Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt

Formuły do publikacji
Publikacje ZB1
Publikacje ZB2
Publikacje ZB3
Publikacje ZB4
Publikacje ZB5
Publikacje ZB6
Publikacje ZB7
Publikacje ZB8
Publikacje ZB9
Publikacje ZB10
Publikacje ZB11
Publikacje ZB12
Publikacje ZB13
Publikacje ZB14
Publikacje ZB15

Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Filmy reklamowe PKAERO:

 • Film w wersji angielskiej
 • Film w wersji polskiej
  


  Lista artykułów związanych z zadaniem badawczym nr 15

  Podsumowanie:

  Suma publikacji: 83
  Suma referatów: 63


  Publikacje

  1. Z. NOWAK, M.NOWAK, R.PĘCHERSKI, M.POTOCZEK , RŚLIWA
   NUMERICAL SIMULATIONS OF MECHANICAL PROPERTIES OF ALUMINA FOAMS BASED ON COMPUTED TOMOGRAPHYJOURNAL OF MECHANICS OF MATERIALS AND STRUCTURES Vol. 12, No. 1, 2017 dx.doi.org/10.2140/jomms.2017.12.107

  2. Lacki P., Derlatka A.
   Strength evaluation of beam made of the aluminum 6061-T6 and titanium grade 5 alloys sheets joined by RFSSW and RSWComposite Structures 159 (2017) 491–497

  3. Sadowski T., Kneć M.
   New method of determination of spot welding-adhesive joint fatigue life using full field strain evolutionMaterials Science and Engineering (MSE) 2016

  4. Sadowski T., Nowicki M., Pietras D., Golewski P.
   The deformation process of thin-walled box beams joined by rivets under three-point bendingSolid State Phenomena 2016

  5. Zielecki W., Kubit A.
   Analiza wpływu zmian konstrukcyjnych elementów klejonych na wytrzymałość i trwałość zmęczeniową połączeń adhezyjnychWYDAWNICTWO SIGMA-NOT, Przegląd Mechaniczny, Zeszyt 1-2/2016, Str. 26-30

  6. Sadowski T., Kneć M., Golewski P.
   Experimental investigations and numerical modelling of steel adhesive joints reinforced by rivetsInternational Journal of Adhesion & Adhesives 30 (2010) 338-346.

  7. Ivanov I., D.S. Velchev. N.G. Georgiev, I.D. Ivanov, Sadowski T.
   A plate finite element for model ling of triplet laminated glass and comparison with other computational modelsMeccanica, 2015

  8. Sadowski T, Craciun E, A. Rabća, Marsavina L
   Mathematical modeling of three equal colluinear cracks in an orthotropic solidMeccanica, 2015

  9. Sadowski T., Golewski P.
   Skew bending of aircraft fuselage panels with „”L” and “C” stringers mounted by hybrid jointArchives of Metallurgy and Materials, Vol.60,2015, Issue 4, p.2813-2819

  10. Sadowski T, Balawander T, Golewski P.
   Technological Aspect of Manufacturing and Numerical Modelling of Clinch Adhesive JointsSpringer, 2015, Autorstwo monografii naukowej w jęz. angielskim 67 stron

  11. Balawender T.
   NISKOCYKlICZNE CHARAKTERYSTYKI ZMęCZENIOWE POŁĄCZEń KlINCZOWYCHRUDY I METALE NIEŻELAZNE - 2015, nr 12, s. 669 - 674

  12. Sadowski T., Nowicki M., Pietras D., Golewski P.
   ANALIZA PROCESU ODKSZTAŁCENIA CIENKOŚCIENNYCH BELEK SKRZYNKOWYCH, ŁĄCZONYCH RÓŻNYMI METODAMI, POD WPŁYWEM TRÓJPUNKTOWEGO ZGINANIARUDY I METALE NIEŻELAZNE - 2015, nr 12, s. 694 - 699

  13. Balawender T.
   Niskocykliczne charakterystyki zmęczeniowe połączeń klinczowychRudy i metale nieżelazne, 2015, nr 12, s. 669-674

  14. Sadowski T., Nowicki M., Pietras D., Golewski P.
   Analiza procesu odkształcenia cienkościennych belek skrzynkowych, łączonych rożnymi metodami, pod wpływem trójpunktowego zginaniaRudy i metale nieżelazne, 2015, nr 12, s. 694-699

