Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt

Formuły do publikacji
Publikacje ZB1
Publikacje ZB2
Publikacje ZB3
Publikacje ZB4
Publikacje ZB5
Publikacje ZB6
Publikacje ZB7
Publikacje ZB8
Publikacje ZB9
Publikacje ZB10
Publikacje ZB11
Publikacje ZB12
Publikacje ZB13
Publikacje ZB14
Publikacje ZB15

Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Filmy reklamowe PKAERO:

 • Film w wersji angielskiej
 • Film w wersji polskiej
  


  Lista artykułów związanych z zadaniem badawczym nr 5

  Podsumowanie:

  Suma publikacji: 89
  Suma referatów: 46


  Publikacje

  1. Zagórski I., Kuczmaszewski J.
   Efektywność i bezpieczeństwo frezowania stopów magnezumonografia wyd.Politechnika Lubelska, 2017

  2. Bąk P.A., Jemielniak K.
   Symulacja numeryczna drgań samowzbudnych przy frezowaniu ze zmiennymi w czasie parametrami skrawaniaMECHANIK NR 12/2015

  3. Radosław Zaleski, Kazimierz Zaleski, Marek Gorgol
   Positron annihilation lifetime spectroscopy study of roller burnished magnesium alloyNUKLEONIKA 2015;60(4):789794

  4. Kłonica Mariusz; Kuczmaszewski Józef; Matuszak Jakub ; Pałka Tomasz ; Pieśko Paweł ; Rusinek Rafał ; Włodarczyk Maciej ; Zagórski Ireneusz ; Zaleski Kazimierz
   Obróbka skrawaniem stopów aluminium i magnezuMonografa pod red. J. Kuczmaszewskiego i K. Zaleskiego, Politechnika Lubelska 2015

  5. Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., Jemielniak K.,
   Porównanie dynamicznych współczynników sił skrawania zmierzonych w czasie występowania drgań samowzbudnych dla ostrej i zużytej krawędzi skrawającejMECHANIK Nr 8-9/2015, s. 721/98-104

  6. Rafal Rusinek, Kazimierz Zaleski
   Dynamics of thin-walled element milling expressed by recurrence analysisMeccanica, vol. 50, num 9, pp.

  7. Mariusz Kłonica, Józef Kuczmaszewski
   Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów aluminium po obróbce frezowaniemMechanik, nr 8-9,s. 654-662

  8. Matuszak J., Zaleski K.
   Wpływ parametrów obróbki szczotkowaniem na kształtowanie krawędzi przedmiotów wykonanych ze stopu aluminiumMechanik, nr 8-9,s. 356-364

  9. Zaleski K., Pałka T.
   pływ minimalnego smarowania na moment skrawania i chropowatość powierzchni w procesie wiercenia stopu aluminiumMechanik, nr 8-9,s. 356-364

  10. Mariusz Kłonica, Józef Kuczmaszewski
   Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopu AZ91HP po obróbce ściernej i frezowaniuMechanik, nr, 8-9, str. 212-216

  11. Jakub Matuszak, Kazimierz Zaleski
   Dynamic diameter determination of circular brushes Applied Mechanics and Materials, Vol. 791, pp. 232-237, Sep. 2015

  12. Gziut O., Kuczmaszewski J., Zagórski I.
   Impact of depth of cut on chip formation in AZ91HP magnesium alloy milling with tools of varying cutting edge geometryAdvances in Science and Technology, Vol. 9, No 26, 2015, pp. 49–56

  13. R. Zaleski, K. Zaleski, M. Gorgol, M. Wiertel
   Positron annihilation study of aluminum, titanium, and iron alloys surface after shot peeningAppl. Phys. A (2015) 120:551–559

  14. Bąk P., Jemielniak K.
   Numerical simulation of selfexcited Vibrations under variable cutting conditionsJournal of Machine Engineering, vol. 15, no 1, 2015

  15. Gziut O., Kuczmaszewski J., Zagórski I.
   Surface Quality Assessment Following High Performance Cutting of AZ91HP Magnesium AlloyManagement And Production Engineering Review, vol. 6, no 1, p.p. 4-9, 2015

