Logowanie

Konferencje tematyczne
Kontakt

Formuły do publikacji
Publikacje ZB1
Publikacje ZB2
Publikacje ZB3
Publikacje ZB4
Publikacje ZB5
Publikacje ZB6
Publikacje ZB7
Publikacje ZB8
Publikacje ZB9
Publikacje ZB10
Publikacje ZB11
Publikacje ZB12
Publikacje ZB13
Publikacje ZB14
Publikacje ZB15

Home Projekt Zadania Zasoby Publikacje Wskaźniki Dokumenty Konferencje Promocja Linki

Filmy reklamowe PKAERO:

 • Film w wersji angielskiej
 • Film w wersji polskiej
  


  Lista artykułów związanych z zadaniem badawczym nr 6

  Podsumowanie:

  Suma publikacji: 50
  Suma referatów: 63


  Publikacje

  1. Oliwa R., Heneczkowski M., Oleksy M., Galina H.
   Epoxy composites of reduced flammability przyjęte do druku w Composites Part B

  2. Kuczmaszewski J., Kłonica M., Pieśko P., Zagórski I
   Klejenie w technologii szybkiego prototypowaniaMechanik 12/2015, str. 117-120

  3. Oliwa R.
   Zastosowanie systemu Aramis do trójwymiarowego pomiaru lokalnych odkształceń kompozytówMechanik, 2015, 12, 147-151

  4. Śliwa R., Oleksy M., Markowska O., Budzik G., Dziubek T., Zaborniak M., Czech-Polak J., Heneczkowski M.
   Kompozyty handlowych nienasyconych żywic poliestrowych z dodatkiem nanonapełniaczy Nanobent® Cz. II. Nanokompozyty z udziałem krajowych nanonapełniaczy stosowane w technologii Vacuum CastingPolimery, 2016, 61 (1), 10-17

  5. Śliwa R., Oleksy M., Heneczkowski M., Oliwa R., Budzik G., Kozik B., Markowska O., Strachota A.
   Flame resistant hybrid epoxy composites Polimery, 2015, 60(10), 667-670

  6. Mossety-Leszczak B., Strachota B., Strachota A., Steinhart M., ©louf M.
   The orientation-enhancing effect of diphenyl aluminium phosphate nanorods in a liquid-crystalline epoxy matrix ordered by magnetic fieldEuropean Polymer Journal 2015, 72, 238-255

  7. Galina H., Oliwa R., Heneczkowski M., Oleksy M.
   Epoxy composites of improved flame resistance for ćrospace industryConference Proceedings

  8. Mossety-Leszczak B., Włodarska M.
   Liquid-crystalline epoxy thermosets as matrices for ordered nanocomposites - a summary of experimental studiesPolymer Composites, 2015, DOI 10.1002/pc.23585

  9. B. Mossety-Leszczak, P. Ostyńska, H. Galina
   Epoxy elastomers modified with silsesquioxaneMacromolecular Symposia, 2015, 358, 28-34

  10. Oliwa R., Heneczkowski M., Oleksy M.
   Kompozyty epoksydowe do zastosowań w przemyśle lotniczymPolimery, 2015, 60 (3), 167-178

  11. Kłonica M., Kuczmaszewski J.
   Analiza możliwości wykorzystania konkurencyjnych ekonomicznie i ekologicznych metod obróbki do skutecznego klejenia stali 316LInnowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji, Tom 1, Pod redakcją Ryszarda Knosali, Oficyna wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2015, 702-713.

  12. Oleksy M., Heneczkowski M., Oliwa R., Budzik M., Dziubek T., Markowska O., Szwarc-Rzepka K., Jesionowski T.
   Hybrid composites with epoxy resin matrix manufactured with vacuum casting technology (Rapid Communication)Polimery, 2014, 59(9), 677-681

  13. Oleksy M., Szwarc-Rzepka K., Heneczkowski M., Oliwa R., Jesionowski T.
   Epoxy Resin Composite Based on Functional Hybrid FillersMaterials, 2014, 7, 6064-6091

  14. Kłonica M., Kuczmaszewski J
   Ozonowanie stali 316L na potrzeby klejenia.Technologia i Automatyzacja Montażu, 2014, nr 2, s. 51-56.