  15. Lacki P., Derlatka A.
   Experimental and numerical investigation of aluminium lap joints made by RFSSWMeccanica, 2015

  16. Lacki P., Więckowski W., Wieczorek P.
   Assessment of joints using friction stir welding and refill friction stir spot welding methodsArchives of Metallurgy and Materials, Vol. 60, Issue 3, 2015, 2297-2306

  17. Derlatka A., Dyner M., Lacki P.
   Ocena Nośności Punktowych Połączeń Blach Tytanowych Gr 5 Zgrzewanych Oporowo / Evaluation of Load-bearing Capacity of Resistance Spot Welding (RSW) Joits Made of Tytanium Gr 5 SheetsKey Engineering Materials 687, s. 212–219

  18. Lacki P., Kucharczyk Z., Walasek T.
   Wpływ modelu tarcia na pole temperatury w procesie punktowego zgrzewania tarciowego z mieszaniem tytaniu grade 2 Lacki P., Kucharczyk Z., Walasek T., An Influence of Frictional Model on Temperature Distribution during a Friction Spot Stir Welding Process of Titanium Grade 2, Key Engineering Materials 687 (2016) 155–162

  19. Lacki P., Niemiro J.
   Strength evaluation of the beam made of the titanium sheets Grade 2 and Grade 5 welded by Resistance Spot WeldingComposite Structures 159 (2017) 538–547

  20. Zielecki W., Perłowski R., Hajduk P.
   Porównanie nośności połączeń nitowych wykonanych różnymi metodamiTechnologia i Automatyzacja Montażu Nr 1/2015, s. 57-60

  21. A. Derlatka, P. Lacki
   Numerical investigation of Refill Friction Stir Spot Welding joints Computer Methods in Materials Science 15 (2015) 144–149.

  22. K. Adamus, P. Lacki
   The numerical analysis of a titanium sheets welding process and welding joint tensile behaviorComputer Methods in Materials Science 15 (2015) 137-143

  23. Sadowski T., Golewski P., Kneć M.
   Experimental investigation and numerical modelling of spot welding-adhesive joints responseComposite Structures, 2014, vol.112, 66-77

  24. Sadowski T., Kneć M., Golewski P.
   Spot welding-adhesive joints: modeling and testingJournal of Adhesion, 2014, vol. 90, 346-364

  25. Sadowski T., Kneć M., Golewski P.
   Fatigue response of hybrid joints obtained by hot spot welding and bonding techniquesKey Engineering Materials Key Engineering Materials, “, 2014, vol. 601, 25-28.

  26. Sadowski T., Golewski P.
   Effect of tolerance in the fitting of rivets in the holes of double lap joints subjected to uniaxial tensionKey Engineering Materials 2014, vol.607, 49-54.

  27. Sadowski T., Golewski P.
   Heat transfer in composites subjected to temperature variationsSolid State Phenomena 2014, vol. 2016, 140-145

  28. Zielecki W., Kubit A.
   Wpływ modyfikacji konstrukcyjnych na wytrzymałość zmęczeniową połączeń klejowychTechnologia i Automatyzacja Montażu Nr 4/2014, s. 61-64

  29. P. Lacki, K. Adamus, P. Wieczorek
   Theoretical and experimental analysis thermo-mechanical phenomena during electron beam welding processComputational Materials Science 94 (2014) 17–26

  30. Adamus K., Lacki P., Dudek A.
   Analiza naprężeń i deformacji w cienkich blachach tytanowych podczas spawania wiązką elektronówObróbka Plastyczna Metali, Vol. XXV 2/2014, 113-126

  31. Derlatka A., Kasza P.
   Numerical analysis of aluminium cellular beams with cells of different diametersAdvanced Materials Research Vol. 1020 (2014), 151-157

  32. T.Z BALAWENDER, R. E. ŚLIWA, T. GAŁACZYńSKI
   Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem blach ze stopu aluminium 2024

  33. Michalczyk J., Wojsyk K.
   Bezpieczne i ekonomiczne konstruowanie ekranów wymienników ciepła ze stali i innych stopów o ograniczonej spawalnościPrzegląd Spawalnictwa 5/2014, 37-42

  34. Zielecki W., Kubit A.
   Wpływ proszkowych nanonapełniaczy ceramicznych na wytrzymałość statyczną połączeń klejowychTechnologia i Automatyzacja Montażu 4/2013, s. 45-48