  16. Zaleski K., Matuszak J.
   Wpływ parametrów nagniatania wibracyjnego na rozkład naprężeń własnych w warstwie wierzchniej przedmiotów ze stopu aluminiumWspółczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie. Tom 4. Monografia pod red. W. Przybylskiego

  17. Matuszak J., Zaleski K.
   Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej stopu magnezu AZ31 po obróbce szczotkowaniem MECHANIK - 2014, nr 11, s. 935/180-188

  18. Zaleski K., Matuszak J.
   Badania rozkładu naprężeń własnych w warstwie wierzchniej przedmiotów ze stopów aluminium po nagniataniu wibracyjnymMECHANIK - 2014, nr 11, s. 935/331-339,

  19. Jemielniak K., Nejman M., Śniegulska-Grądzka D.
   Wyznaczanie dynamicznych współczynników sił skrawania poprzez bezpośredni pomiar siły skrawania w czasie występowania drgańMechanik nr 8-9/2014 str.730

  20. Bąk P., Jemielniak K.
   Zastosowanie rampy do wyznaczania granicy stabilności przy frezowaniuMechanik nr 8-9/2014 str.730

  21. Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., Jemielniak K.
   Wpływ charakterystyki toru pomiarowego na bezpośredni pomiar siły skrawania w czasie występowania drgańMechanik nr 8-9/2014 str.593

  22. Kuczmaszewski J., Kłonica M.
   Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniuMechanik 8-9 s.477-484/736

  23. Matuszak J., Zaleski K.
   Wpływ warunków obróbki szczotkowaniem na chropowatość powierzchni przedmiotów wykonanych ze stopu aluminiumMechanik 8-9 s.509-516/737

  24. Kuczmaszewski J., Zagórski I.
   Badania fragmentowania wiórów w procesie frezowania stopów magnezuMechanik 8-9 s.321-328/734

  25. Zaleski K., Pałka T.
   Wpływ gemoetrii ostrza na siły skrawania podczas frezowania stopów aluminiumMechanik 8-9 s.639-646/738

  26. Matuszak J., Zaleski K.
   Edge states after wire brushing of magnesium alloys.Aircraft Engineering and ćrospace Technology, 2014, nr 4, vol. 86, s. 328-335

  27. Gziut O., Kuczmaszewski J., Zagórski I.
   The Influence Of Technological Parameters And Geometric Features Of A Cutting Edge On Cutting Forces During AZ91HP Alloy MillingADVANCES IN MANUFACTURING SCIENCE AND TECHNOLOGY, Vol. 38, No. 2, 2014 p.83-92

  28. Kuczmaszewski J., Pieśko P.
   Zużycie ostrzy frezów podczas obróbki wysokokrzemowego odlewniczego stopu aluminium AlSi21CuNiEksploatacja i Niezawodność, Vol. 16, 1/2014, str. 37-41

  29. Kuczmaszewski J., Pieśko P.
   Wear of milling cutters resulting from high silicon aluminium alloy cast AlSi21CuNi machiningMaintenance and Reliability 2014; 16 (1): 37–41

  30. Matuszak J., Zaleski K.
   Effect of brushing parameters upon edge states after wire brushing of AZ91 HP magnesium alloyAdvances in Science and Technology Research Journal Volume 7, No. 20, Dec. 2013, pp. 55–60

  31. Zagórski I., Kuczmaszewski J.
   The study of cutting forces and their amplitudes during high-speed dry milling magnesium alloysAdvances in Science and Technology Research Journal Volume 7, No. 20, Dec. 2013, pp. 61–66

  32. Zaleski K., Pałka T.
   Wpływ minimalnego smarowania na moment skrawania podczas frezowania stopów magnezuMechanik, nr 8-9, 2013, str. 581-588

  33. Matuszak J., Zaleski K
   Analiza_mikrotwardości stopu magnezu w obrębie krawędzi kształtowanych szczotkowaniemMechanik, nr 8-9, 2013, str. 241-248

