Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt

Formuły do publikacji
Publikacje ZB1
Publikacje ZB2
Publikacje ZB3
Publikacje ZB4
Publikacje ZB5
Publikacje ZB6
Publikacje ZB7
Publikacje ZB8
Publikacje ZB9
Publikacje ZB10
Publikacje ZB11
Publikacje ZB12
Publikacje ZB13
Publikacje ZB14
Publikacje ZB15

Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Filmy reklamowe PKAERO:

 • Film w wersji angielskiej
 • Film w wersji polskiej
  


  Lista artykułów związanych z zadaniem badawczym nr 7

  Podsumowanie:

  Suma publikacji: 117
  Suma referatów: 69


  Publikacje

  1. Dziubińska A., Gontarz A., Zagórski I.
   Qualitative research on AZ31 magnesium alloy aircraft brackets with a triangular rib produced by a new forging methodAIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2018, nr 3, vol. 90, s. 482-488 [MNiSW: 20]

  2. Gontarz A., Drozdowski K., Dziubińska A., Winiarski G.
   A study of a new screw press forging process for producing aircraft drop forgings made of magnesium alloy AZ61AAIRCRAFT ENGINEERING AND AEROSPACE TECHNOLOGY - 2018, nr 3, vol. 90, s. 559-565 [MNiSW: 20]

  3. Kuczmaszewski J., Zagórski I., Dziubińska A.
   Investigation of Ignition Temperature, Time to Ignition and Chip Morphology after the High-Speed Dry Milling of Magnesium AlloysAircraft Engineering and ćrospace Technology, 2016, nr 3, vol. 88, pp 1-11

  4. Dziubińska A., Gontarz A., Dziedzic K.
   Qualitative research of AZ31 magnesium alloy aircraft brackets produced by a new forging methodArchives of Metallurgy and Materials, 2016, Vol. 61, No 2B, pp. 103–108

  5. Dziubińska A., Gontarz A
   Kucie odkuwek użebrowanych ze stopów magnezuWydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2016 - monografia

  6. Gontarz A., Drozdowski K., Dziubińska A., Winiarski G.
   A hammer forging process for producing an AZ31 magnesium alloy bracketMateriały konferencyjne “Autometform 2016”, 28-29 czerwiec 2016, str. 283-290

  7. Dziubińska A., Gontarz A., Dziubiński M., Barszcz M.
   The forming of magnesium alloy forgings for aircraft and automotive applicationsAdvances in Science and Technology Research Journal, Vol.10, No. 31, Sept. 2016, str. 158-168

  8. Bednarczyk I., Mrugala A., Tomaszewska A.
   Influence of plastic deformation process on the structure and properties of alloy WE43Archives of Metallurgy and Materials, Vol.161, 2016, pp.389-392

  9. Śliwa R. E., Bernaczek J., Kudasik T.
   Rapid prototyping techniques for development and optimization of magnesium alloys plastic workingArchives of Civil and Mechanical Engineering (2016 )

  10. Hyrcza-Michalska M, , Kawalla R, Dembińska J.
   Drawability studies of magnesium alloy sheets at elevated temperatureArchives of Metallurgy and Materials, Vol. 60, 2015, Issue 4, pp. 2751-2756

  11. Dziubińska A., Gontarz A., Horzelska K., Pieśko P.
   The microstructure and mechanical properties of AZ31 magnesium alloy aircraft brackets produced by a new forging technologyProcedia Manufacturing 2 ( 2015 ) 337 – 341

  12. Dziubińska A., Gontarz A.
   Limiting phenomena in a new forming process for two-rib platesMETALURGIJA, 2015, nr 3, t. 54, s. 555-558

  13. Dziubińska A., Gontarz A.
   A new method for producing magnesium alloy twin-rib aircraft bracketsAIRCRAFT ENGINEERING AND ćROSPACE TECHNOLOGY, 2015, nr 2, t. 87, s. 180-188

  14. Bulzak T., Tomczak J., Pater Z.
   Theoretical and experimental research on forge rolling process of preforms from magnesium alloy AZ31ARCHIVES OF METALLURGY AND MATERIALS, 2015, nr 1, t. 60, s. 437-443

  15. Gontarz, A. Dziubińska, Ł. Wójcik.
   Badania warunków tarcia stopu magnezu AZ31 w zakresie temperatury kształtowania plastycznego na gorącoHUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE, 2015, nr 8, s. 527-532

  16. Gontarz A., Piesiak J., Drozdowski K.
   Wyznaczanie całek granicznych dla wybranych modeli pękania w próbie rozciągania stopu magnezu Mg4AlZnHUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2015, nr 8, s. 553-558

  17. Korbel A., Bochniak W., Ostachowski P., Łagoda M.
   WARUNKI INICJACJI PROCESU KONSOLIDACJI WIÓRÓW ZE STOPÓW MAGNEZU PODDANYCH NISKOTEMPERATUROWEMU WYCISKANIU METODĄ KOBORUDY I METALE NIEŻELAZNE - 2015, nr 12, s. 734 - 740

  18. Korbel A., Bochniak W., Ostachowski P., Łagoda M.
   Warunki inicjacji procesu konsolidacji wiórów ze stopów magnezu poddanych niskotemperaturowemu wyciskaniu metodą KoboRudy i metale nieżelazne, 2015, nr 12, s. 734-740

  19. Mrugała A., Bednarczyk I, Ostachowski P., Łagoda M
   Mikrostruktura i właściwości stopów AZ31, AZ60, AZ80, WE43 uzyskanych metodą KOBORudy i Metale Nieżelazne recykling , Nr 3, 2016, s. 136-139

  20. Śliwa R.E., Bernaczek J., Budzik G., Kudasik T.
   Badania modelowe w procesie projektowania i wdrażania do produkcji odkuwek dąwigni układu sterowania śmigłowcaRudy i Metale Nieżelazne, 11 2015, str. 619-624, SIGMA-NOT

  21. Mrugała Agata, Kościelniak B
   Mikrostruktura i właściwości stopów magnezu uzyskanych metodą wyciskania w złożonym stanem odkształceniaMonografia pod redakcją prof. Jerzego Pacyny, s. 336-339.