  35. Lacki P., Derlatka A.
   Application of FSW technology in aluminum structureObróbka Plastyczna Metali Vol. XXIV 3/2013 s. 205-218

  36. Walasek T.A., Moryń-Kucharczyk E., Kucharczyk Z., Morawska-Walasek D.
   Computer simulation of the static recrystallization processObróbka Plastyczna Metali Vol. XXIV 3/2013 s. 159-168

  37. Kudła K., Wojsyk, Adamus K.
   The properties of spot-welded joints produced by the FSSW and RFSSW methodsObróbka Plastyczna Metali Vol. XXIV 3/2013 s. 193-205

  38. Kudła K., Wojsyk K., Kucharczyk Z.
   Properties of Overlap Joints Welded by the Friction Stir Welding MethodObróbka Plastyczna Metali Vol. XXIV 3/2013 s. 179-192

  39. Sadowski T., Balawender T., Śliwa R., Golewski P., Kneć M.
   Modern hybrid joint in ćrospace: modelling and testingArchives of Metallurgy and Materials, 58 (2013), Issue 1, p.163-169

  40. Sadowski T., Kneć M.
   Application of DIC technique for monitoring of deformation process of SPR hybrid jointsArchives of Metallurgy and Materials, 58 (2013), Issue 1, p. 119-125.

  41. Lacki P., Kucharczyk Z., Śliwa R.E., Gałaczyński T.
   Effect of tool shape on temperature field in friction stir spot weldingArchives of Metallurgy and Materials, vol. 58 (2013), pp. 597-601,DOI: 10.2478/amm-2013-0043

  42. T. Balawender, R.E.Śliwa, T. Sadowski
   A New Concept of Rivets Proposed to Use in ćronautical ConstructionsAdvance in Engineering Researches Vol.1, ISSN: 2163-3932, Chap. 10 p. 295-309

  43. Zielecki W., Pawlus P., Perłowski R., Dzierwa A.
   Surface topography effect on strength of lap adhesive joints after mechanical pre-treatmentArchives of Civil and Mechanical Engineering, Vol. 13, No. 2, 2013, p. 175-185, ISSN 1644-9665

  44. Sadowski T., Golewski P.
   NUMERICAL STUDY OF THE PRESTRESSED CONNECTORS AND THEIR DISTRIBUTION ON THE STRENGTH OF A SINGLE LAP, A BOUBLE LAP AND HYBRID JOINTS SUBJECTED TO UNIAXIAL TENSILE TESTArchives of Metallurgy and Materials, nr 2/2013, Vol.58

  45. Balawender T., Sadowski T., Golewski P
   Numerical analysis and experiments of the clinch-bonded joint subjected to uniaxial tensionComputational Materials Science, nr 64, 2012, p.270-272

  46. Sadowski T., Marsavina L., Craciun E.-M., Kneć M.
   Modelling and experimental study of parallel cracks propagation in an orthotropic elastic materialComputational Materials Science, nr 52, 2012, p.231-235

  47. Burlayenko V.N., Sadowski T.
   A numerical study of the dynamic response of sandwich plates initially damaged by low-velocity impactComputational Materials Science, nr 52, 2012, p.212-216

  48. Burlayenko V.N., Sadowski T.
   Finite elements nonlinear dynamic analysis of sandwich plates with partially detached facesheet and coreFinite Elements in Analysis and Design, 62(2012), p.49-64

  49. Sadowski T., Zarzeka-Raczkowska E.
   Hybrid adhesive bonded and riveted joints-influence of rivet geometrical layout on strength of jointsArchives of Metallurgy and Materials, 57 (2012), Issue 4, p.1127-1135

  50. W. Zielecki; Kubit A.
   Badania statyczne wytrzymałości na oddzieranie połączeń klejowychTechnologia i Automatyzacja Montażu 4/2012, s. 37-40

  51. Lacki P., Wojsyk K., Kudła K., Śliwa R.E.
   Friction Welding of the bars made of aluminium and titanium alloysProceeedings of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2012) J. Eberhardsteiner et.al. (eds.) Vienna, Austria, September 10-14, 2012

  52. Lacki P., Adamus J., Sadowski T., Wojsyk K., Kneć M.
   Experimental and numerical analysis of the tensile test of aluminium welded samplesProceedings of the European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2012). J. Eberhardsteiner et.al. (eds.). Vienna, Austria, September 10-14, 2012