  34. Adamski W.
   Wykorzystanie technologii Additive Manufacturing w przemysle lotniczymMECHANIKU Nr 3/2013.

  35. Kuczmaszewski J., Pieśko P.
   Wpływ rodzaju powłok frezów węglikowych na siły skrawania oraz chropowatość powierzchni przy frezowaniu stopu aluminium EN AW-6082Mechanik, nr 10, 2013, str. 846-854

  36. Jemielniak K., Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., Wypysiński R.
   Wyznaczanie dynamicznych współczynników sił skrawania metodą doświadczalnąMECHANIK 8-9/2013

  37. Jemielniak K, Wypysiński R.
   Symulacja numeryczna drgań samowzbudnych – przegląd metod, możliwości i potencjalnych korzyściMECHANIK 8-9/2013

  38. Jemielniak K, Wypysiński R.
   Review of potential advantages and pitfalls of numerical simulation of self-excited vibrationsJournal of Machine Engineering, Vol 13, No. 3, 2013, Page 77-90/p, ISSN 1895-7595X

  39. Zagórski I., Kuczmaszewski J.
   Badania mikrotwardości stopów magnezu po szybkościowym frezowaniu na suchoMechanik, nr 8-9, 2013, str. 720-724

  40. Kuczmaszewski J., Zagórski I
   Methodological problems of temperature measurement in the cutting area during milling magnesium alloysMPER Vol.4, No.3, 2013, pp.26-33

  41. Pałka T., Zaleski K.
   Chropowatość powierzchni stopu aluminium po frezowaniu z minimalnym smarowaniemInnowacyjne Procesy Wytwórcze,rozdział w monografii PL, s.87-96

  42. Kość M., Kłonica M., Zagórski I
   Badania odporności na zapłon wiórów, różnych stopów Mg przy zmiennych parametrach technologicznych frezowaniaMonografia 2013r., red. A. Rudawska. T. Jachowicz, M. Klonica , str. 118-130

  43. Matuszak J., Zaleski K.
   Badania porównawcze obróbki krawędzi przedmiotów ze stopu aluminium 7075 i stali C45 metodą szczotkowaniaTechnologia i Automatyzacja Montażu, 2/2013, s.35-39

  44. Zagórski I., Kuczmaszewski J.
   Metody pomiaru temperatury podczas frezowania stopów magnezustr. 208-212

  45. Matuszak J., Zaleski K.
   Effect of cutting fluids upon surface quality after wire brushing of 7075 aluminium alloyInnowacyjne Technologie Wytwarzania, red. Piotr Rusek, Kraków 2012 (rozdział w monografii), str.203-214

  46. Kuczmaszewski J.,Zagórski I
   Badania chropowatości po frezowaniu stopów magnezu AZ31 i AZ91HPMechanik 12/2012, str. 999-1004

  47. DOMINIKA ŚNIEGULSKA-GRĄDZKA, MIROSŁAW NEJMAN KRZYSZTOF JEMIELNIAK
   Weryfikacja dynamicznej charakterystyki procesu skrawania przez porównanie teoretycznej i doświadczalnej granicy stabilności MECHANIK NR 12/2015

  48. Matuszak J., Zaleski K.
   Badania stanu krawędzi przedmiotów ze stopów aluminium po procesie usuwania zadziorówMechanik Nr 8-9/2012 s.661

  49. Zaleski K. Pałka T.
   Wpływ minimalnego smarowania na chropowatość powierzchni stopów magnezu po frezowaniuMechanik Nr 8-9/2012 s.661

  50. Falkowicz K., Kuczmaszewski J
   Powstawanie zadziorów przy frezowaniu współbieżnym i przeciwbieżnym stopu AlSi10MgPrzegląd Mechaniczny;9/12; s.23-27

  51. Rusinek R.
   Stability criterion for aluminium alloy milling expressed by recurrence plot measuresJournal of Engineering Manufacture. 2012, vol.226(12): 1976-1985.

  52. Kuczmaszewski J., Zagórski I
   Badania masy, temperatury zapłonu oraz temperatury wiórów podczas skrawania wybranych stopów magnezuMechanik Nr 10/2012; s.824-828.