  22. Bernaczek J., Śliwa R.E., Budzik G., Kudasik T.
   Badania modelowe dąwigni układu sterowania śmigłowcaMechanik 12 2015, p-p 9-12

  23. Mrugała A., Bednarczyk I
   Charakterystyka mikrostruktury i właściwoścpi płaskowników wyciskanych ze stopów lekkich metodą w złożonym stanie odkształceniaHutnik, Wiadomości Hutnicze Nr 8, 2015, s. 533-536

  24. Przondziono J., Hadasik E., Kret A., Walke W., Lalik S
   Badania korozyjne stopu magnezu AZ31 z dodatkiem 4,5% litu.Hutnik, Wiadomości Hutnicze Nr 8, 2015, s. 623-626.

  25. Kuc D., Hadasik E., Mikuszewski T., Schindler I.
   Wpływ dodatku litu na charakterystyki plastyczności stopów magnezuHutnik, Wiadomości Hutnicze Nr 8, 2015, s. 494-498

  26. Cieśla M., Marek A
   Trwałość wysokocyklowa stopów metali lekkichHutnik, Wiadomości Hutnicze Nr 8, 2015, s. 546-549.

  27. Hyrcza-Michalska M, Dembińska J
   Modelowanie fizyczne właściwości mechanicznych i warunków kształtowania blach ze stopu AZ31Prace Naukowe, Mechanika, Zeszyt 267 s. 41-47, 2015

  28. Mrugała A., Ostachowski P.,Łagoda M.,Kuc D.
   Kształtowanie elementów konstrukcyjnych dla lotnictwa ze stopów lekkich metodą wyciskania na zimno w złożonym stanie odkształceniaPrace Naukowe, Mechanika, Zeszyt 267 s. 79-85, 2015

  29. Przondziono J., Hadasik E., Walke W, Szala J. Michalska J, Wieczorek J.
   Resistance to electrochemical corrosion of the extruded magnesium alloy AZ80 in NaCl solutionsMaterials and technology 49, 2015, 2, pp. 275-280

  30. Przondziono J.,Hadasik E.,Walke W.,Lalik S.,Dubiel M.
   Odporność na korozję elektrochemiczną wyciskanego stopu magnezu AZ31 z dodatkiem lituHutnik- Wiadomosci Hutnicze Nr 1, 2015, s. 93-96

  31. Przondziono J., Hadasik E., Walke W, Szala J.
   Resistance to electrochemical corrosion of extruded magnezium alloy AZ31Solid State Phenomena Vol. 227, pp 35-38, 2015

  32. Hyrcza-Michalska M, Kawalla R.,Dembińska J
   Badania tłoczności blach ze stopów magnezu w podwyższonej temperaturze-

  33. Dziubińska A., Gontarz A.
   A New Method for Producing Finned Heat Sinks for Elektronic ApplicationsPrzegląd Elektrotechniczny, R. 50, Nr 4/2014, str. 74-77.

  34. Pater Z.
   Analysis of the helical wedge rolling process for producing a lever performGLOBAL JOURNAL ON TECHNOLOGY - 2014, nr 7, s. 58-64

  35. Dziubińska A., Gontarz A.
   Forming of flat parts with ribs from magnesium alloyAIRCRAFT ENGINEERING AND ćROSPACE TECHNOLOGY - 2014, nr 4, vol. 86, s. 356-360

  36. Bartnicki J., Pater Z., Gontarz A., Tomczak J.
   Innovative metal forming technologiesJOURNAL OF MACHINE ENGINEERING - 2014, nr 1, vol. 14, s. 5-17

  37. Dziubińska A., Gontarz A
   New method for forming brackets with a triangular ribKEY ENGINEERING MATERIALS - 2014, vol. 622-623, s. 217-222

  38. Dziubińska A., Gontarz A., Siemionek E., Węgrowski P.
   Nowa technologia kształtowania radiatorówEwaluacja wybranych procesów, technologii i systemów inżynierskich, [Red:] Drozd Kazimierz, Szala Mirosław - Lublin: Politechnika Lubelska , 2014, s. 6-20

  39. Tomczak J., Pater Z., Bulzak T.
   Obciskanie obrotowe drążonych odkuwek ze stopu magnezu AZ31HUTNIK - WIADOMOSCI HUTNICZE - 2014, nr 8, s. 595-599

  40. Gontarz A.
   Theoretical and experimental research of Hammer forming process of RIM from AZ31 magnesium alloyMetalurgia – 2014, nr 4, vol. 53, s. 645-648

  41. Mrugała A.
   Porównanie wpływu złożonego odkształcenia na mikrostrukturę stopów MgLi oraz AZ31Materiały Konferencyjne, s. 374-378

  42. Kuc D., Schindler I., Hadasik E.,Niewielski G., Mrugała A
   Wysokotemperaturowe charakterystyki plastyczności stopu Mg-Y-RE-ZrHutnik Nr 8, 2014 , s. 552-556

  43. Przondziono J, Hadasik E.,Walke W., Lalik S., Chruściel K
   Badania korozji elekrochemicznej wyciskanego stopu magnezu AZ31Hutnik Nr 8, 2014 , s. 581-584

  44. S. Rusz, L. Cizek, M. Salajka, S. Tylsa R, J.Kedron V. Michenka, T. Donic, E. Hadasik, M. Klos
   Ultrafine grain refinement of ALMn1Cu and AZ 31 alloys by spd processArchives of Metallurgy and Materials, Vol. 59, 2014 , s. 359-364