  15. Kłonica M., Kuczmaszewski J.
   Analiza statystyczna w procesie badawczym na przykładzie ozonowania poliamidu PA6 dla potrzeb klejeniaMonografia pod red. R. Knosali, Oficyna Wyd. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2014

  16. Galina H.
   Low-molecular epoxy resin as a matrix for nanocomposites and hybrid composites Conference Proceedings

  17. Oleksy M., Heneczkowski M., Oliwa R., Galina H.
   Hybrid composites for aviation industry Conference Proceedings

  18. Heneczkowski M., Czech-Polak J.
   Polyamide silsesquioxane compounds Conference Proceedings

  19. Mossety-Leszczak B, Włodarska M., Kowalik M., Łokaj K.
   Liquid-Crystalline Epoxy Resins as Matrices in Nanocomposites with Anisotropic FillersMacromolecular Symposia, 2013, 329, 193–201

  20. Włodarska M., Dziewirz A., Mossety-Leszczak B., Galina H., Bak G. W.
   Liquid crystal epoxide network based on azoxy mesogen - electrical propertiesThe European Physical Journal Applied Physics, 2013, 63: 20201, 1-7

  21. Wlodarska M., Maj A., Mossety-Leszczak B., Bak G. W., Galina H., Okrasa L., Izdebski M.
   Liquid crystal epoxy resins based on biphenyl group cured with aromatic amines - studied by dielectric spectroscopyJournal of Polymer Research, 2013, 20:227, 1-8

  22. Galina H.
   Modyfikacja małocząsteczkowych żywic epoksydowychMateriały Polimerowe, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Spychaja i Ewy Wiśniewskiej, wyd. ZUT, Szczecin 2013, 31-32

  23. Oleksy M., Heneczkowski M., Oliwa R., Galina H.
   Hybrydowe kompozyty żywic chemoutwardzalnychMateriały Polimerowe, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Spychaja i Ewy Wiśniewskiej, wyd. ZUT, Szczecin 2013, 57-58

  24. Mossety-Leszczak B., Galina H., Włodarska M., Kowalik M.
   Określenie wpływu pola magnetycznego na właściwości utwardzonych ciekłokrystalicznych kompozycji epoksydowychMateriały Polimerowe, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Spychaja i Ewy Wiśniewskiej, wyd. ZUT, Szczecin 2013, 93-94

  25. Oliwa R., Heneczkowski M., Oleksy M., Galina H.
   Laminaty epoksydowe o zwiększonej odporności na płomieńMateriały Polimerowe, praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Spychaja i Ewy Wiśniewskiej, wyd. ZUT, Szczecin 2013, 107-108

  26. Biuk-Urban K., Kuczmaszewski J.
   Modyfikacja klejów epoksydowych w aspekcie ich właściwości cieplnychTechnologia i Automatyzacja Montażu, 2/2013, s.31-34

  27. Włodarska M., Partyka M., Bąk G.W., Mossety-Leszczak B., Galina H., Florjańczyk Z., Łokaj K.
   Electric conductivity in epoxy matrix with nanoparticles SCIENTIFIC BULLETIN PHYSICS/TECHNICAL UNIVERSITY OF ŁÓDŹ, 2012, No.1139, vol. 33, 109-114

  28. Rudawska A., Trebik P.
   Analiza porównawcza wytrzymałości połączeń klejowych i lutowanych blach stalowychTechnologia i Automatyzacja Montażu, 4/2012, s.45-49

  29. Biruk-Urban K.,J.Kuczmaszewski
   Badania wytrzymałości połączeń klejowych w podwyższonej temperaturze po modyfikacji żywicy epoksydowej montmorylonitemPrzetwórstwo Tworzyw; 5(149), 2012, s.414-417

