Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt

Formuły do publikacji
Publikacje ZB1
Publikacje ZB2
Publikacje ZB3
Publikacje ZB4
Publikacje ZB5
Publikacje ZB6
Publikacje ZB7
Publikacje ZB8
Publikacje ZB9
Publikacje ZB10
Publikacje ZB11
Publikacje ZB12
Publikacje ZB13
Publikacje ZB14
Publikacje ZB15

Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Filmy reklamowe PKAERO:

 • Film w wersji angielskiej
 • Film w wersji polskiej
  


  Lista artykułów związanych z zadaniem badawczym nr 3

  Podsumowanie:

  Suma publikacji: 51
  Suma referatów: 64


  Publikacje

  1. P.Skawiński, P.Trzewik
   BEVEL GEARS TOOTH CONTACT PATTERN VERIFICATIONAircraft Engineering and Aerospace Technology, vol.90, issue 2, 2018, pp 412-417.

  2. Pisula J., Sobolewski B.:
   Modelowanie powierzchni dna wrębu kół zębatych stożkowych o kołowej linii zęba, nacinanych metodami obwiedniowymiMechanik, nr 3/2016, str. 232-235

  3. Skawiński P., Siemiński P., Błazucki P.:
   Zastosowanie przyrostowej metody FDM/FFF do wytwarzania kół przekładni zębatych . Applications of additive manufacturing (FDM method) in the manufacturing of gearMechanik 12/2015 (wydanie na CD-ROM)

  4. Marciniec A., Płocica M.:
   Generating solid models of bevel gears on the basis of a grid of points in the CATIA CAD systemMethods and Tools for Cć, Warsaw Universiyty of Technology 2015, ISBN 83-89703-01-07, str. 173-178

  5. Skawiński P., Błazucki P., Siemiński P., Januszewski A.:
   Tooth contact analisis of hipoid bevel gears with pinion gear shaped by the gear. Computer simulations and experimantal verification using fdm models.models. Method and Tools for Cć. ISBN 83-89703-01-07. Str.179-184.

  6. Skawiński P., Błazucki P., Siemiński P., Trzewik P., Kuryjański R.:
   Approximation of microsurfaces of tooth flank by nurbs surfacesMethod and Tools for Cć. ISBN 83-89703-01-07. Str.185-192.

  7. Błazucki P., Skawiński P.:
   Experimental verification of tooth contact of spiral bevel gear machined on 4-axis cnc milling centerMethod and Tools for Cć. ISBN 83-89703-01-07.

  8. Marciniec A., Płocica M.:
   Wybrane zagadnienia projektowania prototypowych przekładni stożkowych dla przemysłu lotniczegoMechanik nr 12/2015

  9. Płocica M.:
   Badania stanowiskowe przekładni stożkowych dla transportu lotniczego.Logistyka nr 3/2015, str. 3948-3955

  10. Pacana J., Pisula J.
   Analityczno-numeryczne obliczenia wytrzymałościowe kół zębatych lotniczej przekładni stożkowejMechanik, nr 2/2015 (wydane na CD-ROM)

  11. Pacana J., Pisula J.
   Numeryczne wybrane metody wyznaczania śladu współpracy przekładni zębatej na przykładzie pary stożkowej o kołowo-łukowej linii zębaMechanik, nr 2/2015 (wydane na CD-ROM)

  12. Płocica M., Marciniec A., Pisula J., Połowniak P.:
   Doświadczalna weryfikacja symulacji obróbki i współpracy stożkowych przekładni lotniczychMechanik, nr 2/2015 (wydane na CD-ROM)

  13. Marciniec A., Budzik G., Dziubek T., Sobolewski B., Zaborniak M.:
   Determine the precision of aviation bevel gear, made by the selected incremental techniques and using an optical scanner Atos II Triple ScanDiagnostyka Vol. 17, No. 1 (2015)

  14. Pisula J., Płocica M.:
   Ocena jakości wykonania stożkowej przekładni lotniczej z użyciem współrzędnościowej techniki pomiarowejLogistyka nr 6/2014, str. 8697-8704

  15. Płocica M, Pisula J.:
   The influence of changes in the geometry of the tooth surface of the pinion bevel gear on the accuracy of the meshActa Mechanica et Automatica, vol. 8 No. 2(2014), str. 95-98