  45. Cieśla M.
   High-Cycle Fatigue Life of AZ31 and AZ61 Magnesium AlloysSolid State Phenomena Vol. 211, 2014, pp.83-88

  46. A.Tywoniuk
   Proces badania magnezowej piasty koła lotniczegoLogistyka 6/2014

  47. Kuc D., Hadasik E., Mizera J, Mikuszewski T
   Plasticity and microstructure of magnesium - lithium alloysSolid State Phenomena Vol. 212 , 2014, pp 11-14

  48. Przondziono J., Hadasik E., Walke W., Szala J., Wieczorek J
   Resistance to Electrochemical Corrosion of Extruded Magnesium Alloy AZ61Key Engineering Materials Vol. 607 (2014) pp 31-36 Trans Tech Publications, Switzerland

  49. Kuc D., Hadasik E., Bednarczyk I
   Plasticity and microstructure of hot deformed magnesium alloy AZ61Solid State Phenomena Vol. 191, 2012, pp 101-108

  50. Przondziono J., Walke W., Hadasik E., Lalik S.
   Potentiodynamic Tests of Magnesium Alloy AZ31 with Lithium AdditiveSolid State Phenomena Vol. 211, 2014, pp 93-100

  51. Kuc D., Hadasik E
   Model of microstructure development in hot deformed magnesium alloy AZ31 typeSolid State Phenomena Vol. 197 (2013) pp 232-237

  52. Hadasik E, Kuc D.
   Obróbka plastyczna stopów magnezuObróbka plastyczna metali- Metal Forming, Vol 2. XXIV, 2013 s. 131-147

  53. Bednarczyk I., Niewielski G., Kuc D
   Mikrostruktura i właściwości mechaniczne stopu AZ31 po procesie walcowania na gorącoHutnik, Wiadomości Hutnicze Nr 8, 2013, s. 508-511.

  54. Kuc D., Hadasik E
   Wysokotemperaturowe charakterystyki plastyczności stopów magnezuHutnik, Wiadomości Hutnicze Nr 8, 2013, s.564-568

  55. Przondziono J., Hadasik E., Walke W., Śnietka K
   Korozja elektrochemiczna wyciskanego stopu magnezu AZ80Hutnik- Wiadomości Hutnicze, Nr 8, 2013, s. 584-587.

  56. Tomczak J., Pater Z., Bulzak T.
   Analiza procesu kucia odkuwki piasty koła ze stopu AZ31 z przedkuwki kulistejRudy i Metale Nieżelazne, R58, nr 4, 2013, str. 196-201.

  57. Bulzak T., Tomczak J., Pater Z.
   Modelowanie numeryczne procesu wyoblania wytłoczki stożkowejRudy i Metale Nieżelazne, R58, nr 3, 2013, str. 138-142.

  58. Gontarz A., Pater Z., Drozdowski K.
   Hammer forming process of lever drop forming from AZ31 magnesium alloyMetalurgia 52 (2013), 3, str. 359-362

  59. Przondziono J.
   Korozja galwaniczna wyciskanego stopu magnezu WE43Rudy Metali R58, 2013, Nr 2, s. 65-68

  60. Gontarz A, Pater Z, Drozdowski K.
   Hammer forging process of lever drop forging from AZ31 magnesium alloyMetalurgija, 52, 2013, Nr 3, s. 359-362

  61. Gontarz A., Pater Z., Drozdowski K., Doleba R.
   Weryfikacja teoretyczna procesu kucia matrycowego odkuwki dąwigni ze stopu magnezu AZ80Rudy i Metale Nieżelazne, 2012, nr 5, str. 305-311.

  62. Gontarz A., Dziubińska A.
   Identification of Important Parameters of Forming Process of Flat Forgings with one rib from AZ31 alloySteel Research International, Special Edition,2012, p.843-846

  63. Pater Z., Tomczak J.
   Próby doświadczalne walcowania poprzeczno-klinowego odkuwek ze stopów metali nieżelaznychArchives of Metallurgy and Materials, 2012, Vol. 57, Issue 4, p. 919-928

  64. Tomczak J., Pater Z., Bulzak T.
   Termomechaniczna analiza kształtowania przedkuwki dąwigni ze stopu magnezu AZ31Archives of Metallurgy and Materials, 2012, Vol. 57, Issue 4, p. 1211-1218

  65. Bulzak T., Tomczak J., Pater Z.
   Analiza numeryczna walcowania wzdłużnego przedkuwki dąwigni ze stopu magnezu AZ31Rudy i Metale Nieżelazne, R57, nr 11, 2012, str. 748-754

  66. Dziubińska A., Gontarz A.
   Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania odkuwki płaskiej z jednym żebremRudy i Metale Nieżelazne, R57, nr 7, 2012, str. 455-459

  67. Przondziono J., Walke W, Hadasik E., Szala J., Wieczorek J.
   Corrosion resistance tests of magnesium alloy WE43 after extrusionMetalurgija 52 (2013) 2, 243-246.

  68. Bernaczek J., Budzik G., Śliwa R.E., Oleksy M.
   Analysis of the properties of photopolymers used in RP processes for aircraft wheel hubAIRTEC 2012, 7th International „Conference Supply on the wings“, 6 – 9 November 2012 Frankfurt / Main – Germany

  69. Kuc D, Hadasik E, Gontarz A
   Forging technology of magnesium alloysHutnik- Wiadomości Hutnicze, Nr 8, 2012, s. 610-613

  70. Kuc D,, Bednarczyk I., Niewielski G.
   Badania plastyczności i mikrostruktury stopu AZ80 po odkształceniu na gorącoHutnik- Wiadomości Hutnicze, Nr 8, 2012, s.614- 619

  71. Przondziono J., Hadasik E., Koąlik P.,Zigler Ł., Sobociński M.
   Powłoki ochronne na przerobionych plastycznie stopach magnezuHutnik- Wiadomości Hutnicze, Nr 8, 2012, s. 644-647

