32. Binczyk F., Cwajna J., Szala J.
   Wnioski z analiz DTA i badań strukturalnych stopów wsadowych master heat; SEMINARIUM NAUKOWE INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLUCZOWEGO: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM , Zakopane 13.10 -17.10. 2009
  33. Śleziona J.
   Opracowanie technologii przetapiania stopów niklu z zastosowaniem modyfikowania nanocząstkami ; SEMINARIUM NAUKOWE INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLUCZOWEGO: NOWOCZESNE TECHNOLOGIE MATERIAŁOWE STOSOWANE W PRZEMYŚLE LOTNICZYM , Zakopane 13.10 -17.10. 2009
  34. Cieśla M., Binczyk F., Mańka M.
   Wpływ modyfikacji powierzchniowej i objętościowej nadstopów IN-713C i MAR-247 na trwałość w warunkach wysokotemperaturowego pełzania; 53 Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krzepnięcie i Krystalizacja Metali - 2012 Cedzyna-Kielce 24.IX-26.IX 2012 • Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

  statystyka