  16. Pisula J., Płocica M.:
   Methodology of designing the geometry of the bevel gear using numerical simulation to generate the teeth flank surfacesActa Mechanica et Automatica, vol. 8 No. 1(2014), str. 5-8

  17. Marciniec A., Budzik G., Dziubek T., Sobolewski B., Zaborniak M.:
   Methodology of measurement ćronautical bevel gears using an optical scanner Atos II Triple ScanEuropean Science Sociaty of Powertrain and Transport, Vol. 4, ISSN 1231-4005, Warszawa2014, str.205-209

  18. Pisula J., Płocica M.:
   An evaluation of the effect of a datum system on the determination of the accuracy of bevel gear teethEuropean Science Sociaty of Powertrain and Transport, vol. 4, ISSN 1231-4005, Warszawa 2014, str. 417-424

  19. Płocica M., Pisula J., Sobolewski B., Pacana J.:
   Aplikacja wspomagająca projektowanie lotnczych przekładni stożkowych z użyciem CADMechanik nr 02/2014 (artykuł na CD-ROM)

  20. Pisula J., Sobolewski B.
   Metoda hybrydowa tworzenia modelu 3D-CAD stożkowego koła zębatego o kołowo-łukowej linii zębaMechanik nr 02/2014 (artykuł na CD-ROM)

  21. Błazucki P., Skawiński P.
   Budowa i programowanie 4-osiowej sterowanej numerycznie laboratoryjnej frezarki do kół stożkowych kołowo-łukowych Miesięcznik Naukowo-Techniczny Mechanik, nr 12/2013

  22. Pisula J., Płocica M.:
   Guidelines for the quality development of aircraft bevel gearsAircraft Engineering and ćrospace Technology, Vol. 87, Issue 2, pp. 110-119, Emerald Group Publishing Limited, ISSN: 0002-2667

  23. Pisula J., Płocica M.:
   Wpływ parametrów technologicznych obróbki zębnika na jakość kinematyczną przekładni stożkowejZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Transport, z. 83, str. 183-190. ISSN 0209-3324

  24. Pisula J., Płocica M.:
   Wpływ błędów montażu przekładni stożkowej na jakość zazębieniaZeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria Transport, z. 82, str. 187-192. ISSN 0209-3324

  25. Kret M., Skawiński P.
   Mathematical model of the modified roll for spiral bevel gears milling machines; Matematyczny model modyfikacji odtaczania frezarek do kół stożkowych o kołowo-łukowej linii zęba.Advances i Manufacturing Science and Technology, Vol. 37, No. 2, 2013

  26. Skawiński P., Kret M.:
   Wpływ modyfikacji odtaczania na kształt zarysu zęba zębnika przekładni stożkowej o kołowo-łukowej linii zębaMechanik, nr 5-6/2013

  27. Marciniec A., Sobolewski B.:
   Method of Spiral Bevel Gear Tooth Contact Analysis Performed in CAD EnvironmentAircraft Engineering and ćrospace Technology, Vol. 85 Iss: 6, pp.467 - 474

  28. Pisula J., Płocica M.:
   Ocena jakości współpracy projektowanej pary stożkowej z użyciem autorskiego systemu wspomagania projektowaniaMechanik nr 2/2013, str. 138 (artykuł na CD-ROM)

  29. Gmyrek Ł., Płocica M.:
   Rekonstrukcja geometrii nietypowych uzębień przekładni walcowo-stożkowejMechanik nr 2/2013, str. 138 (artykuł na CD-ROM)

  30. Skawiński P.:
   Neural classifiers in recognizing of the tooth contact of spiral and hypoid Gleason bevel gearsAdvances in Manufacturing Science and Technology, Vol. 36, No.2, str. 69-78

  31. Skawiński P.:
   Technological setups of the Gleason CNC spiral bevel and hypoid gear milling machinesAdvances in manufacturing Science and Technology, Vo.36, No.4, 2012, str. 33-43

  32. Pisula J.; Płocica M.:
   Analiza współpracy pary stożkowej na podstawie matematycznego modelu obróbki oraz bezpośredniej symulacji nacinania w programie Inventor.Mechanik nr 1/2012, str. 78-79