  30. Rudawska A.,Kuczmaszewski J
   Badania porównawcze efektów modyfikacji żywic epoksydowych napełniaczami o dużym stopniu rozdrobnienia dla wybranych utwardzaczyPrzetwórstwo Tworzyw; 5(149), 2012; s.501-504

  31. Oleksy M.
   Kompozyty handlowych nienasyconych żywic poliestrowych z dodatkiem nanonapełniaczy NanobentŸ. Cz. I. Otrzymywanie i właściwości nanokompozytów polimerowych zawierających krajowe nanonapełniaczePOLIMERY, 2012, 57(3), 48-56

  32. Oleksy M., Oliwa R., Heneczkowski M., Mossety-Leszczak B., Galina H., Budzik G.
   Kompozyty żywicy epoksydowej z modyfikowanymi bentonitami dla potrzeb przemysłu lotniczegoPOLIMERY, 2012, 57(3), 64-71

  33. Mossety-Leszczak B.
   Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe jako matryce kompozytów i nanokompozytówPOLIMERY, 2012, 57(3), 183-191

  34. Florjańczyk Z., Dębowski M., Plichta A., Affek M.
   Reakcje bemitu z kwasami karboksylowymi - prosta metoda syntezy nanonapełniaczy hybrydowychPolimery 2012, 57(3), 168- 176.

  35. Mossety-Leszczak B., Wlodarska M.
   Liquid Crystallinity in Polymers – Liquid Crystalline Epoxy ResinsRozdz. w monografii: Liquid crystalline organic compounds and polymers as materials XXI century: From synthesis to applications (pod red. A. Iwan, E.Schab-Balcerzak), Wyd. Transworld Research Network, Kerala, India, 2011 (ISBN 978-81-7895-523-0), 125-152

  36. Rudawska A., Błaziak M
   Analiza porównawcza siłu niszczącej połączenia klejowe, klejowo-nitowe oraz nitowe stopu tytanu; Technologia i Automatyzacja Montażu, 2011, 4, 40-44

  37. Galina H.
   Modyfikacja polimerów chemoutwardzalnych, wykorzystywanych jako matryce kompozytówModyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2011, wyd. Tempo, Wrocław 2011, 51-53

  38. Oliwa R., Oleksy M., Heneczkowski M., Galina H.
   Kompozyty na osnowie żywicy epoksydowej stosowane w przemyśle lotniczymModyfikacja polimerów. Stan i perspektywy w roku 2011, wyd. Tempo, Wrocław 2011, 281-284

  39. Biruk K., Kuczmaszewski J.:
   Techniczno-organizacyjne podstawy zwiększania efektywności operacji klejarskich w budowie maszyn; Przetwórstwo Tworzyw, 2011, 3(141), 113-120

  40. Rudawska A., Chruściel M.
   Wpływ sposobu przygotowania powierzchni na wytrzymałość połączeń klejowych lotniczego stopu aluminium; Technologia i Automatyzacja Montażu, 2011, 2, 42-46

  41. Włodarska M., Izdebski M., Bąk G. W., Mossety-Leszczak B., Galina H.
   Conductivity in cured epoxy resins containing a biphenyl unitScientific Bulletin of Technical University of Łódą, Physics, 2010, 31(1082), 87-96

  42. Oleksy M., Heneczkowski M., Galina H.
   Zastosowanie soli amoniowych do modyfikacji bentonitów stosowanych jako napełniacze kompozytów żywicy epoksydowejPrzemysł Chemiczny, 2010, 89(11), 1487-1490

  43. Oleksy M., Heneczkowski M., Mossety-Leszczak B., Galina H., Budzik G.
   Uniepalnione kompozyty epoksydoweInżynieria Materiałowa, 2010, 31(5), 1372-1377

  44. Oleksy M., Heneczkowski M., Galina H.
   Uniepalnione kompozyty epoksydoweZeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Chemia, 2009, 263(20), 107-110

  45. Biruk K., Kuczmaszewski J.
   Badania charakterystyki dla żywicy epoksydowej epidian 57 modyfikowanej nanobetonitemZeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, 2010, 12, 25-31