  53. P.Lacki, Z.Kucharczyk, R.E.Śliwa, T.Gałaczyński
   Wpływ wybranych parametrów procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem na pole temperaturyRudy Metale R57 2012 nr 8, s.524-531

  54. Lacki P.
   Symulacja numeryczna procesu spawania blach tytanowych typu TWB spawanych metodą TIGProceedings of the 19th International Scientific and Technological Conference, KONTECH 2012

  55. Kudła K., Wojsyk K.
   Metody poprawy właściwości eksploatacyjnych złączy spawanychPrzegląd Spawalnictwa, 5/2012, str.49-51

  56. Sadowski T., Balawender T.
   Technology of Clinch-Adhesive Joints, in Hybrid Adhesive JointsL.F.M. da Silva, A. Pirondi, A. Öschner (Eds.), Advanced Structured Materials, vol. 6, Springer (2011) 149–176

  57. Czaja J., Bernaczek J., Śliwa R. E.
   Analiza pól odkształceń i naprężeń w połączeniach śrubowych z wykorzystaniem elastooptykiRudy i Metale Nieżelazne R56 2011 nr 11, s. 684 - 691, SIGMA-NOT Warszawa 2011

  58. Zielecki W., Zielecki K
   Analiza MES wpływu struktury geometrycznej powierzchni na stan naprężeń w spoinie klejowejTechnologia i Automatyzacja Montażu 4/2010, s. 49 -51

  59. Lacki P., Adamus K.
   Numerical simulation of the EBW processComputers & Structures; Volume 89, Issues 11-12, June 2011, Pages 977-985

  60. Balawender T., Sadowski T., Golewski P.
   Experimental and Numerical Analyses of Clinched and Adhesively Bonded Hybrid JointsJournal of Adhesion Science and Technology 25 (2011) 2391–2407

  61. Lacki P., Adamus K., Wojsyk K., Zawadzki M.
   Modeling of heat source based on parameters of electron beam welding processArchives of Metallurgy and Materials. Vol. 56 (2011) Issue 2; pp. 455-462

  62. Lacki P., Adamus K., Wojsyk K., Zawadzki M.
   Numerical simulation of electron beam welding process of Inconel 706 sheetsKey Engineering Materials Vol. 473 (2011) pp 540-547

  63. Zielecki W., Pawlus P., Perłowski R., Dzierwa A.
   Analiza wpływu struktury geometrycznej powierzchni w układzie 3D na wytrzymałość połączeń klejowychTechnologia i Automatyzacja Montażu, nr 1/2011, s. 33-37, ISSN 1230-7661

  64. Nitkiewicz Z., Gwoądzik M., Gajda M., Wojsyk K.
   Charakterystyka mikrostruktury oraz właściwości złącza stopu AlMg2 z tytanemInżynieria Materiałowa, Nr 6 (178) rok PKAEROI listopad-grudzień 2010, str. 1418-1421

  65. Kudła K., Wojsyk K.
   Normowana energia liniowa a ilość ciepła wprowadzonego podczas spawaniaPrzegląd Spawalnictwa, Nr 12/2010, s. 21-25

  66. T. Balawender
   Klinczowanie jako sposób łączenia cienkościennych blach.Technologia i Automatyzacja Montażu, 1 (67) 2010, s. 33 - 35.

  67. T. Balawender
   Łączenie blach przetłaczaniem. Rudy i Metale NieżelazneRudy i Metale Nieżelazne, 6, 2010, s. 322 - 326.

  68. T.Balawender, T. Sadowski, M. Kneć
   Technological problems and experimental investigation of hybrid: clinched - adhesive jointArchives of Metallurgy and Materials, volume 56, 2011 Issue 2, p.439-446

  69. Kudła K., Wojsyk K.
   Ocena ilości ciepła wprowadzanego w procesach spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów ochronnychBiuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, Nr 5/2010 R54, s. 121-126

  70. Sadowski T., Golewski P., Zarzeka-Raczkowska E.
   Damage and failure processes of hybrid joints: Adhesive bonded aluminium plates reinforced by rivetsComputational Materials Science 50 (2010), 1256-1262

  71. Burlayenko V.N., Sadowski T.
   Effective elastic properties of foam-filled honeycomb cores of sandwich panelsComposite Structures 92 (2010) 2890–2900

  72. Burlayenkoa V.v N., Sadowski T.
   Influence of skin/core debonding on free vibration behavior of foam and honeycomb cored sandwich platesInternational Journal of Non-Linear Mechanics 45 (2010) 959 -- 968