  33. Marciniec A.; Sobolewski B.:
   Zastosowanie systemu Autodesk Inventor do symulacji współpracy przekładni stożkowych Gleasona.Mechanik nr 1/2012, str. 76-77

  34. Marciniec A., Budzik G., Dziubek T., Grzelka M.:
   Quality control and inspection of bevel gears of the aircraft gearbox utylizing the ATOS 3D ScannerJournal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 19, str. 261-266

  35. Rakowiecki T., Skawiński P., Siemiński P.:
   Wykorzystywanie parametrycznych szablonów systemu 3D CAD do generowania modeli uzębień kół stożkowychMechanik nr 12/2011, str. 927-928

  36. Budzik G., Pisula J., Dziubek T., Sobolewski B., Zaborniak M.:
   Zastosowanie systemów CAD/RP/CMM w procesie prototypowania kół zębatych walcowych o zębach prostych.Mechanik nr 12/2011, str. 988 (pełny referat na CD)

  37. Skawiński P., Siemiński P., Pomianowski R.:
   Generowanie modeli bryłowych uzębień stożkowych za pomocą symulacji oprogramowanych w systemie 3D CADMechanik nr 11/2011, str. 922-924

  38. Skawiński P., Siemiński P.:
   Przegląd metod generowania modlei bryłowych zębatych kół stożkowych o kołowo-łukowej linii zęba w parametrycznych systemach 3D CADMateriały konferencyjne str. 71-72, Mechanik nr 12/2011, str. 991 (pełny artykuł na CD)

  39. Pacana J., Sobolewski B.:
   Komputerowe metody projektowania zębatych przekładni stożkowychMateriały konferencyjne str. 55-56, Mechanik nr 12/2011, str. 990 (pełny artykuł na CD)

  40. Dziubek T.; Płocica M.:
   Optyczne metody pomiarowe w rekonstrukcji geometrii kół zębatychMechanik nr 1/2012, str. 74-75

  41. Pacana J.:
   Development of Bevel Gear Motion Transmission Graphs with FEMKey Engineering Materials, Vol. 490, s. 83-89

  42. Pisula J.; Płocica M.:
   Numerical model of bevel gears cutting by Duplex Helical MethodKey Engineering Materials, Vol. 490

  43. Marciniec A., Budzik G., Dziubek T.
   Automated measurement of bevel gears of the aircraft gearbox using GOMJournal of KONES Powertrain and Transport, Vol. 18, No. 2, Warszawa 2011, str. 287-292

  44. Budzik G., Dziubek T.:
   Automatyzacja pomiaru stożkowych kół zębatych w systemie GOMInżynieria Wytwarzania, praca pod red. Andrzeja Kołodzieja, Wydawnictwo PWSZ w Kaliszu, 2010, str. 17-24 ISBN 978-83-60137-64-2

  45. Sobolewski B., Zaborniak M.:
   Modelowanie uzębień kół zębatych walcowych i stożkowych metodą symulacji obróbkiInżynieria Wytwarzania, praca pod red. Andrzeja Kołodzieja, Wydawnictwo PWSZ w Kaliszu, 2010, str. 141-149

  46. Budzik G., Dziubek T., Markowska O., Tutak M.:
   Automatyzacja i robotyzacja pomiarów współrzędnościowychSTAL – Metale i Nowe Technologie, nr 5-6/2011, str. 34-36

  47. Sobolewski B., Zaborniak M.
   Modelowanie uzębień kół zębatych walcowych i stożkowych metodą symulacji obróbki.Conferece proceedings

  48. Marciniec A., Grzelka M., Wieczorowski M., Budzik G., Sobolewski B.
   Ocena dokładności prototypów stożkowych kół zębatych z zastosowaniem CMM”Czasopismo Techniczne, z. 7, 1-M/2010, str. 73-80

  49. Skawiński P.
   Integracja projektowania i wytwarzania kół zębatych stożkowych o zębach kołowo-łukowychrozprawa habilitacyjna na etapie druku w Oficynie Wydawniczej Politechniki Warszawskiej

  50. Marciniec A., Markowski T., Budzik G. , Trytek A. , Kozik B. , Bernaczek J. , Pacana J. , Matysiak H. , Banaś A.
   Application of ZP131 powder for manufacture of casting molds using ZCast technology for Al-alloys castingArchives of Foundry Engineering, Vol. 10, Special Issue 1/2010, str. 423-426