  53. Kuczmaszewski J.,Zagórski I
   Badania sił skrawania i ich amplitud podczas frezowania stopów magnezuPostępy Nauki Techniki Nr 15,2012;s. 228-237

  54. Jemielniak K., Nejman M., Śniegulska-Grądzka D.
   Analityczne i numeryczne wyznaczanie granicy stabilności przy toczeniuInżynieria Maszyn 2012, Vol. 17, No. 1, 2012

  55. Jemielniak K, Wypysiński R.
   Wyznaczanie granicy stabilności przy toczeniu metodą symulacji numerycznejInżynieria Maszyn 2012, Vol. 17, No. 1, 2012

  56. Kłonica M., Kuczmaszewski J.
   Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów magnezu po frezowaniu konwencjonalnym i HSMInnowacyjne Technologie Wytwarzania, red. Piotr Rusek, Kraków 2012 (rozdział w monografii), str. 463-474

  57. J. Matuszak, K. Zaleski
   Powstawanie zadziorów podczas frezowania stopów aluminium w warunkach HSC,Innovative Manufacturing Technology, s. 73-84

  58. Kłonica M., Kuczmaszewski J.
   Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów Al po frezowaniu konwencjonalnym i HSMInnovative Manufacturing Technology, s. 85-96

  59. Zagórski i. Kuczmaszewski J.
   Selected problems of effectiveness of processing of magnesium alloys with a kordell desing tool; Management and Production Engineering reviev;Volume 2; Number 4/2011; pp 90-96

  60. Powałka B., Chodzko M., Jemielniak K.
   Stability analysis in milling based on operational Modal dataJournal of Machine Engineering, Vol. 11, No. 4, 2011

  61. J. Matuszak, K. Zaleski
   Wpływ wymiarów warstwy skrawanej na powstawanie zadziorów podczas czołowego frezowania stopu magnezuObróbka Skrawaniem - Nauka a Przemysł; Monografia pod red. Wita Grzesika, Politechnika Opolska, Opole 2011, str. 238-245

  62. K. Zaleski, J. Matuszak
   Odkształcenia cieplne przedmiotów ze stopu aluminium w toczeniuObróbka Skrawaniem Nauka a Przemysł pod red. W. Grzesika, Opole 2011, s. 319-326

  63. K. Zaleski, J. Matuszak
   Wpływ parametrów nagniatania tocznego na strukturę geometryczną powierzchni stopu magnezuWspółczesne Problemy w Technologii Obróbki Przez Nagniatanie, Tom III, monografia pod red. W. Przybylskiego, Gdańsk 2011 s. 268-279

  64. J. Matuszak, K. Zaleski.
   Badania właściwości warstwy wierzchniej stopu aluminium po obróbce szczotkowaniem, Współczesne Problemy w Technologii Obróbki Przez Nagniatanie, Tom III, monografia pod red. W. Przybylskiego, Gdańsk 2011 ,s. 307-318

  65. I. Zagórski, P. Pieśko
   Badania porównawcze chropowatości powierzchni wybranych stopów magnezu po frezowaniu narzędziem pełnowęglikowym oraz PKDPostępy Nauki i Techniki ; Nr 8/2011; s.53-58

  66. Włodarczyk M
   Analiza wpływu sił skrawania oraz zamocowania na poziom naprężeń w aspekcie grubości ścianek wybranej konstrukcji kieszeniowejPostępy Nauki i Techniki ; Nr 8/2011; s.82-92

  67. Kłonica M.
   Modyfikacja warstwy wierzchniej tworzyw polimerowych (PP-H i PE 300) ozonem; Postępy nauki i techniki 8/2011; s. 29-36.

  68. . Pieśko P., Zagórski I
   Analiza porównawcza metod frezowania HSM, HPC oraz frezowania konwencjonalnego wysoko krzemowych stopów AlPostępy nauki i techniki 7/2011, s. 219-226

  69. Kłonica M
   Ozonowanie jako ekologiczna metoda modyfikacji warstwy wierzchniej stopu aluminium. Postępy nauki i techniki 7/2011; s.86-93.