  46. Mossety-Leszczak B., Włodarska M., H. Galina
   Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe i ich zastosowaniaMateriały Polimerowe, praca zbiorowa pod redakcją T. i S. Spychaj, wyd. ZUT, Szczecin 2010, 59-64

  47. Oleksy M., Heneczkowski M., Galina H., Budzik G.
   Kompozyty polimerów chemoutwardzalnych i termoplastycznych z dodatkiem nanonapełniaczy glinokrzemianowych nanobent ZR1 i ZR2 Materiały Polimerowe, praca zbiorowa pod redakcją T. i S. Spychaj, wyd. ZUT, Szczecin 2010, 445-450

  48. Heneczkowski M., Bachórz A., Frańczak A., Oleksy M.
   Kompozycje elastomerów termoplastycznych z dodatkiem nanobentu i ZR2Materiały Polimerowe, praca zbiorowa pod redakcją T. i S. Spychaj, wyd. ZUT, Szczecin 2010, 269-272

  49. Kłonica M., Kuczmaszewski J.
   Kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej tworzyw polimerowych w procesie ozonowaniaCzasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej MECHANIKA, 2009, 1-M, zeszyt 3, 163-169

  50. Galina H., Heneczkowski M., Oleksy M., Mossety-Leszczak B.
   Palność materiałów polimerowychZeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Chemia, 2009, 263(20), 33-36