  72. Z. Cyganek, M. Tkocz,
   The effect of AZ31 alloy flow stress description on the accuracy of forward extrusion FE simulation results, Archives of Metallurgy and Materials, Vol. 57, 2012, Issue 1, s. 199-204

  73. Schindler Ivo, Kawulok Petr, Hadasik Eugeniusz, Kuc Dariusz
   Activation Energy in Hot Forming and Recrystallization Models for Magnesium Alloy AZ31Journal of Materials Engineering and Performance , 2012, pp. 199-204, DOI: 10.1007/s11665-012-0327-8

  74. Bernaczek J., Budzik G., Śliwa R. E.
   Analysis of the properties of resins used in the processes – JS and SLA8th European Solid Mechanics Conference – ESMC 2012, 9 – 13 July 2012, Graz, Austria; Institute of Biomechanics – Graz University of Technology, Edited by: Gerhard A. Holzapfel, Ray W. Ogden, Graz, Austria, 2012

  75. D. Kuc, E. Hadasik, I. Bednarczyk
   Plasticity and microstructure of hot deformed magnesium Allom AZ61Solid State Phenomena, Vol 191, 2012, pp 101-108

  76. D. Kuc., E. Hadasik., A. Gontarz
   Magnesium forming Technologies,Wrought Magnesium Alloys, Resource- efficient Production and Applications Freiberg- Germany 13 th to 14 th June 2012 Proceedings, 2012, pp. 15-18

  77. D. Kuc
   Model zmian mikrostruktury i plastyczności odkształcanego na gorąco stopu magnezu Mg-Al-ZnRudy metale nieżelazne, Nr 4, 2012, s. 257-262.

  78. Przondziono J., Walke W., Hadasik E.
   Galvanic corrosion test of magnesium alloys after plastic formingSolid State Phenomena Vol. 191, 2012, pp 169-176

  79. D. Kuc, M. Tkocz, I. Bednarczyk, E. Hadasik, R. Śliwa
   Plastyczność i mikrostruktura odkształcanego na gorąco stopu magnezu AZ61Rudy i Metale nieżelazne R-57, 5, 2012, s. 298- 304.

  80. W. Walke , E. Hadasik , J. Przondziono , D. Kuc , I. Bednarczyk , G. Niewielski
   Plasticity and corrosion resistance of magnesium alloy WE43Archives of Materials Science and Engineering, Vol 51, 2011, pp 16-24

  81. Śliwa R.E., Budzik G., Bernaczek J., Dziubek T.
   THE RAPID PROTOTYPING OF AIRCRAFT WHEEL HUB MODEL WITH THE USE OF TECHNIQUES JS, SLA, FDMJournal of KONES Powertrain and Transport, Vol.18, No.3 2011, p-p 439-443, Europen Science Society of Powertrain and Transport Publication, WARSAW 2011

  82. D.Kuc, I.Bednarczyk, E.Hadasik, G.Niewielski
   Badania plastyczności stopu magnezu WE43Hutnik-wiadomości Hutnicze, 2011/8 , s.618-621

  83. J.Przondziono, W.Walke, E.Hadasik
   Odporność na korozję elektrochemiczną przerobionego plastycznie stopu magnezu WE43Hutnik-wiadomości Hutnicze, 2011/8 , s.667-669

  84. Z.Cyganek, M.Tkocz
   Modelowanie numeryczne procesu wyciskania stopów magnezu AZ31 i WE 43Hutnik-wiadomości Hutnicze, 2011/8 , s.595-598

  85. Gontarz A.
   Kształtowanie skrajnych zgrubień w odkuwkach wydłużonych ze stopu magnezu Mg4AlZnHutnik - Wiadomości Hutnicze, 78(8), 2011, str. 598-602

  86. Walke W., Przondziono J., Hadasik E., Szala J., Kuc D.
   Corrosion resistance of AZ31 alloy after plastic working in NaCl solutionsJournal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, vol. 45, 2011, iss. 2, p. 132-144a

  87. Przeliorz R., Kukiełka T., Hadasik E.
   Korozja gazowa stopów magnezu przeznaczonych do kształtowanai plastycznegoOchrona przed korozją vol. 54 6/2011, s.269-273

  88. E.Hadasik, D.Kuc, T.Mikuszewski
   Plastyczność i mikrostruktura stopów Mg-LiHutnik-wiadomości Hutnicze, 2011/8 , s.618-621

  89. Gontarz A., Dziubińska A. Okoń Ł
   Determination of friction coefficients at elevated temperatures for some Al, Mg and Ti alloysArchives of Metallurgy and Materials, vol. 56, Issue 2, 2011, p. 379-384

  90. J. Przondziono, W. Walke, J. Szala, E. Hadasik , J. Wieczorek
   Evaluation of corrosion resistance of casting magnesium alloy AZ31 in NaCl solutions Technologies and Properties of Modern Utilised Materials IOP Publishing IOP Conf.Series: Materials Science and Engineering 22 (2011), s.1-12

  91. J. Przondziono, W. Walke, A. Szuła, E. Hadasik, J. Szala, J. Wieczorek
   Resistance to corrosion of magnesium alloy az31 after plastic workingMETALURGIJA 50 (2011) 4, 239-243

  92. Hadasik E., Kuc D.
   Deformation mode in AZ31 magnesium alloy during compression testsActa Metallurgica Slovaca, Vol. 16, 2010, No.4, p. 261-267

  93. Przondziono J. , Walke W., Hadasik E., Jasiński B.
   Electrochemical corrosion of magnesium alloy AZ31 in NaCl solutionsActa Metallurgica Slovaca, Vol. 16, 2010, No.4, p. 254-260

  94. Bernaczek J., Śliwa R.E
   Computational methods in the SLA and FDM techniques in the process of production of an aircraft wheel hub prototypeComputer Methods in Materials Science Journal - Informatyka w Technologii Materiałów, Vol. 1, 2011, No. 2, Wydawnictwo Naukowe Akapit, KRAKÓW 2011

  95. Szuła A., Przondziono J. Walkę W., Hadasik E., Jasiński B.
   Korozja elektrochemiczna odlewanego i przerobionego plastycznie stopu magnezu AZ31 w roztworach NaCI.Monografia pod red. J. Pacyny. Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej, s.292-296.