  70. J. Matuszak, K. Zaleski
   Effect of milling parameters upon burr formation during AZ91HP magnesium alloy face milling,New materials and it technologies in production engineering, red A. Świć s. 31-43

  71. Zagórski I., Pieśko P
   Wpływ parametrów technologicznych na wartość wybranych wskaąników skrawalności lotniczych stopów Al oraz Mg; Innowacyjne Procesy Technologiczne; redakcja Antoni Świć, Lublin 2011 ; s.19-31

  72. Piesko P., Zagórski I.
   : Analiza dokładności obróbki, frezami trzpieniowymi o zmiennej sztywności, tulei cienkościennych wykonanych z stopu AlMn1; Innowacyjne Procesy Technologiczne; redakcja Antoni Świć, Lublin 2011 ; s.33-46

  73. Kuczmaszewski J
   Efektywność wytwarzania elementów lotniczych ze stopów aluminium i magnezu;Komputerowo Zintegrowane Zarządzanie pod redakcją Ryszarda Knosali; ISBN 978-83-930399-0-6;Opole 2011;s.7-18 ; Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją;

  74. Pieśko P.,Kuczmaszewski J.
   Analiza wpływu czynnej długości krawędzi skrawającej na wartość i przebieg sił skrawaniaObróbka Skrawaniem Współczesne Problemy pod redakcja Bogdana Kruszyńskiego, Wyd.Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny, ISBN 83-920269-3-4; Nr4 , str.309-316

  75. Zagórski I., Kuczmaszewski J.
   Badania porównawcze skrawalności stopów magnezu AZ 91 HP i AZ 31Obróbka Skrawaniem Współczesne Problemy pod redakcja Bogdana Kruszyńskiego,Wyd.Politechnika Łódzka,Wydział Mechaniczny, ISBN 83-920269-3-4; Nr4 , str.137-146

  76. MatuszakJ., Zaleski K.
   Badania chropowatości powierzchni i mikrotwardości warstwy wierzchniej wybranych stopów aluminium i magnezu po obróbce frezowaniem Obróbka Skrawaniem Współczesne Problemy pod redakcja Bogdana Kruszyńskiego,Wyd.Politechnika Łódzka,Wydział Mechaniczny, ISBN 83-920269-3-4- Nr4 , str.349-356

  77. Kłonica M.,Kuczmaszewski J.
   Badania właściwości energetycznych warstwy wierzchniej wybranych stopów Al i Mg po obróbce frezowaniemObróbka Skrawaniem Współczesne Problemy pod redakcja Bogdana Kruszyńskiego,Wyd.Politechnika Łódzka,Wydział Mechaniczny, ISBN 83-920269-3-4- Nr4 , str.341-348

  78. Kuczmaszewski J., Pieśko P.
   Wpływ rodzaju powłok węglikowych na siły skrawania oraz chropowatość powierzchni po frezowaniu stopu aluminium EN AW-6082Mechanik 10/2013 s.846-854

  79. Kłonica M., Kuczmaszewski J.
   Analiza porównawcza właściwości energetycznych warstwy wierzchniej wybranych tworzyw polimerowych po ozonowaniu. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej 2010 Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją; Nr 12/2010; str.173-178

  80. Bindas K.
   Strategie obróbki przy wykonywaniu złożonych konstrukcji kieszeniowychInżynierowie Nowej Ery. Monografia pod red. Z. Kiernickiego, L. Gardyńskiego, Lublin 2010, s. 55-62

  81. Jakóbczak .
   Wielkość i kształt wióra jako wskaąnik podatności na zapłon stopów magnezu w procesie obróbkiConference Proceedings. 2.06.2010

  82. Zaleski K., Zaleski R.
   Badania warstwy wierzchniej stopu tytanu technikami wykorzystującymi anihilację pozytonów X Miedzynarodowa Konferencja - Tytan i jego stopy, 14-16 września 2009, Inżynieria Materiałowa 2009, no. 5, vol. 171

  83. Mariusz Kłonica, Józef Kuczmaszewski, Janusz Ozonek
   “Ocena porównawcza właściwości energetycznych warstwy wierzchniej stopu tytanu”, Inżynieria Materiałowa 2009, nr 5, vol. 171