  51. A. Marciniec, J. Pisula, M. Płocica, B. Sobolewski
   Projektowanie przekładni stożkowych z zastosowaniem modelowania matematycznego i symulacji w środowisku CADMechanik nr 7/2011

  Referaty

  1. Pisula J., Sobolewski B.:
   Modelowanie powierzchni dna wrębu kół zębatych stożkowych o kołowej linii zęba, nacinanych metodami obwiedniowymi; XIII Forum Inżynierskie Stowarzyszenia ProCAx, Chynów, 06-08.11.2015 r.
  2. Marciniec A., Płocica M.:
   Projektowanie i wytwarzanie kół zębatych stożkowych z użyciem technik CAx; XII Forum Inżynierskie Stowarzyszenia ProCAx, Chynów, 06-08.11.2015 r.
  3. Pisula J., Sobolewski B.:
   Modelowanie powierzchni dna wrębu kół zębatych stożkowych o kołowej linii zęba nacinanych metodami obwiedniowymi; XIII Forum Stowarzyszenia ProCAx, Chynów 6-8.11.2015 r.
  4. Pacana J., Fudali P.:
   Przygotowanie modeli kół zębatych przekładni stożkowych do obliczeń MES; XIII Forum Inżynierskie Stowarzyszenia ProCAx, Chynów, 06-08.11.2015 r.
  5. Pacana J., Fudali P.:
   Automatyzacja procesu analizy przekładni zębatej w środowisku MES; XIII Forum Inżynierskie Stowarzyszenia ProCAx, Chynów, 06-08.11.2015 r.
  6. Błazucki P., Siemiński P.:
   Eksperymentalna weryfikacja współpracy przekładni stożkowej wykonywanej na uniwersalnej 4-osiowej frezarce CNC; XIII Forum Stowarzyszenia ProCAx, Chynów 6-8.11.2015 r.
  7. Marciniec A., Pacana J., Pisula J., Fudali P.:
   Comparative analysis of numerical methods for the determination of contact pattern of bevel gears in aviation applications; 10th AIRTEC 2015 Munich, November 3-5, 2015
  8. Skawiński P., Siemiński P.:
   Tooth flank of spiral bevel gears cutting on the 5-axes CNC milling machine; AIRTEC 2015, International Congress, November 3-5, Munich, Germany
  9. Skawinski P., Sieminski P., Trzewik P., Kuryjański R.:
   Approximation of microsurfaces of tooth flank by NURBS surfaces. Bevel gears contact pattern virtual verification – NX open application.; AIRTEC 2015, International Congress, November 3-5, Munich, Germany
  10. Marciniec A., Płocica M.:
   Generating solid models of bevel gears on the basis of a grid of points in the CATIA CAD system; International Conference \"Methods & Tools for Cć – concepts and applications\", Bochnia 7-9 October 2015
  11. Skawiński P., Błazucki P., Siemiński P., Januszewski A.:
   Tooth contact analisis of hipoid bevel gears with pinion gear shaped by the gear. Computer simulations and experimantal verification using fdm models.; models. Method and Tools for Cć, October 7-9, 2015, Bochnia, Poland
  12. Skawiński P., Błazucki P., Siemiński P., Trzewik P., Kuryjański R.:
   Approximation of microsurfaces of tooth flank by nurbs surfaces; Method and Tools for Cć, October 7-9, 2015, Bochnia, Poland.
  13. Błazucki P., Skawiński P.:
   Experimental verification of tooth contact of spiral bevel gear machined on 4-axis cnc milling center; Method and Tools for Cć, October 7-9, 2015, Bochnia, Poland
  14. Skawiński P.:
   Development of the technology of effective design and production of spiral bevel gears using Gleason Phoenix system; Method and Tools for Cć, October 7-9, 2015, Bochnia, Poland
  15. Marciniec A., Płocica M.:
   Wybrane zagadnienia projektowania prototypowych przekładni stożkowych dla przemysłu lotniczego; I Krajowa Konferencja Naukowa   Szybkie prototypowanie Modelowanie – Wytwarzanie – Pomiary,  16 - 18 września 2015, Rzeszów – Pstrągowa
  16. Pacana J., Pacana A., Bednárová L., Woąny A.:
   Application of reverse engineering in the manufacturing process of machine parts.; ENGINEERING SCIENCES AND PRODUCTION MANAGEMENT 2015. Tatranska Strba, Słowacja, 16÷17.04.2015 r.