  96. Przondziono J., Walkę W., Hadasik E., Jasiński B.
   Electrochemical corrosion of magnesium alloy AZ31, after casting and metal forming, in NaCI solutionsConferece proceedings

  97. Gontarz A., Piesiak J
   Model pękania według kryterium Cockrofta-Lathama dla stopu magnezu MA2 w warunkach kształtowania na gorącoObróbka Plastyczna Metali, nr 4, 2010, str. 217-227

  98. Gontarz A., Dziubińska A.
   Własności stopu magnezu MA2 (WG GOST) w warunkach kształtowania na gorąco.Rudy i Metale Nieżelazne, 2010, nr 6, str.340-344

  99. Śliwa R.E., Budzik G., Bernaczek J
   Application of Rapid Prototyping - SLA, FDM - to manufacture model of aircraft wheel hubJournal of KONES Powertrain and Transport, Vol.17, No.3 2010, p-p 423-429, Europen Science Society of Powertrain and Transport Publication, WARSAW 2010

  100. Kuc D., Hadasik E., Pidvysotsky V.
   Opracowanie równań opisujących statyczne procesy odbudowy struktury odkształcanego na gorąco stopu magnezuHutnik-Wiadomości Hutnicze, nr 8, 2010, s. 410 - 414.

  101. Bartnicki J., Magryta J., Pater Z., Samołyk G.
   Rotary compression processes of hollowed partsSteel Research International, 2010, vol. 81, No 9, p.206-209

  102. Gontarz A., Pater Z., Samołyk G., Tofil A.
   Forging of connecting rod without flashSteel Research International, 2010, vol. 81, No 9, p.358-361

  103. Kuc D., Hadasik E, Kur A.
   Wpływ parametrów odkształcania na procesy odbudowy struktury odkształcanego na gorąco stopu Mg – Al – ZnHutnik-Wiadomości Hutnicze, nr 8, 2010, s. 406 - 410.

  104. Hadasik E., Kuc D., Szuła A.
   Kształtowanie plastyczne stopu magnezu AZ31Rudy i Metale Niezelazne, nr 6, 2010, s.313-317

  105. Szuła A., Hadasik E., Kuc D.
   Badania plastyczności i struktury stopu magnezu typu Mg-Al-ZnMonografia pod redakcj¹ Tomasza Jachowicza: Wybrane zagadnienia badawcze obróbki plastycznej i cieplnej metali oraz przetwórstwa tworzyw. Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2009, s. 133–140.

  106. Gontarz A., Piesiak J
   Badanie funkcji opisujących krzywe płynięcia stopu AZ61Hutnik - Wiadomości Hutnicze, 76 (8), 2009, p. 571 - 573

  107. Hadasik E., Kuc D., Niewielski G., Śliwa R.
   Rozwój stopów magnezu do przeróbki plastycznejHutnik - Wiadomości Hutnicze, 76 (8), 2009, p. 580 - 584

  108. Przondziono J., Walke W.
   Badania odporności na korozję elektrochemiczną stopu magnezu AZ31Hutnik - Wiadomości Hutnicze, 76 (8), 2009, p. 650 - 653

  109. Samołyk G.
   Analiza numeryczna kształtowania stopu AZ31 sposobem prasowania obwiedniowego na ciepłoHutnik - Wiadomości Hutnicze, 76 (8), 2009, p. 653 - 656

  110. Szuła A., Kuc D., Hadasik E.
   Plastyczność i struktura odkształcanego stopu magnezu AZ31 w stanie po odlaniu oraz przeróbce plastycznejHutnik - Wiadomości Hutnicze, 76 (8), 2009, p. 666 – 670

  111. Pater Z.
   Wstępna analiza procesu WPK odkuwek ze stopu magnezu AZ31Hutnik - Wiadomości Hutnicze 2009, no. 8, p. 641-643

  112. Gontarz A., Pater Z., Dziubińska A., Winiarski G., Drozdowski K.
   Badania teoretyczno-doświadczalne procesu kucia matrycowego stopów magnezuMechanik, nr 8-9, 2013, str.646-657

  113. Kuc D, Hadasik E., Mrugała A
   Plasticity and microstructure of Mg - Li alloysMetal 2014, 23 rd International Conference on Metallurgy and Materials s.53

  114. Hadasik E., Kuc D.
   High-temperature characteristics of plasticity of magnesium alloysMetal 2014, 23 rd International Conference on Metallurgy and Materials s.53

  115. Dziubińska A., Gontarz A., Dziedzic K.,
   Badania jakościowe odkuwek wsporników lotnicznych ze stopu magnezu AZ31 wytworzonych nową metodą kuciaPrace szkoły inżynierii materiałowej, Red. prof. Jerzy Pacyna, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, s. 344-349, ISBN 978-83-63663-66-7 (rozdział w monografii)

  116. Dziubińska A., Gontarz A.
   Innowacyjne rozwiązania kształtowania odkuwek wsporników wykorzystywanych w przemyśle lotniczym Wybrane zagadnienia z budowy i eksploatacji maszyn, Lublin, Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, 2013, s. 34-48, ISBN 978-83-63569-85-3 (rozdział w monografii).