  84. R. Ostrowski, P. Tyczyński, R. Śliwa
   Development of tools with blades based on diamond materials for the aviation industry

  85. R. Ostrowski, P. Tyczyński, R. Śliwa
   The impact of technology of edge forming tools with diamond composite inserts on roughness of surface Al7075 ćrospace parts in HSM

  86. Adamski W.
   Nowe technologie obniżające czas wykonania części integralnych w przemyśle lotniczymMechanik 2/2015

  87. ROBERT OSTROWSKI, MAREK ZWOLAK, ROMANA EWA ŚLIWA
   Wpływ geometrii ostrza płytek Wiper wykonanych z PKD na chropowatość powierzchni po frezowaniu z dużymi prędkościami części lotniczych ze stopów aluminium 7075MECHANIK NR 12/2015

  88. ROBERT OSTROWSKI, MAREK ZWOLAK, STANISŁAW BUSZTA, ROMANA E. ŚLIWA
   Elektroerozyjne kształtowanie ostrzy narzędzi z kompozytów na bazie diamentu polikrystalicznegoMECHANIK NR 12/2015

  89. Adamski W.
   Wpływ nowych technik wytwarzania na konstrukcję samolotuMECHANIK NR 12/2015

  Referaty

  1. Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., Jemielniak K.,
   Porównanie dynamicznych współczynników sił skrawania zmierzonych w czasie występowania drgań samowzbudnych dla ostrej i zużytej krawędzi skrawającej; IX Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem 23. - 25.09.2015 r. Kielce-Sandomierz
  2. Mariusz Kłonica, Józef Kuczmaszewski
   Badania porównawcze stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopu AZ91HP po obróbce ściernej i frezowaniu; PKAEROVIII NAUKOWA SZKOŁA OBRÓBKI ŚCIERNEJ 9-11.09.2015 r. Łódą - Uniejów
  3. Jakub Matuszak, Kazimierz Zaleski
   Dynamic diameter determination of circular brushes; XII MIęDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA: Technologiczne Systemy Informacyjne w Inżynierii Produkcji, 27-29.05.2015
  4. Gziut O., Kuczmaszewski J., Zagórski I.
   Impact of depth of cut on chip formation in AZ91HP magnesium alloy milling with tools of varying cutting edge geometry; VI Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. \"Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn\"
  5. Bąk P., Jemielniak K.
   Numerical simulation of selfexcited Vibrations under variable cutting conditions; High Efficient Manufacturing, Karpacz 16-19.03.2015 r.
  6. Zaleski K., Matuszak J.
   Wpływ parametrów nagniatania wibracyjnego na rozkład naprężeń własnych w warstwie wierzchniej przedmiotów ze stopu aluminium; Technologia Obróbki przez Nagniatanie TON-14, 17– 18.06.2014
  7. Matuszak J., Zaleski K.
   Badania wybranych właściwości warstwy wierzchniej stopu magnezu AZ31 po obróbce szczotkowaniem ; XII Konferencja Naukowa,Technologia obróbki przez nagniatanie TON ‘14
  8. Zaleski K., Matuszak J.
   Badania rozkładu naprężeń własnych w warstwie wierzchniej przedmiotów ze stopów aluminium po nagniataniu wibracyjnym; XII Konferencja Naukowa,Technologia obróbki przez nagniatanie TON ‘14
  9. Jemielniak K., Nejman M., Śniegulska-Grądzka D.
   Identification of dynamic cutting force coefficients by direct measurement of cutting forces during vibratory cutting; 9th AIRTEC 2014 International Congress, Frankfurt 28. - 30.09.2014 r
  10. Jemielniak K., Nejman M., Śniegulska-Grądzka D.
   Wyznaczanie dynamicznych współczynników sił skrawania poprzez bezpośredni pomiar siły skrawania w czasie występowania drgań; VIII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem Międzyzdroje-Szczecin 17-19.09.2014
  11. Bąk P., Jemielniak K.