  73. Sadowski T., Knęć M., Golewski P.
   Experimentalinvestigationsandnumericalmodellingofsteeladhesivejoints reinforced byrivetsInternational JournalofAdhesion&Adhesives30(2010)338–346

  74. Perłowski R., Zielecki W.
   Modelowanie wpływu struktury geometrycznej powierzchni na wytrzymałość zakładkowych połączeń klejowych z wykorzystaniem sieci neuronowychZeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej Nr 270, Mechanika z. 78, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2009, s. 57-64, ISSN 0209-2689

  75. Kudła K., Wojsyk K., Lacki P., Śliwa R.
   Zgrzewanie tarciowe stopów tytanu z aluminiumInżynieria Materiałowa Index: R.30 no. 5 p. 306-309

  76. Kudła K., Wojsyk K., Nitkiewicz Z., Adamus K.
   Możliwości spawania tytanu i jego stopów w osłonach gazów ochronnych niską energią łukuInżynieria Materiałowa Index: R.30 no. 5 p. 458-461

  77. Sadowski T., Bęc J.
   Effective Properties for Sandwich Plates with Aluminium Foil Honeycomb Core and Polymer Foam FillingComputational Materials Science 50 (2011) 1269-1275

  78. T. Sadowski, L. Marsavina, N. Peride, E.-M. Craciun
   Cracks propagation and interaction in an orthotropic elastic material: Analytical and numerical methodsComputational Materials Science. 46 (2009) 687–693

  79. Ciecińska B., Kuąniar S.
   The analysis of toxicity of waste gases after surface laser treatmentProgressiwnyje technologii i sistiemy maszinostrojenija. Mieżdunarodnyj sbornik naucznych trudow. Nr2(48)\'2014, Donieck - 2014, ISSN 2073-3216; str. 196-205

  80. Ciecińska B,
   Ocena możliwości klejenia blach ze stali AISI 4130 w konstrukcjach lotniczychTechnologia i Automatyzacja Montażu, Nr 1/2014

  81. Ciecińska B, Perłowski R.
   Swobodna energia powierzchniowa wybranych materiałów lotniczych po obróbce laserowejTechnologia i Automatyzacja Montażu, Nr 1/2013

  82. Jędrusik A., Kupiec B., Koronievskyi M.
   Sprawność cieplna procesu spawania przy użyciu lasera cienkich blach ze stopu Inconel 718

  83. Koronievskyi M., Kupiec B., Jędrusik A.
   Wpływ parametrów spawania na własności złączy spawania ze stali konstrukcyjnej