  Referaty

  1. Florjańczyk Z. Dębowski M., Żurawski K., Plichta A., Wolak A., ćwil A.
   Functionalized nanofillers based on hybrid inorganic-organic polymers; IUPAC 11th International Conference on Novel Materials and Synthesis (NMS-XI),11-16 Paądziernika 2015, Quihuangdao, Chiny
  2. Żurawski K., Dębowski M., Florjanczyk Z., Sobczak A.
   Zinc Salt of Di[ω-Hydroxy Oligo(Ethylene. Glycol)] Phosphate - Synthesis and Further Modification of Reactive Nanofiller; IUPAC 11th International Conference on Novel Materials and Synthesis (NMS-XI),11-16 Paądziernika 2015, Quihuangdao, Chiny
  3. Florjańczyk Z., Dębowski M., Łokaj K., Żurawski K., Ostrowski A., Zachara J.
   Hybrid polymers based on organically modified aluminium phosphates; 58 Zjazd PTChem i SITPChem, 21-24 września 2015, Gdańsk, Polska
  4. Heneczkowski M., Śliwa R., Dziubek T., Oleksy M., Oliwa R., Budzik G., Markowska O., Przeszłowski Ł.
   Zastosowanie komputerowej symulacji odlewania kompozycji żywic chemoutwardzalnych w technologii vacuum casting; I Krajowa Konferencja Naukowa: Szybkie prototypowanie; Modelowanie - Wytwarzanie - Pomiary, Rzeszów- Pstrągowa 16-18.09.2015
  5. Heneczkowski M., Śliwa R., Dziubek T., Oleksy M., Oliwa R., Budzik G., Markowska O., Przeszłowski Ł.
   Zastosowanie metody vacuum casting do wytwarzania prototypów badawczych kół zębatych; I Krajowa Konferencja Naukowa: Szybkie prototypowanie; Modelowanie - Wytwarzanie - Pomiary, Rzeszów- Pstrągowa 16-18.09.2015
  6. Oliwa R., Heneczkowski M, Oleksy M.
   Zastosowanie systemu ARAMIS do trójwymiarowego pomiaru lokalnych naprężeń i odkształceń kompozytów; I Krajowa Konferencja Naukowa: Szybkie prototypowanie; Modelowanie - Wytwarzanie - Pomiary, Rzeszów- Pstrągowa 16-18.09.2015
  7. Czech-Polak J., Oleksy M., Heneczkowski M., Oliwa R.
   Pianki poliuretanowe o zwiększonej ognioodporności; I Krajowa Konferencja Naukowa: Szybkie prototypowanie; Modelowanie - Wytwarzanie - Pomiary, Rzeszów- Pstrągowa 16-18.09.2015
  8. Żurawski K., Debowski., Florjanczyk Z., Zachara j., Guńka P.
   Struktura i właściwości bis(dipropargilofosforanu) wapnia – hybrydowy napełniacz zawierający reaktywne podstawniki. ; 8. Kongres Technologii Chemicznej, 30 sierpnia – 4 września 2015, Rzeszow, Polska
  9. Czech-Polak J., Heneczkowski M., Oleksy M., Oliwa R.
   Sztywne pianki poliuretanowe o ograniczonej palności; 8. Kongres Technologii Chemicznej, Rzeszów, 30.08-04.09.2015
  10. Czech-Polak J., Oliwa R., Heneczkowski M., Oleksy M.
   Kompozyty przekładkowe typu „sandwich” o ograniczonej palności; 8. Kongres Technologii Chemicznej, Rzeszów, 30.08-04.09.2015
  11. Oleksy M., Śliwa R., Heneczkowski M., Oliwa R., Budzik G., Kozik B., Markowska O., Strachota A.
   Kompozyty na osnowie żywicy epoksydowej stosowane w przemyśle lotniczym; 8. Kongres Technologii Chemicznej, Rzeszów, 30.08-04.09.2015
  12. Mossety-Leszczak B., Oleksy M., Szałański P., Strachota B., Strachota A.
   Synteza uporządkowanych kompozytów epoksydowych z dodatkiem modyfikowanego montmorylonitu; 8. Kongres Technologii Chemicznej, Rzeszów, 30.08-04.09.2015
  13. Mossety-Leszczak B., Galina H., Lemiech S., Włodarska M., Szeluga U., Tercjak A.
   Wpływ pola magnetycznego na morfologię kompozycji ciekłokrystalicznej żywicy epoksydowej z napełniaczem węglowym; 8. Kongres Technologii Chemicznej, Rzeszów, 30.08-04.09.2015
  14. Oliwa R., Heneczkowski M., Oleksy M., Czech-Polak J.
   Laminaty epoksydowe o zwiększonej odporności na płomień ; 8. Kongres Technologii Chemicznej, Rzeszów, 30.08-04.09.2015
  15. Galina H., Oliwa R., Heneczkowski M., Oleksy M.