   Zastosowanie rampy do wyznaczania granicy stabilności przy frezowaniu; VIII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem Międzyzdroje-Szczecin 17-19.09.2014
  12. Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., Jemielniak K.
   Wpływ charakterystyki toru pomiarowego na bezpośredni pomiar siły skrawania w czasie występowania drgań; XV Krajowa i VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna \\\\\\
  13. Matuszak J., Zaleski K.
   Wpływ warunków obróbki szczotkowaniem na chropowatość powierzchni przedmiotów wykonanych ze stopu aluminium; VIII Szkoła Obróbki Skrawaniem
  14. Matuszak J., Zaleski K.
   Edge states after wire brushing of magnesium alloys.; 7th International Conference \"Supply on the Wings\"
  15. Zagórski I., Kuczmaszewski J.
   The study of cutting forces and their amplitudes during high-speed dry milling magnesium alloys; V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe pt. \"Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn\"
  16. Zaleski K., Pałka T.
   Wpływ minimalnego smarowania na moment skrawania podczas frezowania stopów magnezu; VII Szkoła obróbki skrawaniem, Mierzęcin 11-13.09.2013
  17. Jemielniak K., Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., Wypysiński R.
   New method of dynamic cutting force coefficients determination; International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies, Stockholm 27-30.10.2013
  18. Jemielniak K, Wypysiński R.
   Numerical simulation of self-excited vibrations - review of methods and potential advantages and pitfalls; International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies, NEWTECH 2013, Stockholm 27-30.10.2013
  19. Adamski W.
   Wykorzystanie technologii Additive Manufacturing w przemysle lotniczym; XI Forum Inżynierskie ProACx, Sosnowiec 2-4 paądziernik 2012
  20. Jemielniak K., Nejman M., Śniegulska-Grądzka D., Wypysiński R.
   Wyznaczanie dynamicznych współczynników sił skrawania metodą doświadczalną; VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem 11-13.09.2013 r. Mierzęcin
  21. Jemielniak K, Wypysiński R.
   Symulacja numeryczna drgań samowzbudnych – przegląd metod, możliwości i potencjalnych korzyści; VII Konferencja Szkoły Obróbki Skrawaniem 11-13.09.2013 r. Mierzęcin
  22. Pałka T., Zaleski K.
   Chropowatość powierzchni stopu aluminium po frezowaniu z minimalnym smarowaniem; XI międzynarodową konferencję naukowo-techniczną: - technologiczne systemy informacyjne w inżynierii produkcji i kształceniu technicznym
  23. Kość M., Kłonica M., Zagórski I
   Badania odporności na zapłon wiórów, różnych stopów Mg przy zmiennych parametrach technologicznych frezowania; V Międzynarodowe Sympozjum Naukowe, Postęp w technikach wytwarzania i konstrukcji maszyn - Wybrane zagadnienia problemowe
  24. Matuszak J., Zaleski K.
   Badania porównawcze obróbki krawędzi przedmiotów ze stopu aluminium 7075 i stali C45 metodą szczotkowania; POŁACZENIA MONTAŻOWE PM-2013, Rzeszów – Hoczew, 21– 24 maja 2013 r.
  25. Zagórski I., Kuczmaszewski J.
   Metody pomiaru temperatury podczas frezowania stopów magnezu; 14th International Scientific Conference „Automation in Production Planning and Manufacturing“, Zilina - Turcianskie Teplice 2013,
  26. Matuszak J., Zaleski K.
   Edge States After Wire Brushing of Magnesium Alloys; “Supply on the wings” 7th International Conference, November 06 – 08, 2012 Frankfurt, Germany
  27. Adamski W.
   Wykorzystanie technologii Additive Manufacturing w przemyśle lotniczym; V Międzynarodowe Targi WIRTOTECHNOLOGIA 2012