  117. Wieczorek J., Oleksiak B., Mizera J., Kulikowski K., Maj P.
   Evaluation of the quality of coatings deposited on AZ31 magnesium alloy using the anodising methodArchives of Metallurgy and Materials, nr 4/2015, Vol.60, s. 2843-2849

  Referaty

  1. E.Hadasik, D. Kurc, R. Śliwa
   Wpływ odkształcania na gorąco na charakterystyki plastyczności stopów magnezu; X Seminarium Naukowe ZINTEGROWANE STUDIA PODSTAW DEFORMACJI PLASTYCZNEJ METALI PLASTMET 2016
  2. R.E.Śliwa, T.Balawender, A.Korbel, W.Bochniak, E.Hadasik, D.Kurc
   Plastyczne kształtowanie stopów magnezu do zastosowań w lotnictwie; X Seminarium Naukowe ZINTEGROWANE STUDIA PODSTAW DEFORMACJI PLASTYCZNEJ METALI PLASTMET 2016
  3. Dziubińska A., Gontarz A., Horzelska K., Pieśko P.
   The microstructure and mechanical properties of AZ31 magnesium alloy aircraft brackets produced by a new forging technology; Proceedings of 2nd International Materials, Industrial and Manufacturing Engineering Conference, 4-6 February 2015, Bali, Indonesia
  4. Dziubińska A., Gontarz A.
   A new method for producing magnesium alloy twin-rib aircraft brackets; AIRTEC 2013, International ćrospace Congress, 5-7 November 2013, Frankfurt/Main, Niemcy
  5. Korbel A., Bochniak W., Ostachowski P., Łagoda M.
   Warunki inicjacji procesu konsolidacji wiórów ze stopów magnezu poddanych niskotemperaturowemu wyciskaniu metodą Kobo;
  6. Hyrcza-Michalska M, Dembińska J., Kawalla R
   Badania podatności do wytłaczania blach ze stopu AZ31 o grubości 2 mm ; XI Konferencja Naukowa ODKSZTAŁCALNoŚC METALI I STOPÓW 17 - 20listopada 2015 Łaficut - Zamek
  7. Mrugała A., Bednarczyk I, Ostachowski P., Łagoda M
   Mikrostruktura i właściwości stopów AZ31, AZ60, AZ80, WE43 uzyskanych metodą KOBO; XI Konferencja Naukowa ODKSZTAŁCALNOŚć METALI I STOPÓW 17 - 20listopada 2015 Łańcut- Zamek
  8. Śliwa R.E., Bernaczek J., Budzik G., Kudasik T.
   Badania modelowe w procesie projektowania i wdrażania do produkcji odkuwek dąwigni układu sterowania śmigłowca; XI Konferencja Naukowa \"ODKSZTAŁCALNOŚć METALI I STOPÓW - OMIS 2015\", 17-20.11.2015r., Łańcut - Zamek
  9. Bernaczek J., Śliwa R.E., Budzik G., Kudasik T., Rokicki P.
   Model tests of the aircraft wheel hub; The 10th AIRTEC 2015 International Congress, November 3 – 5, 2015, Munich - Germany
  10. Mrugała Agata, Kościelniak B
   Mikrostruktura i właściwości stopów magnezu uzyskanych metodą wyciskania w złożonym stanem odkształcenia; XLIII Szkoła Inżynierii Materiałowej, Rytro 27-30.IX.2015 Rytro
  11. Bernaczek J., Śliwa R.E., Budzik G., Kudasik T.
   Badania modelowe dąwigni układu sterowania śmigłowca; I Krajowa Konferencja Naukowa Szybkie prototypowanie Modelowanie – Wytwarzanie – Pomiary, Rzeszów-Pstrągowa, 16-18.09.2015
  12. Mrugała A., Bednarczyk I
   Charakterystyka mikrostruktury i właściwoścpi płaskowników wyciskanych ze stopów lekkich metodą w złożonym stanie odkształcenia; XXII Międzynarodowa Konferencja FORMING 2015 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Muszyna-Złockie 2-5.09.2015 r.
  13. Przondziono J., Hadasik E., Kret A., Walke W., Lalik S
   Badania korozyjne stopu magnezu AZ31 z dodatkiem 4,5% litu.; XXII Międzynarodowa Konferencja FORMING 2015 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Muszyna-Złockie 2-5.09.2015 r.
  14. Kuc D., Hadasik E., Mikuszewski T., Schindler I.
   Wpływ dodatku litu na charakterystyki plastyczności stopów magnezu; XXII Międzynarodowa Konferencja FORMING 2015 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Muszyna-Złockie 2-5.09.2015 r.
  15. Cieśla M., Marek A
   Trwałość wysokocyklowa stopów metali lekkich; XXII Międzynarodowa Konferencja FORMING 2015 Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii, Muszyna-Złockie 2-5.09.2015 r.
  16. Hyrcza-Michalska M, Dembińska J
   Modelowanie fizyczne właściwości mechanicznych i warunków kształtowania blach ze stopu AZ31; IX Konferencja Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Obróbki Plastycznej, Jabłonna , 17-19 Maja 2015
  17. Mrugała A., Ostachowski P.,Łagoda M.,Kuc D.
   Kształtowanie elementów konstrukcyjnych dla lotnictwa ze stopów lekkich metodą wyciskania na zimno w złożonym stanie odkształcenia; IX Konferencja Fizyczne i Matematyczne Modelowanie Procesów Obróbki Plastycznej, Jabłonna , 17-19 Maja 2015
  18. Przondziono J., Hadasik E., Walke W., Szala J
   Korozja elektrochemiczna w roztworach NaCl stopu magnezu AZ31 z dodatkiem litu; Nowe Materiały -Nowe Technologie w przemyśle okrętowym i maszynowym 24-28.05.2015 r.
  19. Skalski P., Timm M., Sobieszek A., Wojtas M., Żurawski R., Czajkowski Ł., Tywoniuk A., Zieliński T. G., Nowak Ł.
   Application of piezoelements in a helicopter structure; XXIII SEMINAIRE FRANCO-POLONAIS DE MECANIQUE 18-19 Mai 2015, Besançon, FRANCE
  20. Mrugała Agata, Kościelniak B