   Epoxy composites of improved flame resistance for ćrospace industry; 23nd International Conference on Composites/Nano-Engineering, Chengdu, Chiny, 12-18.07.2015 r.
  16. Galina H., Oliwa R., Heneczkowski M., Oleksy M.
   Epoxy composites of improved flame resistance for ćrospace industry - prezentacja; 23nd International Conference on Composites/Nano-Engineering, Chengdu, Chiny, 12-18.07.2015 r.
  17. Żurawski K., Dębowski M., Florjańczyk Z., Zachara J., Guńka P.
   Structure and properties of layered calcium bis(dipropargylphosphate); European Polymer Congress 2015, 21-26 czerwniec 2015, Drezno, Niemcy
  18. Dębowski M., Florjańczyk Z., Łokaj K., Żurawski K., Wolak A., Zachara J., Ostrowski A.
   Linear Coordination polymers based on organically modified aluminum phosphates; European Polymer Congress 2015, 21-26 czerwniec 2015, Drezno, Niemcy
  19. Kłonica M., Kuczmaszewski J.
   Analiza możliwości wykorzystania konkurencyjnych ekonomicznie i ekologicznych metod obróbki do skutecznego klejenia stali 316L; XVIII KONFERENCJA INNOWACJE W ZARZĄDZANIU I INŻYNIERII PRODUKCJI, Zakopane, 01-03.03.2015
  20. Oleksy M., Budzik G.
   Metodyka wytwarzania kół zębatych w formach silikonowych z kompozytów opartych na żywicach polimerowych; XXI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Koła Zębate, Wisła, 25-27.11.2014
  21. Galina H., Ostyńska P., Mossety-Leszczak B.
   Aliphatic epoxy elastomers; 22nd Polymer Networks Group Meeting (PNG) and the 10th Gel Symposium, Tokyo, Japan, 10-14.11.2014
  22. Mossety-Leszczak B., Strachota B, Strachota A. Śliwa R.E.
   The effect of magnetic field on the morphology and thermomechanical properties of liquid crystalline epoxy composites with anisotropic fillers; 22nd Polymer Networks Group Meeting (PNG) and the 10th Gel Symposium, Tokyo, Japan, 10-14.11.2014
  23. OleksyM. , Heneczkowski M., Oliwa R., Budzik G., Jesionowski T.
   Epoxy resin composites based on functional hybrid fillers; 9th AIRTEC 2014 International Congress, Frankfurt, Niemcy, 28-30.10.2014.
  24. Żurawski K., Dębowski M., Florjańczyk Z., Godlewska K., Kundys A., Plichta A.
   Properties of Zinc Diorganophosphates Hybryd Polymers; IUPAC 10th International Conference on Novel Materials and Synthesis (NMS-X), 10-15 Paądziernika 2014, Zhengzhou, Chiny
  25. Florjańczyk Z., Dębowski M., Plichta A., ćwil-Kaczmarek A., Łokaj K., Wolak A., Affek M., Żurawski K.
   Polimery Koordynacyjne - Egzotyka czy użyteczne materiały?; 57 Zjazd PTChem i SITPChem, 14-18 września 2014, Częstochowa Polska
  26. Oleksy M., Oliwa R., Heneczkowski M., Budzik G.
   Materiały kompozytowe stosowane w przemyśle lotniczym i ich metody badawcze; Kariera it, Warszawa 28.06.2014
  27. Kłonica M., Kuczmaszewski J
   Ozonowanie stali 316L na potrzeby klejenia.; VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna na temat Technika i Technologia Montażu Maszyn TTMM-2014, Rzeszów – Berezka, 27–30 maja 2014 r.
  28. Żurawski K., Dębowski M., Florjańczyk Z., Kundys A., Guńka P. Dranka M., Zachara J
   Structure Of Zinc Diorganophosphates Hybryd Polymers; XV International Seminar of PhD Students on Organometallic and Coordination Chemistry, 5-9 kwietani 2014, Świeradów Zdrój, Polska
  29. Kłonica M., Kuczmaszewski J.
   Analiza statystyczna w procesie badawczym na przykładzie ozonowania poliamidu PA6 dla potrzeb klejenia; Innowacje w Zarządzaniu i Inżynierii Produkcji
  30. Galina H.
   Low-molecular epoxy resin as a matrix for nanocomposites and hybrid composites ; NANOCOMPOSITES MoDeSt Workshop 2013, Warszawa, 8-10.09.2013
  31. Oleksy M., Heneczkowski M., Oliwa R., Galina H.
   Hybrid composites for aviation industry ; NANOCOMPOSITES MoDeSt Workshop 2013, Warszawa, 8-10.09.2013