  28. Matuszak J., Zaleski K.
   Badania stanu krawędzi przedmiotów ze stopów aluminium po procesie usuwania zadziorów; VI Konferencja SZKOŁY OBRÓBKI SKRAWANIEM Lądek Zdrój, 17-19 września 2012 r.
  29. Zaleski K. Pałka T.
   Wpływ minimalnego smarowania na chropowatość powierzchni stopów magnezu po frezowaniu; VI Konferencja SZKOŁY OBRÓBKI SKRAWANIEM Lądek Zdrój, 17-19 września 2012 r.
  30. Kuczmaszewski J., Zagorski I
   Some problems of safe machining of magnesium alloys; Mg2012 9th International Conference on Magnesium Allys and their Aplications; Kanada Vancouver 8-12.07.2012
  31. Kłonica M., Kuczmaszewski J.
   Badania stanu energetycznego warstwy wierzchniej stopów Al po frezowaniu konwencjonalnym i HSM; Innowacyjne technologie wytwarzania, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków 2011,
  32. . Pieśko P., Zagórski I
   Analiza porównawcza metod frezowania HSM, HPC oraz frezowania konwencjonalnego wysoko krzemowych stopów Al;
  33. J. Matuszak, K. Zaleski
   Effect of milling parameters upon burr formation during AZ91HP magnesium alloy face milling,; New materials and it technologies in production engineering, Lublin 2011,
  34. Morek R., Nejman M., Śniegulska-Grodzka D., Wypiński R.
   Wybrane zagadnienia dynamiki obrabiarek; II Warsztaty Zadań Badawczych ZB1, ZB2, ZB5 Projektu Kluczowego, Lublin, 13.10.2010.
  35. Pieśko P.,Kuczmaszewski J.
   Analiza wpływu czynnej długości krawędzi skrawającej na wartość i przebieg sił skrawania; IV Konferencja Naukowa SZKOŁA OBRÓBKI SKRAWANIEM, ŁÓDŹ 6-8 września 2010 r.
  36. Zagórski I., Kuczmaszewski J.
   Badania porównawcze skrawalności stopów magnezu AZ 91 HP i AZ 31; IV Konferencja Naukowa SZKOŁA OBRÓBKI SKRAWANIEM, ŁÓDŹ 6-8 września 2010 r.
  37. MatuszakJ., Zaleski K.
   Badania chropowatości powierzchni i mikrotwardości warstwy wierzchniej wybranych stopów aluminium i magnezu po obróbce frezowaniem ; IV Konferencja Naukowa SZKOŁA OBRÓBKI SKRAWANIEM, ŁÓDŹ 6-8 września 2010 r.
  38. Kłonica M.,Kuczmaszewski J.
   Badania właściwości energetycznych warstwy wierzchniej wybranych stopów Al i Mg po obróbce frezowaniem; IV Konferencja Naukowa SZKOŁA OBRÓBKI SKRAWANIEM, ŁÓDŹ 6-8 września 2010 r.
  39. Kłonica M.
   Modyfikacja warstwy wierzchniej materiałów konstrukcyjnych w atmosferze ozonu. ; XI International Scientific Conference AUTOMATION IN PRODUCTION PLANNING AND MANUFACTURING, Żilina-Słowacja,
  40. Bindas K.
   Strategie obróbki przy wykonywaniu złożonych konstrukcji kieszeniowych; X Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Inżynierowie nowej ery” maj-2010-Lublin
  41. Jakóbczak .
   Wielkość i kształt wióra jako wskaąnik podatności na zapłon stopów magnezu w procesie obróbki; X Międzynarodowe Sympozjum Studenckich Kół Naukowych „Inżynierowie nowej ery” maj-2010-Lublin
  42. Zaleski K., Zaleski R.
   Badania warstwy wierzchniej stopu tytanu technikami wykorzystującymi anihilację pozytonów;
  43. Burek J., Ostrowski R., Szular A.
   Performance Cutting of Aluminum Alloys; Donieck-Sewastopol czerwiec 2009
  44. Burek J., Ostrowski R., Szular A.
   Cutter Rotational Speed Optimization in High Performance Cutting of Aluminum Alloys; Donieck-Sewastopol czerwiec 2009
  45. Adamski W.
   Advanced Technologies in the XXI Century for Production of Aircraft Integral Parts;
  46. Adamski W.
   Nowoczesne konstrukcje i technologie stosowane w lotnictwie XXI wieku; • Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

  statystyka