  Referaty

  1. P. Mysliwiec, R.E. Śliwa
   Analiza teoretyczna i eksperymentalna zjawiska uplastycznienia w strefie połączenia materiałów w procesie liniowego zgrzewania tarciowego z przemieszaniem (FSW); X Seminarium Naukowe ZINTEGROWANE STUDIA PODSTAW DEFORMACJI PLASTYCZNEJ METALI PLASTMET 2016
  2. T.Sadowski, P.Golewski
   Modelowanie i badania eksperymentalne połączeń hybrydowych wykonanych z blach aluminiowych, warstw kleju i nitów w zastosowaniu do lotnictwa; X Seminarium Naukowe ZINTEGROWANE STUDIA PODSTAW DEFORMACJI PLASTYCZNEJ METALI PLASTMET 2016
  3. T.Sadowski, B.Pankowski
   Metody bezsiatkowe w analizie procesu łączenia przez klinczowanie; X Seminarium Naukowe ZINTEGROWANE STUDIA PODSTAW DEFORMACJI PLASTYCZNEJ METALI PLASTMET 2016
  4. Lacki P., Derlatka A.
   Strength evaluation of beam made of the aluminum 6061-T6 and titanium grade 5 alloys sheets joined by RFSSW and RSW; 2nd International Conference on Mechanics of Composites. Universidade do Porto (Porto, Portugal)
  5. Balawender T.
   Niskocykliczne charakterystyki zmęczeniowe połączeń klinczowych;
  6. Sadowski T., Nowicki M., Pietras D., Golewski P.
   Analiza procesu odkształcenia cienkościennych belek skrzynkowych, łączonych rożnymi metodami, pod wpływem trójpunktowego zginania;
  7. Lacki P., Derlatka A.
   Experimental and numerical investigation of aluminium lap joints made by RFSSW; 24th International Workshop on Computational Mechanics of Materials - IWCMM 24, Madrid, Spain, 1-3.X.2014
  8. Lacki P., Więckowski W., Wieczorek P.
   Assessment of joints using friction stir welding and refill friction stir spot welding methods; PLASTMET 2014 IX Seminarium Naukowe, Łańcut, 25-28.XI.2014
  9. Derlatka A., Dyner M., Lacki P.
   Ocena Nośności Punktowych Połączeń Blach Tytanowych Gr 5 Zgrzewanych Oporowo / Evaluation of Load-bearing Capacity of Resistance Spot Welding (RSW) Joits Made of Tytanium Gr 5 Sheets; Tytan i jego stopy 2015
  10. Lacki P., Kucharczyk Z., Walasek T.
   Wpływ modelu tarcia na pole temperatury w procesie punktowego zgrzewania tarciowego z mieszaniem tytaniu grade 2; Tytan i jego stopy 2015
  11. Lacki P., Niemiro J.
   Strength evaluation of the beam made of the titanium sheets Grade 2 and Grade 5 welded by Resistance Spot Welding; 2nd International Conference on Mechanics of Composites. Universidade do Porto (Porto, Portugal)
  12. Lacki .A., Winowiecka J.K., Derlatka A.M.
   Numerical and experimental analysis of aluminium Refill Friction Stir Spot Welding joints; XIII International Conference on Computational Plasticity - COMPLAS XIII, Fundamentals and Applications
  13. A. Derlatka, P. Lacki
   Numerical investigation of Refill Friction Stir Spot Welding joints ; XXII Conference Computer Methods in Materials Technology, KomPlasTech 2015
  14. K. Adamus, P. Lacki
   The numerical analysis of a titanium sheets welding process and welding joint tensile behavior; XXII Conference Computer Methods in Materials Technology, KomPlasTech 2015
  15. Lacki P., Derlatka A.
   Deformacja plastyczna wybranych połączeń RFSSW podczas rozciągania; PLASTMET 2014 IX Seminarium Naukow
  16. T. Balawender, R. E. Śliwa , Ł. Micał, B. Michna
   Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem stopów lekkich; IX Seminarium Naukowym Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali Plastmet\\\\\\\' 2014
  17. Balawender T.,Śliwa R. E., Micał Ł., Michna B.
   Zgrzewanie tarciowe stopów lekkich; IX Seminarium Naukowe Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali Plastmet 2014, Łańcut
  18. Gałaczyński T., Śliwa R. E.
   Wpływ cech geometrycznych złączy wykonanych technologią zgrzewania tarciowe z przemieszaniem (FSW) na właściwości mechaniczne połączeń cienkościennych metalowych struktur lotniczych; IX Seminarium Naukowe ZINTEGROWANE STUDIA PODSTAW DEFORMACJI PLASTYCZNEJ METALI PLASTMET\' 2014 25-28 listopada 2014 r., Łańcut
  19. P. Lacki, K. Adamus, P. Wieczorek
   Theoretical and experimental analysis thermo-mechanical phenomena during electron beam welding process; IWCMM23, the 23rd International Workshop on Computational Mechanics of Materials, 2-5.X.2013, Singapore
  20. Adamus K., Lacki P., Dudek A.