  32. Heneczkowski M., Czech-Polak J.
   Polyamide silsesquioxane compounds ; NANOCOMPOSITES MoDeSt Workshop 2013, Warszawa, 8-10.09.2013
  33. Murias P., Galina H, Maciejewski H.
   Thermomechanical Properties of Epoxy Composites Modified with Siloxane Compounds or POSS; Eurofillers 2013, Bratysława, Słowacja, 25-29.08.2013
  34. Murias P., Galina H., Maciejewski H., Klonica M., Kuczmaszewski J.
   Adhesion improvement of epoxy resin joints for ćrospace applications; European Polymer Congress - EPF 2013, Piza, Włochy, 16-21.06.2013
  35. Dębowski M., Żurawski K., Kundys A., Guńka P., Dranka M., Zachara J., Florjańczyk Z.
   Zinc diorganospnates as one-dimensional hybrid polymer; European Polymer Congress - EPF 2013 16-21 Czerwiec 2013, Pisa, Włochy
  36. Galina H.
   Modyfikacja małocząsteczkowych żywic epoksydowych; Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Międzyzdroje, 4-7.06.2013
  37. Oleksy M., Heneczkowski M., Oliwa R., Galina H.
   Hybrydowe kompozyty żywic chemoutwardzalnych; Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Międzyzdroje, 4-7.06.2013
  38. Mossety-Leszczak B., Galina H., Włodarska M., Kowalik M.
   Określenie wpływu pola magnetycznego na właściwości utwardzonych ciekłokrystalicznych kompozycji epoksydowych; Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Międzyzdroje, 4-7.06.2013
  39. Oliwa R., Heneczkowski M., Oleksy M., Galina H.
   Laminaty epoksydowe o zwiększonej odporności na płomień; Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2013, Międzyzdroje, 4-7.06.2013
  40. Biuk-Urban K., Kuczmaszewski J.
   Modyfikacja klejów epoksydowych w aspekcie ich właściwości cieplnych; POŁACZENIA MONTAŻOWE PM-2013, Rzeszów – Hoczew, 21– 24 maja 2013 r.
  41. Dębowski M., Florjańczyk Z., Lokaj K., Wolak A., Zachara J., Heneczkowski M., Oleksy M., Galina H
   Aluminum tris(diorganophosphates): synthesis, properties and applications in polymer composites; IUPAC 8th International Conference on Novel Materials and Synthesis (NMS-VIII), 14-19 Paądziernik 2012, Xi’An, Chiny
  42. Murias P., Galina H., Maciejewski H.
   The reactivity of epoxy resin modified with low molecular weight siloxane compounds; Fourteenth Annual Conference YUCOMAT 2012, 3-7.09.2012, Herceg Novi, Czarnogóra
  43. Mossety-Leszczak B., Galina H., Włodarska M., Florjańczyk Z.
   Liquid-crystalline epoxy resins as ordered matrices in nanocomposites for ćrospace industry ; Polymer Networks 2012, Jackson Hole, USA, 12-16.08.2012
  44. Oleksy M., Oliwa R., Heneczkowski M., Galina H., Libera M.
   Kompozyty żywicy epoksydowej z modyfikowanymi bentonitami stosowane w przemyśle lotniczym; 7 Kongres Technologii Chemicznej TECHEM 7, Kraków, 8-12.07.2012
  45. Galina H., Heneczkowski M., Mossety-Leszczak B., Ostyńska P., Oleksy M., Oliwa R., Zawiła B., Murias P.
   Composite materials of improved toughness and thermal resistance based on epoxy resins; 16th INTERNATIONAL DRESDEN LIGHTWEIGHT ENGINEERING SYMPOSIUM, Drezno, 14-15.06.2012
  46. Galina H., Heneczkowski M., Mossety-Leszczak B., Murias P., Ostyńska P., Oleksy M., Oliwa R., Zawiła B.
   Composite materials of improved toughness and thermal stability for aviation industry; 16th INTERNATIONAL DRESDEN LIGHTWEIGHT ENGINEERING SYMPOSIUM, Drezno, 14-15.06.2012
  47. Galina H., Oleksy M, Heneczkowski M.
   Uniepalniający efekt wprowadzenia modyfikowanych bentonitów do kompozytów polimerowych; Konferencja Naukowa
  48. Galina H. i wsp.
   Epoxy resins of reduced flammability for aviation industry; Wykład seminaryjny w Instytucie Lekkich Konstrukcji i Technik Polimerowych Wydziału Maszynoznawstwa Uniwersytetu w Dreąnie, 4-5.03.2012