  17. Pacana J., Pisula J.
   Analityczno-numeryczne obliczenia wytrzymałościowe kół zębatych lotniczej przekładni stożkowej; Międzynarodowy Kongres CAx Innovation - Techniki Komputerowe CAx we wspomaganiu prac inżynierskich. Kraków 14-16 paądziernika 2014 r.
  18. Pacana J., Pisula J.
   Numeryczne wybrane metody wyznaczania śladu współpracy przekładni zębatej na przykładzie pary stożkowej o kołowo-łukowej linii zęba; Międzynarodowy Kongres CAx Innovation - Techniki Komputerowe CAx we wspomaganiu prac inżynierskich. Kraków 14-16 paądziernika 2014 r.
  19. Płocica M., Marciniec A., Pisula J., Połowniak P.:
   Doświadczalna weryfikacja symulacji obróbki i współpracy stożkowych przekładni lotniczych; Międzynarodowy Kongres CAx Innovation - Techniki Komputerowe CAx we wspomaganiu prac inżynierskich. Kraków 14-16 paądziernika 2014 r.
  20. Pisula J., Płocica M.:
   Ocena jakości wykonania stożkowej przekładni lotniczej z użyciem współrzędnościowej techniki pomiarowej; XVIII MIęDZYNARODOWA KONFERENCJA - TransComp Zakopane, 1-4.12.2014
  21. Pisula J., Płocica M.:
   Projektowanie technologii przekładni stożkowych w autorskim systemie modułowym z użyciem ogólnodostępnych programów inżynierskich; XIX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Koła Zębate KZ i XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Przekładnie Zębate, Wisła 25-27.11.2014 r.
  22. Pisula J., Marciniec A., Skawiński P., Płocica M., Kuryjański R., Siemiński P.
   Experimental verification of simulation of the aircraft bevel gear contact; AIRTEC, 9th International Conference \"Supply on the Wings\", Frankfurt am Main, 28-30 October 2014
  23. Skawiński P., Marciniec A., Pisula J., Płocica M., Kuryjański R., Siemiński P.
   Comparative analysis of numerical and experimental methods for determining the contact pattern of aircraft bevel gears; AIRTEC, 9th International Conference \"Supply on the Wings\", Frankfurt am Main, 28-30 October 2014
  24. Marciniec A., Sowa J.
   Improved stress analysis for ćrospace spiral bevel gears; AIRTEC, 9th International Conference \"Supply on the Wings\", Frankfurt am Main, 28-30 October 2014
  25. Marciniec A., Budzik G., Dziubek T., Sobolewski B., Zaborniak M.:
   Methodology of measurement ćronautical bevel gears using an optical scanner Atos II Triple Scan; International Scientific Congress of Powertrain and Transport KONES 2014, Jastrzębia Góra 7-10 September 2014
  26. Pisula J., Płocica M.:
   An evaluation of the effect of a datum system on the determination of the accuracy of bevel gear teeth; International Scientific Congress of Powertrain and Transport KONES 2014, Jastrzębia Górta 7-10 September 2014
  27. Błazucki P., Skawiński P.
   Budowa i programowanie 4-osiowej sterowanej numerycznie laboratoryjnej frezarki do kół stożkowych kołowo-łukowych ; XIX Konferencja \"Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo\", Łańcut, paądziernik 2013
  28. Pisula J., Płocica M.:
   Guidelines for the quality development of aircraft bevel gears; AIRTEC, International ćrospace Supply Fair, Frankfurt am Main, 5-7 November 2013
  29. Marciniec A., Pisula J., Płocica M.:
   Influence of machine setup parameters on the flank surface topography of bevel gear teeth shaped by SGM method; AIRTEC, International ćrospace Supply Fair, Frankfurt am Main, 5-7.11.2013.
  30. Płocica M.:
   Aplikacja wspomagająca projektowanie lotniczych przekładni stoŜkowych z uŜyciem CAD; XII Forum Inżynierskie Stowarzyszenia ProCAx, cz. I w Sosnowcu, 1 – 3 paądziernika 2013 r.