   Analiza naprężeń i deformacji w cienkich blachach tytanowych podczas spawania wiązką elektronów; XX Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt KONTECH pt ADVANCED FORMING TECHNOLOGIES AND NANOSTRUCTURED MATERIALS
  21. Derlatka A., Kudła K., Makles K.
   Numerical analysis of RFSSW joints; 11th World Congress on Computational Mechanics (WCCM XI), 20-25.VII.2014, Barcelona, Spain
  22. Derlatka A., Kasza P.
   Numerical analysis of aluminium cellular beams with cells of different diameters; The 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction, Ostrava, Czech Republic
  23. T.Z BALAWENDER, R. E. ŚLIWA, T. GAŁACZYńSKI
   Zgrzewanie tarciowe z przemieszaniem blach ze stopu aluminium 2024; Protechma 2014, 4-6 czerwca 2014, Lublin - Chełm
  24. Michalczyk J., Wojsyk K.
   Bezpieczne i ekonomiczne konstruowanie ekranów wymienników ciepła ze stali i innych stopów o ograniczonej spawalności; XIX Konferencja Spawalnicza „SPAWANIE w ENERGETYCE”
  25. The Thermal efficiencyof welding process thin sheet of Inconel 718 alloy
   A.Jędrusik, B.Kupie, M.Lprenivskyi;
  26. Lacki P., Derlatka A.
   Analiza numeryczna aluminiowych belek ażurowych; OMIS 2013
  27. Lacki P., Winowiecka J., Derlatka A.
   Teoretyczno-doświadczalna analiza połączeń aluminiowych zagrzewanych punktowo za pomocą technologii RFSSW; OMIS 2013
  28. Wojsyk K., Kudła K.
   Analiza konstrukcji i opracowanie geometrii narzędzi do zgrzewania złączy ze stopów metali metodą FSW/FSSW; OMIS 2013
  29. Lacki P.
   Simulation of sheet-titanium forming of welded blanks; XII International Conference on Computational Plasticity
  30. Lacki P., Derlatka A.
   Application of FSW technology in aluminum structure; AMT 2013 XX Physical Metallurgy and Materials Science Conference, 9-12.VI.2013, Kudowa Zdrój
  31. Walasek T.A., Moryń-Kucharczyk E., Kucharczyk Z., Morawska-Walasek D.
   Computer simulation of the static recrystallization process; AMT 2013 XX Physical Metallurgy and Materials Science Conference, 9-12.VI.2013, Kudowa Zdrój
  32. Kudła K., Wojsyk, Adamus K.
   The properties of spot-welded joints produced by the FSSW and RFSSW methods; AMT 2013 XX Physical Metallurgy and Materials Science Conference, 9-12.VI.2013, Kudowa Zdrój
  33. Kudła K., Wojsyk K., Kucharczyk Z.
   Properties of Overlap Joints Welded by the Friction Stir Welding Method; AMT 2013 XX Physical Metallurgy and Materials Science Conference, 9-12.VI.2013, Kudowa Zdrój
  34. Lacki P., Kucharczyk Z., Śliwa R.E., Gałaczyński T.
   Effect of tool shape on temperature field in friction stir spot welding; PLASTMET 2012 VIII Seminarium Naukowe
  35. Lacki P., Kucharczyk Z., Śliwa R.E.,Gałczyński T.
   Wpływ kształtu narzędzia na pole temperatury w procesie punktowego zgrzewania tarciowego z przemieszaniem; PLASTMET 2012
  36. Lacki P., Wojsyk K., Kudła K., Śliwa R.E.
   Friction Welding of the bars made of aluminium and titanium alloys; 6th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2012), Wiedeń, Austria
  37. Lacki P., Adamus J., Sadowski T., Wojsyk K., Kneć M.
   Experimental and numerical analysis of the tensile test of aluminium welded samples; 6th European Congress on Computational Methods in Applied Sciences and Engineering (ECCOMAS 2012), Wiedeń, Austria
  38. P.Lacki, Z.Kucharczyk, R.E.Śliwa, T.Gałaczyński
   Wpływ wybranych parametrów procesu zgrzewania tarciowego z przemieszaniem na pole temperatury;
  39. Lacki P.
   Symulacja numeryczna procesu spawania blach tytanowych typu TWB spawanych metodą TIG; XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna KONTECH pt.: Advanced Forming Technologies and Nano-Structured materials, Opalenica k.Poznania
  40. Kudła K., Wojsyk K.
   Metody poprawy właściwości eksploatacyjnych złączy spawanych; XVIII Konferencja Spawalnicza \\\\\\
  41. Czaja J., Bernaczek J., Śliwa R. E.
   Analiza pól odkształceń i naprężeń w połączeniach śrubowych z wykorzystaniem elastooptyki; IX Konferencja Naukowa Odkształcalność Metali i Stopów, Łańcut, 22 - 25 listopada 2011
  42. Lacki P., Adamus K.
   Numerical simulation of the EBW process; 6 M.I.T. Conference on Computational Fluid and Solid Mechanics
  43. Ivanov I.V., Sadowski T.
   Mechanical Response of Laminated Glass Subjected to Low-Velocity Impact; 8th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2011