  49. Galina H.
   Modyfikacja polimerów chemoutwardzalnych, wykorzystywanych jako matryce kompozytów; XX Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów, Wrocław 12-14.09.2011
  50. Oliwa R., Oleksy M., Heneczkowski M., Galina H.
   Kompozyty na osnowie żywicy epoksydowej stosowane w przemyśle lotniczym; XX Konferencja Naukowa Modyfikacja Polimerów, Wrocław 12-14.09.2011
  51. Mossety-Leszczak B., Galina H., Włodarska M., Kowalik M., Florjańczyk Z.J., Łokaj K.
   The effect of magnetic field on the order degree of nanofillers in liquid crystalline epoxy matrix; Konferencja „Polymers for Advanced Technologies”, Łódą, 2-5.10.2011
  52. Oleksy M., Haneczkowski M., Oliwa R., Galina H.
   Nanokompozyty na osnowie żywicy epoksydowej stosowane w przemyśle lotniczym; Seminarium Naukowe „Aktualne trendy rozwoju technologii materiałów polimerowych”, Międzyzdroje, 22-24.05.2011
  53. Heneczkowski M., Mossety‐Leszczak B., Murias P., Oleksy M., Galina H.
   Synthesis and Characterization of Resins Used in Manufacturing Composite Materials for Aviation Industry ; AIRTEC 5th International Conference „Supply on the wings”, Frankfurt, Niemcy, 2-4.11.2010
  54. Mossety-Leszczak B., Galina H., Włodarska M., Bąk G. W., Kowalik M.
   Wpływ budowy grupy mezogenicznej na właściwości ciekłokrystalicznych żywic epoksydowych; Konferencja Kryształy Molekularne, Wrocław-Polanica Zdrój, 13-17.09.2010
  55. Murias P., Galina H., Maciejewski H.
   Epoxy Functionalized Siloxanes as Fire Retardants and Modifiers of Mechanical Properties of Epoxy-Amine Networks; 20th Polymer Networks Group Meeting, Goslar, Niemcy, 29.08-2.09.2010
  56. Oleksy M., Heneczkowski M., Galina H.
   Zastosowanie IV-rz. soli amoniowych do modyfikacji bentonitów stosowanych jako napełniacze kompozytów, w tym kompozytów dla lotnictwa; VII Sympozjum nt: Czwartorzędowe sole amoniowe i obszary ich zastosowań w gospodarce, Poznań, 1-2.07.2010
  57. Oleksy M., Galina H., Heneczkowski M., Mossety-Leszczak B., Budzik G.
   Nanokompozyty na osnowie żywicy epoksydowej stosowane w przemyśle lotniczym; II Krajowa Konferencja Nano- i Mikromechaniki, Krasiczyn 6-8.07.2010
  58. Oleksy M., Galina H., Heneczkowski M., Mossety-Leszczak B., Budzik G.
   Nanokompozyty na osnowie żywic chemoutwardzalnych stosowane w technologii odlewania próżniowego; II Krajowa Konferencja Nano- i Mikromechaniki, Krasiczyn 6-8.07.2010
  59. Mossety-Leszczak B., Włodarska M., H. Galina
   Ciekłokrystaliczne żywice epoksydowe i ich zastosowania; Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2010, Kołobrzeg, 8-11.06.2010
  60. Oleksy M., Heneczkowski M., Galina H., Budzik G.
   Kompozyty polimerów chemoutwardzalnych i termoplastycznych z dodatkiem nanonapełniaczy glinokrzemianowych nanobent ZR1 i ZR2 ; Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2010, Kołobrzeg, 8-11.06.2010
  61. Heneczkowski M., Bachórz A., Frańczak A., Oleksy M.
   Kompozycje elastomerów termoplastycznych z dodatkiem nanobentu i ZR2; Materiały Polimerowe Pomerania-Plast 2010, Kołobrzeg, 8-11.06.2010
  62. Kłonica M., Kuczmaszewski J.
   Kształtowanie właściwości warstwy wierzchniej tworzyw polimerowych w procesie ozonowania; XII Seminarium „Tworzywa Sztuczne w Budowie Maszyn”, Kraków, 28-30.06.2009
  63. Galina H., Mossety-Leszczak B.
   Żywice i sieci epoksydowe o właściwościach anizotropowych; VI Kongres Technologii Chemicznej, Warszawa, 21-25.06.2009 • Projekt współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

  Wszelkie prawa zastrzeżone. Materiały prezentowane w serwisie są własnością AERONET Dolina Lotnicza.
  Kopiowanie materiałów bez zezwolenia zabronione.

  statystyka