   Wpływ sposobu odkształcenia na mikrostrukturę stopów magnezu; Metale Lekkie 2015, 22-24.04.2014 r. Centrum Konferencyjne Zamek Królewski w Niepołomicach
  21. Przondziono J., Hadasik E., Walke W, Szala J.
   Resistance to electrochemical corrosion of extruded magnezium alloy AZ31; Corrosion 2014, Politechnika Śląska, Gliwice
  22. Hyrcza-Michalska M, Kawalla R.,Dembińska J
   Badania tłoczności blach ze stopów magnezu w podwyższonej temperaturze; IX Seminarium naukowe: Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastyczmej Metali 25-28 listopad 2014, Łańcut-Zamek
  23. Dziubińska A., Gontarz A.
   Forming of flat parts with ribs from magnesium alloy; International Conference \"Supply on the Wings\" ćrospace - a leading innovator, 6-8.11.2012, Frankfurt/Main, Niemcy
  24. Mrugała A.
   Porównanie wpływu złożonego odkształcenia na mikrostrukturę stopów MgLi oraz AZ31; XLII Szkoła Inżynierii Materiałowa, Kraków-Rytro, 23-26 IX 2014,
  25. R. Śliwa, J. Bernaczek
   Radpid prototyping methods in evaluation of properties of plastically deformed magnesium alloy aircraft wheel hub; 4th International Lower Silesia Saxony Conference on Advanced Metal Forminig Processes in Automotive Industry AutoMetForm, November 3rd-5th, Freiberg, Germany
  26. Kuc D., Schindler I., Hadasik E.,Niewielski G., Mrugała A
   Wysokotemperaturowe charakterystyki plastyczności stopu Mg-Y-RE-Zr; Konferencja Forming 2014 , Velké Bílovice, Èeská republika 3. - 6. 9. 2014
  27. Przondziono J, Hadasik E.,Walke W., Lalik S., Chruściel K
   Badania korozji elekrochemicznej wyciskanego stopu magnezu AZ31; Konferencja Forming 2014 , Velké Bílovice, Èeská republika 3. - 6. 9. 2014
  28. A.Tywoniuk
   Proces badania magnezowej piasty koła lotniczego; XVIII Międzynarodowej Konferencji TRANSCOMP
  29. Hadasik E, Kuc D.
   Obróbka plastyczna stopów magnezu; II Seminarium pt. Microstructure and Chemistry Characterization of Advanced Materials
  30. Bednarczyk I., Niewielski G., Kuc D
   Mikrostruktura i właściwości mechaniczne stopu AZ31 po procesie walcowania na gorąco; Forming 2013, 11-14.09.2013 r.
  31. Kuc D., Hadasik E
   Wysokotemperaturowe charakterystyki plastyczności stopów magnezu; Forming 2013, 11-14.09.2013 r.
  32. Przondziono J., Hadasik E., Walke W., Śnietka K
   Korozja elektrochemiczna wyciskanego stopu magnezu AZ80; Forming 2013, 11-14.09.2013
  33. Gontarz A., Dziubińska A.
   Identification of Important Parameters of Forming Process of Flat Forgings with one rib from AZ31 alloy; 14th International Conference \"Metal Forming\", 16-19.09.2012 r. w Krakowie
  34. Dziubińska A., Gontarz A.
   Analiza teoretyczna zjawisk ograniczających proces kształtowania odkuwki płaskiej z jednym żebrem; Odkształcalność metali i stopów: IX konferencja naukowa, 22-25 listopada 2011 w Łańcucie
  35. Bernaczek J., Budzik G., Śliwa R.E., Oleksy M.
   Analysis of the properties of photopolymers used in RP processes for aircraft wheel hub; 7th International Conference Supply on the wings, AIRTEC 2012
  36. Kuc D, Hadasik E, Gontarz A
   Forging technology of magnesium alloys; Forming 2102, 5-8.09.2012 Zakopane
  37. Kuc D,, Bednarczyk I., Niewielski G.
   Badania plastyczności i mikrostruktury stopu AZ80 po odkształceniu na gorąco; Forming 2012, 5-8.09.2012 Zakopane
  38. Przondziono J., Hadasik E., Koąlik P.,Zigler Ł., Sobociński M.
   Powłoki ochronne na przerobionych plastycznie stopach magnezu; Forming 2012, 5-8.09.2012, Zakopane
  39. Bernaczek J., Budzik G., Śliwa R. E.
   Analysis of the properties of resins used in the processes – JS and SLA; 8th European Solid Mechanics Conference – ESMC 2012
  40. Śliwa R. E., Budzik G., Bernaczek J., Kudasik T., Kowalski W.
   Development of physical and numerical models for the analysis of stress distribution in the aircraft wheel hub; 6th International Conference Supply on the wings, ćrospace – The global innovation driver, November 2 – 4, 2011, Exhibition Centre Frankfurt /Main, Germany
  41. Śliwa R.E., Budzik G., Bernaczek J., Dziubek T.
   THE RAPID PROTOTYPING OF AIRCRAFT WHEEL HUB MODEL WITH THE USE OF TECHNIQUES JS, SLA, FDM; 37th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS ON POWERTRAIN AND TRANSPORT MEANS “EUROPEAN KONES 2011”
  42. D.Kuc, I.Bednarczyk, E.Hadasik, G.Niewielski
   Badania plastyczności stopu magnezu WE43;
  43. J.Przondziono, W.Walke, E.Hadasik
   Odporność na korozję elektrochemiczną przerobionego plastycznie stopu magnezu WE43; Forming 2011, Trojanovice 1-10.09.2011
  44. Z.Cyganek, M.Tkocz
   Modelowanie numeryczne procesu wyciskania stopów magnezu AZ31 i WE 43; Forming 2011, Trojanovice 1-10.09.2011
  45. E.Hadasik, D.Kuc, T.Mikuszewski
   Plastyczność i mikrostruktura stopów Mg-Li; Forming 2011, Trojanovice 1-10.09.2011
  46. Bernaczek J., Śliwa R.E