  44. Burlayenko V.N., Sadowski T.
   Numerical Modeling of Dynamics of Sandwich Plates with Partially Debonded Skinto- Core Interface for Damage Detection; 8th International Conference on Structural Dynamics, EURODYN 2011
  45. Lacki P., Adamus K., Wojsyk K., Zawadzki M.
   Modeling of heat source based on parameters of electron beam welding process; PLASTMET’2010, Łańcut
  46. Adamus K.
   Analiza przekroju poprzecznego spoiny dla procesu spwania wiązką elektronów; XVII Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza\" w Międzyzdrojach
  47. Lacki P., Adamus K., Wojsyk K., Zawadzki M.
   Numerical simulation of electron beam welding process of Inconel 706 sheets; 14 International Conference on Sheet Metal. SheMet 2011. Leuven, Belgium
  48. Kudła K., Wojsyk K.
   Możliwości ograniczania ilości wprowadzanego ciepła podczas procesów napawania.; XVII MiędzynarodowaKonferencja Spawanie w Energetyce
  49. Nitkiewicz Z., Gwoądzik M., Gajda M., Wojsyk K.
   Charakterystyka mikrostruktury oraz właściwości złącza stopu AlMg2 z tytanem;
  50. T. Balawender, R. E. Śliwa
   New rivet type of sleeve - pin construction. European Conference on Materials and Structures in ćrospace; European Conference on Materials and Structures in ćrospace, EUCOMAS 2010, 7 - 8 June, Berlin, Germany.
  51. T.Balawender, T. Sadowski, M. Kneć
   Technological problems and experimental investigation of hybrid: clinched - adhesive joint; VII Seminarium Naukowe Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej metali, PLASTMET 2010, 30.11 - 3.12.2010 Łańcut
  52. Kudła K., Wojsyk K.
   Ocena ilości ciepła wprowadzanego w procesach spawania łukowego elektrodą topliwą w osłonie gazów ochronnych; 52 Naukowo-Techniczna Konferencja Spawalnicza \"Zaawansowane Technologie Spawalnicze\"
  53. Kudła K., Wojsyk K.
   Wykorzystanie normatywnej energii liniowej do sprawdzania, obliczania i prognozowania właściwych parametrów spawania; XVI Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza pod hasłem: \"Postęp, Innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania\"
  54. Kudła K., Wojsyk K.
   Ocena i sposoby ograniczania ciepła wprowadzanego do złącza w procesach wykorzystujących zmodyfikowane, asymetryczne przebiegi prądu impulsowego; XVI Naukowo-Techniczna Krajowa Konferencja Spawalnicza pod hasłem: \"Postęp, Innowacje i wymagania jakościowe procesów spajania\" Szczecin
  55. Kudła K., Wojsyk K., Lacki P., Śliwa R.
   Zgrzewanie tarciowe stopów tytanu z aluminium;
  56. Kudła K., Wojsyk K., Nitkiewicz Z., Adamus K.
   Możliwości spawania tytanu i jego stopów w osłonach gazów ochronnych niską energią łuku;
  57. Sadowski T., Osina K.
   On the new continuum damage theory for modelling of polymer matrix composites; ICSAAM 2009 – International Conference on Structural Analysis of Advanced Materials, Francja, 7-10 września 2009
  58. Sadowski T., Bęc J.
   Effective Properties for Sandwich Plates with Aluminium Foil Honeycomb Core and Polymer Foam Filling; IWCMM 19 (International Workshop on Computational Mechanics of Materials), Constanta, Rumunia, 1 - 4 września 2009
  59. Lacki P., Wojsyk K., Kudła K., Nitkiewicz Z. Śliwa R.
   Friction Welding of the Alloys Having Completely Different Thermal and Mechanical Properties; IWCMM 19 (International Workshop on Computational Mechanics of Materials)
  60. J. Adamus. P. Lacki
   Forming of the titanium elements by bending; IWCMM 19 Constanta, Romania 1-4.09.2009
  61. Zielecki W., Perłowski R., Pawlus P
   The analysis of the effect of surface topography on strength of lap glued joints; 12th International Conference on Metrology and Properties of Engineering Surfaces, Rzeszów 08-10 July 2009,
  62. Perłowski R., Zielecki W.
   Probabilistic neural networks modeling of the effect of surfach topography on strength of lap glued joints; Proceedings of the extended abstracts International Scientific zmiechowa 06-08 July 20Conference PRO-TECH-MA 09, Rzeszów – Be09
  63. T. Balawender, R. E. Śliwa, T. Gałaczyński
   Friction stir welding of light alloys; 9th Int. Conf. AIRTEC \"Supply on the wings\", Frankfurt/Main (2014) • Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

  statystyka