  31. Pisula J., Sobolewski B.:
   Metoda hybrydowa tworzenia modelu 3D-CAD stoŜkowego koła zębatego o kołowo-łukowej linii zęba; XII Forum Inżynierskie Stowarzyszenia ProCAx, cz. I w Sosnowcu, 1 – 3 paądziernika 2013 r.
  32. Pisula J., Płocica M.:
   Wpływ parametrów technologicznych obróbki zębnika na jakość kinematyczną przekładni stożkowej; XXVI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczyrk 9-13.09.2013
  33. Pisula J., Płocica M.:
   Wpływ błędów montażu przekładni stożkowej na jakość zazębienia; XXVI Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Szczyrk 9-13.09.2013
  34. Pisula J., Płocica M.:
   Methodology of designing the geometry of the bevel gear using numerical simulation to generate the teeth flank surfaces; International Scientific Conference PRO-TECH-MA, Bezmiechowa 25-28.06.2013 r.
  35. Płocica M., Pisula J.:
   Influence of parameters of the pinion geometry shaping on the kinematic accuracy of gear pair mesh.; International Scientific Conference PRO-TECH-MA, Bezmiechowa 25-28.06.2013 r.
  36. Marciniec A., Sobolewski B.:
   Method of Spiral Bevel Gear Tooth Contact Analysis Performed in CAD Environment; 7th Inernational Conference AIRTEC, 6-8 November 2012
  37. Pisula J., Płocica M.:
   Ocena jakości współpracy projektowanej pary stożkowej z użyciem autorskiego systemu wspomagania projektowania; XI Forum Inżynierskie „ProCAx”, Kraków, 16- 18 paądziernika 2012r.
  38. Gmyrek Ł., Płocica M.:
   Rekonstrukcja geometrii nietypowych uzębień przekładni walcowo-stożkowej; XI Forum Inżynierskie „ProCAx”, Sosnowiec, 2- 4 paądziernika 2012r.
  39. Rakowiecki T., Skawiński P., Siemiński P.:
   Wykorzystywanie parametrycznych szablonów systemu 3D CAD do generowania modeli uzębień kół stożkowych; X Forum Inżynierskie ProCAx, Sosnowiec-Siewierz, 06-09.10.2011 r.
  40. Skawiński P., Siemiński P.:
   Przegląd metod generowania modlei bryłowych zębatych kół stożkowych o kołowo-łukowej linii zęba w parametrycznych systemach 3D CAD; XIII Konferencja nt. \"Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo\", Baranów Sandomierski
  41. Budzik G., Pisula J., Dziubek T., Sobolewski B., Zaborniak M.:
   Zastosowanie systemów CAD/RP/CMM w procesie prototypowania kół zębatych walcowych o zębach prostych; XIII Konferencja nt. \"Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo\", Baranów Sandomierski
  42. Pacana J., Sobolewski B.:
   Komputerowe metody projektowania zębatych przekładni stożkowych; XIII Konferencja nt. \"Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo\", Baranów Sandomierski
  43. Pomianowski R.; Siemiński P.:
   Wykorzystywanie rejestracji makr w systemie 3D CAD do opracowywania programów generujących symulacyjne modele kół zębatych walcowych i stożkowych (Gleason\'a); X Forum Inżynierskie ProCAx, Sosnowiec-Siewierz, 06-09.10.2011 r.
  44. Pisula J.; Płocica M.:
   Analiza współpracy pary stożkowej na podstawie matematycznego modelu obróbki oraz bezpośredniej symulacji nacinania w programie Inventor; X Forum Inżynierskie ProCAx, Sosnowiec-Siewierz, 06-09.10.2011 r.
  45. Rakowiecki T.; Skawiński P.; Siemiński P.:
   Wykorzystywanie plików szablonów (tzw. „templates”) systemu 3D CAD do uzyskiwania modeli bryłowych zębatych kół stoŜkowych o kołowej linii zębów (systemu Gleason’a); X Forum Inżynierskie ProCAx, Sosnowiec-Siewierz, 06-09.10.2011 r.
  46. Dziubek T.; Płocica M.:
   Optyczne metody pomiarowe w rekonstrukcji geometrii kół zębatych; X Forum Inżynierskie ProCAx, Sosnowiec-Siewierz, 06-09.10.2011 r.
  47. Marciniec A.; Sobolewski B.:
   Zastosowanie systemu Autodesk Inventor do symulacji współpracy przekładni stożkowych Gleason\'a; X Forum Inżynierskie ProCAx, Sosnowiec-Siewierz, 06-09.10.2011 r.
  48. Pacana J.:
   Development of Bevel Gear Motion Transmission Graphs with FEM; XXV Sympozjon PKM, Gdańsk, 12-16.09.2011.
  49. Pisula J.; Płocica M.:
   Numerical model of bevel gears cutting by Duplex Helical Method; XXV Sympozjon PKM, Gdańsk, 12-16.09.2011.
  50. Skawiński P.:
   Neutral network in recognizing of the tooth contact of spiral and hypoid bevel gears; Machine Modeling and Simulations 2011, The 16th International Slovak-Polish Conference, 5th - 7th of September 2011, Terchová, Slovakia
  51. Marciniec A., Budzik G., Dziubek T.
   Automated measurement of bevel gears of the aircraft gearbox using GOM; 37th International Scientific congress on powertrain and transport means, Krakow, Poland. September 4-7, 2011.
  52. Marciniec A., Sobolewski B.:
   Symulacja nacinania uzębienia kół stożkowych w środowisku Inventor 2010.; IX Forum Inżynierskie ProCAx, Sosnowiec-Siewierz 2010.„Mechanik”.
  53. Pisula J., Płocica M.
   Zastosowanie modelowania matematycznego i środowiska CAD w projektowaniu przekładni stożkowych.; IX Forum In¿ynierskie ProCAx, Sosnowiec-Siewierz 2010
  54. Sobolewski B., Zaborniak M.
   Modelowanie uzębień kół zębatych walcowych i stożkowych metodą symulacji obróbki.; III Międzyuczelniane Seminarium Studenckich Kół Naukowych i Studiów Doktoranckich INŻYNIERIA WYTWARZANIA, PWSZ Kalisz 2010.
  55. Marciniec A., Grzelka M., Wieczorowski M., Budzik G., Sobolewski B.
   Ocena dokładności prototypów stożkowych kół zębatych z zastosowaniem CMM”; Konferencja Naukowo-Techniczna Przekładnie Zębate 2010. Kraków 24 września 2010 r.
  56. Skawiński P.
   An application of neural network in recognizing of the tooth contact of spiral and hypoid bevel gears; 17th ISPE International Conference on Concurrent Engineering CE 2010, Kraków,6-10 wrzesień 2010
  57. Skawiński P.
   The artificial intelligence methods in tooth contact development of spiral and hypoid bevel gears; 20-th International Conference FLEXIBLE AUTOMATION AND INTELLIGENT MANUFACTURING, California State University, 12-14 lipiec 2010
  58. Skawiński P.
   The artificial intelligence methods in tooth contact development of spiral and hypoid bevel gears; FLEXIBLE AUTOMATION AND INTELLIGENT MANUFACTURING 20TH INTERNATIONAL CONFERENCE, July 12-14, 2010
  59. Skawiński P.
   Implementation of the conventional machine setups to CNC machines for spiral bevel and hypoid gear; XVII International Polish-Ukrainian Conference on CAD in Machinery Design. Implementation and Educational Problems
  60. Skawiński P.
   Algorytmy obliczeń technologii bazowej na frezarkę CNC systemu Phoenix I i II; XVII Konferencja nt. Metody i Środki Projektowania Wspomaganego Komputerowo
  61. Siemiński P., Skawiński P.
   Generowanie modeli bryłowych zębników przekładni stożkowych w naturalnych układach technologicznych; XVII Konferencja nt. Metody i Środki Projektowania Wspomaganego Komputerowo
  62. Marciniec A., Sobolewski B.:
   Matematyczny model konstrukcyjnej przekładni stożkowej; Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo
  63. Pisula J., Płocica M.:
   Matematyczny model generowania powierzchni bocznej zęba zębnika przekładni stożkowej na maszynie 116G; Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo
  64. Skawiński P.
   Mathematical model of 6-axis CNC spiral bevel and hypoid milling machine; 19th International Conference on Flexible Automation and Intelligent Manufacturing (FAIM 2009) • Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

  statystyka