   Computational methods in the SLA and FDM techniques in the process of production of an aircraft wheel hub prototype; XVIII Conference Computer Methods in Materials Technology “KomPlasTech 2011”
  47. Kuc D., Hadasik E., Śliwa R.
   Wpływ parametrów odkształcania plastycznego na gorąco na zmiany mikrostruktury stopu magnezu Mg-Al.-Zn.; VII Seminarium Naukowe Zintegrowane studia lastycznej metali, Plastmet 2010, Łańcut 30.11-3.12. 2010
  48. Cyganek Z., Tkocz M.
   Wpływ funkcji naprężenia uplastyczniającego na wyniki symulacji numerycznej procesu wyciskania współbieżnego stopu AZ31.; VII Seminarium Naukowe Zintegrowane studia podstaw deformacji plastycznej metali, Plastmet 2010, Łańcut 30.11-3.12. 2010
  49. M. Tkocz
   Forming of magnesium alloys; Internationaler Workshop des Europaischen Zentrums fur hochfeste und duktile Magnesiumwerkstoffe, Freiberg, TU Bergakademie Freiberg, 2010
  50. Szuła A., Przondziono J. Walkę W., Hadasik E., Jasiński B.
   Korozja elektrochemiczna odlewanego i przerobionego plastycznie stopu magnezu AZ31 w roztworach NaCI.; XXVIII. Szkoła Inżynierii Materiałowej (SIM), Kraków-Krynica 28.09-01.10.2010.
  51. Przondziono J., Szuła A., Walkę W., Szala J., Hadasik E.
   Resistance to corrosion of magnesium alloyAZ31 afterplastic working; 9th International Symposium of Croatian Metallurgical Society „Materials and Metallurgy
  52. Przondziono J., Walkę W., Hadasik E., Jasiński B.
   Electrochemical corrosion of magnesium alloy AZ31, after casting and metal forming, in NaCI solutions; 5th International Conference \\
  53. Dymek M., Śliwa R.
   Ocena odksztalcalności lotniczych stopów magnezu w próbach spęczania przeprowadzonych w różnym zakresie temperatur; VII Seminarium Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali, Łańcut, 30.11-3.12.2010
  54. Gontarz A., Dziubińska A., Okoń Ł:
   Badanie warunków tarcia dla wybranych stopów Al, Mg, Ti.; Konferencja Plastmet 2010, Łańcut Zamek 30.11 – 03.12.2010 r.
  55. Pater Z., Tomczak J.
   Experimental tests of cross-wedge rolling process offorgings from non-ferrous alloys; Konferencja Plastmet 2010, Łańcut Zamek 30.11 – 03.12.2010 r.
  56. Tkocz M.
   Selection of the flow stress model for the AZ31 magnesium alloy; Międzynarodowa konferencja Forming 2010, Pie¹tany, 8-11.09.2010 - Republika Słowacka
  57. Hadasik E., Kuc D.
   Deformation mode in AZ31 magnesium alloy during compression tests; TherTechForm 2010, Podbrezowa - Tale - Słowacja 4-7.10.2010.
  58. Śliwa R.E., Budzik G., Bernaczek J
   Application of Rapid Prototyping - SLA, FDM - to manufacture model of aircraft wheel hub; 36th INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS ON POWERTRAIN AND TRANSPORT MEANS “EUROPEAN KONES 2010”
  59. Hadasik E., Kuc D., Szuła., Śliwa R.
   Plastyczne kształtowanie stopu magnezu AZ31; XVIII Międzynarodowa konferencja p.t. Konstrukcja i technologia wyprasek i wytłoczek, Poznań -Wąsowo 9-11.06.2010
  60. Gontarz A., Piesiak J
   Badanie funkcji opisujących krzywe płynięcia stopu AZ61; Międzynarodowa Konferencja - Forming 2009 - 9-12.09.2009 r. w Zakopanem
  61. Hadasik E., Kuc D., Niewielski G., Śliwa R.
   Rozwój stopów magnezu do przeróbki plastycznej;
  62. Szuła A., Kuc D., Hadasik E.
   Plastyczność i struktura odkształcanego stopu magnezu AZ31 w stanie po odlaniu oraz przeróbce plastycznej;
  63. Pater Z.
   Wstępna analiza procesu WPK odkuwek ze stopu magnezu AZ31; Międzynarodowa Konferencja - Forming 2009 - 9-12.09.2009 r. w Zakopanem
  64. Kuc D, Hadasik E., Mrugała A
   Plasticity and microstructure of Mg - Li alloys; Metal 2014, May 21st – 23rd 2014, Brno, Czech Republic, EU
  65. Hadasik E., Kuc D.
   High-temperature characteristics of plasticity of magnesium alloys; Metal 2014, May 21st – 23rd 2014, Brno, Czech Republic, EU
  66. Dziubińska A., Gontarz A., Dziedzic K.,
   Badania jakościowe odkuwek wsporników lotnicznych ze stopu magnezu AZ31 wytworzonych nową metodą kucia; XLIII Konferencja Naukowa „Szkoła Inżynierii Materiałowej, 27-30.09.2015 r. w Rytrze
  67. Dziubińska A., Gontarz A.
   A new technology for producing AZ31 magnesium alloy aircraft brackets with a triangular outline ; 9th AIRTEC 2014, International Congress, 28-30 October 2014, Frankfurt/Main, Niemcy
  68. Gontarz A., Dziubińska A.
   Analysis of manufacturing of flat magnesium alloy part with rib; 6th International Conference „Supply on the wings 2011” ćrospace – The global innovation driver, 2 - 4.11.2011, Frankfurt/Main, Niemcy
  69. Gontarz A., Drozdowski K., Tofil A., Piesiak J.
   Theoretical and experimental research of forging processes of magnesium alloy parts for implementation in aircraft; International Symposium on Sustainable Aviation ISSA 2015. Main Themes: Energy, Environment and Sustainable Development, 31 maj-3 czerwiec 2015, Istanbul, Turkey • Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

  statystyka